Tử vi

Thất Sát ở cung giao hữu

Thất Sát thủ cung giao hữu, chủ về giao du không rộng, người dưới quyền ít. Nếu có các sao phụ, tá cát hội hợp, mới có thể tăng nhiều, nhưng vẫn không tăng trợ lực.

Thất Sát cần phải gặp Hóa Lộc, hoặc hội Lộc Tồn, mới có thể điều hòa, chủ về được trợ lực để kiếm tiền.

Có điều, Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì bị Kình Dương và Đà La giáp cung, lại chủ về dễ giao du với tiểu nhân, bản thân mệnh tạo sẽ bị bạn bè chèn ép, hoặc bị người dưới quyền uy hiếp; nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội họp, thì vì vậy mà bị tổn thất, hao tài, phá tán.

Thất Sát có sát tinh cùng bay đến, thì không nên hội họp với Hóa Quyền, nếu không sẽ chủ về tớ hiếp đáp chủ. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hư, Âm Sát, Kiếp Sát thì bị họ nắm được nhược điểm và xâm phạm lợi ích.

Thất Sát có Hỏa Tinh đồng độ, gặp cát tinh, chủ về bạn bè hay người dưới quyền có trợ lực cực lớn nhưng được hơi chậm.

Thất Sát hội “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về bạn bè hay người dưới quyền đột ngột tăng nhiều, nhưng cũng dễ đột nhiên li tán, cần phải xem hội các sao cát hung thế nào mà định.

Thất Sát ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Vũ Khúc đồng độ, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp sát tinh, thì vì bạn bè mà phá sản, hoặc vì người dưới quyền mà thất bại, cũng chủ về bị họ uy hiếp.

Hễ Thất Sát ở cung giao hữu, phần nhiều không hòa hợp. Vì vậy không nên hợp tác với người khác trong vấn đề sự nghiệp, cũng không nên nhẹ dạ dễ tin.

Thất Sát có Liêm Trinh Hóa Kị hội họp, tình hình xâu thì chủ về đổ vỡ tình cảm một cách nghiêm trọng, có thể dẫn đến thị phi cực lớn; nếu gặp thêm các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, thì dính dáng đến tư tình nam nữ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung giao hữu

Xem thêm Thất Sát ở cung giao hữu

Thất Sát thủ cung giao hữu, chủ về giao du không rộng, người dưới quyền ít. Nếu có các sao phụ, tá cát hội hợp, mới có thể tăng nhiều, nhưng vẫn không tăng trợ lực.

Thất Sát cần phải gặp Hóa Lộc, hoặc hội Lộc Tồn, mới có thể điều hòa, chủ về được trợ lực để kiếm tiền.

Có điều, Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì bị Kình Dương và Đà La giáp cung, lại chủ về dễ giao du với tiểu nhân, bản thân mệnh tạo sẽ bị bạn bè chèn ép, hoặc bị người dưới quyền uy hiếp; nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội họp, thì vì vậy mà bị tổn thất, hao tài, phá tán.

Thất Sát có sát tinh cùng bay đến, thì không nên hội họp với Hóa Quyền, nếu không sẽ chủ về tớ hiếp đáp chủ. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Thiên Hư, Âm Sát, Kiếp Sát thì bị họ nắm được nhược điểm và xâm phạm lợi ích.

Thất Sát có Hỏa Tinh đồng độ, gặp cát tinh, chủ về bạn bè hay người dưới quyền có trợ lực cực lớn nhưng được hơi chậm.

Thất Sát hội “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về bạn bè hay người dưới quyền đột ngột tăng nhiều, nhưng cũng dễ đột nhiên li tán, cần phải xem hội các sao cát hung thế nào mà định.

Thất Sát ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Vũ Khúc đồng độ, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp sát tinh, thì vì bạn bè mà phá sản, hoặc vì người dưới quyền mà thất bại, cũng chủ về bị họ uy hiếp.

Hễ Thất Sát ở cung giao hữu, phần nhiều không hòa hợp. Vì vậy không nên hợp tác với người khác trong vấn đề sự nghiệp, cũng không nên nhẹ dạ dễ tin.

Thất Sát có Liêm Trinh Hóa Kị hội họp, tình hình xâu thì chủ về đổ vỡ tình cảm một cách nghiêm trọng, có thể dẫn đến thị phi cực lớn; nếu gặp thêm các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, thì dính dáng đến tư tình nam nữ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button