Tử vi

Thiên Đồng ở cung phúc đức

Cung phúc đức ưa gặp Thiên Đồng, chủ về sinh hoạt tinh thần phong phú, còn ưa thích âm nhạc, nhưng có lúc chẳng chủ về sinh hoạt vật chất sung túc.

Thiên Đồng Hóa Lộc, có lúc thất thà quá đáng; nhập miếu thì tốt; lạc hãm thì chủ về muốn làm gì là làm.

Thiên Đồng ứa gặp các sao khoa văn hội hợp, chủ về sự hưởng thụ tinh thần có ý vị thanh nhã.

Nếu gặp các sao sát, hình, thì sự hưởng thụ tinh thần chỉ là tự thỏa mãn, có thể thành nghiện, thậm chí có lúc chìm đắm trong thú vui không lành mạnh.

Thiên Đồng Hóa Kị, thông thường chủ về thị phi rối rắm, nhưng phải có tính chất tự tìm phiền não. Cho nên rất kị có Đà La, Linh Tinh cùng bay đến.

Thiên Đồng Hóa Kị, lại gặp các tạp diệu Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Thiên Diêu, sao không, Âm Sát, Thiên Hư đồng độ hoặc hội hợp, lại có thểm Thiên Đức, Nguyệt Đức, có lúc là biểu trưng cho tinh trạng thiểu năng trí tuệ hoặc chứng tự kỉ.

Thiên Đồng Hóa Quyền thì tâm trạng ổn định, còn có thể chủ động nắm vững khuynh hướng hưởng thụ tinh thần của mình; gặp các sao khoa văn, tính chất rất cao thượng, thanh nhã.

Trường hợp Thiên Đồng Hóa Kị tuy có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ, nhưng nếu không có các sao sát, hình đồng độ, mà còn gặp các sao phụ, tá cát, hoặc gặp Thiên Lương vây chiếu, lại gặp thêm các sao khoa văn, sẽ chủ về người này thông minh mẫn tiệp.

Thiên Đồng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì tâm trạng không ổn định. Dù có sao cát hội hợp, thì không tường, hay nhiều ảo tưởng; nếu có Đà La, Linh Tinh hội hợp, thì thường chìm đắm trong ảo tường, thành một thói tật kì lạ, khiến người ta khó mà hiểu được.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn”, Cự Môn có thể “che ám” tinh thần của Thiên Đồng, cho nên sự hưởng thụ tinh thần thường có khía cạnh u ám, đặc biệt dễ lụy vì tình, hoặc có tình yêu không bình thường, khiến đau khổ nội tâm.

“Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung phúc đức, mà Cự Môn Hóa Kị, đau khổ nội tâm càng nặng. Trường hợp Thiên Đồng Hóa Kị, tuy đau khổ nhưng lại lấy đau khổ làm niềm vui. Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, thì vì nỗi khổ đau thầm kín mà phiền não; Cự Môn Hóa Lộc, tính chất đau khổ nội tâm khá ôn hòa.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” trong các tình hình thông thường đều chủ về an lạc. Nhưng nếu gặp Thiên Mã, Hóa Tinh, thì niềm an lạc này là do chẳng lưu tâm điều gì, nên có thế biến thành tính lười biếng.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Lương Hóa Khoa, chủ về thông minh, quyết đoán, còn chủ về ngoài mềm trong cứng.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” không nên gặp quá nhiều sao phụ, tá; nếu không sẽ thiếu năng lực quyết đoán, thiếu tính độc lập.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Lương Hóa Lộc, thường chủ về do dự, hay có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.

TỐ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” trong các tình hình thông thường cũng chủ về an lạc. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị, hoặc Thái Âm Hóa Kị, lại gặp sao không, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Nguyệt thì chủ về thiểu năng trí tuệ.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thường vì không lưu tâm chuốc phiền não, có “điểm mù” về tư tưởng, dễ vì tình cảm mà mất sáng suốt, hoặc có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

“Thiên Đồng, Thái Âm” Hóa Lộc mới chủ về cuộc đời yên ổn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung phúc đức

Xem thêm Thiên Đồng ở cung phúc đức

Cung phúc đức ưa gặp Thiên Đồng, chủ về sinh hoạt tinh thần phong phú, còn ưa thích âm nhạc, nhưng có lúc chẳng chủ về sinh hoạt vật chất sung túc.

Thiên Đồng Hóa Lộc, có lúc thất thà quá đáng; nhập miếu thì tốt; lạc hãm thì chủ về muốn làm gì là làm.

Thiên Đồng ứa gặp các sao khoa văn hội hợp, chủ về sự hưởng thụ tinh thần có ý vị thanh nhã.

Nếu gặp các sao sát, hình, thì sự hưởng thụ tinh thần chỉ là tự thỏa mãn, có thể thành nghiện, thậm chí có lúc chìm đắm trong thú vui không lành mạnh.

Thiên Đồng Hóa Kị, thông thường chủ về thị phi rối rắm, nhưng phải có tính chất tự tìm phiền não. Cho nên rất kị có Đà La, Linh Tinh cùng bay đến.

Thiên Đồng Hóa Kị, lại gặp các tạp diệu Thiên Hình, Thiên Nguyệt, Thiên Diêu, sao không, Âm Sát, Thiên Hư đồng độ hoặc hội hợp, lại có thểm Thiên Đức, Nguyệt Đức, có lúc là biểu trưng cho tinh trạng thiểu năng trí tuệ hoặc chứng tự kỉ.

Thiên Đồng Hóa Quyền thì tâm trạng ổn định, còn có thể chủ động nắm vững khuynh hướng hưởng thụ tinh thần của mình; gặp các sao khoa văn, tính chất rất cao thượng, thanh nhã.

Trường hợp Thiên Đồng Hóa Kị tuy có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ, nhưng nếu không có các sao sát, hình đồng độ, mà còn gặp các sao phụ, tá cát, hoặc gặp Thiên Lương vây chiếu, lại gặp thêm các sao khoa văn, sẽ chủ về người này thông minh mẫn tiệp.

Thiên Đồng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì tâm trạng không ổn định. Dù có sao cát hội hợp, thì không tường, hay nhiều ảo tưởng; nếu có Đà La, Linh Tinh hội hợp, thì thường chìm đắm trong ảo tường, thành một thói tật kì lạ, khiến người ta khó mà hiểu được.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn”, Cự Môn có thể “che ám” tinh thần của Thiên Đồng, cho nên sự hưởng thụ tinh thần thường có khía cạnh u ám, đặc biệt dễ lụy vì tình, hoặc có tình yêu không bình thường, khiến đau khổ nội tâm.

“Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung phúc đức, mà Cự Môn Hóa Kị, đau khổ nội tâm càng nặng. Trường hợp Thiên Đồng Hóa Kị, tuy đau khổ nhưng lại lấy đau khổ làm niềm vui. Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, thì vì nỗi khổ đau thầm kín mà phiền não; Cự Môn Hóa Lộc, tính chất đau khổ nội tâm khá ôn hòa.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” trong các tình hình thông thường đều chủ về an lạc. Nhưng nếu gặp Thiên Mã, Hóa Tinh, thì niềm an lạc này là do chẳng lưu tâm điều gì, nên có thế biến thành tính lười biếng.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Lương Hóa Khoa, chủ về thông minh, quyết đoán, còn chủ về ngoài mềm trong cứng.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” không nên gặp quá nhiều sao phụ, tá; nếu không sẽ thiếu năng lực quyết đoán, thiếu tính độc lập.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phúc đức, mà Thiên Lương Hóa Lộc, thường chủ về do dự, hay có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ.

TỐ hợp “Thiên Đồng, Thái Âm” trong các tình hình thông thường cũng chủ về an lạc. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị, hoặc Thái Âm Hóa Kị, lại gặp sao không, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Nguyệt thì chủ về thiểu năng trí tuệ.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thường vì không lưu tâm chuốc phiền não, có “điểm mù” về tư tưởng, dễ vì tình cảm mà mất sáng suốt, hoặc có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

“Thiên Đồng, Thái Âm” Hóa Lộc mới chủ về cuộc đời yên ổn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button