Tử vi

Thiên Cơ ở cung phúc đức

Thiên Cơ thủ cung phúc đức, trong các tình hình thông thường đều chủ về lo nghĩ nhiều, hứng thú với nhiều thứ, tư tưởng không tập trung, suy rinh thiếu chu đáo. Nếu ở cung hãm, thì càng dễ bị tình trạng học nhiều mà không có thực chất, lúc tính toán thì rơi vào ngõ cụt, mà còn hay lo lắng. Hội sao không, Hoa Cái, thường cảm thấy đời người là hư ảo, dễ có khuynh hướng tôn giáo tín ngưỡng.

Thiên Cơ nếu bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về thân tâm vất vả, không được yên ổn; Thiên Cơ Hóa Kị thì càng nặng, thường thường việc sắp thành lại hỏng.

Thiên Cơ Hóa Lộc không bằng Hóa Quyền, Hóa Quyền có thể giảm bớt tính bất ổn, còn khiến có lối suy nghĩ chu đáo hơn.

Thiên Cơ hội sao cát, cũng không chủ về tăng sự ổn định; nhưng gặp sát tinh lại làm tăng sự bất ổn.

Thiên Cơ không ưa gặp Cự Môn, bất kể là đồng độ hay hội hợp, đều làm tăng sự bất ổn. Dù Cự Môn Hóa Lộc cũng chỉ chủ về suy nghĩ cẩn thận hơn, vất vả mà có thu hoạch; nếu Cự Môn Hóa Kị thì tiến thoái đểu không yên, lao tâm tổn thần.

Thiên Cơ Hóa Kị gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, hao phí tâm lực, còn dễ rơi vào ngõ cụt mà không thể tự thoát ra. Nếu có các sao đào hoa đồng cung sẽ chủ về dễ gặp rắc rối khó xử về tình cảm, hoặc chủ về tình yêu không chuyên nhất.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, là bại cục. Thiên Cơ Hóa Kị thì lao tâm, nhiều thị phi; Thiên Cơ Hóa Lộc thì khéo ăn khéo ờ, nhưng lại hay tự tìm buồn phiền, cũng chủ về học không chuyên nhất.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, không có sát tinh, thường có thể tự thỏa mãn. Có sát tinh, thì tư tưởng dễ thiên lệch; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì càng nặng; nhưng nếu chuyên tâm vào triết học, phần nhiều lại có thành tựu.

Tổ hợp “Thiên Cơ, Thiên Lương”, nếu Thiên Lương Hóa Lộc, gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, phần nhiều lo lắng, buồn phiền vì tiền, hoặc ngày đêm bôn ba vất vả. Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, chủ về giỏi tính toán, là nhân tài trong lãnh vực kế hoạch, quản lí, thiết kế.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về dễ bị mất ngủ. “Thiên Cơ, Thiên Lương” cũng không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về nóng nảy, bất an, hay tự tìm buồn phiền; nếu gặp thêm sao không, thì đời người thường cảm thấy trống rỗng, vì vậy mà càng tiêu cực.

Tổ hợp “Thiên Cơ, Thái Âm”, nếu không gặp sát tinh, sẽ chủ về có giác quan thứ sáu rất mạnh. Cũng chủ về ưa náo nhiệt, nhưng khi rời khỏi nơi giao tế thì lại có khoảng không gian riêng.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung phúc đức, mà Thiên Cơ Hóa Lộc, có hứng thú với nhiều thứ; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, là mẫu người tài tử hiện đại, tuy không có thực học nhưng có thể khiến cho người ta cảm thấy họ có tài năng tung hoành thiên hạ. Nếu Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về giỏi trù tính. Nếu Thái Âm Hóa Kị, gặp các sao sát, hình, không, hao trùng trùng, thường chủ về chỉ số IQ thấp; nhưng nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì lại thông minh lanh lợi nhưng thiếu thâm trầm. Trường họp Thiên Cơ Hóa Kị, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì tư tưởng phần nhiều không theo chính đạo; nếu cung mệnh không tốt, thường thường dễ nhiễm thị hiếu không lành mạnh, biến thành xảo trá đa đoan. Đồng cung với Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, phần nhiều là người có tài năng ở một phương diện nào đó; gặp thêm sát tinh, Thiên Diêu, Thiên Hư thì giỏi luồn lách, cũng hay dùng kếđắc nhân tâm; nếu Thiên Cơ Hóa Khoa, Văn Khúc, Hoa Cái đồng độ, sẽ chủ về có thú vui, sở thích về thần bí, như thuật số, ma thuật, v.v…

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung phúc đức

Xem thêm Thiên Cơ ở cung phúc đức

Thiên Cơ thủ cung phúc đức, trong các tình hình thông thường đều chủ về lo nghĩ nhiều, hứng thú với nhiều thứ, tư tưởng không tập trung, suy rinh thiếu chu đáo. Nếu ở cung hãm, thì càng dễ bị tình trạng học nhiều mà không có thực chất, lúc tính toán thì rơi vào ngõ cụt, mà còn hay lo lắng. Hội sao không, Hoa Cái, thường cảm thấy đời người là hư ảo, dễ có khuynh hướng tôn giáo tín ngưỡng.

Thiên Cơ nếu bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về thân tâm vất vả, không được yên ổn; Thiên Cơ Hóa Kị thì càng nặng, thường thường việc sắp thành lại hỏng.

Thiên Cơ Hóa Lộc không bằng Hóa Quyền, Hóa Quyền có thể giảm bớt tính bất ổn, còn khiến có lối suy nghĩ chu đáo hơn.

Thiên Cơ hội sao cát, cũng không chủ về tăng sự ổn định; nhưng gặp sát tinh lại làm tăng sự bất ổn.

Thiên Cơ không ưa gặp Cự Môn, bất kể là đồng độ hay hội hợp, đều làm tăng sự bất ổn. Dù Cự Môn Hóa Lộc cũng chỉ chủ về suy nghĩ cẩn thận hơn, vất vả mà có thu hoạch; nếu Cự Môn Hóa Kị thì tiến thoái đểu không yên, lao tâm tổn thần.

Thiên Cơ Hóa Kị gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, hao phí tâm lực, còn dễ rơi vào ngõ cụt mà không thể tự thoát ra. Nếu có các sao đào hoa đồng cung sẽ chủ về dễ gặp rắc rối khó xử về tình cảm, hoặc chủ về tình yêu không chuyên nhất.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, là bại cục. Thiên Cơ Hóa Kị thì lao tâm, nhiều thị phi; Thiên Cơ Hóa Lộc thì khéo ăn khéo ờ, nhưng lại hay tự tìm buồn phiền, cũng chủ về học không chuyên nhất.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, không có sát tinh, thường có thể tự thỏa mãn. Có sát tinh, thì tư tưởng dễ thiên lệch; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì càng nặng; nhưng nếu chuyên tâm vào triết học, phần nhiều lại có thành tựu.

Tổ hợp “Thiên Cơ, Thiên Lương”, nếu Thiên Lương Hóa Lộc, gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, phần nhiều lo lắng, buồn phiền vì tiền, hoặc ngày đêm bôn ba vất vả. Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, chủ về giỏi tính toán, là nhân tài trong lãnh vực kế hoạch, quản lí, thiết kế.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về dễ bị mất ngủ. “Thiên Cơ, Thiên Lương” cũng không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về nóng nảy, bất an, hay tự tìm buồn phiền; nếu gặp thêm sao không, thì đời người thường cảm thấy trống rỗng, vì vậy mà càng tiêu cực.

Tổ hợp “Thiên Cơ, Thái Âm”, nếu không gặp sát tinh, sẽ chủ về có giác quan thứ sáu rất mạnh. Cũng chủ về ưa náo nhiệt, nhưng khi rời khỏi nơi giao tế thì lại có khoảng không gian riêng.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung phúc đức, mà Thiên Cơ Hóa Lộc, có hứng thú với nhiều thứ; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, là mẫu người tài tử hiện đại, tuy không có thực học nhưng có thể khiến cho người ta cảm thấy họ có tài năng tung hoành thiên hạ. Nếu Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về giỏi trù tính. Nếu Thái Âm Hóa Kị, gặp các sao sát, hình, không, hao trùng trùng, thường chủ về chỉ số IQ thấp; nhưng nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì lại thông minh lanh lợi nhưng thiếu thâm trầm. Trường họp Thiên Cơ Hóa Kị, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì tư tưởng phần nhiều không theo chính đạo; nếu cung mệnh không tốt, thường thường dễ nhiễm thị hiếu không lành mạnh, biến thành xảo trá đa đoan. Đồng cung với Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, phần nhiều là người có tài năng ở một phương diện nào đó; gặp thêm sát tinh, Thiên Diêu, Thiên Hư thì giỏi luồn lách, cũng hay dùng kếđắc nhân tâm; nếu Thiên Cơ Hóa Khoa, Văn Khúc, Hoa Cái đồng độ, sẽ chủ về có thú vui, sở thích về thần bí, như thuật số, ma thuật, v.v…

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button