Tử vi

Thầy tử vi Trương Thế Hiền học trò phi tinh phái Lương Nhược Du

Trương Thế Hiền được thầy Lương nhược Dự khởi phát, từ năm 2003 bắt đầu học phi tinh tử vi đẩu số, đến 2012 bắt đầu cùng thầy Lương thụ giảng tại Tân trúc, không ngừng chỉnh lý học lý của thầy Lương, kỳ vọng có thể làm cho các sư huynh, sư tỷ học sau có thể nhanh chóng, dễ dàng lĩnh ngộ tuyệt học của môn này, trong đó không ngừng dùng mệnh bàn của bản thân (thực tế là mệnh bàn của vợ) làm tài liệu học tập, trong quá trình không ngừng nghe giảng, dần lĩnh ngộ được ý nghĩa của tu hành là như thế nào.

Ví dụ nói sư huynh sư tỷ đều coi tôi là thầy nhưng Thế Hiền trước sau chỉ hy vọng mọi người coi tôi là sư huynh là được, vì tôi còn đang không ngừng theo học cùng Lương sư phụ, tôi chỉ là thay Lương sư phụ truyền thụ những bài học cơ bản mà thôi, vả lại trong quá trình giảng bài, tôi rất rõ căn khí đẩu số của bản thân có hạn, nên nhiệm vụ của tôi là bắc cầu, nối duyên phận giữa thầy Lương và chư vị sư huynh sư  tỷ với di sản tuyệt học Phi tinh tử vi đẩu số.

Tôi cũng rất rõ trình độ của bản thân trong môn Phi tinh tử vi đẩu số còn chưa đạt tới đỉnh cao, cũng chưa thể mở lớp như Lương sư phụ, nhưng nhận thấy căn khí cao của rất nhiều sư huynh sư tỷ không còn dưới thầy Lương, tương lai Phi tinh tử vi đẩu số nắm trong tay chư vị, nhất định phát triển lớn mạnh.

Bạn đang xem: Thầy tử vi Trương Thế Hiền học trò phi tinh phái Lương Nhược Du

Bắc cầu là nhiệm vụ của tôi, khi tôi hoàn thành là tôi thành công. Với tôi mà nói, đó là niềm vui công việc. Tiền nhiều ít, không phải là cốt yếu của thành công, mà là nhìn thấy bao nhiêu đại sư Phi tinh tử vi đẩu số dần dần xuất hiện, âm thầm cống hiến tâm lực của họ trong xã hội, là cung cấp cho đại chúng quan niệm mệnh lý một cách chính xác, vì đại chúng giải tỏa nghi hoặc tìm tới hy vọng.

Khi luận mệnh, tôi thích nhất khi nghe những câu như: Tôi hiểu được rất nhiều, Tôi biết phải làm gì, Tôi có cảm giác bớt được gánh nặng (giải thoát, thoải mái hơn), Tôi có cảm giác buông bỏ được, Tôi đã tìm được niềm hy vọng của cuộc sống.
Tôi sẽ rất phấn khởi, có cảm giác thành công, đặc biệt khi bên cạnh học viên, vừa giảng học lý vừa kiểm chứng thực tế, thật là sảng khoái.

(Chép từ cuốn Giáo trình tứ hóa phi tinh sơ trung cơ bản – Huy Hà Phan)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thầy tử vi Trương Thế Hiền học trò phi tinh phái Lương Nhược Du

Trương Thế Hiền được thầy Lương nhược Dự khởi phát, từ năm 2003 bắt đầu học phi tinh tử vi đẩu số, đến 2012 bắt đầu cùng thầy Lương thụ giảng tại Tân trúc, không ngừng chỉnh lý học lý của thầy Lương, kỳ vọng có thể làm cho các sư huynh, sư tỷ học sau có thể nhanh chóng, dễ dàng lĩnh ngộ tuyệt học của môn này, trong đó không ngừng dùng mệnh bàn của bản thân (thực tế là mệnh bàn của vợ) làm tài liệu học tập, trong quá trình không ngừng nghe giảng, dần lĩnh ngộ được ý nghĩa của tu hành là như thế nào.

Ví dụ nói sư huynh sư tỷ đều coi tôi là thầy nhưng Thế Hiền trước sau chỉ hy vọng mọi người coi tôi là sư huynh là được, vì tôi còn đang không ngừng theo học cùng Lương sư phụ, tôi chỉ là thay Lương sư phụ truyền thụ những bài học cơ bản mà thôi, vả lại trong quá trình giảng bài, tôi rất rõ căn khí đẩu số của bản thân có hạn, nên nhiệm vụ của tôi là bắc cầu, nối duyên phận giữa thầy Lương và chư vị sư huynh sư  tỷ với di sản tuyệt học Phi tinh tử vi đẩu số.

Tôi cũng rất rõ trình độ của bản thân trong môn Phi tinh tử vi đẩu số còn chưa đạt tới đỉnh cao, cũng chưa thể mở lớp như Lương sư phụ, nhưng nhận thấy căn khí cao của rất nhiều sư huynh sư tỷ không còn dưới thầy Lương, tương lai Phi tinh tử vi đẩu số nắm trong tay chư vị, nhất định phát triển lớn mạnh.

Bắc cầu là nhiệm vụ của tôi, khi tôi hoàn thành là tôi thành công. Với tôi mà nói, đó là niềm vui công việc. Tiền nhiều ít, không phải là cốt yếu của thành công, mà là nhìn thấy bao nhiêu đại sư Phi tinh tử vi đẩu số dần dần xuất hiện, âm thầm cống hiến tâm lực của họ trong xã hội, là cung cấp cho đại chúng quan niệm mệnh lý một cách chính xác, vì đại chúng giải tỏa nghi hoặc tìm tới hy vọng.

Khi luận mệnh, tôi thích nhất khi nghe những câu như: Tôi hiểu được rất nhiều, Tôi biết phải làm gì, Tôi có cảm giác bớt được gánh nặng (giải thoát, thoải mái hơn), Tôi có cảm giác buông bỏ được, Tôi đã tìm được niềm hy vọng của cuộc sống.
Tôi sẽ rất phấn khởi, có cảm giác thành công, đặc biệt khi bên cạnh học viên, vừa giảng học lý vừa kiểm chứng thực tế, thật là sảng khoái.

(Chép từ cuốn Giáo trình tứ hóa phi tinh sơ trung cơ bản – Huy Hà Phan)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button