Tử vi

Thiên Đồng ở cung giao hữu

Thiên Đồng ở cung giao hữu, chủ về giao du rộng. Vì Thiên Đồng có tính chất tình cảm mà còn ôn hòa, cho nên dễ kết giao bạn bè; quan hệ với người dưới quyền cũng tốt. Gặp cát tinh, trợ lực tăng lên.

Thiên Đồng Hóa Lộc, giao du được bạn bè hữu ích; nếu Thiên Đồng Hóa Kị, sẽ chủ về thiếu trợ lực. Hóa Kị còn gặp sát tinh, chủ về có kết cục rất xấu.

Thiên Đồng đồng độ với Kình Dương, Đà La, sau trung niên mới có bạn bè hữu ích, trợ lực không thiếu. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì trợ lực không lâu dài.

Tổ hợp Thiên Đồng và Thái Âm, thông thường chủ về có bạn bè hữu ích. Hóa Lộc thì giao du bạn bè ở nhiều phương diện; như nếu không gặp cát tinh thì không thể kéo dài. Gặp sát tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền gây lụy. Thái Âm Hóa Kị sẽ chủ về phá tài, rất không nên hợp tác đầu tư với bạn bè. “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về không được bạn bè hay người dưới quyền tôn trọng.

Tổ hợp Thiên Đồng và Cự Môn, dù không gặp sát tinh cũng chủ về dễ sinh hiểu lầm; nếu gặp sát tinh, sẽ chủ về đổ vỡ tình cảm, tự chuốc thị phi, oán trách. Nếu “Thiên Đồng, Cự Môn” ở cung giao hữu, thì cung mệnh ắt sẽ là Phá Quân, thường có khuynh hướng hợp tác với người khác làm việc, nhưng thường thường chia tay giữa đường, mà còn xảy ra hiểu lầm sâu nặng; gặp các sao sát, kị thì bị tổn thất.

Thiên Đồng chủ về tình cảm, gặp Cự Môn đồng độ hay vây chiếu, thì tình cảm bị ảnh hưởng của Cự Môn mà xày ra “u ám”, cho nên dễ sinh hiểu lầm. Nếu có sát tinh Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, tại gặp Âm Sát, sẽ chủ về giao du với người xấu mà bị gây lụy.

Tổ hợp Thiên Đồng và Thiên Lương, chủ về có bạn thẳng thắn; Thiên Lương Hóa Khoa thì càng tốt. Có điều, trong các tình huống thông thường đều chủ về người lớn tuổi, cũng chủ về có người dưới quyền nhờ cậy được. Nếu có Thiên Thọ đồng độ, thì tuổi tác chênh lệch rất lớn.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở cung giao hữu, không nên Hóa Lộc, dù Thiên Đồng Hóa Lộc cũng không nên. Nếu không, sẽ chủ về vì tiền mà gây hiểu lầm. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về bị tổn thất.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” cũng chủ về dễ chia li với bạn tri giao hoặc người dưới quyền đắc lực; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thường thường do bị hoàn cảnh ép buộc mà chia li với bạn tri giao hoặc người dưới quyền đắc lực. Gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, sẽ chủ về bản thân mệnh tạo thường vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba bận rộn.

Hễ Thiên Đồng tọa cung giao hữu, gặp Kình Dương, Đà La, chủ về tự chuốc thị phi; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tự chuốc oán, hoặc quan hệ xa cách; gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà bị tổn thất, cũng chủ về bị phản bội.

Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bản thân mệnh tạo rất nhiệt tình với bạn bè, thường vì bạn bè hay người dưới quyền mà bôn tẩu. Nếu gặp Lộc Tồn và Thiên Mã, thì bạn bè hay người dưới quyền không ở yên một nơi, may mà bản thân thường rời xa quê hương, tứ hải là nhà. Cung mệnh có sao cát, sẽ chủ về sự nghiệp to tát.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi và “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ, đều rơi vào hãm địa. Thiên Đồng ở cung Thìn đối nhau với Cự Môn ở cung Tuất; Thiên Đồng ở cung Tuất đối nhau với Cự Môn ở cung Thìn; Cự Môn ở hai cung Thìn, Tuất đều lạc hãm, nên chủ về thị phi rất lớn. Vì vậy, hễ Thiên Đồng thủ cung giao hữu, tuy giao du rộng, nhưng vẫn nên đề phòng không có hiệu quả tốt. Nhất là ứng nghiệm của Cự Môn, thường chủ về đột nhiên xảy ra hiểu lầm.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung giao hữu

Xem thêm Thiên Đồng ở cung giao hữu

Thiên Đồng ở cung giao hữu, chủ về giao du rộng. Vì Thiên Đồng có tính chất tình cảm mà còn ôn hòa, cho nên dễ kết giao bạn bè; quan hệ với người dưới quyền cũng tốt. Gặp cát tinh, trợ lực tăng lên.

Thiên Đồng Hóa Lộc, giao du được bạn bè hữu ích; nếu Thiên Đồng Hóa Kị, sẽ chủ về thiếu trợ lực. Hóa Kị còn gặp sát tinh, chủ về có kết cục rất xấu.

Thiên Đồng đồng độ với Kình Dương, Đà La, sau trung niên mới có bạn bè hữu ích, trợ lực không thiếu. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì trợ lực không lâu dài.

Tổ hợp Thiên Đồng và Thái Âm, thông thường chủ về có bạn bè hữu ích. Hóa Lộc thì giao du bạn bè ở nhiều phương diện; như nếu không gặp cát tinh thì không thể kéo dài. Gặp sát tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền gây lụy. Thái Âm Hóa Kị sẽ chủ về phá tài, rất không nên hợp tác đầu tư với bạn bè. “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về không được bạn bè hay người dưới quyền tôn trọng.

Tổ hợp Thiên Đồng và Cự Môn, dù không gặp sát tinh cũng chủ về dễ sinh hiểu lầm; nếu gặp sát tinh, sẽ chủ về đổ vỡ tình cảm, tự chuốc thị phi, oán trách. Nếu “Thiên Đồng, Cự Môn” ở cung giao hữu, thì cung mệnh ắt sẽ là Phá Quân, thường có khuynh hướng hợp tác với người khác làm việc, nhưng thường thường chia tay giữa đường, mà còn xảy ra hiểu lầm sâu nặng; gặp các sao sát, kị thì bị tổn thất.

Thiên Đồng chủ về tình cảm, gặp Cự Môn đồng độ hay vây chiếu, thì tình cảm bị ảnh hưởng của Cự Môn mà xày ra “u ám”, cho nên dễ sinh hiểu lầm. Nếu có sát tinh Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, tại gặp Âm Sát, sẽ chủ về giao du với người xấu mà bị gây lụy.

Tổ hợp Thiên Đồng và Thiên Lương, chủ về có bạn thẳng thắn; Thiên Lương Hóa Khoa thì càng tốt. Có điều, trong các tình huống thông thường đều chủ về người lớn tuổi, cũng chủ về có người dưới quyền nhờ cậy được. Nếu có Thiên Thọ đồng độ, thì tuổi tác chênh lệch rất lớn.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở cung giao hữu, không nên Hóa Lộc, dù Thiên Đồng Hóa Lộc cũng không nên. Nếu không, sẽ chủ về vì tiền mà gây hiểu lầm. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về bị tổn thất.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” cũng chủ về dễ chia li với bạn tri giao hoặc người dưới quyền đắc lực; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thường thường do bị hoàn cảnh ép buộc mà chia li với bạn tri giao hoặc người dưới quyền đắc lực. Gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, sẽ chủ về bản thân mệnh tạo thường vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba bận rộn.

Hễ Thiên Đồng tọa cung giao hữu, gặp Kình Dương, Đà La, chủ về tự chuốc thị phi; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tự chuốc oán, hoặc quan hệ xa cách; gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà bị tổn thất, cũng chủ về bị phản bội.

Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bản thân mệnh tạo rất nhiệt tình với bạn bè, thường vì bạn bè hay người dưới quyền mà bôn tẩu. Nếu gặp Lộc Tồn và Thiên Mã, thì bạn bè hay người dưới quyền không ở yên một nơi, may mà bản thân thường rời xa quê hương, tứ hải là nhà. Cung mệnh có sao cát, sẽ chủ về sự nghiệp to tát.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi và “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ, đều rơi vào hãm địa. Thiên Đồng ở cung Thìn đối nhau với Cự Môn ở cung Tuất; Thiên Đồng ở cung Tuất đối nhau với Cự Môn ở cung Thìn; Cự Môn ở hai cung Thìn, Tuất đều lạc hãm, nên chủ về thị phi rất lớn. Vì vậy, hễ Thiên Đồng thủ cung giao hữu, tuy giao du rộng, nhưng vẫn nên đề phòng không có hiệu quả tốt. Nhất là ứng nghiệm của Cự Môn, thường chủ về đột nhiên xảy ra hiểu lầm.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button