Tử vi

Thiên Đồng ở cung điền trạch

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, thông thường chủ về tay trắng làm nên, có thể mua thêm nhà cửa đất đai; nếu gặp sao lộc thì sẽ mua thêm nhiều nhà cửa đất đai.

Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Kị, tuy có thể tự tạo dựng sản nghiệp, nhưng vì sản nghiệp mà buồn phiền, hoặc hao tồn tinh thần. Cho nên Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp các sao cát, lại nên kinh doanh bất động sản; Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp sát tinh thi không nên, chủ về xảy ra bất hòa, tranh chấp vì bất động sản.

Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về vì sản nghiệp mà sinh rối rắm khó xử; gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì vì sản nghiệp hao tổn tinh thần, rốt cuộc còn phá tán, thất bại; sát tinh ít thì thích hợp làm nghề mua bán bất động sản, còn chủ về nơi ở gần chợ búa.

Thiên Đồng Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La đồng độ, thì vì mua bất động sản mà xảy ra thị phi; nếu các sao sát, kị, không, kiếp không nặng, thì thị phi không lớn, chỉ gặp phiền phức nhỏ mà thôi.

Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về sau trung niên và vãn niên có thể mua thêm nhiều bất động sản, mà còn ở khu vực thượng lưu. Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, gặp sát tinh, sẽ chủ về không mua bất động sản trên vùng cao và có nhiều đất đai nhà cửa.

Thiên Đồng Hóa Quyền hội Cự Môn Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về quản lí công ti hoặc nhà cửa của gia tộc, vì vậy mà xảy ra phiền phức; nếu lại gặp các sao sát, kị trùng trùng, ắt sẽ có kiện tụng; nếu tự mua thì không xảy ra bất hòa, tranh chấp.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ, được cát hóa và có sao cát, cổ nhân cho rằng có thể nuôi cá, trồng hoa quả mà thành cự phú; ở thời hiện đại, cũng thích hợp làm nông trại, hoặc chủ về ở nơi yên tĩnh. Mượn “Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa đế hội hợp, thì nên ở mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi khác hay nước ngoài.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung điền trạch, mà Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về nhà ở không tiện đường giao thông; nếu Thái Âm Hóa Kị, nên đề phòng vì mua thêm nhà cửa đất đai mà phá tài; gặp Âm Sát, thì dưới nền nhà có mộ của người xưa, ngày nay tuy ít gặp tình trạng này nhưng cũng đáng tham khảo.

Tinh hệ “Thiên Đồng, Cự Môn” phần nhiều bất lợi về điền trạch; trừ phi được cát hóa và có sao cát mà không gặp sát tinh, nếu không, hễ mua bất động sản là bị tổn thất. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì ắt sẽ vì bất động sản gặp phiền phức, thậm chí xảy ra kiện cáo.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở cung điền trạch, còn chủ về nhị phòng hay con trai lớn mua thêm nhà cửa đất đai, nhưng phải gặp sao lộc mới đúng.

Tổ hợp tinh hệ “Thiên Đồng, Thiên Lương”, chủ về tăng tính lưu động, vì vậy cung điền trạch mà gặp tinh hệ này, rất nên làm nghề mua bán bất động sản.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” được cát hóa, thì bán trước mua sau. Nếu Thiên Lương Hóa Lộc, bất kể mua hay bán bất động sản, đều gặp chút ít phiền phức.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, đối nhau với Thiên Lương, tính chất tốt hơn trường hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ, chủ về mua thêm nhà cửa đất đai khá thuận lợi.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, do Thiên Đồng thiên nặng về hưởng thụ tinh thần, cho nên trong các tình huống thông thường đều chủ về hoàn cảnh nơi ở có thể hưởng thụ thú thanh nhàn, mà không chủ về có nhiều bất động sản.

Đến lưu niên Thiên Đồng thủ cung điền trạch, gặp các sao sát, kị, chủ về sửa sang nhà cửa; được cát hóa và có sao cát, chủ về mua thêm bất động sản.

Thiên Đồng có Hỏa Tinh đồng độ, gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao và có lưu sát xung khởi, chủ về dễ xảy ra hỏa hoạn; gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu thì chỉ bị một phen hú vía.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, công sở làm việc nên trang hoàng cho đẹp, có tính chất nghệ thuật thương nghiệp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung điền trạch

Xem thêm Thiên Đồng ở cung điền trạch

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, thông thường chủ về tay trắng làm nên, có thể mua thêm nhà cửa đất đai; nếu gặp sao lộc thì sẽ mua thêm nhiều nhà cửa đất đai.

Nhưng nếu Thiên Đồng Hóa Kị, tuy có thể tự tạo dựng sản nghiệp, nhưng vì sản nghiệp mà buồn phiền, hoặc hao tồn tinh thần. Cho nên Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp các sao cát, lại nên kinh doanh bất động sản; Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp sát tinh thi không nên, chủ về xảy ra bất hòa, tranh chấp vì bất động sản.

Thiên Đồng Hóa Kị mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về vì sản nghiệp mà sinh rối rắm khó xử; gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì vì sản nghiệp hao tổn tinh thần, rốt cuộc còn phá tán, thất bại; sát tinh ít thì thích hợp làm nghề mua bán bất động sản, còn chủ về nơi ở gần chợ búa.

Thiên Đồng Hóa Kị, có Kình Dương, Đà La đồng độ, thì vì mua bất động sản mà xảy ra thị phi; nếu các sao sát, kị, không, kiếp không nặng, thì thị phi không lớn, chỉ gặp phiền phức nhỏ mà thôi.

Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về sau trung niên và vãn niên có thể mua thêm nhiều bất động sản, mà còn ở khu vực thượng lưu. Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, gặp sát tinh, sẽ chủ về không mua bất động sản trên vùng cao và có nhiều đất đai nhà cửa.

Thiên Đồng Hóa Quyền hội Cự Môn Hóa Kị ở cung điền trạch, chủ về quản lí công ti hoặc nhà cửa của gia tộc, vì vậy mà xảy ra phiền phức; nếu lại gặp các sao sát, kị trùng trùng, ắt sẽ có kiện tụng; nếu tự mua thì không xảy ra bất hòa, tranh chấp.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ, được cát hóa và có sao cát, cổ nhân cho rằng có thể nuôi cá, trồng hoa quả mà thành cự phú; ở thời hiện đại, cũng thích hợp làm nông trại, hoặc chủ về ở nơi yên tĩnh. Mượn “Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa đế hội hợp, thì nên ở mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi khác hay nước ngoài.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung điền trạch, mà Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về nhà ở không tiện đường giao thông; nếu Thái Âm Hóa Kị, nên đề phòng vì mua thêm nhà cửa đất đai mà phá tài; gặp Âm Sát, thì dưới nền nhà có mộ của người xưa, ngày nay tuy ít gặp tình trạng này nhưng cũng đáng tham khảo.

Tinh hệ “Thiên Đồng, Cự Môn” phần nhiều bất lợi về điền trạch; trừ phi được cát hóa và có sao cát mà không gặp sát tinh, nếu không, hễ mua bất động sản là bị tổn thất. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì ắt sẽ vì bất động sản gặp phiền phức, thậm chí xảy ra kiện cáo.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở cung điền trạch, còn chủ về nhị phòng hay con trai lớn mua thêm nhà cửa đất đai, nhưng phải gặp sao lộc mới đúng.

Tổ hợp tinh hệ “Thiên Đồng, Thiên Lương”, chủ về tăng tính lưu động, vì vậy cung điền trạch mà gặp tinh hệ này, rất nên làm nghề mua bán bất động sản.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” được cát hóa, thì bán trước mua sau. Nếu Thiên Lương Hóa Lộc, bất kể mua hay bán bất động sản, đều gặp chút ít phiền phức.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, đối nhau với Thiên Lương, tính chất tốt hơn trường hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ, chủ về mua thêm nhà cửa đất đai khá thuận lợi.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, do Thiên Đồng thiên nặng về hưởng thụ tinh thần, cho nên trong các tình huống thông thường đều chủ về hoàn cảnh nơi ở có thể hưởng thụ thú thanh nhàn, mà không chủ về có nhiều bất động sản.

Đến lưu niên Thiên Đồng thủ cung điền trạch, gặp các sao sát, kị, chủ về sửa sang nhà cửa; được cát hóa và có sao cát, chủ về mua thêm bất động sản.

Thiên Đồng có Hỏa Tinh đồng độ, gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao và có lưu sát xung khởi, chủ về dễ xảy ra hỏa hoạn; gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu thì chỉ bị một phen hú vía.

Thiên Đồng thủ cung điền trạch, công sở làm việc nên trang hoàng cho đẹp, có tính chất nghệ thuật thương nghiệp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button