Tử vi

Thiên diêu ngôi sao ở thập nhị cung

Thiên diêu ngôi sao thuộc hỏa, nãi dâm dật ngôi sao, chủ hoa đào, phong lưu. Thiên diêu ngôi sao được gọi là huyền ảo ngôi sao, vi Thái Âm tới tinh.

Ngôi sao này cùng tình dục, nữ nhân có quan hệ, phàm là nữ tính chúc mừng nhĩ mông, nguyệt sự, giấy vệ sinh giai chủ tới.

 
Hình tính

 
Mặt phạm vi, mi thanh mục tú, dung mạo động lòng người, thích cách ăn mặc. Hướng ngoại, lỗ mảng, cơ trí, hư vinh, bất cần đời.

Vui mừng uống rượu, tốt hát du, đúng văn nghệ cũng có thiên phú, cách nói năng động lòng người, ứng đối có một bộ.

 
Tổng luận

 
Thiên diêu đơn thủ hoặc sở hội tinh diệu phi vi hoa đào ngôi sao, chủ hiếu học, cơ biến, có khác phái duyến.

Như gặp Thái Âm, phá quân, hồng loan, thiên hỉ, đô chủ phiêu đãng, vui mừng nơi nơi phong lưu, sẽ hình sát, tắc nam chính màu hồng phấn tranh cãi cập quan phi, nữ chính rủi ro, thất thân.

Thiên diêu cùng tử vi đồng cung, vị “Hoa đào phạm chủ “, đặc biệt tử vi ở mão dậu tất cùng tham lang đồng cung, lại thêm thiên diêu, tắc lại “Hoa đào phạm chủ vi chí dâm “, tử vi liền thành dâm đế.

Cùng văn tinh gặp nhau, thiên môn học thuật có thành tựu, cũng chủ tài vận hưởng thụ thông.

Đại nạn, năm xưa gặp phùng, chủ nhận thức bằng hữu khác phái, thả cảm tình tiến triển nhanh, cứ thế mến nhau. Gặp loan vui mừng, chủ hôn khánh.

Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập mệnh, thân, phúc đức, càng kị ở trên thuật cung vị cùng với những cái khác hoa đào ngôi sao đồng độ.

Cung vị

 
Cung huynh đệ

Nhiều tỷ muội, thiếu huynh đệ. Nếu gặp cánh cửa cực lớn hoặc tham lang, chủ có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha tới huynh đệ.

 
Cung phu thê

Có tái hôn tới có thể. Gặp sát kị, phá quân, tham lang, tả hữu, định chủ tái hôn.

 
Cung tử nữ

Chủ tử nữ nhân tuấn lệ, thông minh, chủ nữ nhân nhiều, nam hài ít.

 
Cung tài bạch

Hội cát ngôi sao, tài vận tốt, thả làm công tác chung nhiều phái nữ dũ biết kiếm tiền. Nếu sẽ sát kị, không kiếp, tắc nhân khác phái mà rủi ro.

 
Cung tật ách

Thiên diêu thuần âm thủy, chủ âm hư, bệnh di tinh, nữ chính đỏ bạch đái.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, thả nhiều quý nhân là nữ tính. Lại chủ khác phái duyến tốt.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thích đổi chức nghiệp, hoàn cảnh làm việc.

 
Cung nô bộc

Bằng hữu nhiều, năng lực giao tế khá mạnh, cũng nên có khác phái duyến.

 
Cung điền trạch

Không lành, dù có gia sản cũng sẽ có biến. Chủ vui mừng nuôi bồ câu, lại chủ phụ cận có cống ngầm, nhà vệ sinh công cộng, bồ câu phòng.

 
Cung phúc đức

Chủ nhiều ảo tưởng hình, phong lưu, khác phái duyến tốt.

 
Cung phụ mẫu

Bản nhân dung mạo không tệ. Sẽ hoa đào, cha mẹ một trong có thể tái hôn; sẽ sát, chú ý cha mẹ hình tổn thương.

Ps: các ngôi sao ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên diêu ngôi sao ở thập nhị cung

Thiên diêu ngôi sao thuộc hỏa, nãi dâm dật ngôi sao, chủ hoa đào, phong lưu. Thiên diêu ngôi sao được gọi là huyền ảo ngôi sao, vi Thái Âm tới tinh.

Ngôi sao này cùng tình dục, nữ nhân có quan hệ, phàm là nữ tính chúc mừng nhĩ mông, nguyệt sự, giấy vệ sinh giai chủ tới.

Thiên diêu đấy hoa đào, phần lớn tiễn mua, phong lưu một chút mà thôi.

 
Hình tính

 
Mặt phạm vi, mi thanh mục tú, dung mạo động lòng người, thích cách ăn mặc. Hướng ngoại, lỗ mảng, cơ trí, hư vinh, bất cần đời.

Vui mừng uống rượu, tốt hát du, đúng văn nghệ cũng có thiên phú, cách nói năng động lòng người, ứng đối có một bộ.

 
Tổng luận

 
Thiên diêu đơn thủ hoặc sở hội tinh diệu phi vi hoa đào ngôi sao, chủ hiếu học, cơ biến, có khác phái duyến.

Như gặp Thái Âm, phá quân, hồng loan, thiên hỉ, đô chủ phiêu đãng, vui mừng nơi nơi phong lưu, sẽ hình sát, tắc nam chính màu hồng phấn tranh cãi cập quan phi, nữ chính rủi ro, thất thân.

Thiên diêu cùng tử vi đồng cung, vị “Hoa đào phạm chủ “, đặc biệt tử vi ở mão dậu tất cùng tham lang đồng cung, lại thêm thiên diêu, tắc lại “Hoa đào phạm chủ vi chí dâm “, tử vi liền thành dâm đế.

Cùng văn tinh gặp nhau, thiên môn học thuật có thành tựu, cũng chủ tài vận hưởng thụ thông.

Đại nạn, năm xưa gặp phùng, chủ nhận thức bằng hữu khác phái, thả cảm tình tiến triển nhanh, cứ thế mến nhau. Gặp loan vui mừng, chủ hôn khánh.

Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập mệnh, thân, phúc đức, càng kị ở trên thuật cung vị cùng với những cái khác hoa đào ngôi sao đồng độ.

Cung vị

 
Cung huynh đệ

Nhiều tỷ muội, thiếu huynh đệ. Nếu gặp cánh cửa cực lớn hoặc tham lang, chủ có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha tới huynh đệ.

 
Cung phu thê

Có tái hôn tới có thể. Gặp sát kị, phá quân, tham lang, tả hữu, định chủ tái hôn.

 
Cung tử nữ

Chủ tử nữ nhân tuấn lệ, thông minh, chủ nữ nhân nhiều, nam hài ít.

 
Cung tài bạch

Hội cát ngôi sao, tài vận tốt, thả làm công tác chung nhiều phái nữ dũ biết kiếm tiền. Nếu sẽ sát kị, không kiếp, tắc nhân khác phái mà rủi ro.

 
Cung tật ách

Thiên diêu thuần âm thủy, chủ âm hư, bệnh di tinh, nữ chính đỏ bạch đái.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, thả nhiều quý nhân là nữ tính. Lại chủ khác phái duyến tốt.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Thích đổi chức nghiệp, hoàn cảnh làm việc.

 
Cung nô bộc

Bằng hữu nhiều, năng lực giao tế khá mạnh, cũng nên có khác phái duyến.

 
Cung điền trạch

Không lành, dù có gia sản cũng sẽ có biến. Chủ vui mừng nuôi bồ câu, lại chủ phụ cận có cống ngầm, nhà vệ sinh công cộng, bồ câu phòng.

 
Cung phúc đức

Chủ nhiều ảo tưởng hình, phong lưu, khác phái duyến tốt.

 
Cung phụ mẫu

Bản nhân dung mạo không tệ. Sẽ hoa đào, cha mẹ một trong có thể tái hôn; sẽ sát, chú ý cha mẹ hình tổn thương.

Ps: các ngôi sao ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button