Tử vi

Thiên Đồng ở cung phu thê

Thiên Đồng chủ về tay trắng làm nên, tức bỏ hết sự nghiệp đang có rồi mới tự lập nên sự nghiệp mới. Mang ý nghĩa này bay vào cung phu thê thì biến thành hai lần nhân duyên. Nhất là ở thời cổ đại, hôn nhân phải qua mai mối (tương đương với “sự nghiệp đang có”), cho nên Thiên Đồng ở cung phu thê phần nhiều chủ về nạp thiếp (tương đương với “tự lập nên sự nghiệp mới”). Ở thời hiện đại, thường thường trước hôn nhân đă từng ở chung với nhau hoặc có tình yêu nổng cháy, sau khi xa nhau mới tái hợp. Cần phải hiểu ý nghĩa, mới có thể luận đoán chi tiết.

Hễ Thiên Đồng ở cung phu thê, đều chủ về lấy vợ nhỏ tuổi, hoặc lấy chồng lớn tuổi, tuổi tác chênh lệch nhau nhiều mới có thể trở thành vợ chồng. Nếu không, nữ mệnh chủ về làm nhị phòng. Đây cũng là đạo “xu cát tị hung”.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nam mệnh chủ về lấy vợ đẹp; nữ mệnh lấy chồng có phong độ. Gặp các sao khoa văn, hoặc các sao đào hoa, chủ về người bạn đời được người khác giới để ý, ưu ái.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phu thê, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về tái hôn thì cát lợi, có thể sống đến bạc đầu. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, tái hôn cũng không cát tường. Hội Cự Môn Hóa Kị thì nhiều điều tiếng, dễ li dị. Hội Thái Dương Hóa Kị, chủ về vợ đa nghi, hoặc chồng nhiều bệnh.

“Thiên Đồng, Thái Âm” gặp sao lộc, nhất là Thiên Đồng Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Lộc, chủ về bản thân mệnh tạo thường sinh lòng hướng ngoại; gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng dễ có tình cảm bên ngoài.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, kị, hình, chủ về sinh li tử biệt, hoặc gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” thủ cung phu thê là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Hóa Kị, Hóa Lộc, đều dễ bị đau khổ vì tình, có tình yêu không bình thường, hoặc yêu đơn phương. Nếu Cự Môn Hóa Kị, vợ chồng hay tranh cãi ồn ào. Trường hợp gặp các sao phụ, tá cát, mà còn thành đôi hội nhập, mới chủ về hôn nhân ổn định. Nếu gặp “sao lẻ”, nếu từng ở chung, hoặc hủy bỏ hôn ước thì có thể tránh phải trải qua hai, ba lần nhân duyên; nên kết hôn muộn, nữ mệnh còn chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Đến cung hạn phu thê “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, phần nhiều yêu người đã kết hôn. Xem các sao đào hoa, hoặc các sao khoa văn ở cung nào để xác định.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung phu thê, cung mệnh là cách “Dương Lương Xương Lộc”; ở cung Mão ưu hơn ở cung Dậu, nhưng đều chủ về người bạn đời có sự nghiệp riêng. Vì vậy nên làm khác nghề, khác chỗ làm việc, nếu không sẽ có nhiều điều tiếng, rối ren.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, nam mệnh chủ về sau khi li hôn, lấy được vợ khác xinh đẹp; nữ mệnh chủ về sau khi tái giá lấy được chồng mới có sự nghiệp tốt hơn. Nam nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ nên lấy chồng lớn tuổi. Nếu không tái hôn, chủ về vợ chồng vì hoàn cảnh mà li tán, sau đó mới tái hợp.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp “sao lẻ” phụ, tá, ắt chủ về tái hôn; gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về vợ chồng chỉ là hư danh, hoặc bị “hình khắc”. Đến cung hạn phu thê Liêm Trinh Hóa Kị hội Vũ Khúc Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm người bạn đời bị nạn tai; ở cung hạn phu thê Thái Dương Hóa Kị hội Thái Âm Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm vợ chồng sinh li.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung phu thê, đối cung là Thái Âm, cũng chủ về người bạn đời xinh đẹp, tuấn tú. Được cát hóa, có sao cát, chủ về hôn nhân hạnh phúc, nhất là trường hợp từng ở chung, sau đó mới chính thức kết hôn thì càng đúng. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ hội, chủ về hai, ba lần hôn nhân. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Đồng ở cung Mão, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Hợi; hoặc Thiên Đồng ở cung Dậu, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Tị; mà có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thiên Đồng, chủ về vì hoàn cảnh khách quan mà vợ chồng chia li.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp; còn có các tạp diệu Giải Thần (Niên Giải, Nguyệt Giải), Quả Tú, Đại Hao, Thiên Hư đồng độ, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

Nam mệnh cung phu thê là Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng không nên gặp Thiên Diêu, Âm Sát, Kiếp Sát, chủ về vợ có thủ đoạn.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Đậu, các cung hạn phu thê Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung phu thê, đối nhau với Cự Môn, tình hình đại khái tương tự như “Thiên Đồng, Cự Môn”. Lây các cung hạn phu thê Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Tướng, “Liêm Trinh, Thất Sát” làm đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao đào hoa, hoặc các sao khoa văn, thành cách cục “phản bối”, chủ về tái hôn tốt hơn hôn nhân lần đầu. Nam mệnh còn chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc được nhạc gia nâng đỡ nên sự nghiệp thành tựu.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, đối nhau với Thiên Lương, tính chất đại khái tương tự như “Thiên Đồng, Thiên Lương”. Lấy các cung hạn phu thê “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Thái Âm, Thái Dương”, Liêm Trinh, làm đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, có Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu hoặc đồng độ, đều chủ về vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc vợ chồng mỗi người một nơi; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng đúng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung phu thê

Xem thêm Thiên Đồng ở cung phu thê

Thiên Đồng chủ về tay trắng làm nên, tức bỏ hết sự nghiệp đang có rồi mới tự lập nên sự nghiệp mới. Mang ý nghĩa này bay vào cung phu thê thì biến thành hai lần nhân duyên. Nhất là ở thời cổ đại, hôn nhân phải qua mai mối (tương đương với “sự nghiệp đang có”), cho nên Thiên Đồng ở cung phu thê phần nhiều chủ về nạp thiếp (tương đương với “tự lập nên sự nghiệp mới”). Ở thời hiện đại, thường thường trước hôn nhân đă từng ở chung với nhau hoặc có tình yêu nổng cháy, sau khi xa nhau mới tái hợp. Cần phải hiểu ý nghĩa, mới có thể luận đoán chi tiết.

Hễ Thiên Đồng ở cung phu thê, đều chủ về lấy vợ nhỏ tuổi, hoặc lấy chồng lớn tuổi, tuổi tác chênh lệch nhau nhiều mới có thể trở thành vợ chồng. Nếu không, nữ mệnh chủ về làm nhị phòng. Đây cũng là đạo “xu cát tị hung”.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nam mệnh chủ về lấy vợ đẹp; nữ mệnh lấy chồng có phong độ. Gặp các sao khoa văn, hoặc các sao đào hoa, chủ về người bạn đời được người khác giới để ý, ưu ái.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phu thê, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về tái hôn thì cát lợi, có thể sống đến bạc đầu. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, tái hôn cũng không cát tường. Hội Cự Môn Hóa Kị thì nhiều điều tiếng, dễ li dị. Hội Thái Dương Hóa Kị, chủ về vợ đa nghi, hoặc chồng nhiều bệnh.

“Thiên Đồng, Thái Âm” gặp sao lộc, nhất là Thiên Đồng Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Lộc, chủ về bản thân mệnh tạo thường sinh lòng hướng ngoại; gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng dễ có tình cảm bên ngoài.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, kị, hình, chủ về sinh li tử biệt, hoặc gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” thủ cung phu thê là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp Hóa Kị, Hóa Lộc, đều dễ bị đau khổ vì tình, có tình yêu không bình thường, hoặc yêu đơn phương. Nếu Cự Môn Hóa Kị, vợ chồng hay tranh cãi ồn ào. Trường hợp gặp các sao phụ, tá cát, mà còn thành đôi hội nhập, mới chủ về hôn nhân ổn định. Nếu gặp “sao lẻ”, nếu từng ở chung, hoặc hủy bỏ hôn ước thì có thể tránh phải trải qua hai, ba lần nhân duyên; nên kết hôn muộn, nữ mệnh còn chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Đến cung hạn phu thê “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, phần nhiều yêu người đã kết hôn. Xem các sao đào hoa, hoặc các sao khoa văn ở cung nào để xác định.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung phu thê, cung mệnh là cách “Dương Lương Xương Lộc”; ở cung Mão ưu hơn ở cung Dậu, nhưng đều chủ về người bạn đời có sự nghiệp riêng. Vì vậy nên làm khác nghề, khác chỗ làm việc, nếu không sẽ có nhiều điều tiếng, rối ren.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, nam mệnh chủ về sau khi li hôn, lấy được vợ khác xinh đẹp; nữ mệnh chủ về sau khi tái giá lấy được chồng mới có sự nghiệp tốt hơn. Nam nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ nên lấy chồng lớn tuổi. Nếu không tái hôn, chủ về vợ chồng vì hoàn cảnh mà li tán, sau đó mới tái hợp.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp “sao lẻ” phụ, tá, ắt chủ về tái hôn; gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về vợ chồng chỉ là hư danh, hoặc bị “hình khắc”. Đến cung hạn phu thê Liêm Trinh Hóa Kị hội Vũ Khúc Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm người bạn đời bị nạn tai; ở cung hạn phu thê Thái Dương Hóa Kị hội Thái Âm Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm vợ chồng sinh li.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung phu thê, đối cung là Thái Âm, cũng chủ về người bạn đời xinh đẹp, tuấn tú. Được cát hóa, có sao cát, chủ về hôn nhân hạnh phúc, nhất là trường hợp từng ở chung, sau đó mới chính thức kết hôn thì càng đúng. Nếu có các sao sát, kị, hình tụ hội, chủ về hai, ba lần hôn nhân. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Đồng ở cung Mão, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Hợi; hoặc Thiên Đồng ở cung Dậu, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Tị; mà có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thiên Đồng, chủ về vì hoàn cảnh khách quan mà vợ chồng chia li.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp; còn có các tạp diệu Giải Thần (Niên Giải, Nguyệt Giải), Quả Tú, Đại Hao, Thiên Hư đồng độ, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

Nam mệnh cung phu thê là Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng không nên gặp Thiên Diêu, Âm Sát, Kiếp Sát, chủ về vợ có thủ đoạn.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Đậu, các cung hạn phu thê Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung phu thê, đối nhau với Cự Môn, tình hình đại khái tương tự như “Thiên Đồng, Cự Môn”. Lây các cung hạn phu thê Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Tướng, “Liêm Trinh, Thất Sát” làm đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao đào hoa, hoặc các sao khoa văn, thành cách cục “phản bối”, chủ về tái hôn tốt hơn hôn nhân lần đầu. Nam mệnh còn chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc được nhạc gia nâng đỡ nên sự nghiệp thành tựu.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, đối nhau với Thiên Lương, tính chất đại khái tương tự như “Thiên Đồng, Thiên Lương”. Lấy các cung hạn phu thê “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Thái Âm, Thái Dương”, Liêm Trinh, làm đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, có Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu hoặc đồng độ, đều chủ về vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc vợ chồng mỗi người một nơi; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng đúng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button