Tử vi

Tháng Can Chi phối quẻ Dịch

NĂM GIÁP – ẤT – NHÂM – QUÝ

– Tháng Giêng: Địa Thiên Thái

– Tháng Hai: Lôi Thiên Đại tráng

Bạn đang xem: Tháng Can Chi phối quẻ Dịch

– Tháng Ba: Trạch Thiên Quải

– Tháng Tư: Thuần Càn

– Tháng Năm: Thiên Phong Cấu

– Tháng Sáu: Thiên Sơn Độn

– Tháng Bẩy: Thiên Địa Bĩ

– Tháng Tám: Phong Địa Quan

– Tháng Chín: Sơn Địa Bác

– Tháng Mười: Thuần Khôn

– Tháng Một: Địa Lôi Phục

– Tháng Chạp: Địa Trạch Lâm

NĂM BÍNH – ĐINH

– Tháng Giêng: Trạch Sơn Hàm

– Tháng Hai: Thủy Sơn Kiển

– Tháng Ba: Địa Sơn Khiêm

– Tháng Tư: Thuần Cấn

– Tháng Năm: Sơn Hỏa Bí

– Tháng Sáu: Sơn Thiên Đại súc

– Tháng Bẩy: Sơn Trạch Tổn

– Tháng Tám: Hỏa Trạch Khuê

– Tháng Chín: Thiên Trạch Lý

– Tháng Mười: Thuần Đoài

– Tháng Một: Trạch Thủy Khốn

– Tháng Chạp: Trạch Địa Tụy

NĂM MẬU – KỶ

– Tháng Giêng: Hỏa Thủy Vị tế

– Tháng Hai: Sơn Thủy Mông

– Tháng Ba: Phong Thủy Hoán

– Tháng Tư: Thuần Khảm

– Tháng Năm: Thủy Trạch Tiết

– Tháng Sáu: Thủy Lôi Truân

– Tháng Bẩy: Thủy Hỏa Ký Tế

– Tháng Tám: Trạch Hỏa Cách

– Tháng Chín: Lôi Hỏa Phong

– Tháng Mười: Thuần Ly

– Tháng Một: Hỏa Sơn Lữ

– Tháng Chạp: Hỏa Phong Đỉnh

NĂM CANH – TÂN

– Tháng Giêng: Phong Lôi Ích

– Tháng Hai: Thiên Lôi Vô vọng

– Tháng Ba: Hỏa Lôi Phệ hạp

– Tháng Tư: Thuần Chấn

– Tháng Năm: Lôi Địa Dự

– Tháng Sáu: Lôi Thủy Giải

– Tháng Bảy: Lôi Phong Hằng

– Tháng Tám: Địa Phong Thăng

– Tháng Chín: Thủy Phong Tỉnh

– Tháng Mười: Thuần Tốn

– Tháng Một: Phong Thiên Tiểu súc

– Tháng Chạp: Phong Hỏa Gia nhân.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tháng Can Chi phối quẻ Dịch

NĂM GIÁP – ẤT – NHÂM – QUÝ

– Tháng Giêng: Địa Thiên Thái

– Tháng Hai: Lôi Thiên Đại tráng

– Tháng Ba: Trạch Thiên Quải

– Tháng Tư: Thuần Càn

– Tháng Năm: Thiên Phong Cấu

– Tháng Sáu: Thiên Sơn Độn

– Tháng Bẩy: Thiên Địa Bĩ

– Tháng Tám: Phong Địa Quan

– Tháng Chín: Sơn Địa Bác

– Tháng Mười: Thuần Khôn

– Tháng Một: Địa Lôi Phục

– Tháng Chạp: Địa Trạch Lâm

NĂM BÍNH – ĐINH

– Tháng Giêng: Trạch Sơn Hàm

– Tháng Hai: Thủy Sơn Kiển

– Tháng Ba: Địa Sơn Khiêm

– Tháng Tư: Thuần Cấn

– Tháng Năm: Sơn Hỏa Bí

– Tháng Sáu: Sơn Thiên Đại súc

– Tháng Bẩy: Sơn Trạch Tổn

– Tháng Tám: Hỏa Trạch Khuê

– Tháng Chín: Thiên Trạch Lý

– Tháng Mười: Thuần Đoài

– Tháng Một: Trạch Thủy Khốn

– Tháng Chạp: Trạch Địa Tụy

NĂM MẬU – KỶ

– Tháng Giêng: Hỏa Thủy Vị tế

– Tháng Hai: Sơn Thủy Mông

– Tháng Ba: Phong Thủy Hoán

– Tháng Tư: Thuần Khảm

– Tháng Năm: Thủy Trạch Tiết

– Tháng Sáu: Thủy Lôi Truân

– Tháng Bẩy: Thủy Hỏa Ký Tế

– Tháng Tám: Trạch Hỏa Cách

– Tháng Chín: Lôi Hỏa Phong

– Tháng Mười: Thuần Ly

– Tháng Một: Hỏa Sơn Lữ

– Tháng Chạp: Hỏa Phong Đỉnh

NĂM CANH – TÂN

– Tháng Giêng: Phong Lôi Ích

– Tháng Hai: Thiên Lôi Vô vọng

– Tháng Ba: Hỏa Lôi Phệ hạp

– Tháng Tư: Thuần Chấn

– Tháng Năm: Lôi Địa Dự

– Tháng Sáu: Lôi Thủy Giải

– Tháng Bảy: Lôi Phong Hằng

– Tháng Tám: Địa Phong Thăng

– Tháng Chín: Thủy Phong Tỉnh

– Tháng Mười: Thuần Tốn

– Tháng Một: Phong Thiên Tiểu súc

– Tháng Chạp: Phong Hỏa Gia nhân.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button