Tử vi

Thất Sát ở cung phu thê

Thất Sát bay đến cung phu thê, nếu có cát hóa hội chiếu, mà còn gặp các sao phụ, tá, thì chủ về bạn đời nên có sự nghiệp riêng. Nếu cùng làm chung, nam mệnh chủ về vợ đoạt quyền chồng.

Thất Sát ở cung phu thê, thông thường nên kết hôn muộn. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, hoặc Kình Dương, Đà La hội chiêu, không những kết hôn sớm bất lợi, mà lúc trẻ yêu đưong cũng gặp nhiều sóng gió, trắc trở, rốt cuộc thành hôn đại cho xong, phần nhiều tình cảm vợ chồng không được thắm thiết.

Thất Sát ở cung phu thê, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, lại được cát hóa và có sao cát, chủ về bạn đời phát tài ở nơi xa; nhưng gặp Lộc Tồn, Thiên Mã mà còn gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về vợ chồng giữa chừng chia tay. Thất Sát hội Tham Lang Hóa Kị, lại gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bị người ta đoạt người yêu.

Thất Sát có Âm Sát đồng độ, lại hội sát tinh, chủ về bạn đời nhiều bệnh, mà bệnh thường có tinh thần kinh.

Thất Sát ở cung phu thê, có Kình Dương đồng độ, gặp Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, Thiên Hư, lại gặp Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bạn đời nhiều nạn tai, bệnh tật. Nếu đồng thời còn gặp cát tinh, sẽ chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

Thất Sát hội Phá Quân Hóa Lộc, lại gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về hai lần hôn nhân.

Thất Sát thủ cung phu thê, đối cung ắt sẽ là Thiên Phủ, nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì chủ về sau khi kết hôn thì nghèo khó, nếu hai cung thân và mệnh mà tốt, sẽ chủ về bạn đời xuất thân nghèo khó, gia đình không khá giả. Nếu lại gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về bị bạn đòi gây lụy khiên tiền bạc hao tán, sự nghiệp thất bại.

Các nhóm sao “Liêm Trinh, Thất Sát” hay “Vũ Khúc, Thất Sát”, đối với cung phu thê mà nói, đều chẳng phải tốt lành. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hình, hư, hao và Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về bạn đời có gặp bất trắc hoặc có nguy cơ tử vong.

Thất Sát thủ cung phú thê, gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, hoặc Địa Không, Địa Kiêp giáp cung, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Trường hợp bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về vợ chồng đồng sàng dị mộng; nếu lại gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về bị bạn đời bỏ rơi.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có các sao phụ, tá đồng độ, mà đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Phủ” cũng có các sao phụ, tá đồng độ, sẽ chủ về có tình yêu với người đã kết hôn.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp sát tinh, chủ về bạn đời gặp nhiều nạn tai, bệnh tật hoặc nghèo khổ; nếu gặp thêm cát tinh thì chủ về đau khổ vì tình, hoặc sau khi kết hôn vẫn xảy ra những tình huống rắc rối khó xử về tình cảm đến mức ghi lòng tạc dạ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hỏa, chủ về bạn đời có tài quản lí. Vì vậy, nam mệnh cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng, vợ chồng nên có sự nghiệp riêng. Nếu gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, thì bạn đời giỏi quản lí tài chính; nhưng nam mệnh lại chủ về vợ nắm quyền tài chính.

Đối với Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung phu thê, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Tướng”, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Đồng thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng. Hội Phá Quân Hóa Lộc, mà có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá cũng chủ về hai lần hôn nhân.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bạn đời có tính ích kỉ. Nếu lại bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về bạn đời gặp nhiều nạn tai, bệnh tật.

Đối với Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Vũ Khúc, Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp sát tinh hoặc “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về có tình mà không có duyên, hay có duyên mà không có tình, cũng chủ về sau kết hôn vẫn xảy ra tình huống rắc rối, khó xử về tình cảm. Nếu đối cung là Liêm Trinh Hóa Lộc, thì vợ chồng hạnh phúc. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về sinh li tử biệt. Sát tính nặng thì sau khi chia li thì lại bị hình khắc, hoặc sau khi bị hình khắc thì lại chia li, nên kết hôn muộn; nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Trường hợp gặp Văn Xương, Văn Khúc, sao đào hoa, đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, phần nhiều đau khổ vì tình; nữ mệnh chủ về vì đùa giỡn tình cảm mà sinh thị phi.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa và có sao cát, rốt cuộc cũng có được bạn đời lí tưởng, nhưng trước hôn nhân có sóng gió, trắc trở trong tình yêu.

Đối với Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn phu thê “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, Tử Vi là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung phu thê

Xem thêm Thất Sát ở cung phu thê

Thất Sát bay đến cung phu thê, nếu có cát hóa hội chiếu, mà còn gặp các sao phụ, tá, thì chủ về bạn đời nên có sự nghiệp riêng. Nếu cùng làm chung, nam mệnh chủ về vợ đoạt quyền chồng.

Thất Sát ở cung phu thê, thông thường nên kết hôn muộn. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, hoặc Kình Dương, Đà La hội chiêu, không những kết hôn sớm bất lợi, mà lúc trẻ yêu đưong cũng gặp nhiều sóng gió, trắc trở, rốt cuộc thành hôn đại cho xong, phần nhiều tình cảm vợ chồng không được thắm thiết.

Thất Sát ở cung phu thê, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, lại được cát hóa và có sao cát, chủ về bạn đời phát tài ở nơi xa; nhưng gặp Lộc Tồn, Thiên Mã mà còn gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về vợ chồng giữa chừng chia tay. Thất Sát hội Tham Lang Hóa Kị, lại gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bị người ta đoạt người yêu.

Thất Sát có Âm Sát đồng độ, lại hội sát tinh, chủ về bạn đời nhiều bệnh, mà bệnh thường có tinh thần kinh.

Thất Sát ở cung phu thê, có Kình Dương đồng độ, gặp Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, Thiên Hư, lại gặp Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bạn đời nhiều nạn tai, bệnh tật. Nếu đồng thời còn gặp cát tinh, sẽ chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

Thất Sát hội Phá Quân Hóa Lộc, lại gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về hai lần hôn nhân.

Thất Sát thủ cung phu thê, đối cung ắt sẽ là Thiên Phủ, nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì chủ về sau khi kết hôn thì nghèo khó, nếu hai cung thân và mệnh mà tốt, sẽ chủ về bạn đời xuất thân nghèo khó, gia đình không khá giả. Nếu lại gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về bị bạn đòi gây lụy khiên tiền bạc hao tán, sự nghiệp thất bại.

Các nhóm sao “Liêm Trinh, Thất Sát” hay “Vũ Khúc, Thất Sát”, đối với cung phu thê mà nói, đều chẳng phải tốt lành. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp các sao sát, hình, hư, hao và Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về bạn đời có gặp bất trắc hoặc có nguy cơ tử vong.

Thất Sát thủ cung phú thê, gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, hoặc Địa Không, Địa Kiêp giáp cung, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Trường hợp bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về vợ chồng đồng sàng dị mộng; nếu lại gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về bị bạn đời bỏ rơi.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có các sao phụ, tá đồng độ, mà đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Phủ” cũng có các sao phụ, tá đồng độ, sẽ chủ về có tình yêu với người đã kết hôn.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp sát tinh, chủ về bạn đời gặp nhiều nạn tai, bệnh tật hoặc nghèo khổ; nếu gặp thêm cát tinh thì chủ về đau khổ vì tình, hoặc sau khi kết hôn vẫn xảy ra những tình huống rắc rối khó xử về tình cảm đến mức ghi lòng tạc dạ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hỏa, chủ về bạn đời có tài quản lí. Vì vậy, nam mệnh cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng, vợ chồng nên có sự nghiệp riêng. Nếu gặp Vũ Khúc Hóa Lộc, thì bạn đời giỏi quản lí tài chính; nhưng nam mệnh lại chủ về vợ nắm quyền tài chính.

Đối với Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung phu thê, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Tướng”, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Đồng thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng. Hội Phá Quân Hóa Lộc, mà có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá cũng chủ về hai lần hôn nhân.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bạn đời có tính ích kỉ. Nếu lại bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về bạn đời gặp nhiều nạn tai, bệnh tật.

Đối với Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Vũ Khúc, Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp sát tinh hoặc “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về có tình mà không có duyên, hay có duyên mà không có tình, cũng chủ về sau kết hôn vẫn xảy ra tình huống rắc rối, khó xử về tình cảm. Nếu đối cung là Liêm Trinh Hóa Lộc, thì vợ chồng hạnh phúc. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về sinh li tử biệt. Sát tính nặng thì sau khi chia li thì lại bị hình khắc, hoặc sau khi bị hình khắc thì lại chia li, nên kết hôn muộn; nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Trường hợp gặp Văn Xương, Văn Khúc, sao đào hoa, đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, phần nhiều đau khổ vì tình; nữ mệnh chủ về vì đùa giỡn tình cảm mà sinh thị phi.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa và có sao cát, rốt cuộc cũng có được bạn đời lí tưởng, nhưng trước hôn nhân có sóng gió, trắc trở trong tình yêu.

Đối với Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn phu thê “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, Tử Vi là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button