Tử vi

Thiên cơ hóa lộc

Thiên cơ hóa lộc ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, vượng địa nên động, động tắc may mắn. Hãm địa, làm mà vô công.

Cung huynh đệ, huynh đệ có tình có nghĩa, tài năng ở trên vật chất cho để giúp, ở tài hoa phương diện có thành tựu.

Bạn đang xem: Thiên cơ hóa lộc

Cung phu thê, vợ chồng càng thêm ân ái, hạnh phúc.

Cung tử nữ, sinh hoạt tình dục càng thêm khoái trá, hưởng thụ, có thể hưởng đến các loại phương thức tìm niềm vui, đứa con tài hoa cũng có biểu hiện, càng thêm thông minh nghe lời.

Cung tài bạch, kiếm tiền thanh cao, nên làm giáo sư, trưởng lão, tôn giáo gia, hoặc y sư, luật sư học giả, tài nguyên tươi tốt.

Cung tật ách, nhân chấn kinh nhiễm bệnh, gan hư nhút nhát, hoa mắt xỉ rơi. Nữ mệnh kinh nguyệt không đều.

Cung thiên di, vượng địa, thăng quan phát tài, nên động, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn ra ngoài địa đi phát triển, nên đổi chức nghiệp hoặc chuyển nhà. Hãm địa, làm mà vô công.

Cung nô bộc, hạ nhân trung tâm làm việc, trợ chủ thành công.

Cung quan lộc, vượng địa, thăng quan phát tài, hãm địa, biếm trích, chịu hành chánh xử phân.

Cung điền trạch, sẽ không mua nổi sinh hoặc kế thừa di sản.

Cung phúc đức, đời sống tinh thần nặng như đời sống vật chất, tâm tình khoái trá, có hưởng thụ, cuộc sống càng thêm thoải mái, nếu cùng thiên lương đồng cung càng hay, sẽ có ưu việt tới tính sáng tạo linh cảm.

Cung phụ mẫu, cha mẹ thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, nên cha mẹ rất nhiều tốt đẹp giáo dục.

Thiên cơ hóa lộc ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, cùng ngọ cùng.

Xấu địa, tài lai tài đi, thần tài qua cửa, ở đây chỉ cung quan lộc, phùng hóa lộc, ngược lại Quan tai họa biếm trích.

Dần địa, thu không đủ chi, tài lộ ra nhiều chi.

Mão địa, kiếm tiền vất vả, duy trên có còn lại. Nếu tọa cung tài bạch, sẽ trúng thưởng.

Thìn địa, ở đây hóa lộc, trái lại vì kim tiền phiền não.

Tị địa, gia tăng kiếm tiền năng lực.

Ngọ địa, động tắc may mắn.

Chưa địa, cùng xấu cùng.

Thân địa, cùng dần cùng.

Dậu địa, cùng mão cùng.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

Nghiên cứu:

(1) tọa thân cung mệnh tại tí ngọ lưỡng địa, phùng hóa lộc, thăng quan phát tài, động tắc tài đến, tọa cung quan lộc cũng cát, cũng chủ thăng quan phát tài.

(2) thiên cơ chủ động, lớn nhỏ phùng tới, chủ có dời động, phùng hóa lộc, động tắc may mắn. Duy tại sửu chưa lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, phùng hóa lộc, ngược lại tăng thêm phiền toái.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên cơ hóa lộc

Thiên cơ hóa lộc ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, vượng địa nên động, động tắc may mắn. Hãm địa, làm mà vô công.

Cung huynh đệ, huynh đệ có tình có nghĩa, tài năng ở trên vật chất cho để giúp, ở tài hoa phương diện có thành tựu.

Cung phu thê, vợ chồng càng thêm ân ái, hạnh phúc.

Cung tử nữ, sinh hoạt tình dục càng thêm khoái trá, hưởng thụ, có thể hưởng đến các loại phương thức tìm niềm vui, đứa con tài hoa cũng có biểu hiện, càng thêm thông minh nghe lời.

Cung tài bạch, kiếm tiền thanh cao, nên làm giáo sư, trưởng lão, tôn giáo gia, hoặc y sư, luật sư học giả, tài nguyên tươi tốt.

Cung tật ách, nhân chấn kinh nhiễm bệnh, gan hư nhút nhát, hoa mắt xỉ rơi. Nữ mệnh kinh nguyệt không đều.

Cung thiên di, vượng địa, thăng quan phát tài, nên động, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn ra ngoài địa đi phát triển, nên đổi chức nghiệp hoặc chuyển nhà. Hãm địa, làm mà vô công.

Cung nô bộc, hạ nhân trung tâm làm việc, trợ chủ thành công.

Cung quan lộc, vượng địa, thăng quan phát tài, hãm địa, biếm trích, chịu hành chánh xử phân.

Cung điền trạch, sẽ không mua nổi sinh hoặc kế thừa di sản.

Cung phúc đức, đời sống tinh thần nặng như đời sống vật chất, tâm tình khoái trá, có hưởng thụ, cuộc sống càng thêm thoải mái, nếu cùng thiên lương đồng cung càng hay, sẽ có ưu việt tới tính sáng tạo linh cảm.

Cung phụ mẫu, cha mẹ thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, nên cha mẹ rất nhiều tốt đẹp giáo dục.

Thiên cơ hóa lộc ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, cùng ngọ cùng.

Xấu địa, tài lai tài đi, thần tài qua cửa, ở đây chỉ cung quan lộc, phùng hóa lộc, ngược lại Quan tai họa biếm trích.

Dần địa, thu không đủ chi, tài lộ ra nhiều chi.

Mão địa, kiếm tiền vất vả, duy trên có còn lại. Nếu tọa cung tài bạch, sẽ trúng thưởng.

Thìn địa, ở đây hóa lộc, trái lại vì kim tiền phiền não.

Tị địa, gia tăng kiếm tiền năng lực.

Ngọ địa, động tắc may mắn.

Chưa địa, cùng xấu cùng.

Thân địa, cùng dần cùng.

Dậu địa, cùng mão cùng.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

Nghiên cứu:

(1) tọa thân cung mệnh tại tí ngọ lưỡng địa, phùng hóa lộc, thăng quan phát tài, động tắc tài đến, tọa cung quan lộc cũng cát, cũng chủ thăng quan phát tài.

(2) thiên cơ chủ động, lớn nhỏ phùng tới, chủ có dời động, phùng hóa lộc, động tắc may mắn. Duy tại sửu chưa lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, phùng hóa lộc, ngược lại tăng thêm phiền toái.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button