Tử vi

Thất Sát ở cung tử nữ

Thất Sát ở cung tử nữ, chủ về ít con cái; dù gặp các sao phụ, tá cát, số con cũng không tăng lên. Nhưng nếu gặp sao đào hoa, lại gặp sao lộc, sẽ chủ về có ba bốn con gái.

Thất Sát thủ cung tử nữ, sinh con gái trước rồi sinh con trai thì tốt hơn, có thể giảm bớt bị “hình thương”. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp tụ hội, sẽ chủ về không có con trai; nếu có con trai thì cần phải đề phòng vì con mà phá gia, hoặc con bị tàn tật.

Thất Sát thủ cung tử nữ, gặp sao không, lại gặp thêm Hoa Cái, Văn Xương, Văn Khúc, nhưng không được cát hóa, sẽ chủ về con cái có tư tưởng lánh đời. Hội hợp Hóa Kị, chủ về con cái nhiều nạn tai, bệnh tật; lại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, mà không gặp Hoa Cái, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái phá tán gia tài.

Thất Sát gặp Tử Vi Hóa Quyền đồng độ, chủ về có ba con trai, nhưng tính cách rất cương; trừ phi có sao phụ, tá cát tụ hợp, nếu không sẽ khó có thành tựu. Thất Sát đồng độ với Tử Vi Hóa Khoa, có các sao phụ, tá, ắt sẽ thành người hữu dụng.

Thất Sát nhập miếu, gặp “sao đôi” phụ, tá cát, chủ về con cái thành tài, nhưng có con trai rất muộn; hoặc sinh con gái trước, sinh con trai sau, mới chủ về có con nối dõi. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về kế thất hoặc người bên ngoài sinh con trai, cũng chủ về thành người hữu dụng.

Thất Sát ở cung tử nữ tuy chủ về ít con cái, nhưng nếu cung thân hay cung mệnh gặp các sao phụ, tá hoặc các chủ tinh như Tử Vi, Thiên Phủ được “bách quan triều củng”, thì vẫn chủ về bản thân có nhiều người dưới quyền, chỉ ít môn sinh đệ tử hay hậu bối thân tín.

Thất Sát độc tọa, gặp các sao sát, kị, hình, hao, thường thường con cái gian nan, thậm chí không có con trai, nhưng không nên bắt rể, e rằng sẽ phản kháng. Mối quan hệ với hậu bối thân tín cũng luận đoán tương tự như vậy.

Thất Sát ở cung tử nữ, cần phải xem Thiên Phủ của đối cung là “kho phủ đầy ắp” hay “kho lộ”, “kho trống”, để luận đoán mức độ con cái hưởng thụ tài lộc của cha mẹ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ưa Vũ Khúc Hóa Lộc triều củng, mà rất ngại Hóa Kị, thường thường chủ về bị tàn tật; sát tinh nhẹ thì chủ về lúc sinh phải phẫu thuật, còn chủ về con đầu sinh thiếu tháng. Nếu hội Phá Quân Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Kị, chủ về người bên ngoài sinh con trai, còn chủ về con cái bị thất bại gây ảnh hưởng đến gia nghiệp.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu gặp các sao phụ, tá cát, có thể có ba bốn người con, nhưng sinh con gái trước thì tốt hơn. Nếu gặp thêm sát tinh, cũng chủ về bị người được bản thân mệnh tạo đề bạt phản bội.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, con cái quật cường, sống cô lập, cần chứ ý giáo dục, đặc biệt là về phương diện quan hệ nhân tế. Cũng chủ về hậu bối kiêu ngạo, không chịu bị điều khiển, nên lúc đề bạt người thân tín cần phải lưu ý.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuầt, khí chất ôn hòa hơn; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì có thể bồi dưỡng thành nhân tài khoa học kĩ thuật. Trường hợp ở cung Tuất ưu hơn. Ở cung Thìn, chủ về muộn có con trai, nếu không con cái cũng nhiều nạn tai, bệnh tật. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị thì càng xấu. Gặp cát tinh và cát hóa, con cái tay trắng làm nên. Gặp các sao sát, kị, hình, hao thì phần nhiều đều bị hình khắc, hoặc vì lí tướng quá cao mà dẫn đến thất bại.

Đối với Thất Sát ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Phủ, hay Thiên Tướng tọa thủ, là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thất Sát ở cung tử nữ

Xem thêm Thất Sát ở cung tử nữ

Thất Sát ở cung tử nữ, chủ về ít con cái; dù gặp các sao phụ, tá cát, số con cũng không tăng lên. Nhưng nếu gặp sao đào hoa, lại gặp sao lộc, sẽ chủ về có ba bốn con gái.

Thất Sát thủ cung tử nữ, sinh con gái trước rồi sinh con trai thì tốt hơn, có thể giảm bớt bị “hình thương”. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp tụ hội, sẽ chủ về không có con trai; nếu có con trai thì cần phải đề phòng vì con mà phá gia, hoặc con bị tàn tật.

Thất Sát thủ cung tử nữ, gặp sao không, lại gặp thêm Hoa Cái, Văn Xương, Văn Khúc, nhưng không được cát hóa, sẽ chủ về con cái có tư tưởng lánh đời. Hội hợp Hóa Kị, chủ về con cái nhiều nạn tai, bệnh tật; lại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, mà không gặp Hoa Cái, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái phá tán gia tài.

Thất Sát gặp Tử Vi Hóa Quyền đồng độ, chủ về có ba con trai, nhưng tính cách rất cương; trừ phi có sao phụ, tá cát tụ hợp, nếu không sẽ khó có thành tựu. Thất Sát đồng độ với Tử Vi Hóa Khoa, có các sao phụ, tá, ắt sẽ thành người hữu dụng.

Thất Sát nhập miếu, gặp “sao đôi” phụ, tá cát, chủ về con cái thành tài, nhưng có con trai rất muộn; hoặc sinh con gái trước, sinh con trai sau, mới chủ về có con nối dõi. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về kế thất hoặc người bên ngoài sinh con trai, cũng chủ về thành người hữu dụng.

Thất Sát ở cung tử nữ tuy chủ về ít con cái, nhưng nếu cung thân hay cung mệnh gặp các sao phụ, tá hoặc các chủ tinh như Tử Vi, Thiên Phủ được “bách quan triều củng”, thì vẫn chủ về bản thân có nhiều người dưới quyền, chỉ ít môn sinh đệ tử hay hậu bối thân tín.

Thất Sát độc tọa, gặp các sao sát, kị, hình, hao, thường thường con cái gian nan, thậm chí không có con trai, nhưng không nên bắt rể, e rằng sẽ phản kháng. Mối quan hệ với hậu bối thân tín cũng luận đoán tương tự như vậy.

Thất Sát ở cung tử nữ, cần phải xem Thiên Phủ của đối cung là “kho phủ đầy ắp” hay “kho lộ”, “kho trống”, để luận đoán mức độ con cái hưởng thụ tài lộc của cha mẹ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ưa Vũ Khúc Hóa Lộc triều củng, mà rất ngại Hóa Kị, thường thường chủ về bị tàn tật; sát tinh nhẹ thì chủ về lúc sinh phải phẫu thuật, còn chủ về con đầu sinh thiếu tháng. Nếu hội Phá Quân Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Kị, chủ về người bên ngoài sinh con trai, còn chủ về con cái bị thất bại gây ảnh hưởng đến gia nghiệp.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu gặp các sao phụ, tá cát, có thể có ba bốn người con, nhưng sinh con gái trước thì tốt hơn. Nếu gặp thêm sát tinh, cũng chủ về bị người được bản thân mệnh tạo đề bạt phản bội.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, con cái quật cường, sống cô lập, cần chứ ý giáo dục, đặc biệt là về phương diện quan hệ nhân tế. Cũng chủ về hậu bối kiêu ngạo, không chịu bị điều khiển, nên lúc đề bạt người thân tín cần phải lưu ý.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuầt, khí chất ôn hòa hơn; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì có thể bồi dưỡng thành nhân tài khoa học kĩ thuật. Trường hợp ở cung Tuất ưu hơn. Ở cung Thìn, chủ về muộn có con trai, nếu không con cái cũng nhiều nạn tai, bệnh tật. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị thì càng xấu. Gặp cát tinh và cát hóa, con cái tay trắng làm nên. Gặp các sao sát, kị, hình, hao thì phần nhiều đều bị hình khắc, hoặc vì lí tướng quá cao mà dẫn đến thất bại.

Đối với Thất Sát ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Phủ, hay Thiên Tướng tọa thủ, là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button