Tử vi

Thiên Đồng ở cung sự nghiệp

Thiên Đồng thủ cung sự nghiệp, chủ về tay trắng làm nên; xét ở góc độ khác, nó còn có ý nghĩa là, dù có sự nghiệp của cha cũng khó thừa kế, mà cần phải trải qua khốn khó mới có thành tựu.

Thiên Đồng Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, ý vị tay trắng sáng lập sự nghiệp càng rõ rệt; có lúc còn chủ về đến sau trung niên mới có thể đứng vững, trước trung niên, sự nghiệp gặp nhiều biến động.

Thiên Đồng Hóa Kị, thường thường phải làm việc lúc còn nhỏ tuổi, nhưng sự nghiệp có thể hưng phát sớm hơn trường hợp Thiên Đồng Hóa Lộc, sau trung niên nếu có thể bảo thủ ổn định thì tâm tư có thể thỏa mãn; ở bốn cung Thìn, Tuất, Sứu, Mùi thì càng đúng, trong đó trường hợp ở cung Tuất là thượng cách, trường hợp ở cung Mùi là kế đó.

Thiên Đồng ở cung sự nghiệp, thường thường không cẩn gặp Lộc Tồn, Thiên Mã vẫn chủ về nên rời xa quê hương để phát triền (ở cung mệnh có lúc cũng vậy).

Thiên Đồng rất mẫn cảm đối với tứ sát tinh; có Kình Dương đồng độ, chủ về xảy ra tranh đoạt, tranh chấp trong sự nghiệp; có Đà La đồng độ, chủ về sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn nào đó thì bỗng nhiên xảy ra biến động thay đổi; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về nhiều lo lắng, chủ về nhiều lo lắng, cần phải dốc hết tâm huyết mới có thể thành tựu. Cho nên lúc có tứ sát tinh đồng độ, nếu Thiên Đồng hóa làm sao kị, thì sự nghiệp một đời ắt sẽ gặp sóng gió, trắc trở trùng trùng. Tính chất của Thiên Đồng Hóa Kị hoàn toàn khác với tính chất có sát tinh đồng độ.

Thiên Đồng còn là sao nghệ thuật, có khuynh hướng về âm nhạc; Thiên Đồng ở cung sự nghiệp, có các sao đào hoa hội hợp, có thể phát triển theo hướng nghệ thuật; nhưng tinh hệ “Thiên Đồng, Thiên Lương” không được gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh mới đúng, nếu không sẽ chủ về bỏ dở nửa chừng.

Thiên Đồng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng làm mạnh thêm khí chất nghệ thuật, nhưng cần phải tạo dựng phong cách riêng.

Thiên Đồng ở cung sự nghiệp (hoặc cung mệnh), có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc vây chiếu, nếu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, ca xướng, cần phải chú ý phối hợp với phong cách.

Thiên Đồng có Văn. Xương, Văn Khúc, Thiên Tài đồng độ, cũng thích hợp theo đuổi sự nghiệp văn nghệ; có Long Trì, Phượng Các đồng độ, chủ về làm nhạc công, hoặc làm công tác kĩ thuật trong sự nghiệp văn hóa.

Thiên Đồng có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì Thiên Đồng không được Hóa Kị mới chủ về có trợ lực, nếu không, dù có người dưới quyền vẫn cảm thấy không được trợ giúp, cần phải đích thân làm.

Thiên Đồng còn chủ về hưởng thụ, cho nên lúc ở cung sự nghiệp, thường thích hợp với những nghề nghiệp có sắc thái hưởng thụ hoặc kinh doanh mĩ thuật.

Thiên Đồng không nên nhập Mộ (tức đồng cung với sao Mộ của Trường Sinh thập nhị thần), chủ về nghề nghiệp không hợp với tính tình, hoặc có cảm giác “không gặp minh chúa”.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu gặp Lộc Tồn hay Hóa Lộc, sẽ chủ về thừa kế sự nghiệp của cha, mà còn có thể giữ được, hoặc chủ về phát triển trong cục diện có sẵn, không nên tạo ra cái mới;

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về sự nghiệp gặp nhiều biến động, còn chủ về sự nghiệp đa phương diện, dù làm việc trong cơ quan nhà nước hay công ti, trách nhiệm công việc cũng hay thay đổi, hoặc không chỉ một mối.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về không giữ tổ nghiệp, cũng không thể phòng thủ, cần phải trải qua biến động thì nguồn tiền tài của sự nghiệp mới ổn định.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, mà Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về không ổn định, thường phải rời xa quê hương mới có thể tay trắng sáng lập sự nghiệp; gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng đúng.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung sự nghiệp, thường là người kiêm nhiệm nội vụ lẫn ngoại vụ, còn có tinh thần trách nhiệm, nhưng ít có cơ hội một mình đảm trách công việc.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, dù các sao phụ, tá cát tụ tập đủ, cũng chủ về sự nghiệp thường bỏ dở nửa chừng.

“Thiên Đồng, Cự Môn”có thể theo ngành ẩm thực; gặp Thiên Trù, Hỏa Tinh đồng độ thì càng đúng.

Suy rộng ra, “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về điều tiếng, cho nên cũng có thể biểu trưng cho nghề quảng cáo, quảng bá. Có điều vẫn cần chú ý tính chất tiêu khiển, hưởng thụ; cho nên có lúc còn làm nghề thợ lặn, thợ sửa chữa ống nước, vòi phun nước …

“Thiên Đồng, Cự Môn” còn chủ về y dược, là vì hội “Thái Dương, Thiên Lương” có ý vị trị liệu; nhưng phần nhiều làm hộ lí trị liệu ngoại khoa và cấp cứu.

“Thiên Đồng, Cự Môn gặp các sao sát, kị, thì trải qua gian nguy mà thành đại nghiệp. Thiên Đồng Hóa Kị lại ổn hơn Cự Môn Hóa Kị, gian khổ ít hơn, lao tâm tổn thần cũng ít hơn.

Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, sự nghiệp tuy khá nhàn nhã, nhưng thành tựu muộn; Cự Môn Hóa Lộc, chỉ thich hợp các nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”; nhưng nếu nói về thành tựu trọn vẹn thì không bằng Cự Môn có sao kị kích thích.

“Thiên Đồng, Cự Môn” mà gặp các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, thì có thể một việc cũng không thành, lẩn Iữa đến già. Cần phải lao tâm tổn thần, hoặc làm những nghề nghiệp có tính chất lao tâm tổn thần mới chủ về thành tựu, Dùng nỗ lực hậu thiên có thể xoay chuyển mệnh vận, đây là một ví dụ.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chỉ thích hợp làm công chức. Nếu tự kinh doanh cũng chỉ nên tổ chức công ti trách nhiệm hữu hạn, đảm trách việc giám sát, quản lí; hoặc bản thân nghề nghiệp kinh doanh có tính chất giám sát, quản lí như công ti kiểm toán, đo đạc, v.v…

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thích hợp các công việc nội vụ, như kế hoạch, quản lí, v.v…

“Thiên Đồng, Thiên Lương” có cát hóa, lại gặp Văn Khúc đồng độ, thi có thể công tác nghệ thuật, nhưng vẫn phải làm việc ở bộ phận xử lí nội vụ, chứ không phải nghề nghiệp biểu diễn; trường hợp gặp Thiên Lương Hóa Khoa là thượng cách.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về thay đổi nhiều chức vụ, thường thay đổi hoàn cảnh công tác, hoặc do công tác cần phải từng trải vất vả, thường được phái đi công tác hay đảm nhiệm chức vụ tạm thời; gặp “Lộc Mã giao trì” thì càng nặng; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiêu cũng nặng; nhưng trường hợp gặp “Lộc Mã giao trì” thì “tài khí” vượng hơn.

Suy rộng ra, “Thiên Đồng, Thiên Lương” tọa cung sự nghiệp, cũng có thể làm những nghề nghiệp có tính chất biến động giao thông, vận tải, v.v…

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm, không chủ về thừa kế sự nghiệp của cha; tinh hệ này lại có sắc thái nghệ thuật.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, thường làm những nghề nghiệp không hợp với sở thích.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu gặp các sao sát, kị, sự nghiệp có tính chất nghiệp dư, mà tình hình biến động dời chuyên cũng giống như “Thiên Đồng, Thiên Lương”.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung sự nghiệp

Xem thêm Thiên Đồng ở cung sự nghiệp

Thiên Đồng thủ cung sự nghiệp, chủ về tay trắng làm nên; xét ở góc độ khác, nó còn có ý nghĩa là, dù có sự nghiệp của cha cũng khó thừa kế, mà cần phải trải qua khốn khó mới có thành tựu.

Thiên Đồng Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, ý vị tay trắng sáng lập sự nghiệp càng rõ rệt; có lúc còn chủ về đến sau trung niên mới có thể đứng vững, trước trung niên, sự nghiệp gặp nhiều biến động.

Thiên Đồng Hóa Kị, thường thường phải làm việc lúc còn nhỏ tuổi, nhưng sự nghiệp có thể hưng phát sớm hơn trường hợp Thiên Đồng Hóa Lộc, sau trung niên nếu có thể bảo thủ ổn định thì tâm tư có thể thỏa mãn; ở bốn cung Thìn, Tuất, Sứu, Mùi thì càng đúng, trong đó trường hợp ở cung Tuất là thượng cách, trường hợp ở cung Mùi là kế đó.

Thiên Đồng ở cung sự nghiệp, thường thường không cẩn gặp Lộc Tồn, Thiên Mã vẫn chủ về nên rời xa quê hương để phát triền (ở cung mệnh có lúc cũng vậy).

Thiên Đồng rất mẫn cảm đối với tứ sát tinh; có Kình Dương đồng độ, chủ về xảy ra tranh đoạt, tranh chấp trong sự nghiệp; có Đà La đồng độ, chủ về sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn nào đó thì bỗng nhiên xảy ra biến động thay đổi; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về nhiều lo lắng, chủ về nhiều lo lắng, cần phải dốc hết tâm huyết mới có thể thành tựu. Cho nên lúc có tứ sát tinh đồng độ, nếu Thiên Đồng hóa làm sao kị, thì sự nghiệp một đời ắt sẽ gặp sóng gió, trắc trở trùng trùng. Tính chất của Thiên Đồng Hóa Kị hoàn toàn khác với tính chất có sát tinh đồng độ.

Thiên Đồng còn là sao nghệ thuật, có khuynh hướng về âm nhạc; Thiên Đồng ở cung sự nghiệp, có các sao đào hoa hội hợp, có thể phát triển theo hướng nghệ thuật; nhưng tinh hệ “Thiên Đồng, Thiên Lương” không được gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh mới đúng, nếu không sẽ chủ về bỏ dở nửa chừng.

Thiên Đồng có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng làm mạnh thêm khí chất nghệ thuật, nhưng cần phải tạo dựng phong cách riêng.

Thiên Đồng ở cung sự nghiệp (hoặc cung mệnh), có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc vây chiếu, nếu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, ca xướng, cần phải chú ý phối hợp với phong cách.

Thiên Đồng có Văn. Xương, Văn Khúc, Thiên Tài đồng độ, cũng thích hợp theo đuổi sự nghiệp văn nghệ; có Long Trì, Phượng Các đồng độ, chủ về làm nhạc công, hoặc làm công tác kĩ thuật trong sự nghiệp văn hóa.

Thiên Đồng có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì Thiên Đồng không được Hóa Kị mới chủ về có trợ lực, nếu không, dù có người dưới quyền vẫn cảm thấy không được trợ giúp, cần phải đích thân làm.

Thiên Đồng còn chủ về hưởng thụ, cho nên lúc ở cung sự nghiệp, thường thích hợp với những nghề nghiệp có sắc thái hưởng thụ hoặc kinh doanh mĩ thuật.

Thiên Đồng không nên nhập Mộ (tức đồng cung với sao Mộ của Trường Sinh thập nhị thần), chủ về nghề nghiệp không hợp với tính tình, hoặc có cảm giác “không gặp minh chúa”.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu gặp Lộc Tồn hay Hóa Lộc, sẽ chủ về thừa kế sự nghiệp của cha, mà còn có thể giữ được, hoặc chủ về phát triển trong cục diện có sẵn, không nên tạo ra cái mới;

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về sự nghiệp gặp nhiều biến động, còn chủ về sự nghiệp đa phương diện, dù làm việc trong cơ quan nhà nước hay công ti, trách nhiệm công việc cũng hay thay đổi, hoặc không chỉ một mối.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về không giữ tổ nghiệp, cũng không thể phòng thủ, cần phải trải qua biến động thì nguồn tiền tài của sự nghiệp mới ổn định.

“Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung sự nghiệp, mà Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về không ổn định, thường phải rời xa quê hương mới có thể tay trắng sáng lập sự nghiệp; gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng đúng.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung sự nghiệp, thường là người kiêm nhiệm nội vụ lẫn ngoại vụ, còn có tinh thần trách nhiệm, nhưng ít có cơ hội một mình đảm trách công việc.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, dù các sao phụ, tá cát tụ tập đủ, cũng chủ về sự nghiệp thường bỏ dở nửa chừng.

“Thiên Đồng, Cự Môn”có thể theo ngành ẩm thực; gặp Thiên Trù, Hỏa Tinh đồng độ thì càng đúng.

Suy rộng ra, “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về điều tiếng, cho nên cũng có thể biểu trưng cho nghề quảng cáo, quảng bá. Có điều vẫn cần chú ý tính chất tiêu khiển, hưởng thụ; cho nên có lúc còn làm nghề thợ lặn, thợ sửa chữa ống nước, vòi phun nước …

“Thiên Đồng, Cự Môn” còn chủ về y dược, là vì hội “Thái Dương, Thiên Lương” có ý vị trị liệu; nhưng phần nhiều làm hộ lí trị liệu ngoại khoa và cấp cứu.

“Thiên Đồng, Cự Môn gặp các sao sát, kị, thì trải qua gian nguy mà thành đại nghiệp. Thiên Đồng Hóa Kị lại ổn hơn Cự Môn Hóa Kị, gian khổ ít hơn, lao tâm tổn thần cũng ít hơn.

Nếu Thiên Đồng Hóa Lộc, sự nghiệp tuy khá nhàn nhã, nhưng thành tựu muộn; Cự Môn Hóa Lộc, chỉ thich hợp các nghề nghiệp “dùng tài ăn nói để kiếm tiền”; nhưng nếu nói về thành tựu trọn vẹn thì không bằng Cự Môn có sao kị kích thích.

“Thiên Đồng, Cự Môn” mà gặp các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, thì có thể một việc cũng không thành, lẩn Iữa đến già. Cần phải lao tâm tổn thần, hoặc làm những nghề nghiệp có tính chất lao tâm tổn thần mới chủ về thành tựu, Dùng nỗ lực hậu thiên có thể xoay chuyển mệnh vận, đây là một ví dụ.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chỉ thích hợp làm công chức. Nếu tự kinh doanh cũng chỉ nên tổ chức công ti trách nhiệm hữu hạn, đảm trách việc giám sát, quản lí; hoặc bản thân nghề nghiệp kinh doanh có tính chất giám sát, quản lí như công ti kiểm toán, đo đạc, v.v…

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thích hợp các công việc nội vụ, như kế hoạch, quản lí, v.v…

“Thiên Đồng, Thiên Lương” có cát hóa, lại gặp Văn Khúc đồng độ, thi có thể công tác nghệ thuật, nhưng vẫn phải làm việc ở bộ phận xử lí nội vụ, chứ không phải nghề nghiệp biểu diễn; trường hợp gặp Thiên Lương Hóa Khoa là thượng cách.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung sự nghiệp, cũng chủ về thay đổi nhiều chức vụ, thường thay đổi hoàn cảnh công tác, hoặc do công tác cần phải từng trải vất vả, thường được phái đi công tác hay đảm nhiệm chức vụ tạm thời; gặp “Lộc Mã giao trì” thì càng nặng; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiêu cũng nặng; nhưng trường hợp gặp “Lộc Mã giao trì” thì “tài khí” vượng hơn.

Suy rộng ra, “Thiên Đồng, Thiên Lương” tọa cung sự nghiệp, cũng có thể làm những nghề nghiệp có tính chất biến động giao thông, vận tải, v.v…

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm, không chủ về thừa kế sự nghiệp của cha; tinh hệ này lại có sắc thái nghệ thuật.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, thường làm những nghề nghiệp không hợp với sở thích.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu gặp các sao sát, kị, sự nghiệp có tính chất nghiệp dư, mà tình hình biến động dời chuyên cũng giống như “Thiên Đồng, Thiên Lương”.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button