Tử vi

Thiên Cơ ở cung tử nữ

Thiên Cơ ở cung tử nữ, thông thường đều chủ về ít con trai, nhưng nhị phòng hay người bên ngoài thì sinh nhiều con trai. Nói về quan hệ xã hội, cũng chủ về bản thân mệnh tạo có ít người dưới quyền và ít có hậu bối kế thừa, hoặc chủ về thường hay thay đổi và chậm có.

Thiên Cơ có “sao đôi” phụ, tá hội họp, thi số con cái tăng lên, nhưng vẫn nhiều con gái, mà ít con trai. Nhất là lúc có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều con gái; trường hợp ở cung Thân có Thái Âm cùng bay đến thì càng đúng. Luận về hậu bối dưới quyền tình huống cũng tương tự như vậy. Thiên Cơ hội hợp với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có con trai. Được với các sao đào hoa thì có thể sinh con gái. Nếu chỉ hội hai, ba sát tinh, đồng thời gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì có thể nhị phòng hay người bên ngoài sinh con trai.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Cự Môn, chủ về chỉ có một con trai; còn chủ về thường thay đổi người dưới quyền trực tiếp của bản thân mệnh tạo; nếu có môn sinh đệ tử, quan hệ cũng không mật thiết.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sinh khó hoặc sinh thiếu tháng, cũng chủ về sau khi con cái sinh ra không bao lâu thì vì hoàn cảnh khách quan phải đi xa hay xuất ngoại, nên thường xa cách. Trường họp được cát hóa, lại được sao cát nâng đỡ, mà không có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về nên nuôi dạy con cái thành nhân tài chuyên nghiệp, như chuyên viên kế hoạch, quản lí, hay tài vụ; không nên kinh doanh buôn bán.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Cự Môn Hóa Kị hoặc Thiên Cơ Hóa Kị, nên chú ý tính cách của con cái, cần phải cải thiện tính lí tưởng quá cao và khuyết điểm thiếu thiết thực của chúng, nếu không dễ phạm sai lầm.

Đối với trường hợp Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Vũ Khúc Thất Sát”, “Liêm Trinh, Tham Lang” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương, chủ về có một hai con, nhưng sinh khó hay sinh thiếu tháng. Nếu có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về không có con trai, nếu có cũng sinh thiếu tháng; còn chủ về hậu bối dưới quyền rất ít, còn thường hay thay đổi. Trường hợp được cát hóa, có thể làm tăng số con cái, địa vị của con cái cũng cao hơn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, con cái có thể có tính ưa soi bói, bới móc, nên chú ý dạy dỗ để cải thiện, phát triển thành tính cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ phù hợp với các công việc như giám sát, quản lí, lập kế hoạch, v.v…

Đối với Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Vũ Khúc, Thiên Lương là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, ở cung Dần thì có ba con, hai trai một gái; ở cung Thân thì có nhiều con gái, chỉ có một con trai; nếu có các sao đào hoa hội họp, thì có nhiều con gái, nhưng cũng chủ về nhị phòng hay tì thiếp sinh con trai.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp sát tinh, lại gặp thêm các sao đào hoa, Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con trai của cô làm người thừa tự, tức bản thân mệnh tạo không có con trai, nhận con của chị em gái làm con nuôi. Ở thời hiện đại hiếm có tình hình này.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, hội Thiên Đồng Hóa Kị, lại gặp sát tinh trùng trùng, chủ về sinh khó hay sinh thiếu tháng, hoặc con cái ít mà nhiều nạn tai, bệnh tật. Gặp “sao đôi” phụ, tá hoặc cát hóa, chủ về số con cái tăng lên, cũng có thể cải thiện phẩm cách và thiên phú của con cái. Thông thường chủ về tâm tư hiếu động, trôi nổi bất định, Hóa Kị thi hướng nội, tinh thần căng thẳng, cát thì chủ về thông minh mẫn tiệp.

Đối với “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Thiên Đồng, Thiên Lương, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về chỉ có một con trai; gặp các sao đào hoa thì nhiều con gái.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, dù được cát hóa, cũng chủ về quan hệ giữa hai đời bất hòa; gặp các sao sát, kị thì càng nặng. Luận đoán về quan hệ với hậu bối thì chủ về có ngăn cách; sát tinh nặng lại gặp thêm các sao Âm Sát, Thiên Hư, sẽ chủ về bị thuộc hạ thân tín bán đứng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, phần nhiều chủ về lúc đầu tốt sau xấu, vì vậy lúc luận đoán cung tử nữ nên chú ý tính chất này. Rất ghét đồng độ với Hóa Tinh, Linh Tinh, chủ về sự bất hòa càng nặng.

Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, phần nhiều chủ về chia li, ngăn cách; nếu Cự Môn Hóa Kị, thì có điều tiếng tranh chấp. Cần phải gặp sao lộc mới có thể cải sửa tính chất, nhưng cũng chỉ chủ về giữa hai đời bề ngoài thì dung hòa, nhưng trong thâm tâm vẫn khắc kị.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn”, các cung hạn tử nữ Thiên Lương ở cung Tị, Thiên Đồng ở cung Hợi là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, hơi gặp sát tinh thì chủ về sinh khó, sinh thiếu tháng. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, sẽ chủ về con cái lúc bé nhiều nạn tai, bệnh tật, dễ gặp bất trắc, một phen hú vía, đến khi lớn lên thì rời xa cha mẹ. Cho nên đối với quan hệ với hậu bối dưới quyền, cũng chủ về không lâu dài.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa, hoặc hội sao cát, chủ về con cái thông minh, nhưng có chủ kiến. Lúc còn bé không nên hạn chế chúng nhiều quá, nếu không sẽ gây trở ngại cho sự phát triển tâm trí của chúng. Luận về hậu bối thì có được trợ thủ có năng lực làm việc độc lập.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về xa cách con cái; đồng cung với Kình Dương, Đà La, thì nên nuôi dạy con hứng thú về phương diện khoa học kĩ thuật.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, mượn “Thái Dương, Cự Môn” để hội hợp, “Thái Dương, Cự Môn” chủ về tài ăn nói, vì vậy cũng nên nuôi dạy con cái phát triển về phương diện này.

Đối với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Thái Dương Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm” là những đạỉ vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi độc tọa, đối nhau với Thái Âm, ở cung Tị là tốt. Thiên Cơ ở cung Hợi, Thái Âm ở cung Tị lạc hãm, người sinh vào ban ngày và người sinh vào nửa cuối của tháng, bất lợi về con gái đầu lòng.

Thiên Cơ ở cung Tị, chủ về có hai con gái, một con trai; ở cung Hợi, chậm có con trai. Có các sao đào hoa đồng cung thì số con gái tăng lên. Có các sao phụ, tá cát đồng cung, thì số con cái tăng lên.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chính thất không có con trai, mà nhị phòng hay tì thiếp sinh con trai.

Có các sao đào hoa đồng cung, sát tinh nặng, lại gặp “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về không có con trai, nhận con của chị em gái làm con nuôi.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu không có sao cát, nhung có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Diêu đồng cung, chủ về hậu bối hay thuộc hạ thân tín có thủ đoạn, âm mưu. Nếu gặp “sao đôi” Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về có con gái nhờ cậy được. Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung tử nữ

Xem thêm Thiên Cơ ở cung tử nữ

Thiên Cơ ở cung tử nữ, thông thường đều chủ về ít con trai, nhưng nhị phòng hay người bên ngoài thì sinh nhiều con trai. Nói về quan hệ xã hội, cũng chủ về bản thân mệnh tạo có ít người dưới quyền và ít có hậu bối kế thừa, hoặc chủ về thường hay thay đổi và chậm có.

Thiên Cơ có “sao đôi” phụ, tá hội họp, thi số con cái tăng lên, nhưng vẫn nhiều con gái, mà ít con trai. Nhất là lúc có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều con gái; trường hợp ở cung Thân có Thái Âm cùng bay đến thì càng đúng. Luận về hậu bối dưới quyền tình huống cũng tương tự như vậy. Thiên Cơ hội hợp với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có con trai. Được với các sao đào hoa thì có thể sinh con gái. Nếu chỉ hội hai, ba sát tinh, đồng thời gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì có thể nhị phòng hay người bên ngoài sinh con trai.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Cự Môn, chủ về chỉ có một con trai; còn chủ về thường thay đổi người dưới quyền trực tiếp của bản thân mệnh tạo; nếu có môn sinh đệ tử, quan hệ cũng không mật thiết.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sinh khó hoặc sinh thiếu tháng, cũng chủ về sau khi con cái sinh ra không bao lâu thì vì hoàn cảnh khách quan phải đi xa hay xuất ngoại, nên thường xa cách. Trường họp được cát hóa, lại được sao cát nâng đỡ, mà không có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về nên nuôi dạy con cái thành nhân tài chuyên nghiệp, như chuyên viên kế hoạch, quản lí, hay tài vụ; không nên kinh doanh buôn bán.

Thiên Cơ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Cự Môn Hóa Kị hoặc Thiên Cơ Hóa Kị, nên chú ý tính cách của con cái, cần phải cải thiện tính lí tưởng quá cao và khuyết điểm thiếu thiết thực của chúng, nếu không dễ phạm sai lầm.

Đối với trường hợp Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử nữ “Vũ Khúc Thất Sát”, “Liêm Trinh, Tham Lang” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Lương, chủ về có một hai con, nhưng sinh khó hay sinh thiếu tháng. Nếu có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về không có con trai, nếu có cũng sinh thiếu tháng; còn chủ về hậu bối dưới quyền rất ít, còn thường hay thay đổi. Trường hợp được cát hóa, có thể làm tăng số con cái, địa vị của con cái cũng cao hơn.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, con cái có thể có tính ưa soi bói, bới móc, nên chú ý dạy dỗ để cải thiện, phát triển thành tính cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ phù hợp với các công việc như giám sát, quản lí, lập kế hoạch, v.v…

Đối với Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử nữ “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Vũ Khúc, Thiên Lương là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, ở cung Dần thì có ba con, hai trai một gái; ở cung Thân thì có nhiều con gái, chỉ có một con trai; nếu có các sao đào hoa hội họp, thì có nhiều con gái, nhưng cũng chủ về nhị phòng hay tì thiếp sinh con trai.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp sát tinh, lại gặp thêm các sao đào hoa, Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con trai của cô làm người thừa tự, tức bản thân mệnh tạo không có con trai, nhận con của chị em gái làm con nuôi. Ở thời hiện đại hiếm có tình hình này.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, hội Thiên Đồng Hóa Kị, lại gặp sát tinh trùng trùng, chủ về sinh khó hay sinh thiếu tháng, hoặc con cái ít mà nhiều nạn tai, bệnh tật. Gặp “sao đôi” phụ, tá hoặc cát hóa, chủ về số con cái tăng lên, cũng có thể cải thiện phẩm cách và thiên phú của con cái. Thông thường chủ về tâm tư hiếu động, trôi nổi bất định, Hóa Kị thi hướng nội, tinh thần căng thẳng, cát thì chủ về thông minh mẫn tiệp.

Đối với “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử nữ Thiên Đồng, Thiên Lương, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về chỉ có một con trai; gặp các sao đào hoa thì nhiều con gái.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, dù được cát hóa, cũng chủ về quan hệ giữa hai đời bất hòa; gặp các sao sát, kị thì càng nặng. Luận đoán về quan hệ với hậu bối thì chủ về có ngăn cách; sát tinh nặng lại gặp thêm các sao Âm Sát, Thiên Hư, sẽ chủ về bị thuộc hạ thân tín bán đứng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, phần nhiều chủ về lúc đầu tốt sau xấu, vì vậy lúc luận đoán cung tử nữ nên chú ý tính chất này. Rất ghét đồng độ với Hóa Tinh, Linh Tinh, chủ về sự bất hòa càng nặng.

Nếu Thiên Cơ Hóa Kị, phần nhiều chủ về chia li, ngăn cách; nếu Cự Môn Hóa Kị, thì có điều tiếng tranh chấp. Cần phải gặp sao lộc mới có thể cải sửa tính chất, nhưng cũng chỉ chủ về giữa hai đời bề ngoài thì dung hòa, nhưng trong thâm tâm vẫn khắc kị.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn”, các cung hạn tử nữ Thiên Lương ở cung Tị, Thiên Đồng ở cung Hợi là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, hơi gặp sát tinh thì chủ về sinh khó, sinh thiếu tháng. Nếu có các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, sẽ chủ về con cái lúc bé nhiều nạn tai, bệnh tật, dễ gặp bất trắc, một phen hú vía, đến khi lớn lên thì rời xa cha mẹ. Cho nên đối với quan hệ với hậu bối dưới quyền, cũng chủ về không lâu dài.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa, hoặc hội sao cát, chủ về con cái thông minh, nhưng có chủ kiến. Lúc còn bé không nên hạn chế chúng nhiều quá, nếu không sẽ gây trở ngại cho sự phát triển tâm trí của chúng. Luận về hậu bối thì có được trợ thủ có năng lực làm việc độc lập.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về xa cách con cái; đồng cung với Kình Dương, Đà La, thì nên nuôi dạy con hứng thú về phương diện khoa học kĩ thuật.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, mượn “Thái Dương, Cự Môn” để hội hợp, “Thái Dương, Cự Môn” chủ về tài ăn nói, vì vậy cũng nên nuôi dạy con cái phát triển về phương diện này.

Đối với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử nữ “Thái Dương Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm” là những đạỉ vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi độc tọa, đối nhau với Thái Âm, ở cung Tị là tốt. Thiên Cơ ở cung Hợi, Thái Âm ở cung Tị lạc hãm, người sinh vào ban ngày và người sinh vào nửa cuối của tháng, bất lợi về con gái đầu lòng.

Thiên Cơ ở cung Tị, chủ về có hai con gái, một con trai; ở cung Hợi, chậm có con trai. Có các sao đào hoa đồng cung thì số con gái tăng lên. Có các sao phụ, tá cát đồng cung, thì số con cái tăng lên.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chính thất không có con trai, mà nhị phòng hay tì thiếp sinh con trai.

Có các sao đào hoa đồng cung, sát tinh nặng, lại gặp “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về không có con trai, nhận con của chị em gái làm con nuôi.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu không có sao cát, nhung có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Diêu đồng cung, chủ về hậu bối hay thuộc hạ thân tín có thủ đoạn, âm mưu. Nếu gặp “sao đôi” Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về có con gái nhờ cậy được. Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử nữ “Thiên Đồng Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button