Tử vi

Tham Lang Tý Ngọ Cách

Tính Chất : Tham Lang là một sao trong bộ ba Sát Phá Tham đầy uy lực với những cách bạo phát và cướp đoạt, giết hoặc bị giết, những thứ trong cuộc sống có liên quan đến cách từ tốt là tranh đoạt, ham vọng, quyền bính, hoạch phát cho đến xấu như cướp bóc, trấn lột, đánh người, bị giết, bị cướp,.. cũng là do Sát Phá Tham. Vì bộ ba sao này hành động rất nhất trí, không hiền hòa như Cơ Nguyệt Đồng Lương, không suy tính kỹ như Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nên chỉ cần Khoa Quyền Ấn mệnh ở đó có thể ngồi trên vạn người, làm đại soái thống lĩnh vạn quân.

Vì vậy nên Sát Phá Tham chủ động trong công việc, xấu là không làm chủ được, hoàn toàn không thích hợp với Lộc Tồn, nhất là Phá Quân với cách cục cát xứ tàng hung khi gặp chính tinh này, tuy vậy, tam hợp thì có thể chấp nhận được nếu đồng cung với Quốc Ấn ở Mệnh. Sao Tham Lang là ngôi sao vạch hướng cho nhóm sao này, chủ tham mưu, bày kế cho Thất Sát hành động, đây là ngôi sao chủ Ham Vọng trong cuộc sống, đồng cung với Hỏa Tinh hưởng cách cục đẹp Hỏa Tham tương phùng, hay với một Linh Tinh lạnh lùng thành cách ham quyền bình mà vạch chiến lược rõ ràng, với cách Tham Linh tịnh thủ, các câu phú đã định nghĩa rất rõ ràng tính chất của sao Tham Lang bằng việc giao hội với một hoặc tổ hợp phụ tinh khác.

Không nên nhầm lẫn giữa việc Sát Phá Tham có Không Kiếp ở mệnh, và Sát Phá Tham đến hạn Không Kiếp, đến hạn đó được gọi là hay chỉ khi có Khoa Quyền, hoặc ít ra có Triệt Không. Bộ Ác Tinh mạnh mẽ nhất Tử Vi chính là bộ sao này, chắc chắn bạn hay bất kỳ người nào cũng nghe đến ” Không Kiếp là tối hung thần, đóng đâu hại đó mười phần hiểm nguy”. Người sinh tháng 10 luôn bị khổ bởi bộ sao này. Thiên Không – Địa Kiếp là gặp đôi kiếp nạn cho con người mà hành trình tiến vận ai cũng gặp phải, nếu các chính tinh khác chủ bị gặp nạn nhưng với bộ ba này lại chủ gây tai nạn cho người khác, hoặc phất lên mạnh nhờ những việc động trời. Nhưng kị có thêm bộ Đào Hồng Hỷ lại là cách tự mình tạo nạn cho chính mình. Tham Lang độc tọa ở Tý Ngọ thì đối cung là bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cực hoàn chỉnh, Nhật Nguyệt soi sáng khắp nơi, do đó bên ngoài ( Thiên Di ) thực sự quá tốt, các cung khác cũng ở các vị trí cực đẹp trong toàn bộ lá số. Tử Vi cư Ngọ là tinh hệ đẹp nhất trong tử vi, với Đế Tinh tọa ở ngôi chủ nên vị trí rất vững chắc, tất nhiên là mình ( Tham Lang ) chỉ là nhỏ nhặt, tên mật thám sai vặt cho vua ở đối cung. Tuy nhiên, 12 cung là của ta và vận hạn sẽ khiến ta chuyển lưu Mệnh đến những cung ấy, nên việc bố cục hoàn chỉnh của bộ sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm sẽ khiến hạn ở đó có lợi cho ta, được nổi tiếng. Nhất là khi Sát Phá Tham có Khoa Quyền. Trong Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có đoạn sau :

Bạn đang xem: Tham Lang Tý Ngọ Cách

Tham lang ở cung vượng, nếu là người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang ở Tý; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang ở Ngọ, là kết cấu sao có dục vọng mạnh. Ngược lại, người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang ở Ngọ; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang ở Tý, là kết cấu sao có dục vọng yếu.

Quyển Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư khá chính xác nhưng không giải thích về ngọn nguồn mà chỉ nêu ra những nhận xét không chứng minh, đặt những quy tắc, kỹ thuật mà không giải thích tạo mối nghi ngờ và các dị bản từ các cách suy luận sai lầm nhiều khiến cho Tử Vi khó cho người mới nhập môn. Sở dĩ tính dục vọng của sao Tham Lang ở cung Tý Ngọ mạnh hay yếu là việc Tham Lang có bị sao chủ lập trường Thái Tuế đứng ở đồng cung hay tam hợp chiếu hay không, Tham Lang Thái Tuế, tức Tham Lang hội Tuế Hổ Phù chủ lập trường về ham muốn rất lớn, có hướng đi rõ ràng nên kết cấu dục vọng rất mạnh. Nếu thêm một số sao khác,kết cấu này sẽ thay đổi và cứ luận theo việc đếm cách cục thì không bao giờ đúng. Ví dụ, nếu thêm Triệt Không thì chủ là người không có tham muốn rõ ràng. Tham Lang chỉ hóa Quyền, Lộc, Kỵ. Lưu ý , phải phân biệt việc đồng cung với các sao hóa và chính tinh đó tự hóa vì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Với Tham Lang cư ở hai cung Tý Ngọ, phải phân biệt rằng đây là Ham Muốn Dục Tình hay Ham Muốn Vật Chất. Tất nhiên là ham muốn Vật Chất luôn được đề cao trong môi trường xã hội. Vì vậy, Tham Lang không nên đồng độ với Đào Hoa, Hồng Loan. Không như cách Vũ Tham Tứ Mộ thì đã có Vũ Khúc định nghĩa cho Tham Lang về tiền tài nên việc phát phú ở các hạn tốt là đương nhiên nếu có thêm Hỏa Tinh và không bị phá cách. Tham Lang còn có nghĩa là tham mưu, cố vấn. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sống thượng thọ đến hơn 100 tuổi, các nhà tử vi đang bàn luận về lá số Tham Lang ( nhưng không phải cư tý ) cho ông cũng vì lý do này. Tham Lang chủ tham vọng nên gia cát thêm sao Trường Sinh chủ sức khỏe, còn có nghĩa sức khỏe bản thân. Ba vòng rất quan trọng là Lộc Tồn, Thái Tuế và Trường Sinh. Với Thiên ( An Lộc Tồn theo thiên can ), Địa ( Sinh năm nào an Thái Tuế cung đó ) và Nhân ( An Trường Sinh theo Âm Nam, Dương Nam, Âm Nữ, Dương Nữ ). Nói đến tử vi đẹp ắt phải có 2 trong 3 vòng ở mệnh hoặc bộ Tam Kỳ chủ kỳ tài.

Xét ở hai cung thì Tham Lang ở Tý hay hơn ở Ngọ xét khi đến các hạn thì sẽ có bộ Dương Lương ở Mão với cách cục Nhật Xuất Lôi Môn và Thái Âm ở Hợi là Nguyệt Lãng Thiên Môn. Tham Lang không nên Hóa Kỵ ở cung Tý Ngọ, chủ về thích chơi bời, luôn có sự nghi ngờ về tham vọng. Các đại hạn quan trọng của tinh hệ này là Vũ Tướng Dần Thân, Dương Lương Mão Dậu, Liêm Phủ Thìn Tuất, đều là các hạn tốt trong cuộc đời nếu không bị sát diệu hoặc phá cách bởi những sao đại kỵ của cách cục ấy. Nếu ham muốn thuộc loại vật chất thì hạn đến nếu được các trợ tinh Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Mã đều luận là tốt, khi đó đến lúc được tiền của, danh vọng, địa vị đến tùy theo nhiều hay ít. Nếu ham muốn thuộc loại dục vọng thì không nên gặp thêm Đào Hồng, Xương Khúc, Hoa Cái, Kình Dương, làm tăng khuyết điểm của tinh hệ này, khi đó dù do có Quyền Lộc thì khả năng vì tình mà phải khổ là rất lớn. Nếu không phải là ở mệnh cũng xác định qua 2 hướng đi chính để luận đoán.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang Tý Ngọ Cách

Tính Chất : Tham Lang là một sao trong bộ ba Sát Phá Tham đầy uy lực với những cách bạo phát và cướp đoạt, giết hoặc bị giết, những thứ trong cuộc sống có liên quan đến cách từ tốt là tranh đoạt, ham vọng, quyền bính, hoạch phát cho đến xấu như cướp bóc, trấn lột, đánh người, bị giết, bị cướp,.. cũng là do Sát Phá Tham. Vì bộ ba sao này hành động rất nhất trí, không hiền hòa như Cơ Nguyệt Đồng Lương, không suy tính kỹ như Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nên chỉ cần Khoa Quyền Ấn mệnh ở đó có thể ngồi trên vạn người, làm đại soái thống lĩnh vạn quân.

Vì vậy nên Sát Phá Tham chủ động trong công việc, xấu là không làm chủ được, hoàn toàn không thích hợp với Lộc Tồn, nhất là Phá Quân với cách cục cát xứ tàng hung khi gặp chính tinh này, tuy vậy, tam hợp thì có thể chấp nhận được nếu đồng cung với Quốc Ấn ở Mệnh. Sao Tham Lang là ngôi sao vạch hướng cho nhóm sao này, chủ tham mưu, bày kế cho Thất Sát hành động, đây là ngôi sao chủ Ham Vọng trong cuộc sống, đồng cung với Hỏa Tinh hưởng cách cục đẹp Hỏa Tham tương phùng, hay với một Linh Tinh lạnh lùng thành cách ham quyền bình mà vạch chiến lược rõ ràng, với cách Tham Linh tịnh thủ, các câu phú đã định nghĩa rất rõ ràng tính chất của sao Tham Lang bằng việc giao hội với một hoặc tổ hợp phụ tinh khác.

Không nên nhầm lẫn giữa việc Sát Phá Tham có Không Kiếp ở mệnh, và Sát Phá Tham đến hạn Không Kiếp, đến hạn đó được gọi là hay chỉ khi có Khoa Quyền, hoặc ít ra có Triệt Không. Bộ Ác Tinh mạnh mẽ nhất Tử Vi chính là bộ sao này, chắc chắn bạn hay bất kỳ người nào cũng nghe đến ” Không Kiếp là tối hung thần, đóng đâu hại đó mười phần hiểm nguy”. Người sinh tháng 10 luôn bị khổ bởi bộ sao này. Thiên Không – Địa Kiếp là gặp đôi kiếp nạn cho con người mà hành trình tiến vận ai cũng gặp phải, nếu các chính tinh khác chủ bị gặp nạn nhưng với bộ ba này lại chủ gây tai nạn cho người khác, hoặc phất lên mạnh nhờ những việc động trời. Nhưng kị có thêm bộ Đào Hồng Hỷ lại là cách tự mình tạo nạn cho chính mình. Tham Lang độc tọa ở Tý Ngọ thì đối cung là bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cực hoàn chỉnh, Nhật Nguyệt soi sáng khắp nơi, do đó bên ngoài ( Thiên Di ) thực sự quá tốt, các cung khác cũng ở các vị trí cực đẹp trong toàn bộ lá số. Tử Vi cư Ngọ là tinh hệ đẹp nhất trong tử vi, với Đế Tinh tọa ở ngôi chủ nên vị trí rất vững chắc, tất nhiên là mình ( Tham Lang ) chỉ là nhỏ nhặt, tên mật thám sai vặt cho vua ở đối cung. Tuy nhiên, 12 cung là của ta và vận hạn sẽ khiến ta chuyển lưu Mệnh đến những cung ấy, nên việc bố cục hoàn chỉnh của bộ sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm sẽ khiến hạn ở đó có lợi cho ta, được nổi tiếng. Nhất là khi Sát Phá Tham có Khoa Quyền. Trong Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có đoạn sau :

Tham lang ở cung vượng, nếu là người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang ở Tý; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang ở Ngọ, là kết cấu sao có dục vọng mạnh. Ngược lại, người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang ở Ngọ; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang ở Tý, là kết cấu sao có dục vọng yếu.

Quyển Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư khá chính xác nhưng không giải thích về ngọn nguồn mà chỉ nêu ra những nhận xét không chứng minh, đặt những quy tắc, kỹ thuật mà không giải thích tạo mối nghi ngờ và các dị bản từ các cách suy luận sai lầm nhiều khiến cho Tử Vi khó cho người mới nhập môn. Sở dĩ tính dục vọng của sao Tham Lang ở cung Tý Ngọ mạnh hay yếu là việc Tham Lang có bị sao chủ lập trường Thái Tuế đứng ở đồng cung hay tam hợp chiếu hay không, Tham Lang Thái Tuế, tức Tham Lang hội Tuế Hổ Phù chủ lập trường về ham muốn rất lớn, có hướng đi rõ ràng nên kết cấu dục vọng rất mạnh. Nếu thêm một số sao khác,kết cấu này sẽ thay đổi và cứ luận theo việc đếm cách cục thì không bao giờ đúng. Ví dụ, nếu thêm Triệt Không thì chủ là người không có tham muốn rõ ràng. Tham Lang chỉ hóa Quyền, Lộc, Kỵ. Lưu ý , phải phân biệt việc đồng cung với các sao hóa và chính tinh đó tự hóa vì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Với Tham Lang cư ở hai cung Tý Ngọ, phải phân biệt rằng đây là Ham Muốn Dục Tình hay Ham Muốn Vật Chất. Tất nhiên là ham muốn Vật Chất luôn được đề cao trong môi trường xã hội. Vì vậy, Tham Lang không nên đồng độ với Đào Hoa, Hồng Loan. Không như cách Vũ Tham Tứ Mộ thì đã có Vũ Khúc định nghĩa cho Tham Lang về tiền tài nên việc phát phú ở các hạn tốt là đương nhiên nếu có thêm Hỏa Tinh và không bị phá cách. Tham Lang còn có nghĩa là tham mưu, cố vấn. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sống thượng thọ đến hơn 100 tuổi, các nhà tử vi đang bàn luận về lá số Tham Lang ( nhưng không phải cư tý ) cho ông cũng vì lý do này. Tham Lang chủ tham vọng nên gia cát thêm sao Trường Sinh chủ sức khỏe, còn có nghĩa sức khỏe bản thân. Ba vòng rất quan trọng là Lộc Tồn, Thái Tuế và Trường Sinh. Với Thiên ( An Lộc Tồn theo thiên can ), Địa ( Sinh năm nào an Thái Tuế cung đó ) và Nhân ( An Trường Sinh theo Âm Nam, Dương Nam, Âm Nữ, Dương Nữ ). Nói đến tử vi đẹp ắt phải có 2 trong 3 vòng ở mệnh hoặc bộ Tam Kỳ chủ kỳ tài.

Xét ở hai cung thì Tham Lang ở Tý hay hơn ở Ngọ xét khi đến các hạn thì sẽ có bộ Dương Lương ở Mão với cách cục Nhật Xuất Lôi Môn và Thái Âm ở Hợi là Nguyệt Lãng Thiên Môn. Tham Lang không nên Hóa Kỵ ở cung Tý Ngọ, chủ về thích chơi bời, luôn có sự nghi ngờ về tham vọng. Các đại hạn quan trọng của tinh hệ này là Vũ Tướng Dần Thân, Dương Lương Mão Dậu, Liêm Phủ Thìn Tuất, đều là các hạn tốt trong cuộc đời nếu không bị sát diệu hoặc phá cách bởi những sao đại kỵ của cách cục ấy. Nếu ham muốn thuộc loại vật chất thì hạn đến nếu được các trợ tinh Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Lộc Mã đều luận là tốt, khi đó đến lúc được tiền của, danh vọng, địa vị đến tùy theo nhiều hay ít. Nếu ham muốn thuộc loại dục vọng thì không nên gặp thêm Đào Hồng, Xương Khúc, Hoa Cái, Kình Dương, làm tăng khuyết điểm của tinh hệ này, khi đó dù do có Quyền Lộc thì khả năng vì tình mà phải khổ là rất lớn. Nếu không phải là ở mệnh cũng xác định qua 2 hướng đi chính để luận đoán.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button