Tử vi

Thiên cơ Thái Âm ở dần thân

Thái Âm ở dần thân, thiên cơ cùng

Cả đời nhiều đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có hoa đào gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Người tính tình nhu, tiến thối không quyết.

Như trời mã ở cung mệnh hoặc ở di chuyển, cả đời tất nhiều ra ngoài, đi xa, rời đi sinh trưởng nơi đến phương xa định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, dời động xuất ngoại.

Bạn đang xem: Thiên cơ Thái Âm ở dần thân

Thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, vi “Cơ nguyệt đồng lương “Cách, không nên tự mình làm lão bản, nhiều sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc chỗ xử lý sự vụ đấy công tác, thường xuyên ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi thiên phủ giáp mệnh, thêm cát trời sanh tính lạc quan, hài hước khôi hài, cả đời khoái hoạt, có thể thành quý cách.

Giáp bính mình quý sinh năm nhân, tài Quan song mỹ. Bính đinh sinh năm nhân cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, đầy tớ trai người hầu, nữ nhân làm kỹ nữ. Xương khúc đồng cung, nam nữ giai cảm tình phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không thêm cát, nam nên là bộc từ cấp dưới, bình thường cán sự; nữ mệnh tắc nhiều làm phục vụ tính chất công tác, bị ngoại tình, thậm chí thành làm kỹ nữ.

Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, nữ mệnh xinh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm dật, phúc không được đầy đủ đẹp, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch các chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc là nhân tình phụ, cùng người tư thông, hoặc làm kỹ nữ, cũng chủ hình khắc, thêm tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương chỉ đây luận.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên cơ Thái Âm ở dần thân

Thái Âm ở dần thân, thiên cơ cùng

Cả đời nhiều đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có hoa đào gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Người tính tình nhu, tiến thối không quyết.

Như trời mã ở cung mệnh hoặc ở di chuyển, cả đời tất nhiều ra ngoài, đi xa, rời đi sinh trưởng nơi đến phương xa định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, dời động xuất ngoại.

Thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, vi “Cơ nguyệt đồng lương “Cách, không nên tự mình làm lão bản, nhiều sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc chỗ xử lý sự vụ đấy công tác, thường xuyên ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi thiên phủ giáp mệnh, thêm cát trời sanh tính lạc quan, hài hước khôi hài, cả đời khoái hoạt, có thể thành quý cách.

Giáp bính mình quý sinh năm nhân, tài Quan song mỹ. Bính đinh sinh năm nhân cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, đầy tớ trai người hầu, nữ nhân làm kỹ nữ. Xương khúc đồng cung, nam nữ giai cảm tình phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không thêm cát, nam nên là bộc từ cấp dưới, bình thường cán sự; nữ mệnh tắc nhiều làm phục vụ tính chất công tác, bị ngoại tình, thậm chí thành làm kỹ nữ.

Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, nữ mệnh xinh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm dật, phúc không được đầy đủ đẹp, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch các chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc là nhân tình phụ, cùng người tư thông, hoặc làm kỹ nữ, cũng chủ hình khắc, thêm tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương chỉ đây luận.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button