Tử vi

Thiên Cơ cư Tị Hợi cách

Thiên Cơ cư Tị Hợi cách

Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng hình thành tổ hợp bộ Cơ Đồng. Bộ sao này có thể giao hội với Âm Lương và Cự Môn hình thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Cơ Đồng. Thường thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có ý nghĩa hay hơn bộ Cự Cơ Đồng. Thiên Cơ trong bộ sao này có thể đồng độ với Cự Môn hoặc đơn thủ tại cung Tị Hợi. Sao này tọa thủ tại cung Tị Hợi tam hợp là bộ Cự Đồng và một cùn vô chính diệu, xung chiếu là Thái Âm. Trường hợp Thiên Cơ đơn thủ tính chất bộc lộ rõ ràng thể hiện ở mặt tính cách, tuy nhiên khác với các sao thuộc Sát Phá hay Tử Vũ Liêm ưa sự đơn thủ. Thiên Cơ Tị Hợi dễ bị đánh giá là do mục đích cá nhân gây ra bất mãn cho người khác hoặc tập thể chung. Thực tế nhiều lá số mệnh có Thiên Cơ thất bại vì lý do này. Tính chất của toàn cách cục Cự Cơ Đồng cũng mang ý nghĩa việc phải chống đỡ khó khăn với sao Cự Môn có tính chất luôn có sự bất mãn khiến đa phần Mệnh tạo có cách này thường tâm trí ít có được sự bình yên mà có nhiều khổ não. Trái với cách Cơ Nguyệt Đôngf Lương mang tính thụ hưởng an nhàn do việc hưởng phúc êm đẹp, hoặc thời cơ và may mắn trợ giúp.

Bộ sao Cự Cơ Đồng hợp với tuổi Đinh và tuổi Bính. Với tuổi Đinh có bộ Đà Khôi Hao hoặc Kình Việt Hao có thêm bộ Khoa Quyền Kỵ. hóa Lộc xung chiếu thành thứ cách của bộ Tứ Hóa. Tùy trường hợp do thiên can Âm có thể đi cùng với Thiên Mã tức bộ Tang Mã Khách hay Tuế Hổ Phù và đặc biệt là bộ Phượng Khốc. Với tuổi Bính có thể đi với bộ Đà Việt Hao hoặc Khôi Kình Hao giao hội với Quyền Lộc và Lộc Tồn ngộ Triệt tại cung Tị. Hình thành bộ Song Lộc ngộ Triệt bản cung Tị, nếu cư Hợi thì được bộ Cưu Đồng Binh chủ sự phản kháng mang quyền lợi của tập thể từ quyền lợi của cá nhân. Với tuổi Bính thuộc thiên can Dương có thể đi với bộ Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Sao Thiên Cơ tại Tị Hợi may mắn vì được nằm trong bố cục tinh hệ Tử Vi cư Tí Ngọ có đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Mệnh Thiên Cơ thuộc vị trí thua thiệt hơn ngang bằng với Sát Phá Tham, cư tại Tị tốt hơn tại Hợi do được bộ Âm Dương sáng dẫn tới cơ hội lớn hơn. Thiên Cơ trong hoàn cảnh này phải thay đổi đêt chống lại khó khăn do Cự Môn gây ra nên có tinh thực tế, giảm thiểu sự ảo vọng như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, đánh giá đúng tình hình do Cự Môn giỏi việc đánh giá, Thiên Cơ là cơ hội nhưng thiếu sự may mắn nên chưa hoàn chỉnh. Nhìn chung mệnh có sao này nên có cung an Thân tại vị trí của Phúc Phối Di là cách tốt đẹp, khirend dễ đạt sự thành công hơn.

Bạn đang xem: Thiên Cơ cư Tị Hợi cách

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Cơ cư Tị Hợi cách

Thiên Cơ cư Tị Hợi cách

Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng hình thành tổ hợp bộ Cơ Đồng. Bộ sao này có thể giao hội với Âm Lương và Cự Môn hình thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Cơ Đồng. Thường thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có ý nghĩa hay hơn bộ Cự Cơ Đồng. Thiên Cơ trong bộ sao này có thể đồng độ với Cự Môn hoặc đơn thủ tại cung Tị Hợi. Sao này tọa thủ tại cung Tị Hợi tam hợp là bộ Cự Đồng và một cùn vô chính diệu, xung chiếu là Thái Âm. Trường hợp Thiên Cơ đơn thủ tính chất bộc lộ rõ ràng thể hiện ở mặt tính cách, tuy nhiên khác với các sao thuộc Sát Phá hay Tử Vũ Liêm ưa sự đơn thủ. Thiên Cơ Tị Hợi dễ bị đánh giá là do mục đích cá nhân gây ra bất mãn cho người khác hoặc tập thể chung. Thực tế nhiều lá số mệnh có Thiên Cơ thất bại vì lý do này. Tính chất của toàn cách cục Cự Cơ Đồng cũng mang ý nghĩa việc phải chống đỡ khó khăn với sao Cự Môn có tính chất luôn có sự bất mãn khiến đa phần Mệnh tạo có cách này thường tâm trí ít có được sự bình yên mà có nhiều khổ não. Trái với cách Cơ Nguyệt Đôngf Lương mang tính thụ hưởng an nhàn do việc hưởng phúc êm đẹp, hoặc thời cơ và may mắn trợ giúp.

Bộ sao Cự Cơ Đồng hợp với tuổi Đinh và tuổi Bính. Với tuổi Đinh có bộ Đà Khôi Hao hoặc Kình Việt Hao có thêm bộ Khoa Quyền Kỵ. hóa Lộc xung chiếu thành thứ cách của bộ Tứ Hóa. Tùy trường hợp do thiên can Âm có thể đi cùng với Thiên Mã tức bộ Tang Mã Khách hay Tuế Hổ Phù và đặc biệt là bộ Phượng Khốc. Với tuổi Bính có thể đi với bộ Đà Việt Hao hoặc Khôi Kình Hao giao hội với Quyền Lộc và Lộc Tồn ngộ Triệt tại cung Tị. Hình thành bộ Song Lộc ngộ Triệt bản cung Tị, nếu cư Hợi thì được bộ Cưu Đồng Binh chủ sự phản kháng mang quyền lợi của tập thể từ quyền lợi của cá nhân. Với tuổi Bính thuộc thiên can Dương có thể đi với bộ Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Sao Thiên Cơ tại Tị Hợi may mắn vì được nằm trong bố cục tinh hệ Tử Vi cư Tí Ngọ có đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Mệnh Thiên Cơ thuộc vị trí thua thiệt hơn ngang bằng với Sát Phá Tham, cư tại Tị tốt hơn tại Hợi do được bộ Âm Dương sáng dẫn tới cơ hội lớn hơn. Thiên Cơ trong hoàn cảnh này phải thay đổi đêt chống lại khó khăn do Cự Môn gây ra nên có tinh thực tế, giảm thiểu sự ảo vọng như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, đánh giá đúng tình hình do Cự Môn giỏi việc đánh giá, Thiên Cơ là cơ hội nhưng thiếu sự may mắn nên chưa hoàn chỉnh. Nhìn chung mệnh có sao này nên có cung an Thân tại vị trí của Phúc Phối Di là cách tốt đẹp, khirend dễ đạt sự thành công hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button