Tử vi

Thiên Cơ ở cung thiên di

Thiên Cơ ở cung thiên di, chủ về nên đi xa, rời khỏi quê hương để phát triển. Đây là do tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ. Nhưng không nhất định là định cư ở tha hương, có lúc chỉ vì nghề nghiệp mà thường xa gia đình. Ở thời cổ đại, là dịch phu (người chuyển thư từ, công văn), thủy thủ; ở thời hiện đại có thể là thuyền viên, nhân viên hàng không, vận tải, v.v. .. thậm chí có lúc chỉ chủ về bản thân mệnh tạo thường chuyển công tác, đổi nghề.

Cổ nhân nói: “Thiên Cơ xuất ngoại gặp quý nhân, ở nhà thì thị phi.” (Thiên Cơ xuất ngoại ngộ quý, cư gia ngã tác thị phi.). Ở đây không được luận chung chung, chỉ trong tình hình cung mệnh vô chính diệu, mượn sao an cung thiên di (tức ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Thiên Cơ, Thái Âm”; ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “Thiên Cơ, Cự Môn”), nếu tam phương tứ chính của cung thiên di hội sao cát, ưu hơn cung mệnh, mới ứng nghiệm.

Lại như Cự Môn an mệnh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thái Dương Hóa Kị, còn gặp Hôa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp; cung thiên di là Thiên Cơ độc tọa, thì vẫn thích hợp rời khỏi nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu; nhất là Thiên Cơ ở cung Ngọ hội Lộc Tồn ở cung Dần, cũng nên thiên di.

Cung thiên di là Thiên Cơ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về xuất ngoại bôn ba bận rộn, sương gió đắng cay, không ở yên một nơi; đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về điều tiếng thị phi; đồng độ với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trở ngại trắc trở. Nếu có các sát tinh tụ tập, lại gặp các sao Thiên Hình, Đại Hao, sẽ chủ về phá tài hoặc gặp bất trắc. Nhất là lúc Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, càng chủ về xuất ngoại gặp nhiều rối rắm, bị một phen hú vía, nhưng rốt cuộc có thể hóa giải.

Cung thiên di là Thiên Cơ gặp “Lộc Mã giao trì”, tuy chủ về thường di chuyển, nhưng lại hưởng thụ nhiều; nêu gặp Thiên Mã mà không gặp Lộc Tồn, lại đồng cung với sát tinh, thì ở nơi xa ắt sẽ vất và nhiều mà chẳng được gì, hoặc bôn ba khổ lụy, không ở yên một nơi.

Thiên Cơ ở cung thiên di có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, không nên gặp thêm các sao đào hoa, nếu không, không những trôi nổi bất an, mà còn vì tình cảm mà bị giữ lại ở tha hương. Gặp cát tinh thì chủ về lập nghiệp ở nơi xa; gặp sát tinh thì hao tài, phá tán ở nơi xa.

Thiên Cơ ở cung thiên di có các sao cát hội hợp, chủ về rời khỏi quê hương để phát triển là đại lợi.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về đi xa được nhiều người nâng đỡ. Do Thiên Lương là “Ấm tinh”, nên còn chủ về gặp nhiều cơ hội có sẵn; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp thì càng đúng. Dù có sát tinh, bất quá cũng chỉ bị một phen hú vía; sát tinh và cát tinh lẫn lộn, thường thường chủ về nhờ họa mà được phúc, ví dụ như lúc gặp phiền phức thì lại nhờ đó mà quen biết với người có lực chi viện.

Thiên Cơ gặp Thái Âm đồng độ hoặc vây chiếu, thông thường nên đi xa để kiếm tiền, nhưng ắt sẽ suốt ngày gặp phiền phức và bận rộn. Gặp sao lộc thì càng tốt, vì sao lộc và Thái Ám khí cơ hợp nhau. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì trái lại, sẽ chủ về hao tài, phá tán. Gặp cát hóa, sao cát lẫn lộn với sát tinh, chủ về tuy kiếm được tiền nhưng gặp nhiều thị phi, hoặc chủ về thành công mà có trắc trở. Cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tề má định.

Thiên Cơ gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, ý nghĩa cơ bản là trôi dạt, rất nên đi xa kinh doanh, nhất là làm các nghề nghiệp như bán hàng, chào hàng, quảng bá, du lịch. Gặp các sao sát, kị sẽ chủ về kinh doanh thất bại, hoặc bị áp lực ở nơi xa.

Tinh hệ Thiên Cơ và Cự Môn không quyến luyến cố thổ, tính hệ Thiên Cơ và Thiên Lương thì quyến luyến quê hương. Đây là tính chất cơ bản dùng để luận đoán phân biệt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung thiên di

Xem thêm Thiên Cơ ở cung thiên di

Thiên Cơ ở cung thiên di, chủ về nên đi xa, rời khỏi quê hương để phát triển. Đây là do tính chất hiếu động, trôi nổi của Thiên Cơ. Nhưng không nhất định là định cư ở tha hương, có lúc chỉ vì nghề nghiệp mà thường xa gia đình. Ở thời cổ đại, là dịch phu (người chuyển thư từ, công văn), thủy thủ; ở thời hiện đại có thể là thuyền viên, nhân viên hàng không, vận tải, v.v. .. thậm chí có lúc chỉ chủ về bản thân mệnh tạo thường chuyển công tác, đổi nghề.

Cổ nhân nói: “Thiên Cơ xuất ngoại gặp quý nhân, ở nhà thì thị phi.” (Thiên Cơ xuất ngoại ngộ quý, cư gia ngã tác thị phi.). Ở đây không được luận chung chung, chỉ trong tình hình cung mệnh vô chính diệu, mượn sao an cung thiên di (tức ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Thiên Cơ, Thái Âm”; ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “Thiên Cơ, Cự Môn”), nếu tam phương tứ chính của cung thiên di hội sao cát, ưu hơn cung mệnh, mới ứng nghiệm.

Lại như Cự Môn an mệnh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thái Dương Hóa Kị, còn gặp Hôa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp; cung thiên di là Thiên Cơ độc tọa, thì vẫn thích hợp rời khỏi nơi sinh ra hoặc nơi đã ở lâu; nhất là Thiên Cơ ở cung Ngọ hội Lộc Tồn ở cung Dần, cũng nên thiên di.

Cung thiên di là Thiên Cơ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về xuất ngoại bôn ba bận rộn, sương gió đắng cay, không ở yên một nơi; đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về điều tiếng thị phi; đồng độ với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trở ngại trắc trở. Nếu có các sát tinh tụ tập, lại gặp các sao Thiên Hình, Đại Hao, sẽ chủ về phá tài hoặc gặp bất trắc. Nhất là lúc Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, càng chủ về xuất ngoại gặp nhiều rối rắm, bị một phen hú vía, nhưng rốt cuộc có thể hóa giải.

Cung thiên di là Thiên Cơ gặp “Lộc Mã giao trì”, tuy chủ về thường di chuyển, nhưng lại hưởng thụ nhiều; nêu gặp Thiên Mã mà không gặp Lộc Tồn, lại đồng cung với sát tinh, thì ở nơi xa ắt sẽ vất và nhiều mà chẳng được gì, hoặc bôn ba khổ lụy, không ở yên một nơi.

Thiên Cơ ở cung thiên di có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, không nên gặp thêm các sao đào hoa, nếu không, không những trôi nổi bất an, mà còn vì tình cảm mà bị giữ lại ở tha hương. Gặp cát tinh thì chủ về lập nghiệp ở nơi xa; gặp sát tinh thì hao tài, phá tán ở nơi xa.

Thiên Cơ ở cung thiên di có các sao cát hội hợp, chủ về rời khỏi quê hương để phát triển là đại lợi.

Thiên Cơ gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về đi xa được nhiều người nâng đỡ. Do Thiên Lương là “Ấm tinh”, nên còn chủ về gặp nhiều cơ hội có sẵn; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp thì càng đúng. Dù có sát tinh, bất quá cũng chỉ bị một phen hú vía; sát tinh và cát tinh lẫn lộn, thường thường chủ về nhờ họa mà được phúc, ví dụ như lúc gặp phiền phức thì lại nhờ đó mà quen biết với người có lực chi viện.

Thiên Cơ gặp Thái Âm đồng độ hoặc vây chiếu, thông thường nên đi xa để kiếm tiền, nhưng ắt sẽ suốt ngày gặp phiền phức và bận rộn. Gặp sao lộc thì càng tốt, vì sao lộc và Thái Ám khí cơ hợp nhau. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì trái lại, sẽ chủ về hao tài, phá tán. Gặp cát hóa, sao cát lẫn lộn với sát tinh, chủ về tuy kiếm được tiền nhưng gặp nhiều thị phi, hoặc chủ về thành công mà có trắc trở. Cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tề má định.

Thiên Cơ gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, ý nghĩa cơ bản là trôi dạt, rất nên đi xa kinh doanh, nhất là làm các nghề nghiệp như bán hàng, chào hàng, quảng bá, du lịch. Gặp các sao sát, kị sẽ chủ về kinh doanh thất bại, hoặc bị áp lực ở nơi xa.

Tinh hệ Thiên Cơ và Cự Môn không quyến luyến cố thổ, tính hệ Thiên Cơ và Thiên Lương thì quyến luyến quê hương. Đây là tính chất cơ bản dùng để luận đoán phân biệt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button