Tử vi

Thiên Cơ Hóa Khoa (can Đinh)

Thiên Cơ vốn là sao trí tuệ, lại thêm Hóa Khoa thì như hổ thêm cánh, chủ về người có đầu óc nhanh nhạy, có lối suy nghĩ hiếm thấy, có mưu lược, và có thể tạo dựng danh tiếng, tiếng tăm vang xa, có thể đưa ra các kế hoạch tốt, và được người khác tán thưởng, yêu thích và ủng hộ, thoải mái vận dụng, lý tưởng được thực hiện và mang vinh dự trở về. Đây cũng là điển hình của mẫu người có thực tài tự nhiên có danh tiếng. Thiên Cơ Hóa Khoa, lập nghiệp đầu tư làm ăn có thể nổi tiếng trong giới thương nghiệp, rất có danh, nhưng có thực sự kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác.

Thiên Cơ Hóa Khoa, đối với người làm công việc nghiên cứu học thuật, miếu vượng thì có kiến giải độc đáo, có thể được người người khác công nhận và tán thưởng, có thể thành danh ở đời. Nhưng nếu lạc hãm, thì thiên nặng lý luận, thường thường sơ sót, không chú ý tính thực dụng, cho nên có thể làm nhà lý luận, nhưng phần nhiều đều thiếu thực tế, không tưởng, trong đầu hay tính toán kế hoạch, nhưng thường chỉ dừng lại ở giai đoạn phác thảo kế hoạch, mà không thể chuyển thành hành động, cho nên có thể làm giảng sư, người phụ trách tiết mục trên đài truyền hình, nhà bình luận, nhưng khó làm nhà hành động, người thực hiện.

Thiên cơ lạc hãm ở Sửu hoặc Mùi, Hóa Khoa miếu vượng ở cung Sửu, nhưng vì bản thân Thiên Cơ quá yếu, nên chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch.

Bạn đang xem: Thiên Cơ Hóa Khoa (can Đinh)

Thiên cơ Hóa Khoa ở Dần hoặc Thân, lúc này Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Quyền, cực kỳ phú quý. Thiên cơ Hóa Khoa ở cung Tài Bạch hoặc cung Quan Lộc đều luận như vậy.

Thiên cơ Hóa Khoa ở Tí hoặc Ngọ thì ở cung Ngọ tốt hơn.

Thiên cơ Hóa Khoa rất thích thủ cung Mệnh ở Thìn, là cách cục “Tam kỳ gia hội”, chủ về tay trắng làm lên, trở thành phú ông.

Thiên cơ là sao trôi nổi không ổn định, lúc nó Hóa Khoa sẽ không làm tăng sự ổn định, nhưng lại khiến tính chất trôi nổi, không ổn định biến thành sôi nổi. Hễ Thiên cơ Hóa Khoa, Cự Môn tất đồng thời sẽ Hóa Kị, hơn nữa hai sao rất dễ hội chiếu nhau, nếu có các sao sát hình hư hao, thì Cự Môn Hóa Kị biến thành thị phi rắc rối, thường phải bỏ ra hết tâm trí mới làm cho cục hiện bình thường trở lại. Nếu không có các sao sát hình hư hao, mà lại thấy cát tinh phụ tá hội hợp, thì ảnh hưởng của Cự Môn Hóa Kị chỉ là nói nhiều mà thôi, hoặc tuy có tài hùng biện, nhưng lại có sắc thái phù phiếm, không có thực chất, người khác có thể tiếp nhận nhưng khó tránh khỏi cảm thấy không được thiết thực. Ấn tượng này ở người khác, thường thường cũng ảnh hưởng đến cảnh ngộ gặp phải trong cuộc đời của mệnh chủ.

Thiên cơ là sao trôi nổi, không ổn định, lúc nó Hóa Khoa sẽ không làm tăng sự ổn định, nhưng lại khiến tính chất trôi nổi, không ổn định biến thành sôi nổi. Cho nên lúc cung Mệnh có Thiên Cơ Hóa Khoa tọa thủ, người này càng là nhân tài đối ngoại, tuy cũng có sở trường vạch kế hoạch, nhưng năng lực hoạt động của nó phải được xem trọng.

Thiên cơ thủ các cung lục thân đều dễ sinh khuyết điểm, sau khi Hóa Khoa, những khuyết điểm này vẫn không thể bù đắp, nếu có các sao sát kị hình giao hội, thì dễ biến thành tình trạng muốn che giấu chuyện xấu nhưng kết quả lại càng bộc lộ rõ. Ví dụ, Thiên Cơ Hóa Khoa thủ cung Huynh Đệ, có các sao sát kị hình hao đồng cung hay hội chiếu, là chủ về anh em bất hòa, tuy bề ngoài giống như không có chuyện gì, nhưng trong bụng mỗi người đều có cơ tâm, tính tóan tình hình của người kia, trên thực tế lại rất nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến trở mặt bất hòa; chẳng bằng không Hóa Khoa, thì hai bên ít qua lại, vì vậy cũng không đến nỗi cuối cùng biến thành kẻ thù. Thiên Cơ Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ, thấy Linh Tinh, chủ về anh em bề ngoài giống như không có chuyện gì, nhưng trong bụng mỗi người đều có cơ tâm, tính toán riêng, cuối cùng dẫn đến trở mặt bất hòa; nếu lại thấy Kình Dương đến xung, thì anh chị em dễ bị thương hoặc chết yểu. Tình hình các cung lục thân còn lại, cứ theo trên mà suy ra. Nhất là lúc cung Huynh Đệ thấy tổ hợp sao này, thì anh em không nên hợp tác với nhau về kinh tế.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Cơ Hóa Khoa (can Đinh)

Thiên Cơ vốn là sao trí tuệ, lại thêm Hóa Khoa thì như hổ thêm cánh, chủ về người có đầu óc nhanh nhạy, có lối suy nghĩ hiếm thấy, có mưu lược, và có thể tạo dựng danh tiếng, tiếng tăm vang xa, có thể đưa ra các kế hoạch tốt, và được người khác tán thưởng, yêu thích và ủng hộ, thoải mái vận dụng, lý tưởng được thực hiện và mang vinh dự trở về. Đây cũng là điển hình của mẫu người có thực tài tự nhiên có danh tiếng. Thiên Cơ Hóa Khoa, lập nghiệp đầu tư làm ăn có thể nổi tiếng trong giới thương nghiệp, rất có danh, nhưng có thực sự kiếm được tiền hay không lại là chuyện khác.

Thiên Cơ Hóa Khoa, đối với người làm công việc nghiên cứu học thuật, miếu vượng thì có kiến giải độc đáo, có thể được người người khác công nhận và tán thưởng, có thể thành danh ở đời. Nhưng nếu lạc hãm, thì thiên nặng lý luận, thường thường sơ sót, không chú ý tính thực dụng, cho nên có thể làm nhà lý luận, nhưng phần nhiều đều thiếu thực tế, không tưởng, trong đầu hay tính toán kế hoạch, nhưng thường chỉ dừng lại ở giai đoạn phác thảo kế hoạch, mà không thể chuyển thành hành động, cho nên có thể làm giảng sư, người phụ trách tiết mục trên đài truyền hình, nhà bình luận, nhưng khó làm nhà hành động, người thực hiện.

Thiên cơ lạc hãm ở Sửu hoặc Mùi, Hóa Khoa miếu vượng ở cung Sửu, nhưng vì bản thân Thiên Cơ quá yếu, nên chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch.

Thiên cơ Hóa Khoa ở Dần hoặc Thân, lúc này Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Quyền, cực kỳ phú quý. Thiên cơ Hóa Khoa ở cung Tài Bạch hoặc cung Quan Lộc đều luận như vậy.

Thiên cơ Hóa Khoa ở Tí hoặc Ngọ thì ở cung Ngọ tốt hơn.

Thiên cơ Hóa Khoa rất thích thủ cung Mệnh ở Thìn, là cách cục “Tam kỳ gia hội”, chủ về tay trắng làm lên, trở thành phú ông.

Thiên cơ là sao trôi nổi không ổn định, lúc nó Hóa Khoa sẽ không làm tăng sự ổn định, nhưng lại khiến tính chất trôi nổi, không ổn định biến thành sôi nổi. Hễ Thiên cơ Hóa Khoa, Cự Môn tất đồng thời sẽ Hóa Kị, hơn nữa hai sao rất dễ hội chiếu nhau, nếu có các sao sát hình hư hao, thì Cự Môn Hóa Kị biến thành thị phi rắc rối, thường phải bỏ ra hết tâm trí mới làm cho cục hiện bình thường trở lại. Nếu không có các sao sát hình hư hao, mà lại thấy cát tinh phụ tá hội hợp, thì ảnh hưởng của Cự Môn Hóa Kị chỉ là nói nhiều mà thôi, hoặc tuy có tài hùng biện, nhưng lại có sắc thái phù phiếm, không có thực chất, người khác có thể tiếp nhận nhưng khó tránh khỏi cảm thấy không được thiết thực. Ấn tượng này ở người khác, thường thường cũng ảnh hưởng đến cảnh ngộ gặp phải trong cuộc đời của mệnh chủ.

Thiên cơ là sao trôi nổi, không ổn định, lúc nó Hóa Khoa sẽ không làm tăng sự ổn định, nhưng lại khiến tính chất trôi nổi, không ổn định biến thành sôi nổi. Cho nên lúc cung Mệnh có Thiên Cơ Hóa Khoa tọa thủ, người này càng là nhân tài đối ngoại, tuy cũng có sở trường vạch kế hoạch, nhưng năng lực hoạt động của nó phải được xem trọng.

Thiên cơ thủ các cung lục thân đều dễ sinh khuyết điểm, sau khi Hóa Khoa, những khuyết điểm này vẫn không thể bù đắp, nếu có các sao sát kị hình giao hội, thì dễ biến thành tình trạng muốn che giấu chuyện xấu nhưng kết quả lại càng bộc lộ rõ. Ví dụ, Thiên Cơ Hóa Khoa thủ cung Huynh Đệ, có các sao sát kị hình hao đồng cung hay hội chiếu, là chủ về anh em bất hòa, tuy bề ngoài giống như không có chuyện gì, nhưng trong bụng mỗi người đều có cơ tâm, tính tóan tình hình của người kia, trên thực tế lại rất nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến trở mặt bất hòa; chẳng bằng không Hóa Khoa, thì hai bên ít qua lại, vì vậy cũng không đến nỗi cuối cùng biến thành kẻ thù. Thiên Cơ Hóa Khoa ở cung Huynh Đệ, thấy Linh Tinh, chủ về anh em bề ngoài giống như không có chuyện gì, nhưng trong bụng mỗi người đều có cơ tâm, tính toán riêng, cuối cùng dẫn đến trở mặt bất hòa; nếu lại thấy Kình Dương đến xung, thì anh chị em dễ bị thương hoặc chết yểu. Tình hình các cung lục thân còn lại, cứ theo trên mà suy ra. Nhất là lúc cung Huynh Đệ thấy tổ hợp sao này, thì anh em không nên hợp tác với nhau về kinh tế.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button