Tử vi

Thiên Đồng Hóa Kị (can Canh)

Thiên Đồng là phúc tinh, có tác dụng giải tai ách, cho nên không sợ Hóa Kị làm hại, lúc bị Hóa Kị xung kích ảnh hưởng khá nhỏ, nhất là lúc Thiên Đồng nhập miếu, mức độ ảnh hưởng của Hóa Kị đối với nó càng yếu, không đáng kể, nhưng nếu lạc hãm và thêm sát tinh, thì bị hại khá lớn. Thiên Đồng Hóa Kị khá dễ gặp rắc rối về phương diện tình cảm, lạc hãm thì càng rõ rệt.

Tứ hóa trong Đẩu Số, môn phái khác nhau sẽ có truyền thụ khác nhau, can Canh là hỗn loạn nhất, có thuyết cho rằng Thái Âm Hóa Kị, có thuyết lại cho rằng Thiên Tướng Hóa Kị, cũng có thuyết cho rằng Thiên Đồng Hóa Kị. Theo quan điểm của Trung Châu phái Vương Đình Chi, Tả Phụ và Hữu Bật không Hóa Khoa, Thiên Đồng có thể Hóa Kị.

Luận điểm chủ trương Thiên Đồng không Hóa Kị cho rằng Thiên Đồng là phúc tinh, có phúc tinh đương nhiên sẽ không gặp trở ngại, bất lợi và rắc rối. Luận điểm của Trung Châu phái lại cho rằng, lúc Thiên Đồng Hóa Kị, luận đoán trực tiếp nhất là, có phúc mà không được hưởng. Nói về phương diện tình cảm, thường thường là điềm báo có duyên số xấu, hoặc về tinh thần là trống rỗng và phiền muộn.

Bạn đang xem: Thiên Đồng Hóa Kị (can Canh)

Trên con đường trải qua của đời người, ngoại trừ một số cách cục đặc biệt, lúc Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Mệnh, rắc rối của nó thường thường sẽ biểu hiện ở sinh hoạt tinh thần, chớ không phải ở sinh hoạt vật chất. Nếu có Cự Môn đồng cung hoặc ở đối cung, thì rắc rối về tình cảm trong cả cuộc đời sẽ càng lớn.

Thiên Đồng được gọi là “Phúc tinh”, tính chất cơ bản nhất là “từ không đến có”. Ví dụ như “tay trắng làm nên”… Lúc nó Hóa Kị, tính chất này vẫn không thay đổi, nhưng trong quá trình của cuộc sống đặc biệt sẽ gặp nhiều sóng gió trắc trở, nhất là đau khổ nội tâm.

Mang tính chất này mở rộng ra, đây cũng có thể là điềm báo bị tổn thương về phương diện tình cảm. Ví dụ bị bạn bè tốt làm tổn thương, hoặc bạn tri kỷ mà lại hiểu lầm mình, các loại tâm trạng như vậy chỉ có mệnh chủ mới hiểu được.

Do điều kiện không tốt của Thiên Đồng Hóa Kị chủ yếu ở phương diện tinh thần, do đó nó rất ghét ở cung Phúc Đức. Nhưng nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hay hội chiếu, Thiên Đồng Hóa Kị có lúc lại biến thành điềm cát, trái lại sẽ chủ về người này có nhân sinh quan đặc biệt, lối suy ngĩ của họ phần nhiều người ngoài không hiểu được, nhưng mệnh chủ lại tự có niềm vui riêng.

Nếu có Âm sát, Thiên Riêu đồng cung, thì mệnh chủ phải tu dưỡng tâm tính, nếu không đời người tất sẽ gặp nhiều đả kích nghiêm trọng, hơn nữa có khả năng vì vậy mà gục ngã không gượng dậy được.

Thiên Đồng Hóa Kị không nên ở các cung lục thân, ảnh hưởng trược tiếp nhất là tình cảm thay đổi đến nỗi mối quan hệ trở nên xấu đi và thành bất lợi, hoặc người thân thuộc gặp chuyện không may, đến nỗi mệnh chủ phải đau lòng rơi lệ

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Phụ Mẫu, thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, là điềm rời xa gia đình, lìa bỏ quê cha đất tổ, hoặc làm con nuôi người khác.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Đồng Hóa Kị (can Canh)

Thiên Đồng là phúc tinh, có tác dụng giải tai ách, cho nên không sợ Hóa Kị làm hại, lúc bị Hóa Kị xung kích ảnh hưởng khá nhỏ, nhất là lúc Thiên Đồng nhập miếu, mức độ ảnh hưởng của Hóa Kị đối với nó càng yếu, không đáng kể, nhưng nếu lạc hãm và thêm sát tinh, thì bị hại khá lớn. Thiên Đồng Hóa Kị khá dễ gặp rắc rối về phương diện tình cảm, lạc hãm thì càng rõ rệt.

Tứ hóa trong Đẩu Số, môn phái khác nhau sẽ có truyền thụ khác nhau, can Canh là hỗn loạn nhất, có thuyết cho rằng Thái Âm Hóa Kị, có thuyết lại cho rằng Thiên Tướng Hóa Kị, cũng có thuyết cho rằng Thiên Đồng Hóa Kị. Theo quan điểm của Trung Châu phái Vương Đình Chi, Tả Phụ và Hữu Bật không Hóa Khoa, Thiên Đồng có thể Hóa Kị.

Luận điểm chủ trương Thiên Đồng không Hóa Kị cho rằng Thiên Đồng là phúc tinh, có phúc tinh đương nhiên sẽ không gặp trở ngại, bất lợi và rắc rối. Luận điểm của Trung Châu phái lại cho rằng, lúc Thiên Đồng Hóa Kị, luận đoán trực tiếp nhất là, có phúc mà không được hưởng. Nói về phương diện tình cảm, thường thường là điềm báo có duyên số xấu, hoặc về tinh thần là trống rỗng và phiền muộn.

Trên con đường trải qua của đời người, ngoại trừ một số cách cục đặc biệt, lúc Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Mệnh, rắc rối của nó thường thường sẽ biểu hiện ở sinh hoạt tinh thần, chớ không phải ở sinh hoạt vật chất. Nếu có Cự Môn đồng cung hoặc ở đối cung, thì rắc rối về tình cảm trong cả cuộc đời sẽ càng lớn.

Thiên Đồng được gọi là “Phúc tinh”, tính chất cơ bản nhất là “từ không đến có”. Ví dụ như “tay trắng làm nên”… Lúc nó Hóa Kị, tính chất này vẫn không thay đổi, nhưng trong quá trình của cuộc sống đặc biệt sẽ gặp nhiều sóng gió trắc trở, nhất là đau khổ nội tâm.

Mang tính chất này mở rộng ra, đây cũng có thể là điềm báo bị tổn thương về phương diện tình cảm. Ví dụ bị bạn bè tốt làm tổn thương, hoặc bạn tri kỷ mà lại hiểu lầm mình, các loại tâm trạng như vậy chỉ có mệnh chủ mới hiểu được.

Do điều kiện không tốt của Thiên Đồng Hóa Kị chủ yếu ở phương diện tinh thần, do đó nó rất ghét ở cung Phúc Đức. Nhưng nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hay hội chiếu, Thiên Đồng Hóa Kị có lúc lại biến thành điềm cát, trái lại sẽ chủ về người này có nhân sinh quan đặc biệt, lối suy ngĩ của họ phần nhiều người ngoài không hiểu được, nhưng mệnh chủ lại tự có niềm vui riêng.

Nếu có Âm sát, Thiên Riêu đồng cung, thì mệnh chủ phải tu dưỡng tâm tính, nếu không đời người tất sẽ gặp nhiều đả kích nghiêm trọng, hơn nữa có khả năng vì vậy mà gục ngã không gượng dậy được.

Thiên Đồng Hóa Kị không nên ở các cung lục thân, ảnh hưởng trược tiếp nhất là tình cảm thay đổi đến nỗi mối quan hệ trở nên xấu đi và thành bất lợi, hoặc người thân thuộc gặp chuyện không may, đến nỗi mệnh chủ phải đau lòng rơi lệ

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Phụ Mẫu, thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, là điềm rời xa gia đình, lìa bỏ quê cha đất tổ, hoặc làm con nuôi người khác.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button