Tử vi

Thiên Cơ ở cung sự nghiệp

Thiên Cơ thủ cung sự nghiệp, chủ về sự nghiệp một đời nhiều biến động, không ổn định. Nếu có Tinh, Linh Tinh đồng độ, thì tính chất chìm nổi thất thường sẽ tăng mức độ.

Thiên Cơ Hóa Lộc, không làm thay đổi tính chất không ổn định. Nếu có cát tinh hội họp thì sự nghiệp có chuyển biến theo hướng có tiền đổ xán lạn, hoặc kiêm nhiều chức vụ, hoặc đồng thời làm hai ba nghề.

Thiên Cơ Hóa Quyền, tính chất biến thành ổn định; nhưng cũng phải xảy ra một lần thay đổi rồi mới có sự nghiệp ổn định. Nếu có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, thì kiêm nhiều chức vụ, hoặc phát triển nhiều công việc, nhưng những chức vụ kiêm nhiệm đều là công tác khá dài hạn.

Thiên Cơ Hóa Khoa, thì thích hợp về công tác kế hoạch, quản lí, thiết kế v.v… những nghề nghiệp có danh dự. Nếu kinh doanh buôn bán thì nên theo ngành bán lẻ (như làm đại lí bán lẻ, mở siêu thị, mở shop, v.v…), nhưng cần phải lưu ý, làm ăn và tiếng tăm (thương hiệu) có quan hệ với nhau rất mật thiết.

Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về không giữ một nghề, vừa ổn định thì muốn thay đổi, nhưng những thay đổi này đều bắt nguồn từ các kế hoạch sai lầm. Gặp các sao không, kiếp, sát, hao thì càng phạm sai lầm nặng. Phép “theo cát tránh hung” là nên bảo thủ, không được để những hiện tương có vẻ như có lợi hấp dẫn, mà đánh mất cơ hội đang có trong tay.

Thiên Cơ Hóa Kị có các sao cát hội hợp, thì thích hợp làm nghề môi giới, cũng có thể làm đại lí cho thương phẩm nào đó. Nếu cung mệnh có Thái Dương Hóa Khoa, thì nên làm đại lí cho thương phẩm nổi tiếng, hoặc làm người môi giới cho sản phẩm nổi tiếng. Có điều, cuộc đời ắt sẽ gặp nhiều cạnh tranh, còn chủ về bị đổi thủ gây tổn hại.

Hễ cung sự nghiệp là Thiên Cơ tọa thủ, thì lại thích hợp với những nghề nghiệp có tính chất không ổn định. Nghề bán lẻ không có khác hàng cố định, là một ví dụ. Ngoài ra, những nghề nghiệp như vận tải, giao thông, du lịch, quảng bá, v.v… cũng có sắc thái không ổn định.

Thiên Cơ Hóa Quyền, Hóa Lộc, hay Hóa Kị đều có khuynh hướng đầu cơ, mạo hiểm. Trong đó trường hợp Hóa Kị là rất ngại gặp các sao sát, hình, hư, hao, không, kiếp; các sao hung cũng không nên.

Thiên Cơ bị Lộc Kị tương xung, sự nghiệp một đời ắt sẽ có nguy cơ chao đảo; gặp thêm sát tinh thì khuynh bại; gặp cát tinh thì rốt cuộc có thể không sao. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì phải xem cát hung của đại vận hay lưu niên để định an nguy.

Thiên Cơ có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài đồng độ, thích hợp công tác kế hoạch, thiết kế; có Long Trì, Phượng Các đồng độ, chủ về có nghề chuyên môn; đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, thì thích hợp các nghề nghiệp có tính chất không ổn định.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là Cự Môn, dù hội sao cát, sự nghiệp cũng sẽ hao phí nhiều tâm cơ. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao, thì thường bị ảnh hưởng hoàn cảnh khách quan, sự nghiệp sẽ nhiều bôn ba vất vả.

Nhưng Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, thường sẽ có thành tựu. Cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương” còn chủ về năng lực sáng lập sự nghiệp khá bạc nhược. Người này cũng sẽ có một pho triết lí để giải thích tính tiêu cực của mình. Gặp sát tinh thì dù có tính lười biếng thế nào cũng vẫn phải không ngừng lao tâm khổ tứ cho sự nghiệp, nhưng khó có thành tích.

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc ở cung Ngọ, thì cung tài bạch là Thái Âm ắt sẽ Hóa Kị, làm tăng khuynh hướng sự nghiệp đầu cơ.

Thiên Cơ ở cung Tí không bằng ở cung Ngọ. Ở cung Ngọ, nên thừa kế sự nghiệp của cha để phát triển, hoặc nên vào công ti, tập đoàn lớn, phát triển trong cục diện có sẵn. Nếu tự kinh doanh làm ăn, thì nên chú ý tiếng tăm, thương hiệu. Ở cung Tí thì gian khổ, vất vả, mà thường bội chi, còn dễ chuốc thị phi, oán trách.

Thiên Cơ Hóa Kị, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ vì sự nghiệp mà bị công kích.

Ở thời hiện đại, Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, cũng có thể làm nghề quảng bá, quảng cáo.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, là bị lạc hãm, vì vậy nên làm việc hưởng lương. Nếu gặp các sao phụ, tá cát thì làm việc cho công ti lớn; gặp các sao sát, kị, hình, hao thì thường hay thay đổi công việc, hoặc thay đổi chỗ làm việc, mà công ti cũng không lớn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cũng chủ về nghề nghiệp có tính chất oán trách. Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc thì nên làm nghề bán lẻ.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, do đối nhau với Thiên Lương, nên còn có ý vị kế hoạch, giám sát, quản lí. Vì vậy cũng có thể làm cho công ti lớn hay tập đoàn lớn, phụ trách bộ môn kinh tế tài chính, kế toán, kế hoạch. Các nghề nghiệp có sắc thái lưu động, phục vụ cũng tốt. Gặp các sao sát, kị, thì nên làm việc trong ngành sản xuất; gặp Cự Môn Hóa Quyền, thì nên dùng tài ăn nói để kiếm tiền, rất thích hợp làm những nghề nghiệp như phân phối, phát hành, kế hoạch; có lúc cũng có thể làm các nghề tự do, như quảng bá, quảng cáo, v.v…

“Thiên Cơ, Thái Âm” ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung sự nghiệp, nêu Thiên Cơ Hóa Lộc thì Thái Âm sẽ Hóa Kị, nêu làm về đầu cơ tất nhiên sẽ thất bại, mà còn gặp nhiều thị phi; cần phải có tâm lòng rộng mở, không quá ham muốn kiếm tiền, thuận theo hoàn cảnh, thì có thể gặp cảnh ngộ tốt lành.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về phát triển từ sự nghiệp có sẵn. Nếu Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Cơ Hóa Khoa, lại hội Thiên Đồng Hóa Quyền, thì chủ về có tổ nghiệp, còn được bậc trưởng bối che chở, do đó được hưởng phú quý. Nhưng chi nên bảo thủ những gì hiện có, mà không nên khai sáng.

Nếu “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp mà không có Lộc, Quyền, Khoa hội, thì nên làm việc cho nhà nước hoặc công ti, tập đoàn lớn; thông thường chỉ thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, mà không thích hợp tự kinh doanh làm ăn. Có các sao sát, kị, không, kiếp, thì tuyệt đối không nên tự kinh doanh làm ăn, nếu không ắt sẽ có một lần phá tán, thất bại nghiêm trọng. Đến đại vận hay lưu niên gặp các sao không, kiếp, hình, kị ở cung hạn sự nghiệp, lại bị lưu sát tinh xung hội, là năm ứng nghiệm.

Nếu “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp mà Tử Vi Hóa Quyền, Thiên Phủ Hóa Khoa giáp cung, thì “Thiên Cơ, Thái Âm” sẽ từ không ổn định biến thành ổn định, nếu làm công chức ắt sẽ có quyền lực, nhưng cũng dễ dẫn đến buồn phiền, thị phi.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, dù có tổ nghiệp cũng sẽ phá tán, rồi mới tự lập sự nghiệp. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì sự nghiệp không ổn định.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung sự nghiệp, cần phải có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ, sự nghiệp mới phát triển. Có điều, Cự Môn Hóa Lộc thì ưu hơn; Thiên Cơ Hóa Lộc, thì dễ bị mất cơ hội mà sinh hao tài, phá tán, rất kị đầu cơ.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, nếu Thiên Cơ Hóa Kị, thì chủ về sự nghiệp có nhiều biến thiên; Cự Môn Hóa Kị, thì nên chú ý tiền tính chất “dùng tài ăn nói để kiếm”.

“Thiên Cơ, Cự Môn” không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, dù có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, cũng là phá cách. Hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, đều làm tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ và tính chất thị phi của Cự Môn.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, cũng không ưa mượn Thái Dương Hóa Kị để hội hợp, chủ về thị phi, oán trách, vì vậy thích hợp những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, như quảng bá, luật sư. Nếu gặp cát tinh, cũng chỉ nên làm nghề bán lẻ.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất dễ làm kiêm nghề, kiêm chức vụ; được cát hóa, có sao cát, thì thích hợp làm cố vấn, tham mưu.

Nếu “Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp sao lộc, Quyền, Khoa hội và các sao phụ, tá cát, thì cũng có thể làm việc trong chính giới, nhưng khó một mình đảm trách công việc, mà chức vị còn bị điều động liên tục. Do ảnh hưởng của “Thái Dương, Cự Môn”, nên thích hợp công tác ngoại giao; nếu làm việc ở công ti, thì nên làm ở bộ phận quan hệ công cộng.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp sát tinh, thì thích hợp công việc chuyên nghiệp.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ưa hội Thái Dương Hóa Lộc, cần phải tạo dựng địa vị rồi mới nghĩ đến thu nhập cao; cũng ưa hội Thái Âm Hóa Lộc, có thể làm công tác tài vụ chuyên nghiệp, có tính chất như giám đốc, quản lí.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” chủ về biến động thay đổi, ở thời hiện đại, cũng có thể làm những nghề về điện tử, máy tính.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về có thể đột phá khái niệm truyền thông, có sáng kiến trong nghề nghiệp, cũng có thể phú quý; nhưng nếu không quan tâm sự nghiệp, mà buông xuôi theo hoàn cảnh, thì sự nghiệp sẽ biến động liên tục, cuối cùng một việc cũng không thành.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” được cát hóa, có sao cát và Thiên Vu, cũng chủ về có tổ nghiệp để thừa kế hoặc phát triển từ sự nghiệp có sẵn. Nhung nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, ắt sẽ phá sạch tổ nghiệp rồi mới tạo đựng sự nghiệp của mình, hoặc không giữ sự nghiệp có sẵn, trải qua trắc trở mới tạo dựng được sự nghiệp mới.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có sao cát, cũng chủ về có di sản, có sự nghiệp để thừa kế, hoặc chủ về phát triển trong cục diện có sẵn.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, bất kể gặp cát tinh hay sát tinh, đều chủ về có biến động thay đổi nghiêm trọng về nghề nghiệp. Có điều, bất kể như thế nào thay đổi, đều không thoát khỏi tính chất làm việc hưởng lương.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về sự nghiệp biến động thay đổi liên tục, hoặc thường chuyển đổi cương vị công tác.

Thiên Cơ Hóa Kị, thích hợp làm nghề bảo hiểm. Nếu Thiên Cơ có Thiên Hình, Thiên Nguyệt đồng độ, thì có thể theo ngành phẫu thuật ngoại khoa, hoặc nghề nghiệp dùng hung khí, hoặc công việc có tính chất nguy hiểm.

Thiên Cơ Hóa Khoa, sự nghiệp cũng chủ về biến động thay đổi. Do cung mệnh là “Thiên Đồng, Cự Môn”, mà Cự Môn cũng đồng thời Hóa Kị, do đó thường phải lao tâm tổn thần, kiêm nhiệm nhiều việc quá mức, đúng là người giỏi thì việc nhiều!

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung sự nghiệp

Xem thêm Thiên Cơ ở cung sự nghiệp

Thiên Cơ thủ cung sự nghiệp, chủ về sự nghiệp một đời nhiều biến động, không ổn định. Nếu có Tinh, Linh Tinh đồng độ, thì tính chất chìm nổi thất thường sẽ tăng mức độ.

Thiên Cơ Hóa Lộc, không làm thay đổi tính chất không ổn định. Nếu có cát tinh hội họp thì sự nghiệp có chuyển biến theo hướng có tiền đổ xán lạn, hoặc kiêm nhiều chức vụ, hoặc đồng thời làm hai ba nghề.

Thiên Cơ Hóa Quyền, tính chất biến thành ổn định; nhưng cũng phải xảy ra một lần thay đổi rồi mới có sự nghiệp ổn định. Nếu có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, thì kiêm nhiều chức vụ, hoặc phát triển nhiều công việc, nhưng những chức vụ kiêm nhiệm đều là công tác khá dài hạn.

Thiên Cơ Hóa Khoa, thì thích hợp về công tác kế hoạch, quản lí, thiết kế v.v… những nghề nghiệp có danh dự. Nếu kinh doanh buôn bán thì nên theo ngành bán lẻ (như làm đại lí bán lẻ, mở siêu thị, mở shop, v.v…), nhưng cần phải lưu ý, làm ăn và tiếng tăm (thương hiệu) có quan hệ với nhau rất mật thiết.

Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, sẽ chủ về không giữ một nghề, vừa ổn định thì muốn thay đổi, nhưng những thay đổi này đều bắt nguồn từ các kế hoạch sai lầm. Gặp các sao không, kiếp, sát, hao thì càng phạm sai lầm nặng. Phép “theo cát tránh hung” là nên bảo thủ, không được để những hiện tương có vẻ như có lợi hấp dẫn, mà đánh mất cơ hội đang có trong tay.

Thiên Cơ Hóa Kị có các sao cát hội hợp, thì thích hợp làm nghề môi giới, cũng có thể làm đại lí cho thương phẩm nào đó. Nếu cung mệnh có Thái Dương Hóa Khoa, thì nên làm đại lí cho thương phẩm nổi tiếng, hoặc làm người môi giới cho sản phẩm nổi tiếng. Có điều, cuộc đời ắt sẽ gặp nhiều cạnh tranh, còn chủ về bị đổi thủ gây tổn hại.

Hễ cung sự nghiệp là Thiên Cơ tọa thủ, thì lại thích hợp với những nghề nghiệp có tính chất không ổn định. Nghề bán lẻ không có khác hàng cố định, là một ví dụ. Ngoài ra, những nghề nghiệp như vận tải, giao thông, du lịch, quảng bá, v.v… cũng có sắc thái không ổn định.

Thiên Cơ Hóa Quyền, Hóa Lộc, hay Hóa Kị đều có khuynh hướng đầu cơ, mạo hiểm. Trong đó trường hợp Hóa Kị là rất ngại gặp các sao sát, hình, hư, hao, không, kiếp; các sao hung cũng không nên.

Thiên Cơ bị Lộc Kị tương xung, sự nghiệp một đời ắt sẽ có nguy cơ chao đảo; gặp thêm sát tinh thì khuynh bại; gặp cát tinh thì rốt cuộc có thể không sao. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì phải xem cát hung của đại vận hay lưu niên để định an nguy.

Thiên Cơ có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài đồng độ, thích hợp công tác kế hoạch, thiết kế; có Long Trì, Phượng Các đồng độ, chủ về có nghề chuyên môn; đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, thì thích hợp các nghề nghiệp có tính chất không ổn định.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là Cự Môn, dù hội sao cát, sự nghiệp cũng sẽ hao phí nhiều tâm cơ. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao, thì thường bị ảnh hưởng hoàn cảnh khách quan, sự nghiệp sẽ nhiều bôn ba vất vả.

Nhưng Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, thường sẽ có thành tựu. Cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương” còn chủ về năng lực sáng lập sự nghiệp khá bạc nhược. Người này cũng sẽ có một pho triết lí để giải thích tính tiêu cực của mình. Gặp sát tinh thì dù có tính lười biếng thế nào cũng vẫn phải không ngừng lao tâm khổ tứ cho sự nghiệp, nhưng khó có thành tích.

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc ở cung Ngọ, thì cung tài bạch là Thái Âm ắt sẽ Hóa Kị, làm tăng khuynh hướng sự nghiệp đầu cơ.

Thiên Cơ ở cung Tí không bằng ở cung Ngọ. Ở cung Ngọ, nên thừa kế sự nghiệp của cha để phát triển, hoặc nên vào công ti, tập đoàn lớn, phát triển trong cục diện có sẵn. Nếu tự kinh doanh làm ăn, thì nên chú ý tiếng tăm, thương hiệu. Ở cung Tí thì gian khổ, vất vả, mà thường bội chi, còn dễ chuốc thị phi, oán trách.

Thiên Cơ Hóa Kị, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ vì sự nghiệp mà bị công kích.

Ở thời hiện đại, Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, cũng có thể làm nghề quảng bá, quảng cáo.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, là bị lạc hãm, vì vậy nên làm việc hưởng lương. Nếu gặp các sao phụ, tá cát thì làm việc cho công ti lớn; gặp các sao sát, kị, hình, hao thì thường hay thay đổi công việc, hoặc thay đổi chỗ làm việc, mà công ti cũng không lớn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cũng chủ về nghề nghiệp có tính chất oán trách. Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc thì nên làm nghề bán lẻ.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, do đối nhau với Thiên Lương, nên còn có ý vị kế hoạch, giám sát, quản lí. Vì vậy cũng có thể làm cho công ti lớn hay tập đoàn lớn, phụ trách bộ môn kinh tế tài chính, kế toán, kế hoạch. Các nghề nghiệp có sắc thái lưu động, phục vụ cũng tốt. Gặp các sao sát, kị, thì nên làm việc trong ngành sản xuất; gặp Cự Môn Hóa Quyền, thì nên dùng tài ăn nói để kiếm tiền, rất thích hợp làm những nghề nghiệp như phân phối, phát hành, kế hoạch; có lúc cũng có thể làm các nghề tự do, như quảng bá, quảng cáo, v.v…

“Thiên Cơ, Thái Âm” ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung sự nghiệp, nêu Thiên Cơ Hóa Lộc thì Thái Âm sẽ Hóa Kị, nêu làm về đầu cơ tất nhiên sẽ thất bại, mà còn gặp nhiều thị phi; cần phải có tâm lòng rộng mở, không quá ham muốn kiếm tiền, thuận theo hoàn cảnh, thì có thể gặp cảnh ngộ tốt lành.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về phát triển từ sự nghiệp có sẵn. Nếu Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Cơ Hóa Khoa, lại hội Thiên Đồng Hóa Quyền, thì chủ về có tổ nghiệp, còn được bậc trưởng bối che chở, do đó được hưởng phú quý. Nhưng chi nên bảo thủ những gì hiện có, mà không nên khai sáng.

Nếu “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp mà không có Lộc, Quyền, Khoa hội, thì nên làm việc cho nhà nước hoặc công ti, tập đoàn lớn; thông thường chỉ thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, mà không thích hợp tự kinh doanh làm ăn. Có các sao sát, kị, không, kiếp, thì tuyệt đối không nên tự kinh doanh làm ăn, nếu không ắt sẽ có một lần phá tán, thất bại nghiêm trọng. Đến đại vận hay lưu niên gặp các sao không, kiếp, hình, kị ở cung hạn sự nghiệp, lại bị lưu sát tinh xung hội, là năm ứng nghiệm.

Nếu “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp mà Tử Vi Hóa Quyền, Thiên Phủ Hóa Khoa giáp cung, thì “Thiên Cơ, Thái Âm” sẽ từ không ổn định biến thành ổn định, nếu làm công chức ắt sẽ có quyền lực, nhưng cũng dễ dẫn đến buồn phiền, thị phi.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, dù có tổ nghiệp cũng sẽ phá tán, rồi mới tự lập sự nghiệp. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì sự nghiệp không ổn định.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung sự nghiệp, cần phải có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ, sự nghiệp mới phát triển. Có điều, Cự Môn Hóa Lộc thì ưu hơn; Thiên Cơ Hóa Lộc, thì dễ bị mất cơ hội mà sinh hao tài, phá tán, rất kị đầu cơ.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, nếu Thiên Cơ Hóa Kị, thì chủ về sự nghiệp có nhiều biến thiên; Cự Môn Hóa Kị, thì nên chú ý tiền tính chất “dùng tài ăn nói để kiếm”.

“Thiên Cơ, Cự Môn” không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, dù có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, cũng là phá cách. Hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, đều làm tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ và tính chất thị phi của Cự Môn.

“Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, cũng không ưa mượn Thái Dương Hóa Kị để hội hợp, chủ về thị phi, oán trách, vì vậy thích hợp những nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”, như quảng bá, luật sư. Nếu gặp cát tinh, cũng chỉ nên làm nghề bán lẻ.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất dễ làm kiêm nghề, kiêm chức vụ; được cát hóa, có sao cát, thì thích hợp làm cố vấn, tham mưu.

Nếu “Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp sao lộc, Quyền, Khoa hội và các sao phụ, tá cát, thì cũng có thể làm việc trong chính giới, nhưng khó một mình đảm trách công việc, mà chức vị còn bị điều động liên tục. Do ảnh hưởng của “Thái Dương, Cự Môn”, nên thích hợp công tác ngoại giao; nếu làm việc ở công ti, thì nên làm ở bộ phận quan hệ công cộng.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” gặp sát tinh, thì thích hợp công việc chuyên nghiệp.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ưa hội Thái Dương Hóa Lộc, cần phải tạo dựng địa vị rồi mới nghĩ đến thu nhập cao; cũng ưa hội Thái Âm Hóa Lộc, có thể làm công tác tài vụ chuyên nghiệp, có tính chất như giám đốc, quản lí.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” chủ về biến động thay đổi, ở thời hiện đại, cũng có thể làm những nghề về điện tử, máy tính.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về có thể đột phá khái niệm truyền thông, có sáng kiến trong nghề nghiệp, cũng có thể phú quý; nhưng nếu không quan tâm sự nghiệp, mà buông xuôi theo hoàn cảnh, thì sự nghiệp sẽ biến động liên tục, cuối cùng một việc cũng không thành.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” được cát hóa, có sao cát và Thiên Vu, cũng chủ về có tổ nghiệp để thừa kế hoặc phát triển từ sự nghiệp có sẵn. Nhung nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, ắt sẽ phá sạch tổ nghiệp rồi mới tạo đựng sự nghiệp của mình, hoặc không giữ sự nghiệp có sẵn, trải qua trắc trở mới tạo dựng được sự nghiệp mới.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có sao cát, cũng chủ về có di sản, có sự nghiệp để thừa kế, hoặc chủ về phát triển trong cục diện có sẵn.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, bất kể gặp cát tinh hay sát tinh, đều chủ về có biến động thay đổi nghiêm trọng về nghề nghiệp. Có điều, bất kể như thế nào thay đổi, đều không thoát khỏi tính chất làm việc hưởng lương.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về sự nghiệp biến động thay đổi liên tục, hoặc thường chuyển đổi cương vị công tác.

Thiên Cơ Hóa Kị, thích hợp làm nghề bảo hiểm. Nếu Thiên Cơ có Thiên Hình, Thiên Nguyệt đồng độ, thì có thể theo ngành phẫu thuật ngoại khoa, hoặc nghề nghiệp dùng hung khí, hoặc công việc có tính chất nguy hiểm.

Thiên Cơ Hóa Khoa, sự nghiệp cũng chủ về biến động thay đổi. Do cung mệnh là “Thiên Đồng, Cự Môn”, mà Cự Môn cũng đồng thời Hóa Kị, do đó thường phải lao tâm tổn thần, kiêm nhiệm nhiều việc quá mức, đúng là người giỏi thì việc nhiều!

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button