Tử vi

Thất Sát ở cung phúc đức

Thất Sát ở cung phúc đức, nhập miếu, tuy có lí tưởng, nhưng lại bất lợi về hôn nhân, vì vậy nên kết hôn muộn. Thất Sát lạc hãm thì tư tưởng có khuynh hướng tiêu cực.

Thất Sát có lí tưởng thiên nặng lợi ích cá nhân, do đó thường mang tâm trạng có tài mà không gặp thời. Nếu gặp các sao sát, kị, thì lòng đầy oán trách, có thể biến thành kích động.

Thất Sát không ưa Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về gặp trắc trở, bất an trong tình cảm, mà còn có nhiều hành vi vô vị; gặp Vũ Khúc Hóa Kị, thì nội tâm hay lo lắng.

Nữ mệnh Thất Sát ở cung phúc đức, cũng bất lợi về hôn nhân, nên kết hôn muộn, hoặc chủ về làm nhị phòng hay kế thất; gặp các sao sát, kị thì càng nặng.

Thất Sát gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, hôn nhân cũng bất lợi, thường thường bị hình khắc, sinh li, hoặc bạn đời cơ thể hư nhược, nhiều bệnh; gặp sát tinh thì càng nặng.

Thất Sát ở cung phúc đức, thường mạo muội đưa ra quyết định; gặp Vũ Khúc đồng độ hoặc vây chiếu thì suy nghĩ nông cạn; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì càng nặng, sau khi đưa ra quyết định thì lo lắng, hồ nghi.

Thất Sát thủ cung phúc đức, ưa bận rộn, vất vả, không được hưởng phúc thanh nhàn; gặp Tử Vi đồng cung hay vây chiếu thì càng nặng. Nếu đối cung là “Tử Vi, Thiên Phủ”, mà Tử Vi Hóa Quyền thì việc gì cũng ưa đích thân làm, nhưng thường là đầu voi đuôi chuột; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì hay do dự, thiếu quyết đoán, còn chủ về lí tưởng quá cao, không thể thực hiện.

Thất Sát đối nhau với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, chủ về bận rộn, vất vả, mà còn ưa tính toán, lo toan cho người khác; Liêm Trinh Hóa Lộc thì càng nặng. Thất Sát đối nhau với Thiên Phủ thuộc loại “kho lộ”, “kho trống”, thì nội tâm hay lo lắng, buồn rầu; nêu là “kho phú đẩy ắp” thi chủ về phúc hậu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung phúc đức

Xem thêm Thất Sát ở cung phúc đức

Thất Sát ở cung phúc đức, nhập miếu, tuy có lí tưởng, nhưng lại bất lợi về hôn nhân, vì vậy nên kết hôn muộn. Thất Sát lạc hãm thì tư tưởng có khuynh hướng tiêu cực.

Thất Sát có lí tưởng thiên nặng lợi ích cá nhân, do đó thường mang tâm trạng có tài mà không gặp thời. Nếu gặp các sao sát, kị, thì lòng đầy oán trách, có thể biến thành kích động.

Thất Sát không ưa Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về gặp trắc trở, bất an trong tình cảm, mà còn có nhiều hành vi vô vị; gặp Vũ Khúc Hóa Kị, thì nội tâm hay lo lắng.

Nữ mệnh Thất Sát ở cung phúc đức, cũng bất lợi về hôn nhân, nên kết hôn muộn, hoặc chủ về làm nhị phòng hay kế thất; gặp các sao sát, kị thì càng nặng.

Thất Sát gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc đối nhau, hôn nhân cũng bất lợi, thường thường bị hình khắc, sinh li, hoặc bạn đời cơ thể hư nhược, nhiều bệnh; gặp sát tinh thì càng nặng.

Thất Sát ở cung phúc đức, thường mạo muội đưa ra quyết định; gặp Vũ Khúc đồng độ hoặc vây chiếu thì suy nghĩ nông cạn; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì càng nặng, sau khi đưa ra quyết định thì lo lắng, hồ nghi.

Thất Sát thủ cung phúc đức, ưa bận rộn, vất vả, không được hưởng phúc thanh nhàn; gặp Tử Vi đồng cung hay vây chiếu thì càng nặng. Nếu đối cung là “Tử Vi, Thiên Phủ”, mà Tử Vi Hóa Quyền thì việc gì cũng ưa đích thân làm, nhưng thường là đầu voi đuôi chuột; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì hay do dự, thiếu quyết đoán, còn chủ về lí tưởng quá cao, không thể thực hiện.

Thất Sát đối nhau với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, chủ về bận rộn, vất vả, mà còn ưa tính toán, lo toan cho người khác; Liêm Trinh Hóa Lộc thì càng nặng. Thất Sát đối nhau với Thiên Phủ thuộc loại “kho lộ”, “kho trống”, thì nội tâm hay lo lắng, buồn rầu; nêu là “kho phú đẩy ắp” thi chủ về phúc hậu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button