Tử vi

Thiên diêu sao tình tường thả

Thiên diêu ngôi sao: ngũ hành thuộc quý thủy. Nói chung, quý tinh diệu tính thủy cùng cảm tình hoa đào có quan hệ.(

Bạn đang xem: Thiên diêu sao tình tường thả


1


)Thiên diêu chủ phong lưu dâm đãng việc, mão dậu tuất hợi vi miếu địa, thân tử thìn dần tị ngọ bình thản, xấu chưa hãm địa. Được gọi làHuyền ảo. Gương mặt phạm vi, hồng vàng sắc mặt, ở bên trong ải hơi mập, mặt mày rõ ràng, động tác lỗ mảng. Vào miếu tư sắc xinh đẹp, tính cách biểu hiện cơ mưu. Trên học thuật có tương đương thiên phú, cách nói năng tốt, có dạo chơi nhân gian, bất cần đời cách điệu. Hướng ngoại. Vui mừng trang sức, hư vinh, hãm đất nhiều nghi, thâm trầm, kẻ khác không mò ra. Không dễ dàng cùng tin người khác. Ứng đối không tệ. Cũng vui mừng trang sức. Hát đối ca, du lịch tương đương yêu thích.(


2


)Thiên diêu người tốt uống rượu, cả đời nhiều phiêu đãng. Thái Âm, phá quân, hồng loan, thiên diêu, đô chủ phiêu đãng. Ở miếu địa thủ mệnh thân cung, chủ hiếu học, thả đúng học thuật có tương đương độ sâu tu dưỡng. Cũng có thống ngự năng lực. Nếu có chút tham hoa luyến rượu. Hãm địa gặp ác sát, nhân nữ tính rủi ro, thậm chí nhân màu hồng phấn tranh cãi làm ra tố tụng.(


3


)Thiên diêu kình dương cùng chủ hỏa. Nhưng theo công tác thống kê, thiên diêu, kình dương cùng Sát Phá Lang đồng cung, không cần thiết sẽ chết non, nhưng năm mới sẽ có tứ chi hình tổn thương việc. Khai đao, đánh nhau, hoặc bị thương các loại tới tai nạn đổ máu.(


4


)Thiên diêu tử vi đồng cung, gọi là hoa đào phạm chủ. Tử vi ở mão dậu nơi, tả hữu xương khúc giáp cũng gọi là hoa đào phạm chủ vận mệnh. Hàm trì, thiên diêu, văn khúc cùng tử vi đồng cung, đều là. Tử tham mão dậu phải phòng hoạn cảm tình sắc dục vấn đề lên gút mắt, thêm hoa đào lại lợi hại.(


5


)Nếu thiên diêu Liêm Tham cùng tắm rửa đụng nhau, hội Tam Hợp sát phá tan lúc, chủ cả đời cảm tình không tốt, phức tạp thực.(


6


)Văn khúc thiên diêu đồng cung ở trên học thuật sẽ có thành tựu. Mà loại học thuật, bình thường vi thuật số, hoặc bất nhập môn đấy học thuật. Duy nhất phát tài ắt không tệ. Nếu cung tài bạch tốt, càng có thể như thế đoạn.(


7


)Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập thân mệnh phúc đức. Chỉ thấy thiên diêu, không thấy mặt khác hoa đào ngôi sao còn tốt. Nếu gặp mặt khác hoa đào ngôi sao, như uy ao, hồng loan, tham lang, liêm trinh, đều là khá bất lợi.(


8


)Thiên diêu hãm địa, chính tinh miếu vượng, trên học thuật sẽ có thành tựu, cảm tình cũng không quá phức tạp.(


9


)Thiên diêu cùng chính tinh giai hãm địa, cả đời phiêu đãng vất vả, cả đời không thể an hưởng trong nhà.(


10


)Thiên diêu thủ phúc đức, vô sát hướng, chủ khác phái duyến không tệ.(


11


)Đại tiểu hạn phùng thiên diêu, chủ kết giao bằng hữu khác phái, lại sẽ thấy mình biết. Tốc độ tiến triển nhanh, hơn nữa khả phát triển thực chất quan hệ. Cùng hàm trì có tương đồng đấy tác dụng. Đại tiểu hạn có thiên diêu, tam phương hồng loan thiên hỉ, hoặc mặt khác hoa đào ngôi sao, chủ có một đoạn luyến ái quá trình. Gặp hồng loan thiên hỉ, thậm chí có thể chém làm có thể kết hôn. Đại tiểu hạn gặp thiên diêu, phá quân chủ thuỷ ách. Như ở hạn vận tới cung tật ách đụng tới, vừa…lại có sát tinh đồng thời đến xúc động cung phụ mẫu lúc, chủ trong khoảng thời gian này cha mẹ có không chuyện may mắn phát sinh.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên diêu sao tình tường thả

Thiên diêu ngôi sao: ngũ hành thuộc quý thủy. Nói chung, quý tinh diệu tính thủy cùng cảm tình hoa đào có quan hệ.(


1


)Thiên diêu chủ phong lưu dâm đãng việc, mão dậu tuất hợi vi miếu địa, thân tử thìn dần tị ngọ bình thản, xấu chưa hãm địa. Được gọi làHuyền ảo. Gương mặt phạm vi, hồng vàng sắc mặt, ở bên trong ải hơi mập, mặt mày rõ ràng, động tác lỗ mảng. Vào miếu tư sắc xinh đẹp, tính cách biểu hiện cơ mưu. Trên học thuật có tương đương thiên phú, cách nói năng tốt, có dạo chơi nhân gian, bất cần đời cách điệu. Hướng ngoại. Vui mừng trang sức, hư vinh, hãm đất nhiều nghi, thâm trầm, kẻ khác không mò ra. Không dễ dàng cùng tin người khác. Ứng đối không tệ. Cũng vui mừng trang sức. Hát đối ca, du lịch tương đương yêu thích.(


2


)Thiên diêu người tốt uống rượu, cả đời nhiều phiêu đãng. Thái Âm, phá quân, hồng loan, thiên diêu, đô chủ phiêu đãng. Ở miếu địa thủ mệnh thân cung, chủ hiếu học, thả đúng học thuật có tương đương độ sâu tu dưỡng. Cũng có thống ngự năng lực. Nếu có chút tham hoa luyến rượu. Hãm địa gặp ác sát, nhân nữ tính rủi ro, thậm chí nhân màu hồng phấn tranh cãi làm ra tố tụng.(


3


)Thiên diêu kình dương cùng chủ hỏa. Nhưng theo công tác thống kê, thiên diêu, kình dương cùng Sát Phá Lang đồng cung, không cần thiết sẽ chết non, nhưng năm mới sẽ có tứ chi hình tổn thương việc. Khai đao, đánh nhau, hoặc bị thương các loại tới tai nạn đổ máu.(


4


)Thiên diêu tử vi đồng cung, gọi là hoa đào phạm chủ. Tử vi ở mão dậu nơi, tả hữu xương khúc giáp cũng gọi là hoa đào phạm chủ vận mệnh. Hàm trì, thiên diêu, văn khúc cùng tử vi đồng cung, đều là. Tử tham mão dậu phải phòng hoạn cảm tình sắc dục vấn đề lên gút mắt, thêm hoa đào lại lợi hại.(


5


)Nếu thiên diêu Liêm Tham cùng tắm rửa đụng nhau, hội Tam Hợp sát phá tan lúc, chủ cả đời cảm tình không tốt, phức tạp thực.(


6


)Văn khúc thiên diêu đồng cung ở trên học thuật sẽ có thành tựu. Mà loại học thuật, bình thường vi thuật số, hoặc bất nhập môn đấy học thuật. Duy nhất phát tài ắt không tệ. Nếu cung tài bạch tốt, càng có thể như thế đoạn.(


7


)Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập thân mệnh phúc đức. Chỉ thấy thiên diêu, không thấy mặt khác hoa đào ngôi sao còn tốt. Nếu gặp mặt khác hoa đào ngôi sao, như uy ao, hồng loan, tham lang, liêm trinh, đều là khá bất lợi.(


8


)Thiên diêu hãm địa, chính tinh miếu vượng, trên học thuật sẽ có thành tựu, cảm tình cũng không quá phức tạp.(


9


)Thiên diêu cùng chính tinh giai hãm địa, cả đời phiêu đãng vất vả, cả đời không thể an hưởng trong nhà.(


10


)Thiên diêu thủ phúc đức, vô sát hướng, chủ khác phái duyến không tệ.(


11


)Đại tiểu hạn phùng thiên diêu, chủ kết giao bằng hữu khác phái, lại sẽ thấy mình biết. Tốc độ tiến triển nhanh, hơn nữa khả phát triển thực chất quan hệ. Cùng hàm trì có tương đồng đấy tác dụng. Đại tiểu hạn có thiên diêu, tam phương hồng loan thiên hỉ, hoặc mặt khác hoa đào ngôi sao, chủ có một đoạn luyến ái quá trình. Gặp hồng loan thiên hỉ, thậm chí có thể chém làm có thể kết hôn. Đại tiểu hạn gặp thiên diêu, phá quân chủ thuỷ ách. Như ở hạn vận tới cung tật ách đụng tới, vừa…lại có sát tinh đồng thời đến xúc động cung phụ mẫu lúc, chủ trong khoảng thời gian này cha mẹ có không chuyện may mắn phát sinh.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button