Tử vi

Thiên Cơ ở cung giao hữu

Thiên Cơ ở cung giao hữu, thường thay đối người dưới quyền; vể phương diện bạn bè quen biết cũng hay thay đổi. Gặp các sao phụ, tá cát, đồng thời cũng gặp sát tinh, thì tình hình thuật ở trên càng rõ rệt.

Thiên Cơ nhập miếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền đều có trợ lực; gặp các sao phụ, tá cát thì càng tốt. Cho nên các trường hợp như, Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hoặc ở “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rất được.

Thiên Cơ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì quan hệ thay đổi càng nhanh; dù gặp các sao phụ, tá cát, cũng chỉ chủ về trợ lực nhất thời.

Thiên Cơ đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về giữa bạn bè và người dưới quyền có nhiều bất hòa, tranh chấp, hoặc chủ về bị gây lụy. Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì tổn thất càng lớn.

Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về hai bên đều có tư tâm; nếu lại gặp sát tinh, thì chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền nói xấu, bêu rếu sau lưng.

Thiên Cơ Hóa Lộc ở cung Hợi, hội Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, chủ về tin lầm tiểu nhân, giao du với người xấu. Gặp sát tinh thì bị gây lụy không ít; nếu gặp thêm các sao đào hoa hội hợp, thì phải đề phòng vì sắc mà chuốc họa. Nếu có sao phụ, tá cát hội hợp, thì mức độ bị gây lụy sẽ giảm bớt.

Thiên Cơ Hóa Lộc, không gặp Hóa Kị, tuy chủ về giao du không thường, nhưng lại có thể được trợ lực. Thiên Cơ Hóa Quyền thì quan hệ với bạn bè khá ổn định, quan hệ với người dưới quyền cũng vậy.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu; ở cung Thìn hay cung Tuất ưu hơn ở cung Sửu hay cung Mùi. Ở hai cung Sửu hoặc Mùi, không gặp sát tinh, chi chủ về quan hệ dễ xa cách.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp cát tinh, chủ về có bạn hữu lớn tuổi có thể nhờ cậy, hoặc có thuộc hạ thân tín lớn tuổi mà đắc lực.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, bị lạc hãm, vì vậy, gặp sát tinh thì dễ tự chuốc thị phi, oán trách, hay bị người dưới quyền phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì tổn thất càng lớn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân và Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi là đối nhau với Thái Âm, đều chủ về quan hệ không ổn định. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng nặng. Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc Thái Âm Hóa Kị, lại gặp sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Diêu, đều chủ về bị âm mưu hãm hại. Nếu Thái Âm nhập miếu, Hóa Lộc, lại gặp cát tinh, chủ về nhờ bạn hay người dưới quyền mà kiếm được tiền.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về phần nhiều giao du với bạn tửu sắc, người dưới quyền thân tín phần nhiều cũng thuộc loại a dua, nịnh hót.

Tổ hợp Thiên Cơ và Cự Môn, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về dễ xảy ra hiểu lầm với người dưới quyền hoặc bạn bè. Người xưa nói, người mà “Thiên Cơ, Cự Môn” giao du thường lúc đầu tốt mà về sau xấu. Nếu lại Hóa Kị, thì bất hòa, tranh chấp càng lớn; cần phải xem mức độ các sao sát, kị, hình, hao hội hợp mà định. Cho nên hễ Thiên Cơ gặp Cự Môn đồng cung hay vây chiếu, với bạn bè đều cần phải giữ khoảng cách, cũng không nên quá thân thiết với người dưới quyền, để tránh bị trở mặt.

“Thiên Cơ, Cự Môn” gặp Văn Xương, Văn Khúc và các sao đào hoa, nên đề phòng bọn người miệng lưỡi trơn tuột, nói năng ngọt ngào; gặp sát tinh thì bị tổn thất.

Thiên Cơ hội họp các sao đào hoa, không chủ về nữ sắc, mà chủ về thân cận tiểu nhân.

Thiên Cơ Hóa Khoa, chủ về có bạn bè và người dưới quyền thành tín, nhưng không làm tăng sự ổn định, vẫn hay thay đổi người.

Thiên Cơ gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền, nhưng cũng không làm tăng sự ổn định, vẫn hay thay đổi người.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung giao hữu

Xem thêm Thiên Cơ ở cung giao hữu

Thiên Cơ ở cung giao hữu, thường thay đối người dưới quyền; vể phương diện bạn bè quen biết cũng hay thay đổi. Gặp các sao phụ, tá cát, đồng thời cũng gặp sát tinh, thì tình hình thuật ở trên càng rõ rệt.

Thiên Cơ nhập miếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền đều có trợ lực; gặp các sao phụ, tá cát thì càng tốt. Cho nên các trường hợp như, Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hoặc ở “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rất được.

Thiên Cơ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì quan hệ thay đổi càng nhanh; dù gặp các sao phụ, tá cát, cũng chỉ chủ về trợ lực nhất thời.

Thiên Cơ đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về giữa bạn bè và người dưới quyền có nhiều bất hòa, tranh chấp, hoặc chủ về bị gây lụy. Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì tổn thất càng lớn.

Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về hai bên đều có tư tâm; nếu lại gặp sát tinh, thì chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền nói xấu, bêu rếu sau lưng.

Thiên Cơ Hóa Lộc ở cung Hợi, hội Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, chủ về tin lầm tiểu nhân, giao du với người xấu. Gặp sát tinh thì bị gây lụy không ít; nếu gặp thêm các sao đào hoa hội hợp, thì phải đề phòng vì sắc mà chuốc họa. Nếu có sao phụ, tá cát hội hợp, thì mức độ bị gây lụy sẽ giảm bớt.

Thiên Cơ Hóa Lộc, không gặp Hóa Kị, tuy chủ về giao du không thường, nhưng lại có thể được trợ lực. Thiên Cơ Hóa Quyền thì quan hệ với bạn bè khá ổn định, quan hệ với người dưới quyền cũng vậy.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu; ở cung Thìn hay cung Tuất ưu hơn ở cung Sửu hay cung Mùi. Ở hai cung Sửu hoặc Mùi, không gặp sát tinh, chi chủ về quan hệ dễ xa cách.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp cát tinh, chủ về có bạn hữu lớn tuổi có thể nhờ cậy, hoặc có thuộc hạ thân tín lớn tuổi mà đắc lực.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, bị lạc hãm, vì vậy, gặp sát tinh thì dễ tự chuốc thị phi, oán trách, hay bị người dưới quyền phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì tổn thất càng lớn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân và Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi là đối nhau với Thái Âm, đều chủ về quan hệ không ổn định. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng nặng. Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc Thái Âm Hóa Kị, lại gặp sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Diêu, đều chủ về bị âm mưu hãm hại. Nếu Thái Âm nhập miếu, Hóa Lộc, lại gặp cát tinh, chủ về nhờ bạn hay người dưới quyền mà kiếm được tiền.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về phần nhiều giao du với bạn tửu sắc, người dưới quyền thân tín phần nhiều cũng thuộc loại a dua, nịnh hót.

Tổ hợp Thiên Cơ và Cự Môn, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về dễ xảy ra hiểu lầm với người dưới quyền hoặc bạn bè. Người xưa nói, người mà “Thiên Cơ, Cự Môn” giao du thường lúc đầu tốt mà về sau xấu. Nếu lại Hóa Kị, thì bất hòa, tranh chấp càng lớn; cần phải xem mức độ các sao sát, kị, hình, hao hội hợp mà định. Cho nên hễ Thiên Cơ gặp Cự Môn đồng cung hay vây chiếu, với bạn bè đều cần phải giữ khoảng cách, cũng không nên quá thân thiết với người dưới quyền, để tránh bị trở mặt.

“Thiên Cơ, Cự Môn” gặp Văn Xương, Văn Khúc và các sao đào hoa, nên đề phòng bọn người miệng lưỡi trơn tuột, nói năng ngọt ngào; gặp sát tinh thì bị tổn thất.

Thiên Cơ hội họp các sao đào hoa, không chủ về nữ sắc, mà chủ về thân cận tiểu nhân.

Thiên Cơ Hóa Khoa, chủ về có bạn bè và người dưới quyền thành tín, nhưng không làm tăng sự ổn định, vẫn hay thay đổi người.

Thiên Cơ gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền, nhưng cũng không làm tăng sự ổn định, vẫn hay thay đổi người.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button