Tử vi

Thiên Đồng ở cung thiên di

Thiên Đồng thủ cung thiên di, thông thường chủ về đi xa phát phúc. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị thì nhiều lo lắng. Nếu đồng cung với các sao đào hoa, thì gặp nhiều tình huống rắc rối, khó xử về tình cảm.

Thiên Đồng Hóa Lộc, không chủ về xuất ngoại phát tài, nhưng chủ về nạp phúc, cần phải có Lộc Tồn trùng điệp xung chiếu, mới chủ về phát tài. Nói “nạp phúc” là chủ về ổn định, không cần lao tâm lao lực, hoặc gặp chuyện thì được người khác trợ lực.

Nếu Thiên Đồng đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, phần nhiều hay gặp trắc trở, bất an, mà thường thiếu kiên trì, nỗ lực nên thất bại, phải hao tốn nhiều tâm lực mới có thế xoay chuyển cục diện. Nếu đồng độ với Kình Dương, Đà La, thì xuất ngoại gặp nhiều thị phi, hoặc tai ách. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, còn gặp Thiên Hình, thị phi ắt sẽ nghiêm trọng, hoặc phạm pháp. Nếu gặp Thiên Nguyệt sẽ chủ về bị nhiễm bệnh ở tha hương.

Thiên Đồng Hóa Kị mà có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, chủ về xuất ngoại sẽ hao tài, phá tán, hoặc trên đường đi bị mất tiền; có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, thì chủ về bị trộm.

Có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, mà Thiên Đồng cát hóa; hoặc Thiên Đồng gặp Thiên Lương vây chiếu, tuy có tai ách nhưng có thể hóa giải. Nếu bị trộm thì có thể lấy lại được, phạm pháp thì có thể hòa giải, có thị phi kiện tụng thì nhờ họa mà được phúc.

Thiên Đồng cát hóa, hoặc có sao cát hội họp, thì đại lợi về thiên di; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt lại chủ về được quý nhân nâng đỡ.

Thiên Đồng gặp Thái Âm đồng độ hoặc vây chiếu, mà Thái Âm nên miếu vượng. Do Thái Âm có tính chất di động bất thường, cho nên chủ về xuất ngoại bôn ba; nếu Thái Âm miếu vượng thì bôn ba ít hơn, mà cơ hội thành công cũng lớn. Thái Âm lạc hãm, thì vất vả mà ít thành tựu.

TỔ họp “Thiên Đồng, Thái Âm”, nếu Thái Âm Hóa Kị, tuyệt đối không nên đầu tư ở nơi xa; gặp thêm sát tinh thì chủ về phá tài, còn chuốc rối rắm.

Trường hợp Thiên Đồng vây chiếu Thái Âm, ở cung Mão là tốt, không những Thiên Đồng nhập miếu, mà Thái Âm ở cung Dậu cũng thừa vượng, cho nên tốt hơn Thiên Đồng ở cung Dậu rất nhiều.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn” chủ về điều tiếng thị phi. Có điều, nếu gặp cát tinh thì chủ về lao tâm mới kiếm được tiền.

“Thiên Đồng, Cự Môn” gặp Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa, chủ về gặp rắc rối về tình cảm ở nơi xa; gặp thêm sát tinh thì vì vậy mà phá tán, thất bại.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ, tính chất rắc rối về tình cảm sẽ nặng hơn trường hợp Thiên Đồng gặp Cự Môn vầy chiếu, nhưng tính chất điều tiếng thị phi thì nhẹ hơn.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ, cung mệnh ắt sẽ vô chính diệu, nếu cung mệnh không hội sao cát, mà cung thiên di hội sao cát, sẽ chủ về xuất ngoại được người ta đề bạt, giúp đỡ; hoặc có sẵn cơ hội ở đất khách.

Thiên Đồng gặp Thiên Lương vây chiếu, thông thường cũng lợi về thiên di. Có điều, nếu cung mệnh là Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, hoặc hội sao phụ, tá cát thì không nên thiên di.

Nhưng nếu Thiên Lương Hóa Lộc thì lại lợi về thiên di. Thiên Đồng cát hóa, hội sao cát, đi xa được phúc ấm.

Thiên Đồng đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, đi xa kiếm tiền là đại lợi, nhưng sẽ không chi một lần thiên di, hoặc sau khi thiên di vẫn được tiến ở phương xa.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung thiên di

Xem thêm Thiên Đồng ở cung thiên di

Thiên Đồng thủ cung thiên di, thông thường chủ về đi xa phát phúc. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị thì nhiều lo lắng. Nếu đồng cung với các sao đào hoa, thì gặp nhiều tình huống rắc rối, khó xử về tình cảm.

Thiên Đồng Hóa Lộc, không chủ về xuất ngoại phát tài, nhưng chủ về nạp phúc, cần phải có Lộc Tồn trùng điệp xung chiếu, mới chủ về phát tài. Nói “nạp phúc” là chủ về ổn định, không cần lao tâm lao lực, hoặc gặp chuyện thì được người khác trợ lực.

Nếu Thiên Đồng đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, phần nhiều hay gặp trắc trở, bất an, mà thường thiếu kiên trì, nỗ lực nên thất bại, phải hao tốn nhiều tâm lực mới có thế xoay chuyển cục diện. Nếu đồng độ với Kình Dương, Đà La, thì xuất ngoại gặp nhiều thị phi, hoặc tai ách. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, còn gặp Thiên Hình, thị phi ắt sẽ nghiêm trọng, hoặc phạm pháp. Nếu gặp Thiên Nguyệt sẽ chủ về bị nhiễm bệnh ở tha hương.

Thiên Đồng Hóa Kị mà có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, chủ về xuất ngoại sẽ hao tài, phá tán, hoặc trên đường đi bị mất tiền; có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, thì chủ về bị trộm.

Có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, mà Thiên Đồng cát hóa; hoặc Thiên Đồng gặp Thiên Lương vây chiếu, tuy có tai ách nhưng có thể hóa giải. Nếu bị trộm thì có thể lấy lại được, phạm pháp thì có thể hòa giải, có thị phi kiện tụng thì nhờ họa mà được phúc.

Thiên Đồng cát hóa, hoặc có sao cát hội họp, thì đại lợi về thiên di; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt lại chủ về được quý nhân nâng đỡ.

Thiên Đồng gặp Thái Âm đồng độ hoặc vây chiếu, mà Thái Âm nên miếu vượng. Do Thái Âm có tính chất di động bất thường, cho nên chủ về xuất ngoại bôn ba; nếu Thái Âm miếu vượng thì bôn ba ít hơn, mà cơ hội thành công cũng lớn. Thái Âm lạc hãm, thì vất vả mà ít thành tựu.

TỔ họp “Thiên Đồng, Thái Âm”, nếu Thái Âm Hóa Kị, tuyệt đối không nên đầu tư ở nơi xa; gặp thêm sát tinh thì chủ về phá tài, còn chuốc rối rắm.

Trường hợp Thiên Đồng vây chiếu Thái Âm, ở cung Mão là tốt, không những Thiên Đồng nhập miếu, mà Thái Âm ở cung Dậu cũng thừa vượng, cho nên tốt hơn Thiên Đồng ở cung Dậu rất nhiều.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn” chủ về điều tiếng thị phi. Có điều, nếu gặp cát tinh thì chủ về lao tâm mới kiếm được tiền.

“Thiên Đồng, Cự Môn” gặp Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa, chủ về gặp rắc rối về tình cảm ở nơi xa; gặp thêm sát tinh thì vì vậy mà phá tán, thất bại.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ, tính chất rắc rối về tình cảm sẽ nặng hơn trường hợp Thiên Đồng gặp Cự Môn vầy chiếu, nhưng tính chất điều tiếng thị phi thì nhẹ hơn.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ, cung mệnh ắt sẽ vô chính diệu, nếu cung mệnh không hội sao cát, mà cung thiên di hội sao cát, sẽ chủ về xuất ngoại được người ta đề bạt, giúp đỡ; hoặc có sẵn cơ hội ở đất khách.

Thiên Đồng gặp Thiên Lương vây chiếu, thông thường cũng lợi về thiên di. Có điều, nếu cung mệnh là Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, hoặc hội sao phụ, tá cát thì không nên thiên di.

Nhưng nếu Thiên Lương Hóa Lộc thì lại lợi về thiên di. Thiên Đồng cát hóa, hội sao cát, đi xa được phúc ấm.

Thiên Đồng đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Lương đồng cung với Thiên Mã, đi xa kiếm tiền là đại lợi, nhưng sẽ không chi một lần thiên di, hoặc sau khi thiên di vẫn được tiến ở phương xa.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button