Tử vi

Thiên can Địa chi

Cuốn sách Thế Bản được biên tập từ các tài liệu do quan sứ các nước cuối thời Chiến Quốc tích lũy, sách này được thu thập trong một thời gian dài, có đoạn viết:”Dung Thành làm lịch, Đại Nghiêu chế ra Giáp Tý”,”cả hai đều là bề tôi của Hoàng Đế. Từ đó về sau, đều dùng cách ghi này, một Giáp Tý có sáu mươi ngày”

Vì thế, có thể cho rằng, Đại Nghiêu là người sáng tạo ra Thiên can và Địa chi.

Đại Nghiêu lấy Giáp Ất đặt ngày, gọi là Can, Tý Sửu đặt tháng, gọi là Chi.

Bạn đang xem: Thiên can Địa chi

Việc liên quan tới Trời thì dùng Ngày.

Việc liên quan đến Đất thì dùng Tháng.

Trời Đất khác nhau, nên thiên can và địa chi biệt lập.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên can Địa chi

Cuốn sách Thế Bản được biên tập từ các tài liệu do quan sứ các nước cuối thời Chiến Quốc tích lũy, sách này được thu thập trong một thời gian dài, có đoạn viết:”Dung Thành làm lịch, Đại Nghiêu chế ra Giáp Tý”,”cả hai đều là bề tôi của Hoàng Đế. Từ đó về sau, đều dùng cách ghi này, một Giáp Tý có sáu mươi ngày”

Vì thế, có thể cho rằng, Đại Nghiêu là người sáng tạo ra Thiên can và Địa chi.

Đại Nghiêu lấy Giáp Ất đặt ngày, gọi là Can, Tý Sửu đặt tháng, gọi là Chi.

Việc liên quan tới Trời thì dùng Ngày.

Việc liên quan đến Đất thì dùng Tháng.

Trời Đất khác nhau, nên thiên can và địa chi biệt lập.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button