Tử vi

THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ

Thất Sát Tí Ngọ, có Vũ Phủ đối cung. Đây là tinh hệ có tính đề kháng sát tinh yếu ớt. Cho nên Thất Sát tại Tị không bằng tại Ngọ.

Thất Sát ở Tị hay Ngọ vẫn thuộc cách cục tốt, chủ về được đề bạt, được bạn bè giúp đỡ. Nếu có Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, được Vũ Khúc Lộc Quyền ở đối cung, có thể võ nghiệp hoặc chủ quản tài chính, cổ nhân gọi là văn võ toàn tài. Nếu có tứ sát, Thiên Hình Khốc Hư thì có thể chết nơi sa trường.

Nếu không có cát tinh, cũng là có mưu lược, nên theo ngành công nghiệp, tuy cuộc đời sóng gió nhưng sẽ có thành tựu.

Bạn đang xem: THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ

Thất Sát Tí Ngọ gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Gặp Vũ Khúc Lộc Quyền sẽ thành danh y.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ

Thất Sát Tí Ngọ, có Vũ Phủ đối cung. Đây là tinh hệ có tính đề kháng sát tinh yếu ớt. Cho nên Thất Sát tại Tị không bằng tại Ngọ.

Thất Sát ở Tị hay Ngọ vẫn thuộc cách cục tốt, chủ về được đề bạt, được bạn bè giúp đỡ. Nếu có Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, được Vũ Khúc Lộc Quyền ở đối cung, có thể võ nghiệp hoặc chủ quản tài chính, cổ nhân gọi là văn võ toàn tài. Nếu có tứ sát, Thiên Hình Khốc Hư thì có thể chết nơi sa trường.

Nếu không có cát tinh, cũng là có mưu lược, nên theo ngành công nghiệp, tuy cuộc đời sóng gió nhưng sẽ có thành tựu.

Thất Sát Tí Ngọ gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Gặp Vũ Khúc Lộc Quyền sẽ thành danh y.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button