Tử vi

Thất Sát ở cung phụ mẫu

Thất Sát ở cung phụ mẫu không phải là sao thiện, dù nhập miếu, cũng có quan hệ xa cách với cha mẹ; rất ghét gặp Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ.

Thất Sát đồng độ với Tử Vi, có sao cát, không chủ về “hình khắc”, chỉ chủ về cha mẹ cực kì độc đoán. Nếu không có sao cát, nhưng có các sao hình, sát, kị, thì vẫn chủ về “hình khắc”, bất hòa, hoặc xa cách.

Thất Sát thủ cung phụ mẫu, sát tinh nhẹ, chủ về có sự ngăn cách giữa hai đời, cũng chủ về bất hòa với cấp trên.

Thất Sát không ưa hội Cô Thần, Quá Tú, nếu không sẽ chủ về cô độc, cũng chủ về quan hệ xa cách với cấp trên.

Thất Sát đối nhau với “Tử Vi, Thiện Phủ”, gặp sát tinh, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có cha mẹ “lưỡng trùng”.

Thất Sát hội Tử Vi Hóa Quyền, cha mẹ có thành kiến cực nặng.

Thất Sát hội Tử Vi Hóa Khoa, lại gặp cát tinh, cha mẹ có tiếng tăm, nhưng giữa hai đời quan hệ chưa chắc hòa hợp.

Thất Sát đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc hội Thiên Mã, chủ về rời xa cha mẹ mà tính chất không lành.

Thất Sát không ưa gặp Vũ Khúc Hóa Kị hay Liêm Trinh Hoa Kị, nếu gặp thêm các sao hung sát, chủ về cha mẹ bị “hình thương”, hoặc sự nghiệp thất bại, bị bệnh tật triền miên. Cần phải xem hội những tạp diệu nào mà định.

Thất Sát không đồng cung với sao ác, nhưng lại hội sát tinh ở cung tam hợp, còn gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về cha mẹ theo võ nghiệp, hoặc là bác sĩ ngoại khoa, nha khoa, v.v… (dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền).

Thất Sát có Lộc, Quyền, Khoa hội, chủ về được cha mẹ che chở; gặp Thiên Vu chủ về được di sản, hoặc kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.

Đến lưu niên Thất Sát thủ cung phụ mẫu, bị lưu sát xung hội, lại gặp Hóa Kị, cần phải đề phòng có tang sự.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung phụ mẫu

Xem thêm Thất Sát ở cung phụ mẫu

Thất Sát ở cung phụ mẫu không phải là sao thiện, dù nhập miếu, cũng có quan hệ xa cách với cha mẹ; rất ghét gặp Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ.

Thất Sát đồng độ với Tử Vi, có sao cát, không chủ về “hình khắc”, chỉ chủ về cha mẹ cực kì độc đoán. Nếu không có sao cát, nhưng có các sao hình, sát, kị, thì vẫn chủ về “hình khắc”, bất hòa, hoặc xa cách.

Thất Sát thủ cung phụ mẫu, sát tinh nhẹ, chủ về có sự ngăn cách giữa hai đời, cũng chủ về bất hòa với cấp trên.

Thất Sát không ưa hội Cô Thần, Quá Tú, nếu không sẽ chủ về cô độc, cũng chủ về quan hệ xa cách với cấp trên.

Thất Sát đối nhau với “Tử Vi, Thiện Phủ”, gặp sát tinh, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có cha mẹ “lưỡng trùng”.

Thất Sát hội Tử Vi Hóa Quyền, cha mẹ có thành kiến cực nặng.

Thất Sát hội Tử Vi Hóa Khoa, lại gặp cát tinh, cha mẹ có tiếng tăm, nhưng giữa hai đời quan hệ chưa chắc hòa hợp.

Thất Sát đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc hội Thiên Mã, chủ về rời xa cha mẹ mà tính chất không lành.

Thất Sát không ưa gặp Vũ Khúc Hóa Kị hay Liêm Trinh Hoa Kị, nếu gặp thêm các sao hung sát, chủ về cha mẹ bị “hình thương”, hoặc sự nghiệp thất bại, bị bệnh tật triền miên. Cần phải xem hội những tạp diệu nào mà định.

Thất Sát không đồng cung với sao ác, nhưng lại hội sát tinh ở cung tam hợp, còn gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về cha mẹ theo võ nghiệp, hoặc là bác sĩ ngoại khoa, nha khoa, v.v… (dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền).

Thất Sát có Lộc, Quyền, Khoa hội, chủ về được cha mẹ che chở; gặp Thiên Vu chủ về được di sản, hoặc kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.

Đến lưu niên Thất Sát thủ cung phụ mẫu, bị lưu sát xung hội, lại gặp Hóa Kị, cần phải đề phòng có tang sự.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button