Tử vi

Thất Sát ở cung thiên di

Thất Sát thủ cung thiên di, người xưa cho rằng ở bên ngoài thì nhiều, ở nhà thì ít. Luận đoán này chưa chắc đúng, cần phải gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ (hoặc Hỏa Tinh, Linh Tinh ở cung mệnh), hoặc là “Lộc Mã giao trì”, mới chủ về thường xuất ngoại.

Ngoại trừ ở hai cung Mão hoặc Dậu, Thất Sát thủ cung thiên di thông thường lợi về xuất ngoại, chủ về ở tha hương có quyền thế, được người ta kính sợ. Nhất là lúc “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung thiên di, quyền uy rất lớn.

Thất Sát có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, khí chất không hợp nhau, chẳng chủ về có lợi ích. Nhưng tinh hệ “Tử Vi, Thất Sát” lại ưa chúng. Tinh hệ Thất Sát ở các cung độ khác lại ưa Thiên Khôi, Thiên Việt, cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về ở tha hương có địa vị, mà còn có nhiều cơ hội phát triển.

Thất Sát đồng độ với Kình Dương, Đà La, lợi về võ nghiệp, nếu không, chủ về ít duyên với người. Ờ thời hiện đại, có thể theo ngành công nghệ.

Thất Sát có Hỏa Tinh đồng độ, ở cung mệnh chủ về “cô độc và hình khắc”, ở cung thiên di thì phát đột ngột, gặp sao lộc còn chủ về được tiền của bất ngờ, nhung dễ được dễ mất, hoạnh phát rồi hoạnh phá, cần phải biết dừng lại, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

Thất Sát có Linh Tinh đồng độ ở cung thiên di, người xưa cho rằng võ nghiệp phi phàm. Ở thời hiện đại cũng có thể theo ngành công nghệ hay sản xuất.

Thất Sát thủ cung thiên di có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, lí tưởng thường vượt qua hiện thực, khiến khó giữ một nghề, không ở yên một nơi, thường sinh tâm thay đổi. Vận dụng phép “theo cát tránh hung”, chỉ thích hợp làm việc trong lãnh vực công nghệ hay sản xuất, nhờ có ý tướng mới mà có thế hưng phát.

Thất Sát thủ cung thiên di, đồng độ với Lộc Tồn, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, sẽ chủ về ở tha hương bị áp lực; hoặc chủ về trôi dạt không nơi nương tựa.

Cung mệnh là Thiên Phủ hội cát hóa (nhất là Hóa Lộc), thông thường bất lợi về thiên di, trừ phi Thất Sát cũng hội Quyền hay Lộc, mới có thể “thay gốc đổi lá”; nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì thiên di là đúng.

Vũ Khúc Hóa Lộc gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, sau khi thiên di đất lạ, năng lực hoạt động rất mạnh, do đó đắc lợi. Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về nạn tai, bệnh tật kiện tụng, cũng chủ về xoay chuyển đổng vốn khó khăn.

Liêm Trinh gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, chủ về thiên di đất lạ có thể tạo dựng tiếng tăm. Liêm Trinh Hóa Lộc, kiếm tiền thuận lợi, mà còn được nhiều trợ lực; nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì cũng chủ về thất bại và gặp bất trắc. Nếu lại có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về ở quê người bị nhiễm bệnh; có Thiên Hình đồng độ, thì chủ về gặp họa bất trắc.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, ở cung Sửu thì chuốc thị phi, gặp cát tinh cũng vậy. Đây là do “Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung Mùi, là cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Ở cung Sửu thì không đúng.

Tử Vi gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, chủ về xuất ngoại được người ta kính sợ, cũng có nhiều nhân duyên. “Tử Vi, Thất Sát” đồng độ mà được “bách quan triều củng” thì chủ về “nhất hô bách ứng”. Cho nên ở tha hương cũng có thể tạo dựng sự nghiệp và lập công hạng.

“Vũ Khúc, Thất Sát” ở hai cung Mão hoặc Dậu, kết cấu rất xấu (ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão), chủ về xuất ngoại bị áp lực. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì chủ về bị người ta hãm hại.

Đến lưu niên Thất Sát thủ cung thiên di được cát hóa và có sao cát, thông thường chủ về sự nghiệp hùng tân, hoặc đổi nghề mới. Nếu là Liêm Trinh Hóa Kị hay Vũ Khúc Hóa Kị đến hội, gặp sát tinh, sẽ chủ về đi xa gặp bất trắc.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung thiên di

Xem thêm Thất Sát ở cung thiên di

Thất Sát thủ cung thiên di, người xưa cho rằng ở bên ngoài thì nhiều, ở nhà thì ít. Luận đoán này chưa chắc đúng, cần phải gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ (hoặc Hỏa Tinh, Linh Tinh ở cung mệnh), hoặc là “Lộc Mã giao trì”, mới chủ về thường xuất ngoại.

Ngoại trừ ở hai cung Mão hoặc Dậu, Thất Sát thủ cung thiên di thông thường lợi về xuất ngoại, chủ về ở tha hương có quyền thế, được người ta kính sợ. Nhất là lúc “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung thiên di, quyền uy rất lớn.

Thất Sát có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, khí chất không hợp nhau, chẳng chủ về có lợi ích. Nhưng tinh hệ “Tử Vi, Thất Sát” lại ưa chúng. Tinh hệ Thất Sát ở các cung độ khác lại ưa Thiên Khôi, Thiên Việt, cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về ở tha hương có địa vị, mà còn có nhiều cơ hội phát triển.

Thất Sát đồng độ với Kình Dương, Đà La, lợi về võ nghiệp, nếu không, chủ về ít duyên với người. Ờ thời hiện đại, có thể theo ngành công nghệ.

Thất Sát có Hỏa Tinh đồng độ, ở cung mệnh chủ về “cô độc và hình khắc”, ở cung thiên di thì phát đột ngột, gặp sao lộc còn chủ về được tiền của bất ngờ, nhung dễ được dễ mất, hoạnh phát rồi hoạnh phá, cần phải biết dừng lại, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

Thất Sát có Linh Tinh đồng độ ở cung thiên di, người xưa cho rằng võ nghiệp phi phàm. Ở thời hiện đại cũng có thể theo ngành công nghệ hay sản xuất.

Thất Sát thủ cung thiên di có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, lí tưởng thường vượt qua hiện thực, khiến khó giữ một nghề, không ở yên một nơi, thường sinh tâm thay đổi. Vận dụng phép “theo cát tránh hung”, chỉ thích hợp làm việc trong lãnh vực công nghệ hay sản xuất, nhờ có ý tướng mới mà có thế hưng phát.

Thất Sát thủ cung thiên di, đồng độ với Lộc Tồn, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, sẽ chủ về ở tha hương bị áp lực; hoặc chủ về trôi dạt không nơi nương tựa.

Cung mệnh là Thiên Phủ hội cát hóa (nhất là Hóa Lộc), thông thường bất lợi về thiên di, trừ phi Thất Sát cũng hội Quyền hay Lộc, mới có thể “thay gốc đổi lá”; nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì thiên di là đúng.

Vũ Khúc Hóa Lộc gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, sau khi thiên di đất lạ, năng lực hoạt động rất mạnh, do đó đắc lợi. Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về nạn tai, bệnh tật kiện tụng, cũng chủ về xoay chuyển đổng vốn khó khăn.

Liêm Trinh gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, chủ về thiên di đất lạ có thể tạo dựng tiếng tăm. Liêm Trinh Hóa Lộc, kiếm tiền thuận lợi, mà còn được nhiều trợ lực; nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì cũng chủ về thất bại và gặp bất trắc. Nếu lại có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về ở quê người bị nhiễm bệnh; có Thiên Hình đồng độ, thì chủ về gặp họa bất trắc.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, ở cung Sửu thì chuốc thị phi, gặp cát tinh cũng vậy. Đây là do “Liêm Trinh, Thất Sát” ở cung Mùi, là cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Ở cung Sửu thì không đúng.

Tử Vi gặp Thất Sát đồng cung hay vây chiếu, chủ về xuất ngoại được người ta kính sợ, cũng có nhiều nhân duyên. “Tử Vi, Thất Sát” đồng độ mà được “bách quan triều củng” thì chủ về “nhất hô bách ứng”. Cho nên ở tha hương cũng có thể tạo dựng sự nghiệp và lập công hạng.

“Vũ Khúc, Thất Sát” ở hai cung Mão hoặc Dậu, kết cấu rất xấu (ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão), chủ về xuất ngoại bị áp lực. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì chủ về bị người ta hãm hại.

Đến lưu niên Thất Sát thủ cung thiên di được cát hóa và có sao cát, thông thường chủ về sự nghiệp hùng tân, hoặc đổi nghề mới. Nếu là Liêm Trinh Hóa Kị hay Vũ Khúc Hóa Kị đến hội, gặp sát tinh, sẽ chủ về đi xa gặp bất trắc.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button