Tử vi

Thiên Cơ Hóa Quyền (can Bính)

Thiên Cơ thuộc Mộc, Mộc vốn có khuynh hướng mở rộng ra bốn phía, thêm Hóa Quyền, càng tích cực chủ động, khí thể bàng bạc, thích hợp đi xa lập nghiệp, ở nhà sẽ gặp nhiều tranh chấp rắc rối. Thiên Cơ là sao trí tuệ, có mưu lược, có khẩu tài, thủ pháp ngoại giao không tệ; Hóa Quyền có thể trợ giúp sở trường trù tính và năng lực giao tế của Thiên Cơ, nâng cao rất nhiều tài năng lãnh đạo và quản lý, nhưng vất vả là khó tránh khỏi. Thiên Cơ Hóa Quyền, làm công nhân viên chức, hành hạn gặp nó sẽ chủ động tranh thủ thuyên chuyển công tác để thăng tiến; ở vượng địa gặp Lộc Mã đến phù trợ, có thể được như nguyện; nhưng nếu ở hãm địa còn thêm sát tinh thì chẳng được gì, hoặc dù được điều lên chức cũng không được lý tưởng.

Người làm ăn buôn bán mà gặp Thiên Cơ Hóa Quyền, có điềm tượng sẽ chủ động mở rộng đầu tư, mở rộng doanh nghiệp, liên quan đến kết quả tốt hay xấu thì phải xem xét cân nhắc sự tốt xấu của các sao hội chiếu nó mà định.

Thiên Cơ Hóa Quyền, có thể làm chuyên viên nghiên cứu học thuật hoặc nhà phát minh, họ sẽ không ngủ không nghỉ để tập trung vào công tác nghiên cứu, vất vả cần cù và phần nhiều đều có thu hoạch.

Bạn đang xem: Thiên Cơ Hóa Quyền (can Bính)

Thiên Cơ bản chất trôi nổi, không ổn định, hay thay đổi; lúc nó Hóa Quyền, trong các tình huống thông thường sẽ thành linh hoạt, tình ý, nhanh nhạy; có thể nói có cải thiện về tính chất. Xét về mặt này, Thiên Cơ Hóa Quyền tốt hơn Hóa Lộc, bởi vì Thiên Cơ Hóa Lộc tuy chủ về có được tiền bạc, nhưng tính chất “tiền đến rồi tiền đi” lại không thay đổi, tức là, “tính trôi nổi, không ổn định” của Thiên Cơ sẽ không vì Hóa Lộc mà thay đổi; chẳng bằng sau khi Hóa Quyền biến thành “tinh ý, nhanh nhạy linh hoạt”, và nguồn để kiếm tiền cũng ổn đinh hơn.

Thiên Cơ chủ về mưu lược, lúc Hóa Quyền, sẽ tăng thêm năng lực vạch kế hoạch và mưu lược. Nếu có Văn Xương Hóa Khoa tương hội, đặc biệt chủ về dựa vào mưu lược hoặc tài vạch kế hoạch mà thành danh.

Thiên Cơ Hóa Quyền vốn chủ về linh hoạt, tinh ý, nhanh nhạy nên không thích có Hỏa Linh đồng cung; nếu đồng cung, thì Sự tinh ý, nhanh nhạy, linh hoạt của nó đều có hàm ý tùy tiện, không nghiêm túc. Dù Hóa Quyền cũng không ngoại lệ, Hỏa Linh dễ khiến tính chất của Thiên Cơ biến thành phù phiếm, không có thực chất; sự tinh ý, nhanh nhạy, linh hoạt của nó trước sau gì cũng có khuyết điểm, thiếu sót, hoặc chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong rỗng tuếch, hoặc có biểu hiện lấy lòng mọi người. Nên tu dưỡng tâm tính, tránh các khuyết điểm này; nếu có thể xử lý sự việc một cách thâm trầm, thì có thể bù đắp được khuyết điểm. Trường hợp Thiên Cơ Hóa Quyền có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì thủ đoạn của người này thường thường như sấm sét, ngoài dự liệu của mọi người.

Một đặc sắc khác của Thiên Cơ Hóa Quyền là tăng thêm sắc thái đầu cơ. Kiểu đầu cơ này, thông thường không chỉ là đầu cơ mua bán ở thị trường tài chính, mà còn bao gồm đầu cơ về quan hệ nhân sự. Lúc có cát tinh đồng cung, đầu cơ thường thường thành công; nếu có sát tinh đồng cung, thì tính chất đầu cơ của nó thường thường là khéo quá mà thành vụng. Nếu có Hỏa Linh đồng cung, càng nặng tâm lý đầu cơ. Do Thiên Cơ Hóa Quyền ắt sẽ thấy Thiên Đồng Hóa Lộc, cho nên thường thường lợi về đầu cơ, nhưng hai sao Hỏa Linh lại có thể khiến đầu cơ bị bất lợi, lúc bắt tay vào việc thường vì thay đổi dự tính ban đầu mà dẫn đến đầu cơ thất bại- Nếu mang đặc tính “linh hoạt” hoặc “vạch kế hoạch chu đáo ti mỉ” của Thiên Cơ Hóa Quyền vận dụng trong lãnh vực công trình kỹ thuật thì có thể “xu cát tỵ hung”, thành tốt đẹp. Lúc có sát tinh đồng cung thì càng như vậy.

Thiên Cơ rất nhạy cảm đối với tứ sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, sau khi Hóa Quyền vẫn không thay đổi được tính chất của chúng. Do đó muốn luận đoán Thiên Cơ Hóa Quyền, ắt phải xem có sát tinh hay không để định tình trạng cát hung của nó. Nếu có sát tinh, dù Hóa Quyền vẫn sẽ có sóng gió trắc trở, nên cẩn thận lưu ý vạch hoạch để hành động; cũng không nên kinh doanh buôn bán; nếu không, trong cuộc đời sẽ gặp sóng gió rất lớn, dù có thể chuyển nguy thành an, cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Nhất là Thiên Cơ “Lộc Quyền Khoa hội”, nếu cùng lúc thấy thêm sát tinh, thì nên làm công việc có tính phục vụ, hoặc công việc chuyên nghiệp, thì có thể giảm bớt sóng gió hung hiểm, cùng lắm chỉ là lao tâm và bôn ba vất vả để được phú quý. Nếu “Lộc Quyền Khoa hội” mà không có tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp, thì cũng có thể làm các nghề nghiệp như đại lý, môi giới, thương nghiệp; vì các nghề nghiệp này có tính dựa vào hoặc có tính phục vụ.

Trường hợp Thiên Cơ và Thiên Lương đồng cung, các ý nghĩa kể trên càng rõ rệt. Cho nên khi gặp cách cục “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, nếu Thiên Cơ Hóa Quyền thì Thiên Đồng tất sẽ Hóa Lộc, và Văn Xương Hóa Khoa, chủ về nên làm công việc có tính chuyên nghiệp, lấy nhiệm vụ “trù tính” làm chính, cũng có thể làm cố vấn tham mưu. Ở thởi hiện đại, cũng chủ về các nghề nghiệp có khuynh hướng như kiểm toán, điện toán, v.v…

Thiên Cơ ở cung Tài Bạch hay cung Quan Lộc, trong các tình huống thông thường, chủ về liên tiếp thay đổi công việc, hoặc kiêm nhiều chức vụ, kiêm nhiều nghề; lúc Thiên Cơ Hóa Quyền, cơ hội kiêm nhiều chức vụ hoặc kiêm nhiều nghề sẽ càng lớn, nhưng tính chất thay đổi công việc thì giảm bớt.

Tuy Thiên Cơ Hóa Quyền dễ có tinh trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ, nhưng tình trạng này khác với tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Phá Quân Hóa Lộc. Tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Phá Quân Hóa Lộc có thể nói là biết nhiều khổ nhiều, còn tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Thiên Cơ Hóa Quyền là hễ có cơ hội đều muốn tham gia, đã nhúng tay vào thì càng lúc càng nhiều, do đó đương nhiên sẽ có hiện tượng kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ, sau khi kiêm chức vụ thường thường không gánh trách nhiệm chính.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Cơ Hóa Quyền (can Bính)

Thiên Cơ thuộc Mộc, Mộc vốn có khuynh hướng mở rộng ra bốn phía, thêm Hóa Quyền, càng tích cực chủ động, khí thể bàng bạc, thích hợp đi xa lập nghiệp, ở nhà sẽ gặp nhiều tranh chấp rắc rối. Thiên Cơ là sao trí tuệ, có mưu lược, có khẩu tài, thủ pháp ngoại giao không tệ; Hóa Quyền có thể trợ giúp sở trường trù tính và năng lực giao tế của Thiên Cơ, nâng cao rất nhiều tài năng lãnh đạo và quản lý, nhưng vất vả là khó tránh khỏi. Thiên Cơ Hóa Quyền, làm công nhân viên chức, hành hạn gặp nó sẽ chủ động tranh thủ thuyên chuyển công tác để thăng tiến; ở vượng địa gặp Lộc Mã đến phù trợ, có thể được như nguyện; nhưng nếu ở hãm địa còn thêm sát tinh thì chẳng được gì, hoặc dù được điều lên chức cũng không được lý tưởng.

Người làm ăn buôn bán mà gặp Thiên Cơ Hóa Quyền, có điềm tượng sẽ chủ động mở rộng đầu tư, mở rộng doanh nghiệp, liên quan đến kết quả tốt hay xấu thì phải xem xét cân nhắc sự tốt xấu của các sao hội chiếu nó mà định.

Thiên Cơ Hóa Quyền, có thể làm chuyên viên nghiên cứu học thuật hoặc nhà phát minh, họ sẽ không ngủ không nghỉ để tập trung vào công tác nghiên cứu, vất vả cần cù và phần nhiều đều có thu hoạch.

Thiên Cơ bản chất trôi nổi, không ổn định, hay thay đổi; lúc nó Hóa Quyền, trong các tình huống thông thường sẽ thành linh hoạt, tình ý, nhanh nhạy; có thể nói có cải thiện về tính chất. Xét về mặt này, Thiên Cơ Hóa Quyền tốt hơn Hóa Lộc, bởi vì Thiên Cơ Hóa Lộc tuy chủ về có được tiền bạc, nhưng tính chất “tiền đến rồi tiền đi” lại không thay đổi, tức là, “tính trôi nổi, không ổn định” của Thiên Cơ sẽ không vì Hóa Lộc mà thay đổi; chẳng bằng sau khi Hóa Quyền biến thành “tinh ý, nhanh nhạy linh hoạt”, và nguồn để kiếm tiền cũng ổn đinh hơn.

Thiên Cơ chủ về mưu lược, lúc Hóa Quyền, sẽ tăng thêm năng lực vạch kế hoạch và mưu lược. Nếu có Văn Xương Hóa Khoa tương hội, đặc biệt chủ về dựa vào mưu lược hoặc tài vạch kế hoạch mà thành danh.

Thiên Cơ Hóa Quyền vốn chủ về linh hoạt, tinh ý, nhanh nhạy nên không thích có Hỏa Linh đồng cung; nếu đồng cung, thì Sự tinh ý, nhanh nhạy, linh hoạt của nó đều có hàm ý tùy tiện, không nghiêm túc. Dù Hóa Quyền cũng không ngoại lệ, Hỏa Linh dễ khiến tính chất của Thiên Cơ biến thành phù phiếm, không có thực chất; sự tinh ý, nhanh nhạy, linh hoạt của nó trước sau gì cũng có khuyết điểm, thiếu sót, hoặc chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong rỗng tuếch, hoặc có biểu hiện lấy lòng mọi người. Nên tu dưỡng tâm tính, tránh các khuyết điểm này; nếu có thể xử lý sự việc một cách thâm trầm, thì có thể bù đắp được khuyết điểm. Trường hợp Thiên Cơ Hóa Quyền có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì thủ đoạn của người này thường thường như sấm sét, ngoài dự liệu của mọi người.

Một đặc sắc khác của Thiên Cơ Hóa Quyền là tăng thêm sắc thái đầu cơ. Kiểu đầu cơ này, thông thường không chỉ là đầu cơ mua bán ở thị trường tài chính, mà còn bao gồm đầu cơ về quan hệ nhân sự. Lúc có cát tinh đồng cung, đầu cơ thường thường thành công; nếu có sát tinh đồng cung, thì tính chất đầu cơ của nó thường thường là khéo quá mà thành vụng. Nếu có Hỏa Linh đồng cung, càng nặng tâm lý đầu cơ. Do Thiên Cơ Hóa Quyền ắt sẽ thấy Thiên Đồng Hóa Lộc, cho nên thường thường lợi về đầu cơ, nhưng hai sao Hỏa Linh lại có thể khiến đầu cơ bị bất lợi, lúc bắt tay vào việc thường vì thay đổi dự tính ban đầu mà dẫn đến đầu cơ thất bại- Nếu mang đặc tính “linh hoạt” hoặc “vạch kế hoạch chu đáo ti mỉ” của Thiên Cơ Hóa Quyền vận dụng trong lãnh vực công trình kỹ thuật thì có thể “xu cát tỵ hung”, thành tốt đẹp. Lúc có sát tinh đồng cung thì càng như vậy.

Thiên Cơ rất nhạy cảm đối với tứ sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, sau khi Hóa Quyền vẫn không thay đổi được tính chất của chúng. Do đó muốn luận đoán Thiên Cơ Hóa Quyền, ắt phải xem có sát tinh hay không để định tình trạng cát hung của nó. Nếu có sát tinh, dù Hóa Quyền vẫn sẽ có sóng gió trắc trở, nên cẩn thận lưu ý vạch hoạch để hành động; cũng không nên kinh doanh buôn bán; nếu không, trong cuộc đời sẽ gặp sóng gió rất lớn, dù có thể chuyển nguy thành an, cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Nhất là Thiên Cơ “Lộc Quyền Khoa hội”, nếu cùng lúc thấy thêm sát tinh, thì nên làm công việc có tính phục vụ, hoặc công việc chuyên nghiệp, thì có thể giảm bớt sóng gió hung hiểm, cùng lắm chỉ là lao tâm và bôn ba vất vả để được phú quý. Nếu “Lộc Quyền Khoa hội” mà không có tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp, thì cũng có thể làm các nghề nghiệp như đại lý, môi giới, thương nghiệp; vì các nghề nghiệp này có tính dựa vào hoặc có tính phục vụ.

Trường hợp Thiên Cơ và Thiên Lương đồng cung, các ý nghĩa kể trên càng rõ rệt. Cho nên khi gặp cách cục “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, nếu Thiên Cơ Hóa Quyền thì Thiên Đồng tất sẽ Hóa Lộc, và Văn Xương Hóa Khoa, chủ về nên làm công việc có tính chuyên nghiệp, lấy nhiệm vụ “trù tính” làm chính, cũng có thể làm cố vấn tham mưu. Ở thởi hiện đại, cũng chủ về các nghề nghiệp có khuynh hướng như kiểm toán, điện toán, v.v…

Thiên Cơ ở cung Tài Bạch hay cung Quan Lộc, trong các tình huống thông thường, chủ về liên tiếp thay đổi công việc, hoặc kiêm nhiều chức vụ, kiêm nhiều nghề; lúc Thiên Cơ Hóa Quyền, cơ hội kiêm nhiều chức vụ hoặc kiêm nhiều nghề sẽ càng lớn, nhưng tính chất thay đổi công việc thì giảm bớt.

Tuy Thiên Cơ Hóa Quyền dễ có tinh trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ, nhưng tình trạng này khác với tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Phá Quân Hóa Lộc. Tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Phá Quân Hóa Lộc có thể nói là biết nhiều khổ nhiều, còn tình trạng làm kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ của Thiên Cơ Hóa Quyền là hễ có cơ hội đều muốn tham gia, đã nhúng tay vào thì càng lúc càng nhiều, do đó đương nhiên sẽ có hiện tượng kiêm nghề hoặc kiêm chức vụ, sau khi kiêm chức vụ thường thường không gánh trách nhiệm chính.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button