Tử vi

Thất Sát : Dương Kim

Thất Sát và Vũ Khúc đều là sao Kim, Vũ khúc thuộc Âm Kim còn Thất Sát là Dương kim, nhưng Thất sát lại không phải là tài tinh, mà là Quyền tinh. theo chiều vào thì Thất Sát kim sinh Phá Quân thuỷ, Phá Quân sinh Tham lang mộc, cũng như Liêm trinh hoả sinh Tử vi Thổ, Tử vi Thổ sinh Vũ khúc kim. chiếu theo đó thì Thất Sát cũng giống như Liêm trinh mang ý nghĩa là quyền tinh. Thời xưa thì Thất sát là võ tướng, chuyên xông pha.

Thất sát Dương Kim, Dương Kim vốn là binh khí, công cụ, đã được trui rèn, cho nên cho nên tính tình cương nghị, mãnh liệt, có sự uy quyền nhưng cao ngạo. binh khí thì mang hàm nghĩa Sát, Sát là sát thương, Dương Kim chủ Âm thanh vang xa và lạnh lẽo, nên Thất Sát thường có sự cô độc, ít người trợ giúp, thường chủ thích tự mình hành động, tự quyết định, là hình tượng một võ tướng đơn thân độc mã xông pha. Vì Thất sát Dương Kim chủ về sinh sát, cho nên Thất Sát có sự uy quyền, nhưng cao ngạo, thường có cách nói chuyện khiến người khác phải dè chừng, khó gần gũi, cũng bởi tâm tính cô độc. Cho nên người có Thất Sát thường chủ về sự “lao tâm”, “lao tâm” là nói về sự cô độc, khổ sở vậy.

Thất Sát Dương Kim nên gặp Kình Đà ở nơi hãm địa thì cổ nhân nói “làm điều mãnh liệt hung tàn”, thật vậy Thất Sát Dương Kim, tính Kim đã mạnh lại thêm Kình Đà, thì “cương quá dễ gãy”, cho nên thường tự mình hành động, độc đoán, cái tính Sát khí do kim gây ra tạo nên những điều hung ác, có thể là bản thân gây ra tai hoạ hoặc do tai nạn, bệnh tật. Đây là phần nhiều chủ về “hình khắc”, xa lánh người thân, nếu ở nơi Tử Tuyệt thì một đời cô độc, xa lánh người thân, khó hoà hợp với ai. cũng chủ về yểu thọ, cổ nhân nói “Sát ở Tuyệt địa Nhan hồi Yểu tử”.

Bạn đang xem: Thất Sát : Dương Kim

Thất Sát Dương Kim, Kim thì cương cứng, nên Thất Sát không thích sự xu nịnh, không theo quyền thế, thường tự hành động theo lý trí, hành động thì quyết đoán nhưng có phần nóng vội. Thất Sát khi đồng cung cùng Tử vi, mà Tử vi Tả Hữu hoá quyền thì Thất Sát hoá làm Quyền phò tá Tử vi, đây là võ tướng quy thuận chủ về người có sự nghiệp lừng lẫy, nhất là với tuổi Nhâm. Thất sát vốn có sự cứng rắn, thích độc lập, lớn mạnh nên đồng cùng cùng Xương Khúc thì thường chủ tiến thoái bất nhất, thường tự làm rối làm bản thân, Thất Sát là sao cô độc nên ưa Tả Hữu chủ về có sự trợ lực lúc này Thất Sát giống như một người lãnh đạo quyết đoán, có uy quyền và có nhân sự của Tả Hữu sẽ dễ thành công trong sự nghiệp.

Hoả Linh là bộ sao chủ về tâm trí, khi Thất Sát đồng cung cùng Hoả Linh thì Hoả mãnh liệt luyện Dương Kim, con người chắc chắn phải trải qua gian khổ mới có thể thành công được, đi kèm với đó là sự lao tâm lao lực rất lớn, lao tâm bởi Hoả Linh chủ về Tâm trí, Thất sát chủ lao tâm, nên khi đồng cung thì cái sự lao tâm lớn. khi đó Phá Quân cũng ảnh hưởng bởi Hoả Linh mà trở nên lao lực. Ngại nhất là Thất Sát kiếp sát đồng cung, nếu cung mệnh hay Tật thiếu cát khí thì dễ bị tai hoạ, mổ xẻ hay hình thương, Thất Sát hoá kỵ đồng cung càng làm tăng thêm sự cô độc, cái sự cô độc do chính sự cứng rắn và hình khắc của Thất sát mang hướng thị phi, chiêu oán, mà Thất sát thì cương mãnh chắc sẽ không dễ dàng ngồi yên được cho nên cái sự cô độc và lao lực càng tăng lên.

Thất Sát cùng Vũ khúc đồng cung, thì tính Kim mạnh, có thể theo 2 chiều hướng là “quyết đoán” hoặc “nông cạn”, quyết đoán là khi Vũ Sát chủ về nắm bắt tình hình tốt, có sự định hướng và tổ chức thì sự quyết đoán đã được tính toán cụ thể, cái sự quyết đoán ấy là có Tả Hữu, cùng Lộc tồn. khi Vũ Sát mà nhất là Vũ hoá kỵ thì dễ vì độc đoán mà hấp tấp, quyết định sai lầm, nghỉ rằng bản thân tự mình có thể làm nên chuyện nhưng cuối cùng chuốc lấy thất bại, đây là do thích sự độc lập, lớn mạnh nhưng lại thiếu đi cái định hướng thì dễ trở nên “nông cạn”.

Thất Sát là sao cứng rắn và hình khắc, khi ở nơi hãm địa Thìn Tuất thì có thể rơi vào tình huống “ảo tưởng” về bản thân mình, đây khi đồng cung cùng Kỵ hình thì sự cắng rắn của nó tăng lên, càng cứng rắn càng tỏ ra sự tự tin, và có sự kiêu ngạo, sự tự tin đi cùng kiêu ngạo dễ trở nên có những hành động mang tính rủi ro cao, do vậy mà Thất sát ở đây có thể ảo tưởng về bản thân mình. Thất Sát khi có Tả Hữu thì lại chủ về có lý tưởng, Tả Hữu đã làm cân bằng cái sự hình khắc của nó, bởi Tả Hữu chủ trợ giúp, chủ số nhiều, nên Thất Sát có thể mang lý tưởng, cái lý tưởng của nó như người lãnh đạo xác định tầm nhìn, xương khúc cũng góp phần giúp Thất sát cân bằng sự cắng rắn mà trở nên lý tưởng hơn.

Bàn về sao Thất sát, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cung vị mà nó đóng, ở nơi Trường sinh hay Tuyệt địa, nếu ở Trường sinh thì có thể thành công và thọ ở Tuyệt địa thì dễ nghèo mà còn yểu. ngoài ra phải chú ý đến việc so Hình Kỵ đến không, nếu có hình kỵ thì sự độc càng lớn do “cứng rắn và hình khắc” gây nên, lúc này con người trở nên lao tâm, cô độc, cuộc đời chắc chắn sẽ vất vả rất nhiều.

bàn về sao Thất Sát cần chú ý về sự “lao tâm” của nó vậy, bàn về sao Phá Quân chú ý về sự “lao lực”, bàn về sao Tham Lang chú ý về “mưu kế Thiện hay Ác”.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thất Sát : Dương Kim

Thất Sát và Vũ Khúc đều là sao Kim, Vũ khúc thuộc Âm Kim còn Thất Sát là Dương kim, nhưng Thất sát lại không phải là tài tinh, mà là Quyền tinh. theo chiều vào thì Thất Sát kim sinh Phá Quân thuỷ, Phá Quân sinh Tham lang mộc, cũng như Liêm trinh hoả sinh Tử vi Thổ, Tử vi Thổ sinh Vũ khúc kim. chiếu theo đó thì Thất Sát cũng giống như Liêm trinh mang ý nghĩa là quyền tinh. Thời xưa thì Thất sát là võ tướng, chuyên xông pha.

Thất sát Dương Kim, Dương Kim vốn là binh khí, công cụ, đã được trui rèn, cho nên cho nên tính tình cương nghị, mãnh liệt, có sự uy quyền nhưng cao ngạo. binh khí thì mang hàm nghĩa Sát, Sát là sát thương, Dương Kim chủ Âm thanh vang xa và lạnh lẽo, nên Thất Sát thường có sự cô độc, ít người trợ giúp, thường chủ thích tự mình hành động, tự quyết định, là hình tượng một võ tướng đơn thân độc mã xông pha. Vì Thất sát Dương Kim chủ về sinh sát, cho nên Thất Sát có sự uy quyền, nhưng cao ngạo, thường có cách nói chuyện khiến người khác phải dè chừng, khó gần gũi, cũng bởi tâm tính cô độc. Cho nên người có Thất Sát thường chủ về sự “lao tâm”, “lao tâm” là nói về sự cô độc, khổ sở vậy.

Thất Sát Dương Kim nên gặp Kình Đà ở nơi hãm địa thì cổ nhân nói “làm điều mãnh liệt hung tàn”, thật vậy Thất Sát Dương Kim, tính Kim đã mạnh lại thêm Kình Đà, thì “cương quá dễ gãy”, cho nên thường tự mình hành động, độc đoán, cái tính Sát khí do kim gây ra tạo nên những điều hung ác, có thể là bản thân gây ra tai hoạ hoặc do tai nạn, bệnh tật. Đây là phần nhiều chủ về “hình khắc”, xa lánh người thân, nếu ở nơi Tử Tuyệt thì một đời cô độc, xa lánh người thân, khó hoà hợp với ai. cũng chủ về yểu thọ, cổ nhân nói “Sát ở Tuyệt địa Nhan hồi Yểu tử”.

Thất Sát Dương Kim, Kim thì cương cứng, nên Thất Sát không thích sự xu nịnh, không theo quyền thế, thường tự hành động theo lý trí, hành động thì quyết đoán nhưng có phần nóng vội. Thất Sát khi đồng cung cùng Tử vi, mà Tử vi Tả Hữu hoá quyền thì Thất Sát hoá làm Quyền phò tá Tử vi, đây là võ tướng quy thuận chủ về người có sự nghiệp lừng lẫy, nhất là với tuổi Nhâm. Thất sát vốn có sự cứng rắn, thích độc lập, lớn mạnh nên đồng cùng cùng Xương Khúc thì thường chủ tiến thoái bất nhất, thường tự làm rối làm bản thân, Thất Sát là sao cô độc nên ưa Tả Hữu chủ về có sự trợ lực lúc này Thất Sát giống như một người lãnh đạo quyết đoán, có uy quyền và có nhân sự của Tả Hữu sẽ dễ thành công trong sự nghiệp.

Hoả Linh là bộ sao chủ về tâm trí, khi Thất Sát đồng cung cùng Hoả Linh thì Hoả mãnh liệt luyện Dương Kim, con người chắc chắn phải trải qua gian khổ mới có thể thành công được, đi kèm với đó là sự lao tâm lao lực rất lớn, lao tâm bởi Hoả Linh chủ về Tâm trí, Thất sát chủ lao tâm, nên khi đồng cung thì cái sự lao tâm lớn. khi đó Phá Quân cũng ảnh hưởng bởi Hoả Linh mà trở nên lao lực. Ngại nhất là Thất Sát kiếp sát đồng cung, nếu cung mệnh hay Tật thiếu cát khí thì dễ bị tai hoạ, mổ xẻ hay hình thương, Thất Sát hoá kỵ đồng cung càng làm tăng thêm sự cô độc, cái sự cô độc do chính sự cứng rắn và hình khắc của Thất sát mang hướng thị phi, chiêu oán, mà Thất sát thì cương mãnh chắc sẽ không dễ dàng ngồi yên được cho nên cái sự cô độc và lao lực càng tăng lên.

Thất Sát cùng Vũ khúc đồng cung, thì tính Kim mạnh, có thể theo 2 chiều hướng là “quyết đoán” hoặc “nông cạn”, quyết đoán là khi Vũ Sát chủ về nắm bắt tình hình tốt, có sự định hướng và tổ chức thì sự quyết đoán đã được tính toán cụ thể, cái sự quyết đoán ấy là có Tả Hữu, cùng Lộc tồn. khi Vũ Sát mà nhất là Vũ hoá kỵ thì dễ vì độc đoán mà hấp tấp, quyết định sai lầm, nghỉ rằng bản thân tự mình có thể làm nên chuyện nhưng cuối cùng chuốc lấy thất bại, đây là do thích sự độc lập, lớn mạnh nhưng lại thiếu đi cái định hướng thì dễ trở nên “nông cạn”.

Thất Sát là sao cứng rắn và hình khắc, khi ở nơi hãm địa Thìn Tuất thì có thể rơi vào tình huống “ảo tưởng” về bản thân mình, đây khi đồng cung cùng Kỵ hình thì sự cắng rắn của nó tăng lên, càng cứng rắn càng tỏ ra sự tự tin, và có sự kiêu ngạo, sự tự tin đi cùng kiêu ngạo dễ trở nên có những hành động mang tính rủi ro cao, do vậy mà Thất sát ở đây có thể ảo tưởng về bản thân mình. Thất Sát khi có Tả Hữu thì lại chủ về có lý tưởng, Tả Hữu đã làm cân bằng cái sự hình khắc của nó, bởi Tả Hữu chủ trợ giúp, chủ số nhiều, nên Thất Sát có thể mang lý tưởng, cái lý tưởng của nó như người lãnh đạo xác định tầm nhìn, xương khúc cũng góp phần giúp Thất sát cân bằng sự cắng rắn mà trở nên lý tưởng hơn.

Bàn về sao Thất sát, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cung vị mà nó đóng, ở nơi Trường sinh hay Tuyệt địa, nếu ở Trường sinh thì có thể thành công và thọ ở Tuyệt địa thì dễ nghèo mà còn yểu. ngoài ra phải chú ý đến việc so Hình Kỵ đến không, nếu có hình kỵ thì sự độc càng lớn do “cứng rắn và hình khắc” gây nên, lúc này con người trở nên lao tâm, cô độc, cuộc đời chắc chắn sẽ vất vả rất nhiều.

bàn về sao Thất Sát cần chú ý về sự “lao tâm” của nó vậy, bàn về sao Phá Quân chú ý về sự “lao lực”, bàn về sao Tham Lang chú ý về “mưu kế Thiện hay Ác”.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button