Tử vi

Thất Sát cư tại 12 cung

Thất Sát cư tại 12 cung ( Phần 1 )

Sao Thất Sát thuộc tính Kim, nằm trong bộ Sát Phá Tham. Thất Sát có tính chất chia làm hai trường hợp . Một là độc tọa tại các cung Dần Thân Mão Dậu Thìn Tuất. Thứ đến giao hội với các sao trong nhóm Tử Vũ Liêm tại các cung còn lại. Ta có cách Tử Sát cư Tị Hợi, Liêm Sát tại Sửu Mùi và Vũ Sát cư Mão Dậu. Cần nắm rõ tính chất của hai nhóm sao riêng lẻ là Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm để luận đoán chính xác. Khi giao hội hai nhóm sao nhìn chung chỉ là sự phối hợp giữa hai cách cục với hai tính chất và xảy ra trường hợp hai sao đồng cung luận đoán theo phối hợp riêng của hai Chính Tinh khác nhóm. Sách thường có các câu phú xét về cách Sát Phá Liêm Tham mà nhiều người nhầm không nắm rõ tính chất của cách này mà dùng chung với nhiều cách như Sát Phá Tham đầy đủ. Thực chất cách Sát Phá Liêm Tham ám chỉ việc Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Trường hợp khác là Sát Phá Tham đầy đủ, bộ Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng thành cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, khi đó Thất Sát dộc tọa tại các cung viết ở trên. Xét thực chất tại các cung Tí Ngọ Dần Thân Thìn Tuất tính chất của Thất Sát không thay đổi nhiều, ngay cả toàn cục Sát Phá Tham. Tuy nhiên không như các Chính Tinh khác, Thất Sát cũng có đặc tính riêng quan trọng ở phía đối cung. Với Thất Sát cư Tí Ngọ là cách Vũ Phú. Với Thất Sát cư Dần Thân là cách Tử Phủ. Với Thất Sát cư Thìn Tuất là Liêm Phủ. Thất Sát cư Thìn Tuất mặc dù được độc tọa nhưng có hai cách xấu. Thứ nhất việc nhập La Võng là hai cung đặc biệt của Tử Vi không phù hợp với Thất Sát. Thất Sát có đặc tính Sát, và tranh đoạt hay mất mát. Sao Thất Sát hay nhầm lẫn, nên ở cùng sao quan trọng chủ hành động, tư tưởng như Tử Vi cần thiết phải có Hóa Quyền trở nên phản tác tinh tường. Tử Vi cũng phải chịu ảnh hưởng lớn từ Thất Sát. Vì vậy, Thất Sát ở cung Thìn Tuất không được hưởng chữ tinh tường nên một lý do luận hãm địa, đặc biệt nếu có Đà La hoặc Kỵ Hình tại đây còn nguy hiểm lớn. Nếu có Hóa Quyền lại là cách hay, khiến Thất Sát trở nên khá tốt đẹp do khiến Sát trở thành Quyền hình. Thứ hai, Thất Sát cư Thìn Tuất đối cung là bộ Liêm Phủ. Trong cách giao hội của ba sao Tử Vũ Liêm tới Thiên Phủ thì cách Liêm Phủ mang tính chất xấu khi xung chiếu với Thất Sát. Liêm Trinh là sao chủ sự quan sát, chủ sự liêm khiết, đạo đức. Khi đi với Thiên Phủ và nhập La Võng tính chất cẩn thận, bảo thủ và suy tính mưu kế rất lớn. Thất Sát là sao giỏi việc tranh đoạt từ bên ngoài, do cách Sát Phá Tham có cấu tạo như vậy, thường xây dựng là Tử Vi và phá cũ đổi mới là Phá Quân. Trong trường hợp này cách Sát Phá Tham bị bao vây do Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất mạnh nên khó đạt được thành tựu lớn. Thất Sát khó cướp đoạt được từ bên ngoài của bộ Tử Phủ.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Thất Sát cư tại 12 cung

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thất Sát cư tại 12 cung

Thất Sát cư tại 12 cung ( Phần 1 )

Sao Thất Sát thuộc tính Kim, nằm trong bộ Sát Phá Tham. Thất Sát có tính chất chia làm hai trường hợp . Một là độc tọa tại các cung Dần Thân Mão Dậu Thìn Tuất. Thứ đến giao hội với các sao trong nhóm Tử Vũ Liêm tại các cung còn lại. Ta có cách Tử Sát cư Tị Hợi, Liêm Sát tại Sửu Mùi và Vũ Sát cư Mão Dậu. Cần nắm rõ tính chất của hai nhóm sao riêng lẻ là Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm để luận đoán chính xác. Khi giao hội hai nhóm sao nhìn chung chỉ là sự phối hợp giữa hai cách cục với hai tính chất và xảy ra trường hợp hai sao đồng cung luận đoán theo phối hợp riêng của hai Chính Tinh khác nhóm. Sách thường có các câu phú xét về cách Sát Phá Liêm Tham mà nhiều người nhầm không nắm rõ tính chất của cách này mà dùng chung với nhiều cách như Sát Phá Tham đầy đủ. Thực chất cách Sát Phá Liêm Tham ám chỉ việc Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Trường hợp khác là Sát Phá Tham đầy đủ, bộ Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng thành cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, khi đó Thất Sát dộc tọa tại các cung viết ở trên. Xét thực chất tại các cung Tí Ngọ Dần Thân Thìn Tuất tính chất của Thất Sát không thay đổi nhiều, ngay cả toàn cục Sát Phá Tham. Tuy nhiên không như các Chính Tinh khác, Thất Sát cũng có đặc tính riêng quan trọng ở phía đối cung. Với Thất Sát cư Tí Ngọ là cách Vũ Phú. Với Thất Sát cư Dần Thân là cách Tử Phủ. Với Thất Sát cư Thìn Tuất là Liêm Phủ. Thất Sát cư Thìn Tuất mặc dù được độc tọa nhưng có hai cách xấu. Thứ nhất việc nhập La Võng là hai cung đặc biệt của Tử Vi không phù hợp với Thất Sát. Thất Sát có đặc tính Sát, và tranh đoạt hay mất mát. Sao Thất Sát hay nhầm lẫn, nên ở cùng sao quan trọng chủ hành động, tư tưởng như Tử Vi cần thiết phải có Hóa Quyền trở nên phản tác tinh tường. Tử Vi cũng phải chịu ảnh hưởng lớn từ Thất Sát. Vì vậy, Thất Sát ở cung Thìn Tuất không được hưởng chữ tinh tường nên một lý do luận hãm địa, đặc biệt nếu có Đà La hoặc Kỵ Hình tại đây còn nguy hiểm lớn. Nếu có Hóa Quyền lại là cách hay, khiến Thất Sát trở nên khá tốt đẹp do khiến Sát trở thành Quyền hình. Thứ hai, Thất Sát cư Thìn Tuất đối cung là bộ Liêm Phủ. Trong cách giao hội của ba sao Tử Vũ Liêm tới Thiên Phủ thì cách Liêm Phủ mang tính chất xấu khi xung chiếu với Thất Sát. Liêm Trinh là sao chủ sự quan sát, chủ sự liêm khiết, đạo đức. Khi đi với Thiên Phủ và nhập La Võng tính chất cẩn thận, bảo thủ và suy tính mưu kế rất lớn. Thất Sát là sao giỏi việc tranh đoạt từ bên ngoài, do cách Sát Phá Tham có cấu tạo như vậy, thường xây dựng là Tử Vi và phá cũ đổi mới là Phá Quân. Trong trường hợp này cách Sát Phá Tham bị bao vây do Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất mạnh nên khó đạt được thành tựu lớn. Thất Sát khó cướp đoạt được từ bên ngoài của bộ Tử Phủ.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button