Tử vi

Thất Sát ở cung điền trạch

Thất Sát nhập cung điền trạch, nếu là độc tọa, ngoại trừ ở hai cung Dần hoặc Thân, các trường hợp còn lại mua thêm nhà cửa đất đai đều bất lợi, còn không nên làm nghề mua bán bất động sản.

Thất Sát rất ưa có sao lộc, tuy không có sản nghiệp của cha ông để lại, nhưng có thể tự tạo dựng. Nếu Thất Sát đồng cung với Lộc Tồn, lại có Hóa Lộc trùng điệp, nhưng lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì tổ nghiệp bị phá tán trước, đến đại vận tốt có thể khôi phục như cũ.

“Vũ Khúc, Thất Sát” thủ cung điền trạch, mà Thất Sát lạc hãm, thông thường bất lợi về bất động sản; chỉ hơi gặp sát tinh, hoặc đối cung là Thiên Phủ không cát tường thì sản nghiệp dễ bị phá tán. Vũ Khúc cần phải Hóa Lộc, mới chủ về tự mua nhiều sản nghiệp.

Thất Sát thủ cung điền trạch, rất ngại có sao kị đồng độ. Vũ Khúc Hóa Kị chủ về sản nghiệp khuynh bại, cũng chủ về bị buộc thôi việc. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị thì nên đề phòng gia trạch xảy ra chuyện đau buổn, rơi lệ. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, cũng chủ về xảy ra sự cố, khiến phải bán sản nghiệp.

Thất Sát có Hỏa tinh, Kình Dương đồng độ, chủ về đến trung niên hay vãn niên mới có thể mua được nhà cửa; nếu có Đà La, Linh Tinh đồng độ thì gia trạch bất an; ở nơi làm việc cũng hay bị ám hại.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, chủ về gia nghiệp phá tán.

Thất Sát gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ, chủ về bán nhà; gặp các sao sát, kị, chủ về gặp trắc trở hoặc bị xử phạt; đồng cung với Vũ Khúc Hóa Lộc, gặp Thiên Vu, chủ về thăng chức, thăng tiến; gặp các sao phụ, tá cát thì chủ về có quyến. Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân còn chủ về nhờ được người ta đề bạt mà thăng chức chủ quản.

Thất Sát đồng cung với Đà La, Hóa Tinh, bị lưu sát xung khởi, chủ về bị một phen hú vía.

Thất Sát không mẫn cảm đối với phong thủy. Nhưng trường hợp “Liêm Trinh, Thất Sát” đống độ và “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, cũng nên chú ý phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung điền trạch

Xem thêm Thất Sát ở cung điền trạch

Thất Sát nhập cung điền trạch, nếu là độc tọa, ngoại trừ ở hai cung Dần hoặc Thân, các trường hợp còn lại mua thêm nhà cửa đất đai đều bất lợi, còn không nên làm nghề mua bán bất động sản.

Thất Sát rất ưa có sao lộc, tuy không có sản nghiệp của cha ông để lại, nhưng có thể tự tạo dựng. Nếu Thất Sát đồng cung với Lộc Tồn, lại có Hóa Lộc trùng điệp, nhưng lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì tổ nghiệp bị phá tán trước, đến đại vận tốt có thể khôi phục như cũ.

“Vũ Khúc, Thất Sát” thủ cung điền trạch, mà Thất Sát lạc hãm, thông thường bất lợi về bất động sản; chỉ hơi gặp sát tinh, hoặc đối cung là Thiên Phủ không cát tường thì sản nghiệp dễ bị phá tán. Vũ Khúc cần phải Hóa Lộc, mới chủ về tự mua nhiều sản nghiệp.

Thất Sát thủ cung điền trạch, rất ngại có sao kị đồng độ. Vũ Khúc Hóa Kị chủ về sản nghiệp khuynh bại, cũng chủ về bị buộc thôi việc. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị thì nên đề phòng gia trạch xảy ra chuyện đau buổn, rơi lệ. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, cũng chủ về xảy ra sự cố, khiến phải bán sản nghiệp.

Thất Sát có Hỏa tinh, Kình Dương đồng độ, chủ về đến trung niên hay vãn niên mới có thể mua được nhà cửa; nếu có Đà La, Linh Tinh đồng độ thì gia trạch bất an; ở nơi làm việc cũng hay bị ám hại.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ, chủ về gia nghiệp phá tán.

Thất Sát gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ, chủ về bán nhà; gặp các sao sát, kị, chủ về gặp trắc trở hoặc bị xử phạt; đồng cung với Vũ Khúc Hóa Lộc, gặp Thiên Vu, chủ về thăng chức, thăng tiến; gặp các sao phụ, tá cát thì chủ về có quyến. Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân còn chủ về nhờ được người ta đề bạt mà thăng chức chủ quản.

Thất Sát đồng cung với Đà La, Hóa Tinh, bị lưu sát xung khởi, chủ về bị một phen hú vía.

Thất Sát không mẫn cảm đối với phong thủy. Nhưng trường hợp “Liêm Trinh, Thất Sát” đống độ và “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, cũng nên chú ý phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button