Tử vi

Thiên Cơ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Cơ độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ưa Hoá Quyền. Thiên Cơ Hoá Quyền lại ưu hơn Cự Môn Hoá Quyền. Hoá Quyền thì vững vàng, cho nên tốt hơn Hoá Lộc, Hoá Lộc phần nhiều nóng nảy, trôi nổi bất định.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu đối cung là Cự Môn Hoá Quyền, ở thời hiện đại có thể chỉ là người phân phối, nhà phát hành trong giới làm ăn kinh doanh, không chủ về là người vạch kế sách hay quản lý. Thiên Cơ Hoá Quyền, thì có thể là người vạch kế sách phía sau. Một trong một ngoài, tính chất khác nhau.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Đinh phần nhiều vất vả khổ luỵ, nếu cung tật ách là Thiên Tướng lại thuộc loại bị “Hình kị giáp ấn”, thì dễ mắc bệnh sỏi mật, sỏi thận.

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ rất kỵ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh; chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ, hoặc cảnh ngộ của cha mẹ bị biến động thay đổi, ảnh hưởng đến phúc ấm của mệnh tạo lúc còn bé.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa thì cát; gặp Hoá Kỵ thì hung. Đây là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn Thiên Phủ toạ thủ, gặp “kho phủ đầy ắp” thì cát, gặp “kho lộ”, “kho trống” ắt sẽ hung nguy.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, Thái Âm thủ cung thân, chủ về mệnh tạo ngày đêm bôn ba bận rộn, thường làm việc ban đêm, hoặc đến tối vẫn cần phải suy nghĩ kế hoạch. Không gặp sát tinh, thì kinh doanh làm ăn có thể trở thành giàu có.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ chủ về giỏi nói năng; nếu có Kình Dương, Đà La đồng độ, lại gặp Cự Môn Hoá Kỵ đến hội, thì tài ăn nói hoá thành miệng lưỡi, thích hợp làm những nghề nghiệp dùng lời nói để kiếm tiền.

Thiên Cơ ở cung Mùi, cung phu thê là Thái Dương ở cung Tị, nếu hoá làm Quyền Lộc, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa). Thái Dương ở cung Sửu thì không phải.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ưa Hoá Lộc, thì Thiên Lương đối cung cũng sẽ Hoá Quyền, là nhân tài về kế hoạch, nghiên cứu, lại là mạng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cung phúc đức là Thái Âm cũng đồng thời Hoá Kỵ, đây là ứng nghiệm lao tâm tổn thần, chẳng phải là điềm hung.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về mệnh tạo có tư tưởng đặc biệt; có Thiên Tài đồng độ là trí tuệ cực cao. Nhưng hai tình hình này đều chủ về người ta khó mà hiểu được mệnh tạo; cho nên cung huynh đệ và cung phụ mẫu cần phải gặp cát tinh, mới có thể đứng vững, nếu không cuộc đời dễ chìm nổi.

Đối với Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là đại hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời, và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, là chính cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Ở cung Thân, Thiên Lương ở cung Tí ưu hơn Thiên Lương ở cung Ngọ, cho nên oán trách, thị phi ít hơn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân rất ngại Hoá Kỵ, chủ về quyền biến, nhiều thủ đoạn. Ở cung Dần, đặc biệt còn chủ về hí lộng quyền bính.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Thiên Lương Hoá Lộc, đến đại hạn Cự Môn hoặc Thiên Đồng, thường dễ chuốc hoạ tai, thị phi, cần phải khiêm tốn, ôn hoà, mới có thể bình an vượt qua.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cung phúc đức là Cự Môn cần phải gặp cát tinh mới tốt; nếu Cự Môn có các sao sát, kị đồng độ, đến lưu niên “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, thường dễ gây ra phá tán, thất bại.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải gặp sao lộc mới cát; rất kị có Hoả Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về khinh bạc, phóng đãng, thiếu trang trọng, phá phách.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là lưu niên có tính then chốt; rất kị Thái Dương Hoá Kị, nếu có các sao cát, hình trùng trùng; sao kị của lưu niên lại xung khởi Thái Dương Hoá Kỵ, chủ về vì gây oán thù mà gặp sóng gió nghiêm trọng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu đến đại hạn Thái Âm Hoá Kỵ, thường thường dễ sinh phá tán, thất bại, mà thường vì tự cho thông minh mà gây ra.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nam mệnh Cự Môn Hoá Lộc, chủ về chồng già lấy vợ trẻ; Thiên Cơ Hoá Lộc, thì phần nhiều là tái hôn. Nữ mệnh Cự Môn Hoá Lộc, cũng nên lấy người lớn tuổi; Thiên Cơ Hoá Lộc, phần nhiều đều có khiếm khuyết trong hôn nhân.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nữ mệnh gặp Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, đến vận Tham Lang, thường chủ về bị người ta bỏ rơi, hôn nhân gặp sóng gió, trắc trở, vì vậy không nên kết hôn sớm. Ở cung Dậu tuy tốt hơn, nhưng cũng ngại đào hoa quá nặng. Thiên Đồng chủ về tình cảm, nên có ứng nghiệm như trên.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ, và cung hạn Thất Sát toạ thủ là hai đại hạn có tính then chốt, cát hung của hai đại hạn này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời. Cung hạn “Sát Phá Lang” là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có tay nghề, ở thời hiện đại cũng có thể định là nhân tài chuyên nghiệp; không thích hợp làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, nếu không, phúc không được lâu dài, vận tốt thường chỉ trong chớp mắt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, là thiên cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, cần phải dùng miệng lưỡi để dùng lời nói để kiếm tiền, mới có thể phát triển. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên bán hàng, chào hàng, tiếp thị.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, có sao không và sát tinh cùng bay đến, cổ nhân định là mạng tăng nhân, đạo sĩ; ở thời hiện đại cũng là người truyền giáo. Nữ mệnh phần nhiều linh đinh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở cung Thìn, mà Thiên Cơ Hoá Kị, cần phải dùng lời nói để kiếm tiền. Không có Hoá Kị, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Đối với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ là đại hạn có tính then chốt; ba cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, và “Vũ Khúc, Tham Lang” là các lưu niên có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, cuộc đời gặp nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu cung phu thê là Thái Dương Hoá Lộc, hoặc cung thiên di là Thái Âm Hoá Lộc, thì dục tình rất nặng, gặp thêm sát tinh và các sao đào hoa, thì dễ lạm dâm. Thiên Cơ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, là mạng rời xa quê hương; hoặc chủ về làm con nuôi người khác; tuổi trẻ bất lợi về cha. Đến đại hạn Thất sát toạ thủ, nếu có các sao sát, kị, hình cùng chiếu, chủ về có bệnh tật nghiêm trọng ở mắt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh không nên Hoá Kị hoặc có sao kị hội chiếu; gặp thêm sát tinh, chủ về hình khắc, sinh ly, hoặc làm nhị phòng, tì thiếp.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể phú quý, thích hợp làm những công việc mang tính phục vụ công chúng, đặc biệt về truyền thông hay thông tấn, báo chí.

Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là hai lưu niên có tính then chốt, “Sát, Phá, Lang” là đại hạn có tính then chốt.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Cơ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Cơ độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ưa Hoá Quyền. Thiên Cơ Hoá Quyền lại ưu hơn Cự Môn Hoá Quyền. Hoá Quyền thì vững vàng, cho nên tốt hơn Hoá Lộc, Hoá Lộc phần nhiều nóng nảy, trôi nổi bất định.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu đối cung là Cự Môn Hoá Quyền, ở thời hiện đại có thể chỉ là người phân phối, nhà phát hành trong giới làm ăn kinh doanh, không chủ về là người vạch kế sách hay quản lý. Thiên Cơ Hoá Quyền, thì có thể là người vạch kế sách phía sau. Một trong một ngoài, tính chất khác nhau.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Đinh phần nhiều vất vả khổ luỵ, nếu cung tật ách là Thiên Tướng lại thuộc loại bị “Hình kị giáp ấn”, thì dễ mắc bệnh sỏi mật, sỏi thận.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ rất kỵ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh; chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ, hoặc cảnh ngộ của cha mẹ bị biến động thay đổi, ảnh hưởng đến phúc ấm của mệnh tạo lúc còn bé.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa thì cát; gặp Hoá Kỵ thì hung. Đây là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn Thiên Phủ toạ thủ, gặp “kho phủ đầy ắp” thì cát, gặp “kho lộ”, “kho trống” ắt sẽ hung nguy.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, Thái Âm thủ cung thân, chủ về mệnh tạo ngày đêm bôn ba bận rộn, thường làm việc ban đêm, hoặc đến tối vẫn cần phải suy nghĩ kế hoạch. Không gặp sát tinh, thì kinh doanh làm ăn có thể trở thành giàu có.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ chủ về giỏi nói năng; nếu có Kình Dương, Đà La đồng độ, lại gặp Cự Môn Hoá Kỵ đến hội, thì tài ăn nói hoá thành miệng lưỡi, thích hợp làm những nghề nghiệp dùng lời nói để kiếm tiền.

Thiên Cơ ở cung Mùi, cung phu thê là Thái Dương ở cung Tị, nếu hoá làm Quyền Lộc, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa). Thái Dương ở cung Sửu thì không phải.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ưa Hoá Lộc, thì Thiên Lương đối cung cũng sẽ Hoá Quyền, là nhân tài về kế hoạch, nghiên cứu, lại là mạng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cung phúc đức là Thái Âm cũng đồng thời Hoá Kỵ, đây là ứng nghiệm lao tâm tổn thần, chẳng phải là điềm hung.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về mệnh tạo có tư tưởng đặc biệt; có Thiên Tài đồng độ là trí tuệ cực cao. Nhưng hai tình hình này đều chủ về người ta khó mà hiểu được mệnh tạo; cho nên cung huynh đệ và cung phụ mẫu cần phải gặp cát tinh, mới có thể đứng vững, nếu không cuộc đời dễ chìm nổi.

Đối với Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là đại hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời, và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, là chính cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Ở cung Thân, Thiên Lương ở cung Tí ưu hơn Thiên Lương ở cung Ngọ, cho nên oán trách, thị phi ít hơn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân rất ngại Hoá Kỵ, chủ về quyền biến, nhiều thủ đoạn. Ở cung Dần, đặc biệt còn chủ về hí lộng quyền bính.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Thiên Lương Hoá Lộc, đến đại hạn Cự Môn hoặc Thiên Đồng, thường dễ chuốc hoạ tai, thị phi, cần phải khiêm tốn, ôn hoà, mới có thể bình an vượt qua.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cung phúc đức là Cự Môn cần phải gặp cát tinh mới tốt; nếu Cự Môn có các sao sát, kị đồng độ, đến lưu niên “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, thường dễ gây ra phá tán, thất bại.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải gặp sao lộc mới cát; rất kị có Hoả Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về khinh bạc, phóng đãng, thiếu trang trọng, phá phách.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là lưu niên có tính then chốt; rất kị Thái Dương Hoá Kị, nếu có các sao cát, hình trùng trùng; sao kị của lưu niên lại xung khởi Thái Dương Hoá Kỵ, chủ về vì gây oán thù mà gặp sóng gió nghiêm trọng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu đến đại hạn Thái Âm Hoá Kỵ, thường thường dễ sinh phá tán, thất bại, mà thường vì tự cho thông minh mà gây ra.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nam mệnh Cự Môn Hoá Lộc, chủ về chồng già lấy vợ trẻ; Thiên Cơ Hoá Lộc, thì phần nhiều là tái hôn. Nữ mệnh Cự Môn Hoá Lộc, cũng nên lấy người lớn tuổi; Thiên Cơ Hoá Lộc, phần nhiều đều có khiếm khuyết trong hôn nhân.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nữ mệnh gặp Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, đến vận Tham Lang, thường chủ về bị người ta bỏ rơi, hôn nhân gặp sóng gió, trắc trở, vì vậy không nên kết hôn sớm. Ở cung Dậu tuy tốt hơn, nhưng cũng ngại đào hoa quá nặng. Thiên Đồng chủ về tình cảm, nên có ứng nghiệm như trên.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ, và cung hạn Thất Sát toạ thủ là hai đại hạn có tính then chốt, cát hung của hai đại hạn này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời. Cung hạn “Sát Phá Lang” là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có tay nghề, ở thời hiện đại cũng có thể định là nhân tài chuyên nghiệp; không thích hợp làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, nếu không, phúc không được lâu dài, vận tốt thường chỉ trong chớp mắt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, là thiên cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, cần phải dùng miệng lưỡi để dùng lời nói để kiếm tiền, mới có thể phát triển. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên bán hàng, chào hàng, tiếp thị.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, có sao không và sát tinh cùng bay đến, cổ nhân định là mạng tăng nhân, đạo sĩ; ở thời hiện đại cũng là người truyền giáo. Nữ mệnh phần nhiều linh đinh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở cung Thìn, mà Thiên Cơ Hoá Kị, cần phải dùng lời nói để kiếm tiền. Không có Hoá Kị, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Đối với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ là đại hạn có tính then chốt; ba cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, và “Vũ Khúc, Tham Lang” là các lưu niên có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, cuộc đời gặp nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu cung phu thê là Thái Dương Hoá Lộc, hoặc cung thiên di là Thái Âm Hoá Lộc, thì dục tình rất nặng, gặp thêm sát tinh và các sao đào hoa, thì dễ lạm dâm. Thiên Cơ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, là mạng rời xa quê hương; hoặc chủ về làm con nuôi người khác; tuổi trẻ bất lợi về cha. Đến đại hạn Thất sát toạ thủ, nếu có các sao sát, kị, hình cùng chiếu, chủ về có bệnh tật nghiêm trọng ở mắt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh không nên Hoá Kị hoặc có sao kị hội chiếu; gặp thêm sát tinh, chủ về hình khắc, sinh ly, hoặc làm nhị phòng, tì thiếp.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể phú quý, thích hợp làm những công việc mang tính phục vụ công chúng, đặc biệt về truyền thông hay thông tấn, báo chí.

Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là hai lưu niên có tính then chốt, “Sát, Phá, Lang” là đại hạn có tính then chốt.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button