Tử vi

Thẩm tách mệnh bàn đương số cá tính

Thẩm tách mệnh bàn đương số cá tính, giỏi xem vận hạn hỉ nộ ái ố, thì mọi sự biết quá nửa vậy.

Cá tính không tốt thường đại sự xấu, ảnh hưởng tiền đồ.

Thí dụ mệnh kỵ xuất vào thiên di thì tính ngay thẳng thị phi rõ ràng không thích náo nhiệt không nặng bề ngoài không giỏi xã giao, được không? Tất nhiên thua thiệt.

Bạn đang xem: Thẩm tách mệnh bàn đương số cá tính

Lại thí dụ: phúc đức kỵ nhập di, phụ mẫu tính khốc liệt, thiếu nhẫn nhịn, tính tình xấu. Mà nói không ảnh hưởng đến đại sự có được không?

Thí dụ nữa mệnh cung tọa sinh niên kỵ mà can cung phục kỵ với giao hữu, thì nói là trọng nghĩa mà chẳng có trí tuệ. Ai có thể nuốt nổi? Có thể không có chuyện xấu?.

Thí dụ mệnh kỵ nhập phúc đức, chuyển kỵ nhập điền trạch. Người này nặng hưởng thụ mà thiếu tính toán tiết kiệm. Nếu hắn ta oán không giàu thì người này là đáng thương hay đáng trách?.

Một ví dụ thực tế: tôi có trưởng tử, nhìn ở mệnh bàn tọa tân sửu tử nữ cung, thì phúc đức là huynh đệ cung can cung là tân mão. Thì mệnh cùng phúc đức phi văn xương song kỵ gặp sinh niên cũng văn xương kỵ vào phụ mẫu cung. Ba kỵ đại phá vậy, chuyển phụ mẫu can quý Tham lang phục kỵ nhập mệnh tức là:

Một, trưởng tử lấy song kỵ gặp sinh niên kỵ vào phụ mẫu (tam kỵ) cá tính tất không lành, tâm tình mau vui mau giận, không bền chí, không chịu đựng (tật ách kỵ xuất).

Hai, chuyển phụ mẫu can quý tham lang (hiệp tam kỵ) kỵ nhập mệnh. Tức là cuộc sống tự tạo thành nghèo hèn, Phục thấy kỵ nhập mệnh thì chấp tính, dễ tức giận, đầu óc cà lăm, gặp chuyện thì không có trí tuệ tức giận hỏng chuyện, công tác thì đình chỉ, lấy trò chơi điện tử làm nghề. Thương xót nhưng làm gì được đây?.

(Phi tinh phái – Lương Nhược Du)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thẩm tách mệnh bàn đương số cá tính

Thẩm tách mệnh bàn đương số cá tính, giỏi xem vận hạn hỉ nộ ái ố, thì mọi sự biết quá nửa vậy.

Cá tính không tốt thường đại sự xấu, ảnh hưởng tiền đồ.

Thí dụ mệnh kỵ xuất vào thiên di thì tính ngay thẳng thị phi rõ ràng không thích náo nhiệt không nặng bề ngoài không giỏi xã giao, được không? Tất nhiên thua thiệt.

Lại thí dụ: phúc đức kỵ nhập di, phụ mẫu tính khốc liệt, thiếu nhẫn nhịn, tính tình xấu. Mà nói không ảnh hưởng đến đại sự có được không?

Thí dụ nữa mệnh cung tọa sinh niên kỵ mà can cung phục kỵ với giao hữu, thì nói là trọng nghĩa mà chẳng có trí tuệ. Ai có thể nuốt nổi? Có thể không có chuyện xấu?.

Thí dụ mệnh kỵ nhập phúc đức, chuyển kỵ nhập điền trạch. Người này nặng hưởng thụ mà thiếu tính toán tiết kiệm. Nếu hắn ta oán không giàu thì người này là đáng thương hay đáng trách?.

Một ví dụ thực tế: tôi có trưởng tử, nhìn ở mệnh bàn tọa tân sửu tử nữ cung, thì phúc đức là huynh đệ cung can cung là tân mão. Thì mệnh cùng phúc đức phi văn xương song kỵ gặp sinh niên cũng văn xương kỵ vào phụ mẫu cung. Ba kỵ đại phá vậy, chuyển phụ mẫu can quý Tham lang phục kỵ nhập mệnh tức là:

Một, trưởng tử lấy song kỵ gặp sinh niên kỵ vào phụ mẫu (tam kỵ) cá tính tất không lành, tâm tình mau vui mau giận, không bền chí, không chịu đựng (tật ách kỵ xuất).

Hai, chuyển phụ mẫu can quý tham lang (hiệp tam kỵ) kỵ nhập mệnh. Tức là cuộc sống tự tạo thành nghèo hèn, Phục thấy kỵ nhập mệnh thì chấp tính, dễ tức giận, đầu óc cà lăm, gặp chuyện thì không có trí tuệ tức giận hỏng chuyện, công tác thì đình chỉ, lấy trò chơi điện tử làm nghề. Thương xót nhưng làm gì được đây?.

(Phi tinh phái – Lương Nhược Du)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button