Tử vi

Thất Sát ở cung tài bạch

Thất Sát thủ cung tài bạch, chủ về nắm quyền tài chính. Tính chất nắm quyền tài chính của Thất Sát khác với Thiên Phủ. Đại khái là, Thiên Phủ chủ về thủ, Thất Sát chủ về công. Thiên Phủ chủ về phát triển ở cục diện có sẵn, Thất Sát thì chủ về sáng lập cục diện mới. Do Thiên Phủ và Thất Sát vĩnh viễn đối nhau, nên tuy có tính chất khác nhau, nhưng vẫn ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên chủ về thủ nhưng cũng có thế công, chủ về công nhưng cũng có thể thủ. Hai bên có quan hệ hỗ tương, vì vậy không thoát khỏi tính chất của nhau. Cho nên lúc hội hợp với một số sao khác, Thiên Phủ có thể biến thủ thành công, Thất Sát cũng có thể biến thành công thành thủ. Lúc luận đoán cần phải cẩn thận phân biệt một cách tỉ mỉ.

Liên quan đến trường hợp Thất Sát thủ cung tài bạch, phái Trung Châu Vương Đình Chi có bí truyền một bài ca quyết: “Dần Thân Tí Ngọ có thể hoạnh phát, ở cung Dậu kiếm được tiền cũng hao mòn, hai cung Thìn hoặc Tuất là phú cục, Sửu Mùi thì ích lũy được tiền, hai cung Tị Hợi thì có nhiều tiền.” (Dần Thân Tí Ngọ năng hoạnh phát, tức Dậu đắc tài diệc hao ma, Thìn Tuất nhị cung vi phú cục, Sửu vị tích tài Tị Hợi đa.); do đây có thể thấy, hễ Thất Sát thủ cung tài bạch, tính chất đều là “phú cục”, chỉ trường hợp ở hai cung Mão hoặc Dậu là hãm địa, sau khi hoạnh phát cũng dễ tiêu hết, nhưng cũng đã một lần giàu có. Các sách khác thường không ưa Thất Sát tọa cung tài bạch, ít nhất cũng không cho là “phú cục”, theọ Vương Đình Chi, đây là quan điểm sai lầm.

Thất Sát thành “phú cục”, điều kiện đầu tiên là phải có sao lộc (điểm này tương đồng với Thiên Phủ). Có Lộc Tồn hoặc hội họp Hóa Lộc đều được, nhưng cần phải có sao lộc, mới thành cục diện nắm quyền tài chính. Nếu không tuy nắm được tiền cũng chỉ chủ về trong phạm vi cực nhỏ.

Thất Sát ưa gặp sao lộc, Quyền, Khoa hội; nếu có thểm các sao phụ, tá cát, thì nắm đại quyền về tài phú. Nhưng Thất Sát thủ cung tài bạch thì cũng giống như thủ cung mệnh, trong cuộc đời ắt phải có một lần gặp sóng gió, trắc trở. Cho nên cần phải trải qua phong ba mới thành giàu có; nhưng nếu đầu cơ thất bại, thì rất khó vượt qua bão táp. Nếu Thất Sát có sao lộc, còn gặp cát tinh, mà không có sát tinh, sau khi trải qua phong ba sẽ bình an, có thể được bạn bè trợ giúp gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng nếu không có cát mà có sát tinh, hoặc cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì sau khi trải qua sóng gió rất khó khôi phục nguyên khí, còn chủ về một khi đầu cơ sai lầm thì khó mà gượng dậy nổi.

Thất Sát gặp “Lộc Mã giao trì”, lại gặp các sao phụ, tá cát và Lộc, Quyền, Khoa hội hợp, ở thời hiện đại, thường thường là nhân vật nắm quyền tài chính cấp quốc gia; ở cục diện nhỏ thì cũng được nắm giữ tài phú ở phương xa.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ tương hội, mưu toan kiếm tiền chỉ phí sức, nếu kiếm được tiến cũng sinh hao tài, phá tán. Nếu gặp thêm Thiên Hình, thì không nên làm nghề không chính đáng, nếu không, sẽ dễ phạm pháp, có họa lao ngục.

Thất Sát đồng cung với Kình Dương, chủ về tranh đoạt; đồng cung với Đà La, chủ về chuốc đố kị; đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh thi hoạnh phát hoạnh phá.

Thất Sát hội sát tinh trùng trùng, còn gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, hoặc Văn Khúc Hóa Kị, chủ về cuộc đời dễ bị trộm cướp.

Hễ Thất Sát ở cung tài bạch, thì cung điền trạch ắt sẽ là Thái Âm, nếu Thái Âm lạc hãm, mà Thất Sát lại gặp các sao sát, hao, thì cần phải đề phòng hỏa tai hoặc chiến họa.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, được cát hóa hoặc có Lộc Tồn đồng cung, thường được tiền của bất ngờ. Có điều tiền của bất ngờ này không phải là tiền phi pháp. Trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về tiền mạo hiểm, nạn tai, khó tích tụ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không có cát hóa và sao cát, cuộc đời ít nhất cũng một lần được tiền bất ngờ. Cần chú ý bào tổn nguyên khí, bởi vì cơ hội khó có lại lần nữa. Vũ Khúc Hóa Kị, thì sau khi phá tán, thất bại chỉ có thể từ từ bồi dưỡng nguyên khí, hơi nóng nảy, hấp tấp thì hoàn cảnh càng tệ thêm.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Tử Vi, Thiên Phú”, cũng chủ về hoạnh phát. Tính chất của trường hợp này có thế tham khảo ở đoạn Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Nhưng nếu Tử Vi Hóa Quyền, thì vì lộng quyền mà dẫn đến thất bại.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, ưa tụ hội với Tử Vi Hóa Khoa, Thiên Phủ Hóa Khoa, thì tuy không hoạnh phát, nhưng sóng gió cũng nhỏ, hơn nữa, về phương pháp kinh doanh làm ăn, người này thường có khuynh hướng lấy thủ làm công. Gặp “Lộc Mã giao trì”, chủ về cuộc đời ít nhất cũng có một lần thay đổi nghiêm trọng về sự nghiệp, mà thay đổi theo hướng tốt.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, nếu được cát hóa và có sao cát, cũng chủ về dư giả; nhưng không nên đầu cơ hay cờ bạc, nếu không ắt sẽ phá tán, thất bại. Trường hợp hội Liêm Trinh Hóa Kị thì chủ về tiền bạc không ổn định, thu nhập nhiều thì chi tiêu cũng lớn, dễ bị trộm cướp; không có sát tinh mà có cát tinh hội hợp thì mức độ không nặng. Nếu gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, trong đời dễ có tiền bất ngờ. Gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì sự nghiệp không chỉ một mối, nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, hội Tham Lang Hóa Lộc, lúc ở vận hạn cát thường có tiền bất ngờ, nhưng khi vận hạn qua rồi lập tức tình hình xấu đi, lúc này chỉ nên cố gắng duy trì thành tựu đã đạt được, không nên vọng động muốn phát vượt lên, nếu không sẽ chủ về phá tán, thất bại.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung tài bạch

Xem thêm Thất Sát ở cung tài bạch

Thất Sát thủ cung tài bạch, chủ về nắm quyền tài chính. Tính chất nắm quyền tài chính của Thất Sát khác với Thiên Phủ. Đại khái là, Thiên Phủ chủ về thủ, Thất Sát chủ về công. Thiên Phủ chủ về phát triển ở cục diện có sẵn, Thất Sát thì chủ về sáng lập cục diện mới. Do Thiên Phủ và Thất Sát vĩnh viễn đối nhau, nên tuy có tính chất khác nhau, nhưng vẫn ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên chủ về thủ nhưng cũng có thế công, chủ về công nhưng cũng có thể thủ. Hai bên có quan hệ hỗ tương, vì vậy không thoát khỏi tính chất của nhau. Cho nên lúc hội hợp với một số sao khác, Thiên Phủ có thể biến thủ thành công, Thất Sát cũng có thể biến thành công thành thủ. Lúc luận đoán cần phải cẩn thận phân biệt một cách tỉ mỉ.

Liên quan đến trường hợp Thất Sát thủ cung tài bạch, phái Trung Châu Vương Đình Chi có bí truyền một bài ca quyết: “Dần Thân Tí Ngọ có thể hoạnh phát, ở cung Dậu kiếm được tiền cũng hao mòn, hai cung Thìn hoặc Tuất là phú cục, Sửu Mùi thì ích lũy được tiền, hai cung Tị Hợi thì có nhiều tiền.” (Dần Thân Tí Ngọ năng hoạnh phát, tức Dậu đắc tài diệc hao ma, Thìn Tuất nhị cung vi phú cục, Sửu vị tích tài Tị Hợi đa.); do đây có thể thấy, hễ Thất Sát thủ cung tài bạch, tính chất đều là “phú cục”, chỉ trường hợp ở hai cung Mão hoặc Dậu là hãm địa, sau khi hoạnh phát cũng dễ tiêu hết, nhưng cũng đã một lần giàu có. Các sách khác thường không ưa Thất Sát tọa cung tài bạch, ít nhất cũng không cho là “phú cục”, theọ Vương Đình Chi, đây là quan điểm sai lầm.

Thất Sát thành “phú cục”, điều kiện đầu tiên là phải có sao lộc (điểm này tương đồng với Thiên Phủ). Có Lộc Tồn hoặc hội họp Hóa Lộc đều được, nhưng cần phải có sao lộc, mới thành cục diện nắm quyền tài chính. Nếu không tuy nắm được tiền cũng chỉ chủ về trong phạm vi cực nhỏ.

Thất Sát ưa gặp sao lộc, Quyền, Khoa hội; nếu có thểm các sao phụ, tá cát, thì nắm đại quyền về tài phú. Nhưng Thất Sát thủ cung tài bạch thì cũng giống như thủ cung mệnh, trong cuộc đời ắt phải có một lần gặp sóng gió, trắc trở. Cho nên cần phải trải qua phong ba mới thành giàu có; nhưng nếu đầu cơ thất bại, thì rất khó vượt qua bão táp. Nếu Thất Sát có sao lộc, còn gặp cát tinh, mà không có sát tinh, sau khi trải qua phong ba sẽ bình an, có thể được bạn bè trợ giúp gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng nếu không có cát mà có sát tinh, hoặc cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì sau khi trải qua sóng gió rất khó khôi phục nguyên khí, còn chủ về một khi đầu cơ sai lầm thì khó mà gượng dậy nổi.

Thất Sát gặp “Lộc Mã giao trì”, lại gặp các sao phụ, tá cát và Lộc, Quyền, Khoa hội hợp, ở thời hiện đại, thường thường là nhân vật nắm quyền tài chính cấp quốc gia; ở cục diện nhỏ thì cũng được nắm giữ tài phú ở phương xa.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ tương hội, mưu toan kiếm tiền chỉ phí sức, nếu kiếm được tiến cũng sinh hao tài, phá tán. Nếu gặp thêm Thiên Hình, thì không nên làm nghề không chính đáng, nếu không, sẽ dễ phạm pháp, có họa lao ngục.

Thất Sát đồng cung với Kình Dương, chủ về tranh đoạt; đồng cung với Đà La, chủ về chuốc đố kị; đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh thi hoạnh phát hoạnh phá.

Thất Sát hội sát tinh trùng trùng, còn gặp thêm Thiên Hình, Đại Hao, hoặc Văn Khúc Hóa Kị, chủ về cuộc đời dễ bị trộm cướp.

Hễ Thất Sát ở cung tài bạch, thì cung điền trạch ắt sẽ là Thái Âm, nếu Thái Âm lạc hãm, mà Thất Sát lại gặp các sao sát, hao, thì cần phải đề phòng hỏa tai hoặc chiến họa.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, được cát hóa hoặc có Lộc Tồn đồng cung, thường được tiền của bất ngờ. Có điều tiền của bất ngờ này không phải là tiền phi pháp. Trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về tiền mạo hiểm, nạn tai, khó tích tụ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không có cát hóa và sao cát, cuộc đời ít nhất cũng một lần được tiền bất ngờ. Cần chú ý bào tổn nguyên khí, bởi vì cơ hội khó có lại lần nữa. Vũ Khúc Hóa Kị, thì sau khi phá tán, thất bại chỉ có thể từ từ bồi dưỡng nguyên khí, hơi nóng nảy, hấp tấp thì hoàn cảnh càng tệ thêm.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Tử Vi, Thiên Phú”, cũng chủ về hoạnh phát. Tính chất của trường hợp này có thế tham khảo ở đoạn Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Nhưng nếu Tử Vi Hóa Quyền, thì vì lộng quyền mà dẫn đến thất bại.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, ưa tụ hội với Tử Vi Hóa Khoa, Thiên Phủ Hóa Khoa, thì tuy không hoạnh phát, nhưng sóng gió cũng nhỏ, hơn nữa, về phương pháp kinh doanh làm ăn, người này thường có khuynh hướng lấy thủ làm công. Gặp “Lộc Mã giao trì”, chủ về cuộc đời ít nhất cũng có một lần thay đổi nghiêm trọng về sự nghiệp, mà thay đổi theo hướng tốt.

Thất Sát độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, nếu được cát hóa và có sao cát, cũng chủ về dư giả; nhưng không nên đầu cơ hay cờ bạc, nếu không ắt sẽ phá tán, thất bại. Trường hợp hội Liêm Trinh Hóa Kị thì chủ về tiền bạc không ổn định, thu nhập nhiều thì chi tiêu cũng lớn, dễ bị trộm cướp; không có sát tinh mà có cát tinh hội hợp thì mức độ không nặng. Nếu gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, trong đời dễ có tiền bất ngờ. Gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì sự nghiệp không chỉ một mối, nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, hội Tham Lang Hóa Lộc, lúc ở vận hạn cát thường có tiền bất ngờ, nhưng khi vận hạn qua rồi lập tức tình hình xấu đi, lúc này chỉ nên cố gắng duy trì thành tựu đã đạt được, không nên vọng động muốn phát vượt lên, nếu không sẽ chủ về phá tán, thất bại.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button