Tử vi

THẤT SÁT LUẬN GIẢI, KẺ SĂN LÙNG KHÁM PHÁ, KẺ CHIẾM ĐOẠT CÔ ĐƠN

THẤT SÁT. 

Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le

Thất Sát nằm trong nhóm Sát Phá Tham, tam hợp phải có THAM LANG, tam hợp trái có PHÁ QUÂN. Xung chiếu có THIÊN PHỦ, lục hội có sao THÁI DƯƠNG. THẤT SÁT hành kim âm tính.

Bạn đang xem: THẤT SÁT LUẬN GIẢI, KẺ SĂN LÙNG KHÁM PHÁ, KẺ CHIẾM ĐOẠT CÔ ĐƠN

THẤT SÁT belongs to SÁT PHÁ THAM group, It is in trine with THAM LANG on the right and PHÁ QUÂN on the left. Its opposite position has THIÊN PHỦ, vertical interaction position has THAI DƯƠNG. Its element is Metal, negative (-).

THẤT SÁT chủ các điều sau đây:

v Ngôi Sao Chiếm Đoạt.

THẤT SÁT là sao tự tiện chiếm cứ của người làm của mình. Tính cách khác với sao THIÊN LƯƠNG là lấy của mình đem cho người. THẤT SÁT bên cạnh có sao THAM LANG dễ nổi lòng tham, Thất Sát nhìn thấy lại nổi lên sự chiếm đoạt và PHÁ QUÂN cầm lấy. Xấu xa hơn từ chiếm đoạt là cướp đoạt, xấu nữa là giết người để cướp đoạt. Cái THẤT SÁT thường chiếm đoạt là địa vị. Như: Chiếm đoạt ngai vàng, địa vị… Các vụ lộn xộn tại Thái Lan gần đây là chiếm đoạt địa vị, tranh giành quyền lực… Đây là câu chuyện dài từ xưa đến nay. Hai là chiếm đoạt của cải, vật chất. Ví dụ. Trung Quốc chiếm biển của Việt Nam. Ba là chiếm đoạt thanh danh. Ví dụ. Cho mình là hoà bình, là thân thiện, là đạo đức… Từ đó, bao nhiêu từ ngữ bị hiếp dâm tự do, dân chủ… bị lạm dụng nhiều nhất.

Kẻ chiếm đoạt và kẻ bị chiếm đoạt cũng chỉ 1 sao đó thôi. Kẻ vận dụng được sao Thất Sát và kẻ không vận dụng được nó. Khiến cho những người nghiên cứu TỬ VI dễ điên đầu. Có những cái chúng ta chiếm đoạt hợp lý, hợp pháp. Ví dụ. Con tôm, con cá của thiên nhiên không ai làm chủ. Bằng cấp, huy chương trong thi đấu, đất đai của dân tộc bị mất về tay giặc. Một người chiếm đoạt được làm trăm người khác thất vọng. Một người thành công trăm người thất bại…

Vì thế, thành công hay thất bại, thất vọng cũng là chính sao này. Ngược với các trường hợp kể trên là khủng hoảng địa vị, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thanh danh.

THAT SAT denotes the followings:

v The Star of expropriation.

That Sat is the one who indiscriminately claims what belong to others to be his/her. Its trait is different from THIÊN LƯƠNG who gives what of his/her own to others. Beside THAT SAT is THAM LANG who is easily greedy; THAT SAT sees and starts to expropriate and PHA QUAN takes a hold of. The worse word “expropriate” is “confiscate”, much worse is murder to rob. The thing which THAT SAT often expropriate is social status. Such as: expropriate the throne, the status, etc. The recent disorder in Thailand is all due to status claiming, power struggle…This has always been the long story in history. The second most for expropriation is properties, asset, etc. For ex: China is trying to expropriate VietnamSea. The third most is reputation. For ex: faking to be a pacifist, a friendly person, a person of ethics, etc. Hence, lots of words’ meanings had been raped from its true meaning. Freedom and democracy are the most exploited.

Expropriating or being expropriated is in fact just one star. They are those who can make use of THAT SAT and those who cannot. This makes TU VI learners deeply confused. There are things which we expropriate sensibly, lawfully. For ex: the shrimps, the fish which do not belong to anyone. Diplomas, medals in competitions, national land lost to invaders. One person expropriates, one hundred others disappoint. One person succeeds, one hundred others fail…

Therefore, success or failure (disappointment) is also this star. In contrast to the above case is status crisis, financial crisis, reputation crisis.

v Được Hay Là Mất.

THẤT SÁT là sao mang 2 yếu tố trái ngược nhau. Được hay là mất nhưng cái dễ gặp là mất nhiều hơn là được. Ví dụ: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm chủ quyền Việt Nam là được lòng những người hiếu chiến bên nước họ. Cũng chính tại nước họ không ít người bất mãn mất lòng. Vì việc làm này có thể gây ra chiến tranh, hận thù hai dân tộc. Giá trị mỏ dầu thật ra không mấy lớn, vô tình đánh mất đi tình cảm của 2 nước. Muốn xây dựng tình cảm đó không phải 1 sớm một chiều mà có.

Cứ cho là Việt Nam bị mất đi một ít tài nguyên. Bù đắp lại Việt Nam và cả thế giới được thấy rõ bộ mặt gian dối, xảo trá, cực kỳ nguy hiểm kẻ xâm lược, kẻ đi chiếm đoạt. Vì thế kẻ mất có khi lại là kẻ được. Được sống thoải mái hơn, an tâm hơn khi xa lánh kẻ gian ác. Đó cũng là lý do vì sao người ta phải ly dị, phải ly thân, phải bỏ đi… làm như thế là mất nhưng được an vui. Vậy 2 chữ được mất rất phức tạp. Chưa chắc là đã được chưa hẵn là đã mất.

Từ hai chữ được mất. Biến hoá, thay đổi tuỳ trường hợp trở thành lợi hay hại, thắng hay thua, lời hay lỗ…

v Gain or Lose

THAT SAT is a star which contains two conflicting factors: gain or lose, yet the “lose” is more frequently encountered. For ex: when China evadingly put the oil rig in the sovereignty of Vietnam, it pleased many warmongering individuals in their country. However, luckily there are many others who were discontented because this could be the cause for war and hatred to arise between two nations. In fact, the value of the oil reserve is not so huge in compared with the current friendly terms between two countries. Peace was not forged overnight.

Let’s say that Vietnam could possibly lose a little resources, on the other hand, the whole world shall witness clearly the deceitful, deceptive, and dangerous nature of the invader, the confiscator. Hence, the one who lose maybe the one who gain more since he/she could gain a more comfortable life, rest assure that they are for away from the bad force. That is why sometimes it is best to divorce, to separate, to leave, etc. Even though we lose something/someone, we gain peace. So 2 words “lose” and “gain” is very complicated. It is not entirely loss, it is not entirely gain.

From those words “lose” or “gain” the meaning transform upon situation to become advantage/disadvantage, win/lose, profit/loss, etc.

v Thấy Nhưng Không Thấy.

Một THẤT SÁT tốt là thấy được tất cả. Một THẤT SÁT xấu thấy cũng như không thấy. Bốn người lính Trung Quốc chung lưng đấu cật đứng gác trên đất nước của họ. Họ làm sao thấy được ai là du kích, ai là kháng chiến quân, ai là khủng bố, ai là kẻ nhàn du… Còn chúng ta nhìn vào là thấy ngay nỗi lo sợ của chính quyền Trung Quốc.

v Had seen but had not seen. 

A good THAT SAT sees all. A bad THAT SAT sees but it is no more than does not see. Four Chinese soldiers stand together to guard their country but how do they distinguish between the guerilla, the resistance, the terrorist, the traveler, etc. We, on the other hand, see clearly the fear of Chinese Government.

v Kẻ Đàn Áp, Áp Bức.

Nếu THẤT SÁT thấy kẻ yếu hơn mình lăn xả vào chiếm đoạt ngay, thậm chí hiếp, cướp, giết. Nạn nhân của THẤT SÁT không ai khác hơn cũng chính là các THẤT SÁT yếu kém bị đàn áp, áp bức, đánh đập. Chỉ khác nhau bên được và bên bị. Kẻ giết người là THẤT SÁT và kẻ bị giết cũng là THẤT SÁT. Kẻ gieo rắc kinh hoàng là THẤT SÁT, kẻ hãi hùng thất kinh cũng là THẤT SÁT.

THẤT SÁT nằm trong nhóm sao Sát Phá Tham đầy hung tính do lòng ham muốn của THAM LANG. Ưa bắt bớ đánh đập là Sát Phá. Đây là sao đàn áp mạnh khi có Hung tinh trợ lực, Sát tinh trợ sức lại thêm các sao quyền lực không có việc gì chúng không dám làm. Chỉ 1 THẤT SÁT thành công hằng vạn, hằng triệu THẤT SÁT khác trở thành nạn nhân của sự kềm kẹp. THẤT SÁT là ngôi sao của áp lực, từ áp lực tinh thần đến áp lực có thật đè lên người. Nói đến các từ đè, tông, va chạm… là THẤT SÁT.

v Oppressor, Oppression.

If THAT SAT sees someone weaker, he/she fervently dwells into confiscating, or even raping, robbing, killing. The victim of THAT SAT is no other than the remaining THAT SAT who is the one being suppressed, oppressed, abused. The only difference is one side inflicts the action and one side suffers the infliction. The murderer is THAT SAT, the victim is also THAT SAT. The terror bringer is THAT SAT, the frightening startled one is also THAT SAT.

THAT SAT belongs in the SAT PHA THAM group. The violence nature of this group mainly comes from the greed of THAM LANG. Those who are prone to harassing, abusing are SAT PHA. These are strong oppressive stars when aided by Hindrance Stars, Deathly Stars or even Power Stars, by then, they are unstoppable. While one THAT SAT succeed, there could be million, and billions of others becomes victim of suppression. THAT SAT is the star of pressure, from the mentally pressure to the physical ones. The words: press, hit, collision, etc. all represent THAT SAT.

v Liên Quan Đến Con Số 7.

THẤT SÁT liên quan đến con số 7. Đây là con số thường sinh ra lắm chuyện. Cứ y như 7 ngày trong tuần ngày nào cũng có chuyện. Ngày làm có chuyện nơi làm, ngày nghỉ có chuyện ở gia đình. Hiện giờ chỉ có 2 nhóm Nga Trung và Mỹ Nhật Việt Phi tính ra mới 6 thôi. Mai đây thêm Đài Loan hoặc Hàn Quốc vào là có chuyện ngay. Đây là 2 quốc gia dễ có “duyên kiếp” giọt nước tràn ly.

THẤT SÁT như 7 sắc cầu vồng, như 7 nỗi thất tình hiện ra trong 1 ngày. Y như Trung Quốc khi thì đòi rút kiếm, lúc nói hoà bình, lúc thì cho mạnh nhất, lúc nói bị ăn hiếp. THẤT SÁT là ngôi sao thất thường.

v Related to the number 7.

THAT SAT is related to the number 7, a troublesome number. It is so much like the 7 days in a week, all filled with troubles. Working days bring troubles at work, weekend brings family problems. For now the world has only two active groups: China and Russia; the US, Japan, Vietnam and Philippines. That is total of 6 countries. Sooner or later Taiwan and Korean shall join and there shall be troubles. These two countries have fate entwined with the phrase “the last drop of water” (aka “The straw that broke the camel’s back).

THAT SAT is similar to the 7 colors of rainbows, 7 heartbreaks within one day, similar to China who talks about attack and then peace, about strength and then being bullied. THAT SAT is an erratic star.

v Ngôi Sao Giỏi Săn Lùng Và Khám Phá.

THẤT SÁT giỏi là giỏi săn lùng, săn tìm… Giỏi khảo cứu, khảo sát … Là khoa học gia giỏi khám phá. Giỏi giết giặc, diệt trừ kẻ ác… Nhưng những con người tài ba như thế lại rất ít. Thường gặp là những kẻ săn lùng đào, săn lùng nơi ăn chơi, săn tìm nơi vắng chủ, kẻ yếu thế ức hiếp cướp đoạt. Khảo của bịa đặt là khảo cứu, khảo cổ. Tống tiền lại cho là kinh doanh. Tống tình lại cho số sát đào… Đó là những THẤT SÁT tiếp tay với kẻ ác. Tất nhiên nơi đến là lao tù, nơi qua lại là toà án. Số phận của nó là âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng. Vì cung Ách báo hiệu như thế. Với các tội đa phần liên quan đến chữ đoạt. Như đoạt mạng sống, đoạt của cải, đoạt trinh tiết… đến đoạt nhà, đoạt đất, đoạt tư liệu, đoạt văn và đề tên rõ ràng là THẤT SÁT biên soạn.

Đa phần còn lại là nạn nhân của THẤT SÁT cũng là THẤT SÁT ngẩn ngơ thiên về mất, bị ăn đòn, bị đoạt nhà đoạt cửa. Thậm chí bị đoạt cả vợ con. Chưa ngao ngán bằng đoạt mất đất đai tổ quốc, sợ hãi không dám khiếu kiện vì sợ bị trả thù. Khủng khiếp đến là thế khi nghe tên THẤT SÁT. Các chính tinh thủ Mệnh chỉ có TỬ VI, VŨ KHÚC, CỰ MÔN mới chịu đựng ngang ngữa mà thôi. Tất cả dễ trở thành nạn nhận của THẤT SÁT.

Hạn ngộ THẤT SÁT thấy mất mát tí chút, hay mất sức khoẻ là may mắn lắm rồi. Được yên vui là quá phước. Đây là ngôi sao đáng sợ nhất trong 14 chính tinh.

v The star excellent in hunting and discovering

THAT SAT is excellent in hunting, tracking, etc. in researching and surveying, etc. It is the scientist specialized in discovering. It is the elite warrior, the hero who defeats evils, etc. However, such superior beings are rare. It is more common to encounter those who are Don Juan (seeking for lovers), seekers for recreation, seekers for deserted venues, weakling (to harass, to rob). Treasure hunters disguised to be archeologists, researchers. Blackmailing is said to be business. Love blackmailing is said to be attractiveness. Those are the THAT SAT who join hands with the bad side. Evidently their final destinations shall be prison and their hang-out spot shall be the courtroom. Its destiny is being the revealed conspiracy because it is indicated in Tat Ach Section. It is being charged with crimes mostly relating to the word “expropriate” such as: expropriate a life, a property, virginity to a house, a land, a document (clearly edited and published by a THAT SAT).

The rest are mostly victims of THAT SAT, it is also the stunned THAT SAT being stolen, beaten and confiscated of properties or even family. It is not as shameful as losing even the motherland and having not enough courage to sue due to fear of vengeance. That is why it is horrifying hearing the name THAT SAT. Only those who have TU VI, VU KHUC, CU MON in Menh could balance out the force. All else are easy to become the victim of THAT SAT.

When term encounters THAT SAT, a little loss is expected, even loss in health could be considered lucky. If you could be peaceful during this time it is great blessing. This is the most horrifying star among 14 major stars.

v Ngôi Sao Đơn Chiếc.

THẤT SÁT thường gặp trong đời là sao thất phu lỗ mãng khó kết giao với mọi người, dễ gặp thất tình, thất vọng, thất kinh. Do bản tính không ưa mất mà chỉ ưa đoạt. Cá biệt mới gặp các THẤT SÁT tài ba, bách chiến bách thắng trong quân sự, trong thể dục thể thao hoặc giỏi khám phá trong khoa học, trong hình luật. Giỏi khảo cứu khảo cổ trong văn học. Với bản tính ưa áp đặt đưa đến mất mát tình cảm nhiều người dễ bị bỏ rơi và xa lánh.

Cho nên thường gặp là THẤT SÁT đơn chiếc, THẤT SÁT bị đàn áp, áp bức, THẤT SÁT bị mất mát, THẤT SÁT bị khủng hoảng tinh thần. THẤT SÁT bị mất của mất nhà, mất đất đai thậm chí mất luôn tổ quốc. Trước khi mất bao giờ cũng được để rồi sau đó nói đánh mất. Sau đấy PHÁ QUÂN bị bỏ rơi, THAM LANG đi lang thang, . Tất cả do THẤT SÁT không muốn mất mà chỉ muốn được. Không muốn học lại muốn có bằng, muốn ăn lại không muốn làm… Vậy để khỏi được trước mất sau. Tốt nhất là mất trước được sau. Chỉ có mất công học hành đạt được trình độ, mất công làm việc đạt được địa vị… Có như thế vận dụng tốt 2 chữ được mất.

v The Star of solitary

The common case of THAT SAT in everyday life usually are those of barbaric nature, easy to encounter heartbreak, disappointment, horror because they are prone to taking other than losing. It is exceptional to meet a gifted THAT SAT, who is unbeatable in battles, in competition or competitive in researching (archeology, literary history), in law enforcement. The trend to impose things on others brings about the loss in affection and those are often shied away or even abandoned by others.

That is why it is common to witness a solitary THAT SAT, a suppressed or oppressed THAT SAT; a THAT SAT who faces deep loss, mental crisis, and loss of properties, estates, lands or even nation. You have to possess something before you lose it. After losing, PHA QUAN is abandoned and THAM LANG starts to wander aimlessly. It is all due to THAT SAT who just wants to gain and not to lose. He/she does not spend time to study but want to gain a diploma, does not want to work but still demand luxury, etc. In order to avoid the situation “gain first, lose later”, we had better exercise “lose first, gain later”. Only the loss of time in studying shall help you gain knowledge; the loss of dedication in working shall help you gain status. That is good manipulation of the two words “Lose” and “gain”. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THẤT SÁT LUẬN GIẢI, KẺ SĂN LÙNG KHÁM PHÁ, KẺ CHIẾM ĐOẠT CÔ ĐƠN

THẤT SÁT. 

Bản dịch của Tran Quang Hoan và Anh Le

Thất Sát nằm trong nhóm Sát Phá Tham, tam hợp phải có THAM LANG, tam hợp trái có PHÁ QUÂN. Xung chiếu có THIÊN PHỦ, lục hội có sao THÁI DƯƠNG. THẤT SÁT hành kim âm tính.

THẤT SÁT belongs to SÁT PHÁ THAM group, It is in trine with THAM LANG on the right and PHÁ QUÂN on the left. Its opposite position has THIÊN PHỦ, vertical interaction position has THAI DƯƠNG. Its element is Metal, negative (-).

THẤT SÁT chủ các điều sau đây:

v Ngôi Sao Chiếm Đoạt.

THẤT SÁT là sao tự tiện chiếm cứ của người làm của mình. Tính cách khác với sao THIÊN LƯƠNG là lấy của mình đem cho người. THẤT SÁT bên cạnh có sao THAM LANG dễ nổi lòng tham, Thất Sát nhìn thấy lại nổi lên sự chiếm đoạt và PHÁ QUÂN cầm lấy. Xấu xa hơn từ chiếm đoạt là cướp đoạt, xấu nữa là giết người để cướp đoạt. Cái THẤT SÁT thường chiếm đoạt là địa vị. Như: Chiếm đoạt ngai vàng, địa vị… Các vụ lộn xộn tại Thái Lan gần đây là chiếm đoạt địa vị, tranh giành quyền lực… Đây là câu chuyện dài từ xưa đến nay. Hai là chiếm đoạt của cải, vật chất. Ví dụ. Trung Quốc chiếm biển của Việt Nam. Ba là chiếm đoạt thanh danh. Ví dụ. Cho mình là hoà bình, là thân thiện, là đạo đức… Từ đó, bao nhiêu từ ngữ bị hiếp dâm tự do, dân chủ… bị lạm dụng nhiều nhất.

Kẻ chiếm đoạt và kẻ bị chiếm đoạt cũng chỉ 1 sao đó thôi. Kẻ vận dụng được sao Thất Sát và kẻ không vận dụng được nó. Khiến cho những người nghiên cứu TỬ VI dễ điên đầu. Có những cái chúng ta chiếm đoạt hợp lý, hợp pháp. Ví dụ. Con tôm, con cá của thiên nhiên không ai làm chủ. Bằng cấp, huy chương trong thi đấu, đất đai của dân tộc bị mất về tay giặc. Một người chiếm đoạt được làm trăm người khác thất vọng. Một người thành công trăm người thất bại…

Vì thế, thành công hay thất bại, thất vọng cũng là chính sao này. Ngược với các trường hợp kể trên là khủng hoảng địa vị, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thanh danh.

THAT SAT denotes the followings:

v The Star of expropriation.

That Sat is the one who indiscriminately claims what belong to others to be his/her. Its trait is different from THIÊN LƯƠNG who gives what of his/her own to others. Beside THAT SAT is THAM LANG who is easily greedy; THAT SAT sees and starts to expropriate and PHA QUAN takes a hold of. The worse word “expropriate” is “confiscate”, much worse is murder to rob. The thing which THAT SAT often expropriate is social status. Such as: expropriate the throne, the status, etc. The recent disorder in Thailand is all due to status claiming, power struggle…This has always been the long story in history. The second most for expropriation is properties, asset, etc. For ex: China is trying to expropriate VietnamSea. The third most is reputation. For ex: faking to be a pacifist, a friendly person, a person of ethics, etc. Hence, lots of words’ meanings had been raped from its true meaning. Freedom and democracy are the most exploited.

Expropriating or being expropriated is in fact just one star. They are those who can make use of THAT SAT and those who cannot. This makes TU VI learners deeply confused. There are things which we expropriate sensibly, lawfully. For ex: the shrimps, the fish which do not belong to anyone. Diplomas, medals in competitions, national land lost to invaders. One person expropriates, one hundred others disappoint. One person succeeds, one hundred others fail…

Therefore, success or failure (disappointment) is also this star. In contrast to the above case is status crisis, financial crisis, reputation crisis.

v Được Hay Là Mất.

THẤT SÁT là sao mang 2 yếu tố trái ngược nhau. Được hay là mất nhưng cái dễ gặp là mất nhiều hơn là được. Ví dụ: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm chủ quyền Việt Nam là được lòng những người hiếu chiến bên nước họ. Cũng chính tại nước họ không ít người bất mãn mất lòng. Vì việc làm này có thể gây ra chiến tranh, hận thù hai dân tộc. Giá trị mỏ dầu thật ra không mấy lớn, vô tình đánh mất đi tình cảm của 2 nước. Muốn xây dựng tình cảm đó không phải 1 sớm một chiều mà có.

Cứ cho là Việt Nam bị mất đi một ít tài nguyên. Bù đắp lại Việt Nam và cả thế giới được thấy rõ bộ mặt gian dối, xảo trá, cực kỳ nguy hiểm kẻ xâm lược, kẻ đi chiếm đoạt. Vì thế kẻ mất có khi lại là kẻ được. Được sống thoải mái hơn, an tâm hơn khi xa lánh kẻ gian ác. Đó cũng là lý do vì sao người ta phải ly dị, phải ly thân, phải bỏ đi… làm như thế là mất nhưng được an vui. Vậy 2 chữ được mất rất phức tạp. Chưa chắc là đã được chưa hẵn là đã mất.

Từ hai chữ được mất. Biến hoá, thay đổi tuỳ trường hợp trở thành lợi hay hại, thắng hay thua, lời hay lỗ…

v Gain or Lose

THAT SAT is a star which contains two conflicting factors: gain or lose, yet the “lose” is more frequently encountered. For ex: when China evadingly put the oil rig in the sovereignty of Vietnam, it pleased many warmongering individuals in their country. However, luckily there are many others who were discontented because this could be the cause for war and hatred to arise between two nations. In fact, the value of the oil reserve is not so huge in compared with the current friendly terms between two countries. Peace was not forged overnight.

Let’s say that Vietnam could possibly lose a little resources, on the other hand, the whole world shall witness clearly the deceitful, deceptive, and dangerous nature of the invader, the confiscator. Hence, the one who lose maybe the one who gain more since he/she could gain a more comfortable life, rest assure that they are for away from the bad force. That is why sometimes it is best to divorce, to separate, to leave, etc. Even though we lose something/someone, we gain peace. So 2 words “lose” and “gain” is very complicated. It is not entirely loss, it is not entirely gain.

From those words “lose” or “gain” the meaning transform upon situation to become advantage/disadvantage, win/lose, profit/loss, etc.

v Thấy Nhưng Không Thấy.

Một THẤT SÁT tốt là thấy được tất cả. Một THẤT SÁT xấu thấy cũng như không thấy. Bốn người lính Trung Quốc chung lưng đấu cật đứng gác trên đất nước của họ. Họ làm sao thấy được ai là du kích, ai là kháng chiến quân, ai là khủng bố, ai là kẻ nhàn du… Còn chúng ta nhìn vào là thấy ngay nỗi lo sợ của chính quyền Trung Quốc.

v Had seen but had not seen. 

A good THAT SAT sees all. A bad THAT SAT sees but it is no more than does not see. Four Chinese soldiers stand together to guard their country but how do they distinguish between the guerilla, the resistance, the terrorist, the traveler, etc. We, on the other hand, see clearly the fear of Chinese Government.

v Kẻ Đàn Áp, Áp Bức.

Nếu THẤT SÁT thấy kẻ yếu hơn mình lăn xả vào chiếm đoạt ngay, thậm chí hiếp, cướp, giết. Nạn nhân của THẤT SÁT không ai khác hơn cũng chính là các THẤT SÁT yếu kém bị đàn áp, áp bức, đánh đập. Chỉ khác nhau bên được và bên bị. Kẻ giết người là THẤT SÁT và kẻ bị giết cũng là THẤT SÁT. Kẻ gieo rắc kinh hoàng là THẤT SÁT, kẻ hãi hùng thất kinh cũng là THẤT SÁT.

THẤT SÁT nằm trong nhóm sao Sát Phá Tham đầy hung tính do lòng ham muốn của THAM LANG. Ưa bắt bớ đánh đập là Sát Phá. Đây là sao đàn áp mạnh khi có Hung tinh trợ lực, Sát tinh trợ sức lại thêm các sao quyền lực không có việc gì chúng không dám làm. Chỉ 1 THẤT SÁT thành công hằng vạn, hằng triệu THẤT SÁT khác trở thành nạn nhân của sự kềm kẹp. THẤT SÁT là ngôi sao của áp lực, từ áp lực tinh thần đến áp lực có thật đè lên người. Nói đến các từ đè, tông, va chạm… là THẤT SÁT.

v Oppressor, Oppression.

If THAT SAT sees someone weaker, he/she fervently dwells into confiscating, or even raping, robbing, killing. The victim of THAT SAT is no other than the remaining THAT SAT who is the one being suppressed, oppressed, abused. The only difference is one side inflicts the action and one side suffers the infliction. The murderer is THAT SAT, the victim is also THAT SAT. The terror bringer is THAT SAT, the frightening startled one is also THAT SAT.

THAT SAT belongs in the SAT PHA THAM group. The violence nature of this group mainly comes from the greed of THAM LANG. Those who are prone to harassing, abusing are SAT PHA. These are strong oppressive stars when aided by Hindrance Stars, Deathly Stars or even Power Stars, by then, they are unstoppable. While one THAT SAT succeed, there could be million, and billions of others becomes victim of suppression. THAT SAT is the star of pressure, from the mentally pressure to the physical ones. The words: press, hit, collision, etc. all represent THAT SAT.

v Liên Quan Đến Con Số 7.

THẤT SÁT liên quan đến con số 7. Đây là con số thường sinh ra lắm chuyện. Cứ y như 7 ngày trong tuần ngày nào cũng có chuyện. Ngày làm có chuyện nơi làm, ngày nghỉ có chuyện ở gia đình. Hiện giờ chỉ có 2 nhóm Nga Trung và Mỹ Nhật Việt Phi tính ra mới 6 thôi. Mai đây thêm Đài Loan hoặc Hàn Quốc vào là có chuyện ngay. Đây là 2 quốc gia dễ có “duyên kiếp” giọt nước tràn ly.

THẤT SÁT như 7 sắc cầu vồng, như 7 nỗi thất tình hiện ra trong 1 ngày. Y như Trung Quốc khi thì đòi rút kiếm, lúc nói hoà bình, lúc thì cho mạnh nhất, lúc nói bị ăn hiếp. THẤT SÁT là ngôi sao thất thường.

v Related to the number 7.

THAT SAT is related to the number 7, a troublesome number. It is so much like the 7 days in a week, all filled with troubles. Working days bring troubles at work, weekend brings family problems. For now the world has only two active groups: China and Russia; the US, Japan, Vietnam and Philippines. That is total of 6 countries. Sooner or later Taiwan and Korean shall join and there shall be troubles. These two countries have fate entwined with the phrase “the last drop of water” (aka “The straw that broke the camel’s back).

THAT SAT is similar to the 7 colors of rainbows, 7 heartbreaks within one day, similar to China who talks about attack and then peace, about strength and then being bullied. THAT SAT is an erratic star.

v Ngôi Sao Giỏi Săn Lùng Và Khám Phá.

THẤT SÁT giỏi là giỏi săn lùng, săn tìm… Giỏi khảo cứu, khảo sát … Là khoa học gia giỏi khám phá. Giỏi giết giặc, diệt trừ kẻ ác… Nhưng những con người tài ba như thế lại rất ít. Thường gặp là những kẻ săn lùng đào, săn lùng nơi ăn chơi, săn tìm nơi vắng chủ, kẻ yếu thế ức hiếp cướp đoạt. Khảo của bịa đặt là khảo cứu, khảo cổ. Tống tiền lại cho là kinh doanh. Tống tình lại cho số sát đào… Đó là những THẤT SÁT tiếp tay với kẻ ác. Tất nhiên nơi đến là lao tù, nơi qua lại là toà án. Số phận của nó là âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng. Vì cung Ách báo hiệu như thế. Với các tội đa phần liên quan đến chữ đoạt. Như đoạt mạng sống, đoạt của cải, đoạt trinh tiết… đến đoạt nhà, đoạt đất, đoạt tư liệu, đoạt văn và đề tên rõ ràng là THẤT SÁT biên soạn.

Đa phần còn lại là nạn nhân của THẤT SÁT cũng là THẤT SÁT ngẩn ngơ thiên về mất, bị ăn đòn, bị đoạt nhà đoạt cửa. Thậm chí bị đoạt cả vợ con. Chưa ngao ngán bằng đoạt mất đất đai tổ quốc, sợ hãi không dám khiếu kiện vì sợ bị trả thù. Khủng khiếp đến là thế khi nghe tên THẤT SÁT. Các chính tinh thủ Mệnh chỉ có TỬ VI, VŨ KHÚC, CỰ MÔN mới chịu đựng ngang ngữa mà thôi. Tất cả dễ trở thành nạn nhận của THẤT SÁT.

Hạn ngộ THẤT SÁT thấy mất mát tí chút, hay mất sức khoẻ là may mắn lắm rồi. Được yên vui là quá phước. Đây là ngôi sao đáng sợ nhất trong 14 chính tinh.

v The star excellent in hunting and discovering

THAT SAT is excellent in hunting, tracking, etc. in researching and surveying, etc. It is the scientist specialized in discovering. It is the elite warrior, the hero who defeats evils, etc. However, such superior beings are rare. It is more common to encounter those who are Don Juan (seeking for lovers), seekers for recreation, seekers for deserted venues, weakling (to harass, to rob). Treasure hunters disguised to be archeologists, researchers. Blackmailing is said to be business. Love blackmailing is said to be attractiveness. Those are the THAT SAT who join hands with the bad side. Evidently their final destinations shall be prison and their hang-out spot shall be the courtroom. Its destiny is being the revealed conspiracy because it is indicated in Tat Ach Section. It is being charged with crimes mostly relating to the word “expropriate” such as: expropriate a life, a property, virginity to a house, a land, a document (clearly edited and published by a THAT SAT).

The rest are mostly victims of THAT SAT, it is also the stunned THAT SAT being stolen, beaten and confiscated of properties or even family. It is not as shameful as losing even the motherland and having not enough courage to sue due to fear of vengeance. That is why it is horrifying hearing the name THAT SAT. Only those who have TU VI, VU KHUC, CU MON in Menh could balance out the force. All else are easy to become the victim of THAT SAT.

When term encounters THAT SAT, a little loss is expected, even loss in health could be considered lucky. If you could be peaceful during this time it is great blessing. This is the most horrifying star among 14 major stars.

v Ngôi Sao Đơn Chiếc.

THẤT SÁT thường gặp trong đời là sao thất phu lỗ mãng khó kết giao với mọi người, dễ gặp thất tình, thất vọng, thất kinh. Do bản tính không ưa mất mà chỉ ưa đoạt. Cá biệt mới gặp các THẤT SÁT tài ba, bách chiến bách thắng trong quân sự, trong thể dục thể thao hoặc giỏi khám phá trong khoa học, trong hình luật. Giỏi khảo cứu khảo cổ trong văn học. Với bản tính ưa áp đặt đưa đến mất mát tình cảm nhiều người dễ bị bỏ rơi và xa lánh.

Cho nên thường gặp là THẤT SÁT đơn chiếc, THẤT SÁT bị đàn áp, áp bức, THẤT SÁT bị mất mát, THẤT SÁT bị khủng hoảng tinh thần. THẤT SÁT bị mất của mất nhà, mất đất đai thậm chí mất luôn tổ quốc. Trước khi mất bao giờ cũng được để rồi sau đó nói đánh mất. Sau đấy PHÁ QUÂN bị bỏ rơi, THAM LANG đi lang thang, . Tất cả do THẤT SÁT không muốn mất mà chỉ muốn được. Không muốn học lại muốn có bằng, muốn ăn lại không muốn làm… Vậy để khỏi được trước mất sau. Tốt nhất là mất trước được sau. Chỉ có mất công học hành đạt được trình độ, mất công làm việc đạt được địa vị… Có như thế vận dụng tốt 2 chữ được mất.

v The Star of solitary

The common case of THAT SAT in everyday life usually are those of barbaric nature, easy to encounter heartbreak, disappointment, horror because they are prone to taking other than losing. It is exceptional to meet a gifted THAT SAT, who is unbeatable in battles, in competition or competitive in researching (archeology, literary history), in law enforcement. The trend to impose things on others brings about the loss in affection and those are often shied away or even abandoned by others.

That is why it is common to witness a solitary THAT SAT, a suppressed or oppressed THAT SAT; a THAT SAT who faces deep loss, mental crisis, and loss of properties, estates, lands or even nation. You have to possess something before you lose it. After losing, PHA QUAN is abandoned and THAM LANG starts to wander aimlessly. It is all due to THAT SAT who just wants to gain and not to lose. He/she does not spend time to study but want to gain a diploma, does not want to work but still demand luxury, etc. In order to avoid the situation “gain first, lose later”, we had better exercise “lose first, gain later”. Only the loss of time in studying shall help you gain knowledge; the loss of dedication in working shall help you gain status. That is good manipulation of the two words “Lose” and “gain”. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button