Tử vi

Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu

Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu

Cách cục này thuộc trường hợp Cơ Đồng giao hội với sao Cự Môn trong nhóm Cự Nhật. Khi đó Thiên Cơ cư tại Sửu Mùi và Cự Môn tại Tị Hợi tam hợp chiếu hình thành bộ Cự Cơ Đồng có tính chất riêng đặc trưng mang tính phản kháng, không được yên ổn, may mắn như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên bộ CNĐL khó thành công khi kiến sát tinh như cách Cự Cơ Đồng. Thiên Đồng là ngôi sao chủ phúc lợi, thường làm việc liên quan tới cộng đồng tuy nhiên khó có được thành công rực rỡ do tính hưởng thụ của sao này. Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu có Thái Âm xung. Tính chất ban đầu của Thiên Đồng bình thường không có sự vượt trội như các cách Đồng Lương hay Đồng Âm ban đầu đã chứa sự may mắn của cả cách cục. Vì vậy bộ sao này cần thiết có bàng tinh hợp cách để trợ lực và giảm tính xấu xa, mờ ám của cách này. Tại cung Mão có thể gặp bộ Khôi Việt ở tuổi Nhâm Quý và ở tuổi Bính Đinh với mệnh an tại Dậu. Thiên Đồng là sao phúc hậu khi gặp Khôi Việt hình thành cách Đồng Việt chủ phát phúc. Từ phúc của Thiên Đồng có thể là phúc lợi, phúc phận với bản thân của người có sao này. Thiên Đồng khi tốt là bất phạ tai ương tức không bị vạ với tai ương họa hại. Qua nghiệm lí mệnh có sao này tính cách có khuynh hướng tâm linh, tôn giáo lớn, thường gặp các sự việc nguy hiểm rồi tai qua nạn khỏi nhanh chóng, thích sự hưởng thụ an nhàn, việc này khác hưởng thụ của sao Tham Lang thiên về việc đáp ứng được ham muốn này lại sinh tới ham muốn khác. Cái thụ hưởng của Thiên Đồng đơn giản hơn, có khi chỉ là đáp ứng cho người khác một yêu cầu. Vì vậy Thiên Đồng luôn có suy nghĩ đơn giản, trẻ hơn so với cùng lứa tuổi. Thiên Đồng khi độc tọa đầy đủ toàn bộ tính chất của sao này. Thiên Đồng cần gặp nhất là bộ Khôi Việt, kế đến là cách cục Tam Hóa.

Ở cách Cự Đồng Cơ khó được cả bộ Tam Hóa, với tuổi Đinh gặp cách Khoa Quyền Kỵ có Lộc xung là cách hay. Với tuổi Bính có Cơ Đồng thành bộ Quyền Lộc, hỉ được Xương Khúc hình thành bộ tam hóa Khoa Quyền Lộc có tính thành công lớn. Thiên Đồng hoán cải vô thường có Tả Hữu giúp sức khiến sự thất bại giảm thiểu. Thường có sao này hay gặp cảnh làm việc tới lúc khó khăn bỏ dở, không chịu được gian truân mà tìm cách để thoát khỏi khó khăn, vì vậy khi đứng một mình đôi khi cần sát tinh kích phát. Như cách Thiên Đồng Kình Dương uy chấn ở biên di. Tuy nhiên cần tránh trường hợp Sát Kỵ trùng trùng khiến sao này gặp nguy hiểm tới bản thân vì tính dụng hóa Sát tinh không mạnh như Cự Môn hay Sát Phá. Thiên Đồng hay cả bộ Cự Cơ Đồng ưa gặp cách Đào Hồng Cô Quả chủ sự vui vẻ, hạnh phúc dù cho không có nhiều danh lợi. Cách cục này thường trong xã hội là người không bền chí nên ít gặp thành công rực rỡ, tuy nhiên xét về mặt tinh thần là cách tốt đẹp được cách bất phá tai ương mà cuộc sống thanh bình. Thiên Đồng tối kỵ Hỏa Linh xâm phá, tất nhiên là xét ở trường hợp đồng cung nếu đi với Hỏa Tinh chủ sự nông nổi, bất an trong tâm tính khiến mệnh tạo trở nên vất vả hơn. Nếu gặp Linh Tinh chủ sự lạnh nhạt trong việc đối xử cộng đồng. Thiên Đồng lấy niềm vui vì giúp đỡ kẻ khác nên gọi là Phúc, nếu ở mặt này xấu thì tính chất biến đổi về cách tự phấn đấu để hoạch phát vì không có chỗ dựa tinh thần. Bộ Hỏa Linh còn khiến tổ hợp Cự Cơ Đồng thêm rắc rối và mâu thuẫn của Cự Môn với những điều gặp đẩy lên.

Bạn đang xem: Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu

Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu

Cách cục này thuộc trường hợp Cơ Đồng giao hội với sao Cự Môn trong nhóm Cự Nhật. Khi đó Thiên Cơ cư tại Sửu Mùi và Cự Môn tại Tị Hợi tam hợp chiếu hình thành bộ Cự Cơ Đồng có tính chất riêng đặc trưng mang tính phản kháng, không được yên ổn, may mắn như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên bộ CNĐL khó thành công khi kiến sát tinh như cách Cự Cơ Đồng. Thiên Đồng là ngôi sao chủ phúc lợi, thường làm việc liên quan tới cộng đồng tuy nhiên khó có được thành công rực rỡ do tính hưởng thụ của sao này. Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu có Thái Âm xung. Tính chất ban đầu của Thiên Đồng bình thường không có sự vượt trội như các cách Đồng Lương hay Đồng Âm ban đầu đã chứa sự may mắn của cả cách cục. Vì vậy bộ sao này cần thiết có bàng tinh hợp cách để trợ lực và giảm tính xấu xa, mờ ám của cách này. Tại cung Mão có thể gặp bộ Khôi Việt ở tuổi Nhâm Quý và ở tuổi Bính Đinh với mệnh an tại Dậu. Thiên Đồng là sao phúc hậu khi gặp Khôi Việt hình thành cách Đồng Việt chủ phát phúc. Từ phúc của Thiên Đồng có thể là phúc lợi, phúc phận với bản thân của người có sao này. Thiên Đồng khi tốt là bất phạ tai ương tức không bị vạ với tai ương họa hại. Qua nghiệm lí mệnh có sao này tính cách có khuynh hướng tâm linh, tôn giáo lớn, thường gặp các sự việc nguy hiểm rồi tai qua nạn khỏi nhanh chóng, thích sự hưởng thụ an nhàn, việc này khác hưởng thụ của sao Tham Lang thiên về việc đáp ứng được ham muốn này lại sinh tới ham muốn khác. Cái thụ hưởng của Thiên Đồng đơn giản hơn, có khi chỉ là đáp ứng cho người khác một yêu cầu. Vì vậy Thiên Đồng luôn có suy nghĩ đơn giản, trẻ hơn so với cùng lứa tuổi. Thiên Đồng khi độc tọa đầy đủ toàn bộ tính chất của sao này. Thiên Đồng cần gặp nhất là bộ Khôi Việt, kế đến là cách cục Tam Hóa.

Ở cách Cự Đồng Cơ khó được cả bộ Tam Hóa, với tuổi Đinh gặp cách Khoa Quyền Kỵ có Lộc xung là cách hay. Với tuổi Bính có Cơ Đồng thành bộ Quyền Lộc, hỉ được Xương Khúc hình thành bộ tam hóa Khoa Quyền Lộc có tính thành công lớn. Thiên Đồng hoán cải vô thường có Tả Hữu giúp sức khiến sự thất bại giảm thiểu. Thường có sao này hay gặp cảnh làm việc tới lúc khó khăn bỏ dở, không chịu được gian truân mà tìm cách để thoát khỏi khó khăn, vì vậy khi đứng một mình đôi khi cần sát tinh kích phát. Như cách Thiên Đồng Kình Dương uy chấn ở biên di. Tuy nhiên cần tránh trường hợp Sát Kỵ trùng trùng khiến sao này gặp nguy hiểm tới bản thân vì tính dụng hóa Sát tinh không mạnh như Cự Môn hay Sát Phá. Thiên Đồng hay cả bộ Cự Cơ Đồng ưa gặp cách Đào Hồng Cô Quả chủ sự vui vẻ, hạnh phúc dù cho không có nhiều danh lợi. Cách cục này thường trong xã hội là người không bền chí nên ít gặp thành công rực rỡ, tuy nhiên xét về mặt tinh thần là cách tốt đẹp được cách bất phá tai ương mà cuộc sống thanh bình. Thiên Đồng tối kỵ Hỏa Linh xâm phá, tất nhiên là xét ở trường hợp đồng cung nếu đi với Hỏa Tinh chủ sự nông nổi, bất an trong tâm tính khiến mệnh tạo trở nên vất vả hơn. Nếu gặp Linh Tinh chủ sự lạnh nhạt trong việc đối xử cộng đồng. Thiên Đồng lấy niềm vui vì giúp đỡ kẻ khác nên gọi là Phúc, nếu ở mặt này xấu thì tính chất biến đổi về cách tự phấn đấu để hoạch phát vì không có chỗ dựa tinh thần. Bộ Hỏa Linh còn khiến tổ hợp Cự Cơ Đồng thêm rắc rối và mâu thuẫn của Cự Môn với những điều gặp đẩy lên.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button