Tử vi

Thiên Cơ ở cung tài bạch

Thiên Cơ ở cung tài bạch, chủ về tiền bạc có biến động thay đổi hoặc trồi sụt thất thường. Thông thường biểu hiện là tiền đến rồi đi, khó tích lũy. Thiên Cơ nhập miếu thì tốt hơn; nếu lạc hãm, thì nguồn tiền tài vừa hơi thuận lợi liền xảy ra biến động, hoặc cần phải lao tâm tổn thần mới có thể giữ được nguồn tiền tài.

Thiên Cơ Hóa Quyền, tính chất ổn định hơn, nhưng vẫn cần phải chuyển hoán nguồn tiền tài, biểu trưng là thay đổi nghề nghiệp. Cho nên làm nghề tự do là tốt nhất; cũng thích hợp làm công tác chuyên nghiệp, có thể không cần phải đổi nghề, nhưng có thể thay đổi khách hàng, là người mang tiền đến (ví dụ như luật sư, không cần phải có khách hàng cố định).

Thiên Cơ là sao chủ về kế hoạch, lúc ở cung tài bạch, cũng nên làm những công việc có khuynh hướng lao tâm để kiếm tiền.

Thiên Cơ Hóa Lộc, trùng điệp hội Lộc Tồn, mà còn có sao cát, cũng có thế phát đột ngột. Có điều sự phát đột ngột này ắt có liên quan đến tính chất thông minh cơ trí. Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, hao tốn nhiều tâm lực để tính toán, nguồn tiền tài vẫn bị đứt đoạn giữa chừng, đây gọi là “cơ mưu càng thâm thì họa càng sâu”.

Thiên Cơ Hóa Lộc, thì “tài khí” tốt, nhưng vẫn chủ về nguồn tiền tài không chỉ có một đầu mối. Hội sao cát, chủ về “tài lộ” có nhiều phương diện; nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì tiền bạc lên xuống thất thường.

Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về tài vận vừa hơi thuận lợi liền bị phá đám, chèn ép. Cần phải bình tình trạng lúc gặp trở ngại, để cho thời gian gạn lọc mọi thứ, biểu hiện tính độ lượng mới có thể bình an vượt qua trở ngại. Cũng chủ về thích hợp công việc chuyên nghiệp, nghề nghiệp càng lao tâm tổn trí thì càng thích hợp.

Thiên Cơ đồng cung với Kình Dương, chủ về mức độ lao tâm khá lớn.

Thiên Cơ nhập miếu ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đối nhau với Cự Môn, vì vậy chủ về phải lao tâm tổn thần, nói năng vất vả để kiếm tiền. Cự Môn Hóa Lộc là tốt, Hóa Kị thì mức độ lao tâm tổn thần, nói năng vất vả càng lớn.

Thiên Cơ ở cung Ngọ, cung mệnh là Thái Âm nhập miếu; Thiên Cơ ở cung Tí, cung mệnh là Thái Âm lạc hãm; ở cung Tí không bằng ở cung Ngọ. Thiên Cơ ở cung Ngọ mức độ lo lắng cũng ít hơn. Thiên Cơ ở cung Tí, cần phải thận trọng ứng phó với các tình huống trắc trở, mà còn phải không dùng thủ đoạn, mưu mẹo thì mới có thể xoay chuyển mệnh vận.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu có sát tinh đồng độ, sẽ chủ về dễ mất cơ duyên, có thể vì quá cầu toàn, theo đuổi lí tưởng mà phạm sai lầm, đánh mất cơ hội tốt; cuộc đời gặp nhiều cạnh tranh, khiến phải hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về cơ mưu sai lầm. Thiên Cơ Hóa Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng độ, chủ về tiền bạc lưu thông, nên có thế làm nghề môi giới, nói năng vất vả nhưng có thể kiếm được tiền bạc. Đây cũng là vì đối nhau với Cự Môn.

Thiên Cơ lạc hãm ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương, chủ về tính toán, cơ mưu để kiếm tiền. Vì vậy rất thích hợp làm những nghề nghiệp hao tổn tâm cơ, như chuyên viên lập trình phần mềm máy tính, lập kế hoạch phát triển thị trường, v.v… Nếu có các sao Thiên Hình, Kình Dương, Tấu Thư, thì nên làm công tác pháp luật.

Do đối nhau với Thiên Lương, nếu Thiên Lương Hóa Khoa, sẽ chủ về tiền bạc nhiều hay ít là tùy theo mức độ danh tiếng quyết định. Thiên Cơ Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, hội Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Khoa cũng vậy. Nhưng nếu Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc hội Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, thì thường thường tính toán, cơ mưu bị sai lầm, lúc thất thời phải gánh chịu một số thất bại để rút kinh nghiệm, giúp cho sự khai vận sau này.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương Hóa Lộc, ắt chủ về dùng tính toán, cơ mưu để kiếm tiền. Nếu gặp Âm Sát, Thiên Diêu, Thiên Hư đồng độ, thì tính chất tính toán, cơ mưu càng nặng; gặp thêm sao cát, có thể kiếm được tiền; nếu có sát tinh đồng độ thù chỉ uổng phí tâm lực, không bằng để tùy duyên. Nhất là có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì càng nặng, cũng không nên tự kinh doanh làm ăn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về vì dính dáng đến pháp luật mà phá tán, thất bại. Vì vậy không nên tranh chấp, kiện tụng.

“Thiên Tướng Thái Âm” đồng độ tọa ở hai cung Dần hoặc Thằn, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, nên làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính. Cổ nhân cho rằng đây là “quan thuế”, vì “Thiên Cơ, Thái Âm” chỉ chủ về kế hoạch kinh tế tài chính, không chủ về hành động kiếm tiền. Vì vậy không thích hợp làm ăn kinh doanh.

Nếu Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về kế hoạch đầu tư sai lầm. Lúc này ở cung Thân lại ưu hơn ở cung Dần, tức mức độ sai lầm nhẹ hơn. Nhưng đều bất lợi về kinh doanh, chỉ nên làm công chức hoặc nhân viên trong lãnh vực kinh tế tài chính, các công ti đầu tư là thích hợp nhất, có điều, vẫn không nên chủ trì hạng mục đầu tư thực tế.

Nếu Thái Âm Hóa Lộc sẽ chủ về tài khí dồi dào, dù làm việc hưởng lương cũng chủ về thu nhập dồi dào. Thiên Cơ Hóa Lộc, số tiền vào tay khá lớn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung tài bạch cũng không ưa gặp cung mệnh là Thiên Lương Hóa Lộc. Vì vậy không thích hợp tự kinh doanh làm ăn, dù làm việc hưởng lương cũng chủ về duyên với người không tốt. Lúc này cung sự nghiệp ắt sẽ đồng thời gặp Thiên Đồng, có Đà La đồng độ, chủ về về sự nghiệp gặp nhiều tranh chấp ngầm, làm ảnh hưởng đến “tài khí”. “Thiên Cơ, Thái Âm” rất ưa đồng độ với “Lộc Mã giao trì”, sẽ chủ về phát tài ở phương xa. Vì vậy cũng nên rời quê hương để phát triển.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về bị cạnh tranh rất nặng, việc gì đến tay cũng khiến cho người ta thèm thuồng; gặp các sao sát, kị thì càng nặng.

Nếu Cự Môn Hóa Lộc, sẽ chủ về được tiền của người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Gặp Lộc Tồn trùng điệp, ắt sẽ thành cự phú, nhưng phải hao tâm tổn thần.

Nếu Cự Môn Hóa Kị, thường thường việc sắp thành lại hỏng, uổng phí tâm lực. Lúc này không bằng để tùy duyên, hoặc làm những nghề nghiệp ít bị cạnh tranh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có ý vị dùng tính toán, cơ mưu để kiếm tiền; giống như Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Nhưng vì có Thiên Lương đồng độ, nếu hội sao cát, sẽ chủ về dễ được che chở, hưởng phúc ấm, nên có tổ nghiệp. Vì vậy nên có nghề nghiệp chuyên môn. Thiên Cơ Hóa Khoa hoặc Thiên Lương Hóa Khoa, đều chủ về danh lợi song thu. Nhưng không nên Hóa Lộc. Thiên Lương Hóa Lộc chủ về bị nhiều ngầm tranh chấp, thường dễ bị người ta chèn ép, cho nên cần phải lao tâm tổn thần mới kiếm được tiền.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” chủ về nhiều biến động thay đổi, vì vậy lúc gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, thì nguồn tiền tài không chỉ có một đầu mối, thường thường làm kiêm nghề, kiêm chức vụ. Hội Hóa Kị, bất kể là Thiên Đồng, Thái Âm, Thái Dương, hay Cự Môn, đều chủ về thị phi, ngầm tranh chấp cực nặng. “Thiên Cơ, Thiên Lương” rất ghét Thái Âm Hóa Kị, thường uổng phí tinh thần, phương pháp kiếm tiền sai lầm.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thái Âm, không thích hợp tự kinh doanh, nhưng có thể làm những nghề nghiệp có tính phục vụ, hoặc làm đại lí. Gặp “Lộc Mã giao trì”, thì ở cung Tị tốt hơn, thích hợp làm môi giới hoặc đại lí cho công ti nước ngoài.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, không chủ về tụ tài; được hóa cát, cũng chỉ chủ về tăng mức tiền lưu thông. Cho nên thích hợp làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính, thuế vụ, hạch toán. Nếu có Hỏa Tinh đồng độ, tiền bạc lại khó tích tụ, nguồn tiền tài cũng sinh biến động thay đổi. Vì vậy không được vì thuận lợi nhất thời mà đặt mục tiêu quá cao. Trường hợp có sao lộc thì chủ về bị người ta dòm ngó, thu nhập không ổn định, nguồn tiền tài không lâu dài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung tài bạch

Xem thêm Thiên Cơ ở cung tài bạch

Thiên Cơ ở cung tài bạch, chủ về tiền bạc có biến động thay đổi hoặc trồi sụt thất thường. Thông thường biểu hiện là tiền đến rồi đi, khó tích lũy. Thiên Cơ nhập miếu thì tốt hơn; nếu lạc hãm, thì nguồn tiền tài vừa hơi thuận lợi liền xảy ra biến động, hoặc cần phải lao tâm tổn thần mới có thể giữ được nguồn tiền tài.

Thiên Cơ Hóa Quyền, tính chất ổn định hơn, nhưng vẫn cần phải chuyển hoán nguồn tiền tài, biểu trưng là thay đổi nghề nghiệp. Cho nên làm nghề tự do là tốt nhất; cũng thích hợp làm công tác chuyên nghiệp, có thể không cần phải đổi nghề, nhưng có thể thay đổi khách hàng, là người mang tiền đến (ví dụ như luật sư, không cần phải có khách hàng cố định).

Thiên Cơ là sao chủ về kế hoạch, lúc ở cung tài bạch, cũng nên làm những công việc có khuynh hướng lao tâm để kiếm tiền.

Thiên Cơ Hóa Lộc, trùng điệp hội Lộc Tồn, mà còn có sao cát, cũng có thế phát đột ngột. Có điều sự phát đột ngột này ắt có liên quan đến tính chất thông minh cơ trí. Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, hao tốn nhiều tâm lực để tính toán, nguồn tiền tài vẫn bị đứt đoạn giữa chừng, đây gọi là “cơ mưu càng thâm thì họa càng sâu”.

Thiên Cơ Hóa Lộc, thì “tài khí” tốt, nhưng vẫn chủ về nguồn tiền tài không chỉ có một đầu mối. Hội sao cát, chủ về “tài lộ” có nhiều phương diện; nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì tiền bạc lên xuống thất thường.

Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về tài vận vừa hơi thuận lợi liền bị phá đám, chèn ép. Cần phải bình tình trạng lúc gặp trở ngại, để cho thời gian gạn lọc mọi thứ, biểu hiện tính độ lượng mới có thể bình an vượt qua trở ngại. Cũng chủ về thích hợp công việc chuyên nghiệp, nghề nghiệp càng lao tâm tổn trí thì càng thích hợp.

Thiên Cơ đồng cung với Kình Dương, chủ về mức độ lao tâm khá lớn.

Thiên Cơ nhập miếu ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đối nhau với Cự Môn, vì vậy chủ về phải lao tâm tổn thần, nói năng vất vả để kiếm tiền. Cự Môn Hóa Lộc là tốt, Hóa Kị thì mức độ lao tâm tổn thần, nói năng vất vả càng lớn.

Thiên Cơ ở cung Ngọ, cung mệnh là Thái Âm nhập miếu; Thiên Cơ ở cung Tí, cung mệnh là Thái Âm lạc hãm; ở cung Tí không bằng ở cung Ngọ. Thiên Cơ ở cung Ngọ mức độ lo lắng cũng ít hơn. Thiên Cơ ở cung Tí, cần phải thận trọng ứng phó với các tình huống trắc trở, mà còn phải không dùng thủ đoạn, mưu mẹo thì mới có thể xoay chuyển mệnh vận.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu có sát tinh đồng độ, sẽ chủ về dễ mất cơ duyên, có thể vì quá cầu toàn, theo đuổi lí tưởng mà phạm sai lầm, đánh mất cơ hội tốt; cuộc đời gặp nhiều cạnh tranh, khiến phải hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về cơ mưu sai lầm. Thiên Cơ Hóa Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng độ, chủ về tiền bạc lưu thông, nên có thế làm nghề môi giới, nói năng vất vả nhưng có thể kiếm được tiền bạc. Đây cũng là vì đối nhau với Cự Môn.

Thiên Cơ lạc hãm ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương, chủ về tính toán, cơ mưu để kiếm tiền. Vì vậy rất thích hợp làm những nghề nghiệp hao tổn tâm cơ, như chuyên viên lập trình phần mềm máy tính, lập kế hoạch phát triển thị trường, v.v… Nếu có các sao Thiên Hình, Kình Dương, Tấu Thư, thì nên làm công tác pháp luật.

Do đối nhau với Thiên Lương, nếu Thiên Lương Hóa Khoa, sẽ chủ về tiền bạc nhiều hay ít là tùy theo mức độ danh tiếng quyết định. Thiên Cơ Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, hội Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Khoa cũng vậy. Nhưng nếu Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc hội Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị, thì thường thường tính toán, cơ mưu bị sai lầm, lúc thất thời phải gánh chịu một số thất bại để rút kinh nghiệm, giúp cho sự khai vận sau này.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương Hóa Lộc, ắt chủ về dùng tính toán, cơ mưu để kiếm tiền. Nếu gặp Âm Sát, Thiên Diêu, Thiên Hư đồng độ, thì tính chất tính toán, cơ mưu càng nặng; gặp thêm sao cát, có thể kiếm được tiền; nếu có sát tinh đồng độ thù chỉ uổng phí tâm lực, không bằng để tùy duyên. Nhất là có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì càng nặng, cũng không nên tự kinh doanh làm ăn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về vì dính dáng đến pháp luật mà phá tán, thất bại. Vì vậy không nên tranh chấp, kiện tụng.

“Thiên Tướng Thái Âm” đồng độ tọa ở hai cung Dần hoặc Thằn, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, nên làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính. Cổ nhân cho rằng đây là “quan thuế”, vì “Thiên Cơ, Thái Âm” chỉ chủ về kế hoạch kinh tế tài chính, không chủ về hành động kiếm tiền. Vì vậy không thích hợp làm ăn kinh doanh.

Nếu Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về kế hoạch đầu tư sai lầm. Lúc này ở cung Thân lại ưu hơn ở cung Dần, tức mức độ sai lầm nhẹ hơn. Nhưng đều bất lợi về kinh doanh, chỉ nên làm công chức hoặc nhân viên trong lãnh vực kinh tế tài chính, các công ti đầu tư là thích hợp nhất, có điều, vẫn không nên chủ trì hạng mục đầu tư thực tế.

Nếu Thái Âm Hóa Lộc sẽ chủ về tài khí dồi dào, dù làm việc hưởng lương cũng chủ về thu nhập dồi dào. Thiên Cơ Hóa Lộc, số tiền vào tay khá lớn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung tài bạch cũng không ưa gặp cung mệnh là Thiên Lương Hóa Lộc. Vì vậy không thích hợp tự kinh doanh làm ăn, dù làm việc hưởng lương cũng chủ về duyên với người không tốt. Lúc này cung sự nghiệp ắt sẽ đồng thời gặp Thiên Đồng, có Đà La đồng độ, chủ về về sự nghiệp gặp nhiều tranh chấp ngầm, làm ảnh hưởng đến “tài khí”. “Thiên Cơ, Thái Âm” rất ưa đồng độ với “Lộc Mã giao trì”, sẽ chủ về phát tài ở phương xa. Vì vậy cũng nên rời quê hương để phát triển.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về bị cạnh tranh rất nặng, việc gì đến tay cũng khiến cho người ta thèm thuồng; gặp các sao sát, kị thì càng nặng.

Nếu Cự Môn Hóa Lộc, sẽ chủ về được tiền của người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Gặp Lộc Tồn trùng điệp, ắt sẽ thành cự phú, nhưng phải hao tâm tổn thần.

Nếu Cự Môn Hóa Kị, thường thường việc sắp thành lại hỏng, uổng phí tâm lực. Lúc này không bằng để tùy duyên, hoặc làm những nghề nghiệp ít bị cạnh tranh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có ý vị dùng tính toán, cơ mưu để kiếm tiền; giống như Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Nhưng vì có Thiên Lương đồng độ, nếu hội sao cát, sẽ chủ về dễ được che chở, hưởng phúc ấm, nên có tổ nghiệp. Vì vậy nên có nghề nghiệp chuyên môn. Thiên Cơ Hóa Khoa hoặc Thiên Lương Hóa Khoa, đều chủ về danh lợi song thu. Nhưng không nên Hóa Lộc. Thiên Lương Hóa Lộc chủ về bị nhiều ngầm tranh chấp, thường dễ bị người ta chèn ép, cho nên cần phải lao tâm tổn thần mới kiếm được tiền.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” chủ về nhiều biến động thay đổi, vì vậy lúc gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, thì nguồn tiền tài không chỉ có một đầu mối, thường thường làm kiêm nghề, kiêm chức vụ. Hội Hóa Kị, bất kể là Thiên Đồng, Thái Âm, Thái Dương, hay Cự Môn, đều chủ về thị phi, ngầm tranh chấp cực nặng. “Thiên Cơ, Thiên Lương” rất ghét Thái Âm Hóa Kị, thường uổng phí tinh thần, phương pháp kiếm tiền sai lầm.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thái Âm, không thích hợp tự kinh doanh, nhưng có thể làm những nghề nghiệp có tính phục vụ, hoặc làm đại lí. Gặp “Lộc Mã giao trì”, thì ở cung Tị tốt hơn, thích hợp làm môi giới hoặc đại lí cho công ti nước ngoài.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, không chủ về tụ tài; được hóa cát, cũng chỉ chủ về tăng mức tiền lưu thông. Cho nên thích hợp làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính, thuế vụ, hạch toán. Nếu có Hỏa Tinh đồng độ, tiền bạc lại khó tích tụ, nguồn tiền tài cũng sinh biến động thay đổi. Vì vậy không được vì thuận lợi nhất thời mà đặt mục tiêu quá cao. Trường hợp có sao lộc thì chủ về bị người ta dòm ngó, thu nhập không ổn định, nguồn tiền tài không lâu dài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button