Tử vi

Thiên đồng mão dậuThiên đồng mão dậu

Bạn đang xem: Thiên đồng mão dậu

Có chết oan chết uổng đấy có thể, ở cung dậu càng nhưng.

Thiên đồng ở mão: như Thái Âm ở dậu phân thủ thân mệnh, cả đời có hưởng thụ, duy cảm tình phức tạp, nữ mệnh đấy đối tượng kết hôn tất nhiên rất nhiều, đồng âm ở mão dậu mệnh thiên một đường gặp một phần sát tinh, dữ nhiều lành ít.

Thiên đồng ở dậu: cùng ở mão cùng luận, nữ mệnh thiên đồng ở dậu, cung thân không ở di chuyển thủ Thái Âm, cả đời có ly hôn việc. Nếu cung thân ở cung thiên di thêm hoa đào ngôi sao, vi gái gọi hoặc ngu nhạc giới mưu sinh; như cung phúc đức có hoa đào, thêm sát, làm kỹ nữ chi lưu.

( tuyết thiên chú thích: thiên đồng ở mão dậu lúc, gặp kình dương, rất dễ phát sinh ngoại thương. )

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên đồng mão dậuThiên đồng mão dậu

Có chết oan chết uổng đấy có thể, ở cung dậu càng nhưng.

Thiên đồng ở mão: như Thái Âm ở dậu phân thủ thân mệnh, cả đời có hưởng thụ, duy cảm tình phức tạp, nữ mệnh đấy đối tượng kết hôn tất nhiên rất nhiều, đồng âm ở mão dậu mệnh thiên một đường gặp một phần sát tinh, dữ nhiều lành ít.

Thiên đồng ở dậu: cùng ở mão cùng luận, nữ mệnh thiên đồng ở dậu, cung thân không ở di chuyển thủ Thái Âm, cả đời có ly hôn việc. Nếu cung thân ở cung thiên di thêm hoa đào ngôi sao, vi gái gọi hoặc ngu nhạc giới mưu sinh; như cung phúc đức có hoa đào, thêm sát, làm kỹ nữ chi lưu.

( tuyết thiên chú thích: thiên đồng ở mão dậu lúc, gặp kình dương, rất dễ phát sinh ngoại thương. )

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button