Tử vi

Thất Sát Dần Thân Cách

Thất Sát cư ở cung Dần và cung Thân gộp chung thành cách cục Thất Sát Dần Thân cách, tại Dần Tý gọi là Triểu Đẩu Cách, và Thân Ngọ gọi là Ngưỡng Đẩu. Thất Sát cư ở Dần tốt hơn ở Thân vì có bộ Nhật Nguyệt sáng ( Nhật tại Tị, Nguyệt tại Dậu ) còn ở Dậu thì Nhật Nguyệt đều hãm, hạn đến không tốt đẹp bằng, tuy nhiên hơn kém nhau chủ yếu là do hung cát tinh, cách cục chỉ nêu rõ điểm thuận lợi hơn, chưa xác định được kết quả của chính tinh. Thất Sát ở đây chủ đoạt được địa vị, đây là với cách cục được lập, vì đối cung là Tử Vi Thiên Phủ là hai đế tinh trong tử vi, lực sáng tạo và địa vị lớn, Thất Sát đoạt, tức lấy cái của đối cung nếu được hỗ trợ của trợ tinh đắc cách. Mệnh Thất Sát kỵ sinh giờ Tý Ngọ vì mệnh thân đồng cung, Thân gặp Thất Sát không mấy hay, gặp thêm hung tinh thì càng kỵ. Thất Sát đã có tính sát, dương kim kỵ thêm Hình tạo thành cách Hình Kỵ chủ vi phạm, cũng chủ dễ bị giết nhầm, họa lớn hay nhỏ tùy sát tinh hội họp, nếu gặp mình Thiên Hình không có hóa kỵ, được cát tinh củng chiếu thì thành cách ” Thất Sát Thiên Hình thần long định giáng”, chủ người công bằng, trung trực như thần long, thành công hay không còn tùy thuộc vào cát hay sát tinh thủ chiếu.

Thất Sát cũng kỵ Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ xương cốt, cũng chủ Dương Kim, lại là sao đứng đầu chỉ tang tóc, nên gặp Thất Sát dễ thành cách mất vì sát nếu không có cát tinh mà gia thêm hung tinh, nhất là Bạch Hổ đi với Kình Dương và Đại Hao. Thất Sát đi với Linh Tinh dù là sát tinh cũng không mấy xấu, dù thêm cả Kình Dương ( Trừ Kình ở Ngọ dễ chết yểu ) thì cũng chỉ là dạng ngang ngược, coi trời bằng vung, nếu có thêm Hóa Quyền nắm chức cao trong quân đội, giữ vị trí quan trọng, hợp cách cục này. Thất Sát và cả bộ Sát Phá Tham rất hỉ được tam hóa Khoa Quyền Lộc, dù chỉ được một hóa như Hóa Khoa tùy lượng hung tinh cũng phê là có thành tựu, được Nhị Hóa thì rất tốt, nhất là Khoa Quyền có Hóa Khoa ngộ Sát Phá Tham chủ phương pháp, khám phá, danh dự, bằng cấp. Lưu ý không có trường hợp được cả Tam Hóa, hoặc chỉ được nhị hóa và một hóa xung chiếu. Hỏa Tinh nhập miếu gặp Sát Phá Tham rất lợi, Kim sáng nhờ Hỏa luyện, cái của Hỏa Tinh là Dương Hỏa, chủ công khai. Ngoài ra Hỏa Tinh còn hợp với Tham Lang trở thành cách ” Hỏa Tham Tương Phùng”, gia Hóa Lộc chủ đại phát, không có thì cũng dạng tiểu phát.

Thất Sát tại mệnh không nên gặp Không Kiếp, dù không quá khắc kỵ nhưng tạo ra những khổ cực lớn, nếu Không Kiếp có thêm sát tinh trợ có thể dẫn đến họa lớn, hậu quả nặng nề, nếu đắc địa đúng ở nơi Tỵ Hợi Dần Thân ( Tứ Sinh ) thì cũng chủ hoạch phát hoạch phá, tay trắng trong thời gian ngắn làm nên sự nghiệp nhưng cũng nhanh bại, không nên gặp Không Kiếp tại mệnh mà nên gặp tại hạn, lúc đó Không Kiếp là công cụ, mà nó cũng chỉ có tác dụng thời gian ngắn không như ở ngay bản cung mệnh. Phá Quân không ưa gặp Lộc Tồn, trong đó tàng cách ” Cát xứ tàng hung”, chủ Lộc Tồn là bàng tinh quan trọng, muốn giữ gìn nhưng Phá Quân lại muốn thay đổi, như thay đổi phương hướng, cách thức để thành công gây ra xung đột mẫu thuẫn giữa một chính tinh và bàng tinh. Mệnh Thất Sát nên gặp Thái Tuế đồng cung, khi đó Bạch Hổ chỉ ở tam hợp, nếu đồng cung thì kỵ gặp chủ có lập trường, người có đường lối, nói đi với làm, hợp cách cục. 

Bạn đang xem: Thất Sát Dần Thân Cách

Thất Sát ngại gặp Hóa Kỵ, gặp Kỵ Hình tối kỵ nếu không có cát tinh cứu trợ lao lực bôn ba khó thành tựu lớn, dễ vi phạm pháp luật, có Hóa Khoa thì trong cái xấu có cái tốt, nếu mệnh có Hóa Kỵ thì Lưu Thiên Hình hội họp thì năm ấy không mấy tốt đẹp, có được cái này dễ mất cái khác, hoặc mệnh Thiên Hình bị Lưu Hóa Kỵ đến cũng luận không cát lợi, nếu Đại Hạn tốt đẹp không luận như vậy, hoặc có bộ Khoa Kỵ, bộ Binh Hình Tướng Ấn,.. luận khác. Thất Sát không ngại gặp Triệt mấy, nếu ở bản cung thì chủ tính cách hiền, dễ bị rắc rối với người khác phái.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thất Sát Dần Thân Cách

Thất Sát cư ở cung Dần và cung Thân gộp chung thành cách cục Thất Sát Dần Thân cách, tại Dần Tý gọi là Triểu Đẩu Cách, và Thân Ngọ gọi là Ngưỡng Đẩu. Thất Sát cư ở Dần tốt hơn ở Thân vì có bộ Nhật Nguyệt sáng ( Nhật tại Tị, Nguyệt tại Dậu ) còn ở Dậu thì Nhật Nguyệt đều hãm, hạn đến không tốt đẹp bằng, tuy nhiên hơn kém nhau chủ yếu là do hung cát tinh, cách cục chỉ nêu rõ điểm thuận lợi hơn, chưa xác định được kết quả của chính tinh. Thất Sát ở đây chủ đoạt được địa vị, đây là với cách cục được lập, vì đối cung là Tử Vi Thiên Phủ là hai đế tinh trong tử vi, lực sáng tạo và địa vị lớn, Thất Sát đoạt, tức lấy cái của đối cung nếu được hỗ trợ của trợ tinh đắc cách. Mệnh Thất Sát kỵ sinh giờ Tý Ngọ vì mệnh thân đồng cung, Thân gặp Thất Sát không mấy hay, gặp thêm hung tinh thì càng kỵ. Thất Sát đã có tính sát, dương kim kỵ thêm Hình tạo thành cách Hình Kỵ chủ vi phạm, cũng chủ dễ bị giết nhầm, họa lớn hay nhỏ tùy sát tinh hội họp, nếu gặp mình Thiên Hình không có hóa kỵ, được cát tinh củng chiếu thì thành cách ” Thất Sát Thiên Hình thần long định giáng”, chủ người công bằng, trung trực như thần long, thành công hay không còn tùy thuộc vào cát hay sát tinh thủ chiếu.

Thất Sát cũng kỵ Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ xương cốt, cũng chủ Dương Kim, lại là sao đứng đầu chỉ tang tóc, nên gặp Thất Sát dễ thành cách mất vì sát nếu không có cát tinh mà gia thêm hung tinh, nhất là Bạch Hổ đi với Kình Dương và Đại Hao. Thất Sát đi với Linh Tinh dù là sát tinh cũng không mấy xấu, dù thêm cả Kình Dương ( Trừ Kình ở Ngọ dễ chết yểu ) thì cũng chỉ là dạng ngang ngược, coi trời bằng vung, nếu có thêm Hóa Quyền nắm chức cao trong quân đội, giữ vị trí quan trọng, hợp cách cục này. Thất Sát và cả bộ Sát Phá Tham rất hỉ được tam hóa Khoa Quyền Lộc, dù chỉ được một hóa như Hóa Khoa tùy lượng hung tinh cũng phê là có thành tựu, được Nhị Hóa thì rất tốt, nhất là Khoa Quyền có Hóa Khoa ngộ Sát Phá Tham chủ phương pháp, khám phá, danh dự, bằng cấp. Lưu ý không có trường hợp được cả Tam Hóa, hoặc chỉ được nhị hóa và một hóa xung chiếu. Hỏa Tinh nhập miếu gặp Sát Phá Tham rất lợi, Kim sáng nhờ Hỏa luyện, cái của Hỏa Tinh là Dương Hỏa, chủ công khai. Ngoài ra Hỏa Tinh còn hợp với Tham Lang trở thành cách ” Hỏa Tham Tương Phùng”, gia Hóa Lộc chủ đại phát, không có thì cũng dạng tiểu phát.

Thất Sát tại mệnh không nên gặp Không Kiếp, dù không quá khắc kỵ nhưng tạo ra những khổ cực lớn, nếu Không Kiếp có thêm sát tinh trợ có thể dẫn đến họa lớn, hậu quả nặng nề, nếu đắc địa đúng ở nơi Tỵ Hợi Dần Thân ( Tứ Sinh ) thì cũng chủ hoạch phát hoạch phá, tay trắng trong thời gian ngắn làm nên sự nghiệp nhưng cũng nhanh bại, không nên gặp Không Kiếp tại mệnh mà nên gặp tại hạn, lúc đó Không Kiếp là công cụ, mà nó cũng chỉ có tác dụng thời gian ngắn không như ở ngay bản cung mệnh. Phá Quân không ưa gặp Lộc Tồn, trong đó tàng cách ” Cát xứ tàng hung”, chủ Lộc Tồn là bàng tinh quan trọng, muốn giữ gìn nhưng Phá Quân lại muốn thay đổi, như thay đổi phương hướng, cách thức để thành công gây ra xung đột mẫu thuẫn giữa một chính tinh và bàng tinh. Mệnh Thất Sát nên gặp Thái Tuế đồng cung, khi đó Bạch Hổ chỉ ở tam hợp, nếu đồng cung thì kỵ gặp chủ có lập trường, người có đường lối, nói đi với làm, hợp cách cục. 

Thất Sát ngại gặp Hóa Kỵ, gặp Kỵ Hình tối kỵ nếu không có cát tinh cứu trợ lao lực bôn ba khó thành tựu lớn, dễ vi phạm pháp luật, có Hóa Khoa thì trong cái xấu có cái tốt, nếu mệnh có Hóa Kỵ thì Lưu Thiên Hình hội họp thì năm ấy không mấy tốt đẹp, có được cái này dễ mất cái khác, hoặc mệnh Thiên Hình bị Lưu Hóa Kỵ đến cũng luận không cát lợi, nếu Đại Hạn tốt đẹp không luận như vậy, hoặc có bộ Khoa Kỵ, bộ Binh Hình Tướng Ấn,.. luận khác. Thất Sát không ngại gặp Triệt mấy, nếu ở bản cung thì chủ tính cách hiền, dễ bị rắc rối với người khác phái.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button