Tử vi

THIEN DONG – Sao Thiên Đồng trong lá số tử vi

THIEN DONG

Bài viết Bửu Đình. Bài dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh

THIÊN ĐỒNG và THIÊN CƠ là một nhóm sao vì thế luôn luôn tam hợp với nhau. Gọi là nhóm Cơ Đồng. Sao này nhị hợp với THAM LANG, thuộc chòm TỬ VI.

Bạn đang xem: THIEN DONG – Sao Thiên Đồng trong lá số tử vi

THIEN DONG and THIEN CO is a star group, so they are always in trine. It is referred to as the CO DONG group. Its horizontal interaction position has THAM LANG, and it belongs to TU VI’s constellation.

v Ngôi Sao Trẻ Con.

Như đã biết THIÊN PHỦ là người già. THÁI ÂM là phụ nữ, THAM LANG là gã trung niên… Ta lại có THIÊN ĐỒNG là trẻ con hay hỏi. Như thế trên lá số Tử Vi có đủ đại diện các giới tính, đủ lứa tuổi. Hình ảnh đứa trẻ hay hỏi, bên cạnh người phụ nữ chăm lo lương thực và hay nói những điều tốt lành là hình ảnh thường thấy. Nhờ đó cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG được xem là cách hoàn chỉnh.

v The star of children.

As we’ve become familiar with, THIEN PHU denotes the elderlies; THAI AM denotes women; THAM LANG denotes the middle-ages… We also have THIEN DONG denotes the children with many questions. In other words, Tu Vi has all representatives for gender and ages. The image of a child with many questions besides a women tending for food and speaking of goodwill is a common image. Thus the CO NGUYET DONG LUONG style is regarded as complete.

v Ngôi Sao Cái Bụng. Ngôi Sao Lòng Dạ.

Trong cơ thể THIÊN ĐỒNG là cái bụng. Đi chung với THIÊN CƠ là cơ thể và da dẻ bên ngoài. Xét tính cách con người về mặt tình cảm THIÊN ĐỒNG chủ lòng dạ con người. Nếu tốt, ta gọi là tấm lòng vàng, người tốt bụng. Đã là lòng dạ con người, tất có kẻ có lòng tốt, có kẻ xấu. Lòng dạ rộng rãi đến lòng lang dạ sói…. Tất cả tuỳ thuộc vào các bàng tinh hội họp quanh đến cho ta quyết đoán.

v Star of the Abdomen. Star of Heart/Mind.

In body anatomy, THIEN DONG is the abdomen. It always companies THIENCO denotes body and skin. Speaking of sentiment, THIEN DONG denotes one’s heart/mind. In good case, we called kindness, good-hearted. Because THIEN DONG denotes one’s heart/mind,so of course there are the good-hearted people and there are the bad-hearted people. There are generous or barberous mind, it all depends on the surrounding minor stars to aid with our prediction.

v Ngôi Sao Bắt Chước. Ngôi Sao Sáng Tạo. Ngôi Sao Thông Minh.

Do ngôi sao có tính trẻ con. THIÊN ĐỒNG có tính ưa bắt chước một người nào đó. Và sao này nghĩ rằng. Phải giống với mọi người. Họ ăn mặc sao ta cũng vậy. Người ta có gì mình có cái nấy. Người ta làm cái gì mình cũng làm cái đó… THIÊN ĐỒNG tìm mọi cách chạy theo kịp với ngôi sao thời kỳ, thời cơ và cả thời đại là THIÊN CƠ.

Đó là những THIÊN ĐỒNG xoàng xĩnh. Một THIÊN ĐỒNG giỏi căn cứ các sản phẩm thiên hạ làm ra sáng tạo các sản phẩm hoàn thiện hơn. Ngày hôm nay chúng ta có máy điện thoại di động thông minh. Đó chẳng qua là sáng tạo, tái sáng tạo từ 2 lon sữa bò có sợi chỉ nối 2 cái lon sữa ấy. Một bên kê miệng nói và 1 bên kề tai nghe.

THIÊN ĐỒNG là ngôi sao chủ sự thông minh, hội họp với nó là ngôi sao THIÊN CƠ giỏi tính toán.

v Star of imitation, creativity, intelligence

Due to its childishness, THIEN DONG tends to imitate somebody else. This star also thinks that it is good to be like others, dress like others, possess what others have, do what others do. THIEN DONG tries its best to be up to date with the star of period, chance and era which is THIEN CO.

But those are the mediocre THIEN DONG. A talented THIEN DONG improves what others had created to perfection. Today we have smartphones, what is smartphones if not an improvment of the two tin cans connected by a single thread.

THIEN DONG denotes intelligence, in trine with THIEN DONG is THIEN CO – a star of strategy.

v Ngôi Sao Chủ Sự Giống Nhau

THIÊN ĐỒNG còn chủ sự giống nhau. THIÊN ĐỒNG thường giống người thân về hình dáng, hoặc tình tình. Nó giống mẹ nó như đúc. Khi nói giống nhau chúng ta thường nghĩ những cái thông thường. Còn giống nhau về tai hoạ, tai nạn, bệnh tật.

v The star of similarity

THIEN DONG also denotes the similarity. THIEN DONG often resembles his/her family members with regards to physique or personality. “He is an exact copy of his mother appearance”. When we mention to “the same” we usually think about the ordinary things. But it’s also the same disasters, accidents and diseases.

v Đối Đáp. Hỏi Đáp.

THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp. Nhóm Cơ Đồng thường dễ gặp CỰ MÔN tạo thành bộ 3 sao. Chủ hỏi đáp và phản đối. Khi hình thành nhóm này nếu thấy thị phi tinh tụ tập tất dễ chiêu lấy thị phi. Bằng không đây là bộ sao học hỏi đối đáp với nhau.

v Retorting. Questions and Answers

THIENCO denotes asking, THIEN DONG denotes answering. CO DONG group often encounter CU MON to form a set of three stars which denotes asking, answering and opposing. When this group CU DONG CO was formed, if we see gossiping stars converge in trine of CU CO DONG, then slander is expected. If don’t have gossiping stars, then they are a set of stars which learn and retort from each other.

v Đói và No.

THIÊN CƠ chủ đói. THIÊN ĐỒNG chủ no. Hai sao đói và no luôn luôn đi với nhau. Nhóm sao này dễ gặp sao lương thực là THIÊN LƯƠNG. Do đấy, bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại có thêm điểm hợp lý.

v Hunger and satiation

THIENCO denotes being hungry. THIEN DONG denotes being full. Hunger and satiation star always go together, easily encounter THIEN LUONG – the star of food. In a sense, CO NGUYET DONG LUONG style has more reason to be a practical group.

v Ngôi Sao Chủ Sự Phúc.

Được ăn no là có phúc. Quan niệm người xưa như thế. Có thể ai đó không hài lòng Nhưng một khi bị lâm vào hoàn cảnh bị thiếu ăn, bị hạn chế ăn uống, do bệnh hoạn ăn không được, bị giam đói trong ngục tù. Lúc đó mới nhận thấy được ăn no là có phúc. Trong cai trị có lúc người ta dùng cái ăn để răn đe kẻ khác. Cũng như dùng cái ăn để thu phục, mua chuộc người khác.

Tuy nhiên từ phúc của người Á đông hàm ý, có con nối dõi tông đường là có phúc. Việc có con (tức là THIÊN ĐỒNG) duy trì nòi giống là có phúc.

Nhưng hạnh phúc không phải chỉ cơm ăn và áo mặc. Cuộc sống yên vui, khoẻ mạnh không bị quấy nhiễu, không lo lắng, không bị hăm doạ. Như thế là hạnh phúc. Cứ hình dung ở chung với quân IS là thấy vô phúc bất hạnh như thế nào.

Cho nên sao THIÊN ĐỒNG đóng tại Thân, Mệnh tốt đẹp không sợ tai ương. Nhờ ngẫu nhiên xa rời nơi nguy hiểm. Nhờ vô tình không bị ô nhiễm những thứ độc hại đến sức khoẻ. Và cũng chính nhờ sự thông minh người ta có thể tránh được một số tai nạn.

Ngốc chưa kìa. Sao lại để đồ vật dễ cháy nổ gần bếp lò.

v Blessing star

It is blessed to have a full stomach, that is an ancient belief. Some may disagree, but wait until you are in a situation scarced of food, restricted in devouring, unable to eat, left to starvation in a prison, you shall realize how blessed it is to have food. Starvation was sometimes used as a mean of governing.

In Asian philosophy, “blessing” also implies having a blood related successor to carry out the lienage. Having a child (THIEN DONG is also a child) is a blessing.

But happiness does not revolve only around food and clothes. It is also a life of peace, health, free of stress and threat. Imagining yourself living with the IS to realize how unfortunate that might be.

Therefore, THIEN DONG resides in THAN or MENH section denotes a life free of disasters. It implies coincidently being removed from dangerous events, toxic environment. It also implies that thanks to certain level of intelligence you could avoid accidents.

How stupid! Why would you put flammable objects near the stove?”

v Cùng Nhau. Cùng Chung…

Sao này luôn luôn cùng với ít nhất là một người để làm một việc gì. Đó là ngôi sao chủ sự cùng nhau. Ví dụ. Cùng nhau học hỏi Tử Vi. Anh cùng với em sống trọn đời. Cùng chung một chiến hào chống lại quân IS… Có những cái cùng nhau rất hay. Tất nhiên có những cái cùng nhau rất xấu. TỬ VI là thế, bao giờ cũng có nhiều mặt của 1 vấn đề.

Cùng nhau ra toà.

Cùng nhau gặp nạn.

Cùng chung cơ hội là bộ Đồng Cơ.

Cùng nhau phản đối…là bộ CỰ ĐỒNG CƠ

THIÊN ĐỒNG dễ trở thành đồng minh, đồng chí, đồng hữu, đồng môn, đồng nghiệp… cho đến cả đồng tiền. Vì tiền mà đồng lòng thôi. Đó là 1 sự thật.. Sao này luôn luôn bị thúc đẩy tham gia bởi phía nhị hợp có THAM LANG. Hình thành 1 thế đứng Tham Đồng. Một bên có tấm lòng sẵn sàng là đồng minh và 1 bên sẵn sàng tham gia. Vậy THIÊN ĐỒNG luôn luôn có bè bạn bên cạnh.

v Together, sharing with someone

This star always do everything with at least one more person. It is the star denotes “being together”. For eg., let’s study TU VI together, let’s live our lives together, let’s fight the IS together in the same gutter. There are very together, but there are also very grave together. Such is TU VI, there are always so many sides of one problem.

Let’s sue each other in court.

Let’s have the same accidents.

Sharing the same opportunity is the DONG CO group.

Opposing together is the CU DONG CO group.

v Lẻ và Chẵn.

Nếu THIÊN CƠ là chủ sự lẻ loi, con số lẻ. THIÊN ĐỒNG chủ sự đủ đôi, đủ cặp, con số chẵn. Bộ CƠ ĐỒNG là những con số toán học cơ ngẫu trên lá số Tử Vi. Tại đây còn có những con số bí mật và cả phép tính cộng là Tuần. Trừ là TRIỆT. Chia là sao PHI LIÊM. Đoán số là đoán ra những con số ấy.

Có một con số đa phần chúng ta ai cũng biết rất rõ là năm sinh.

Kết thúc một cuộc đời. Bên cạnh tên người là năm sinh và năm mất. Con số năm mất mấy ai được biết.

v Odd and Even.

If THIENCO denotes lonely, odd numbers. THIEN DONG denotes double, a pair, even numbers. CO DONG group is the random numbers in a TU VI chart. In here, there are secret numbers and mathematical operations. Addition is TUAN, subtraction is TRIET. Division is PHI LIEM. In order to guess the fate, meaning we have to guess secret numbers.

There are a number which almost people know: It’s the year of birth.

When one pass away, written on the gravestone besides one’s name is theyear of birth and death. The number of the year of death is revealed to not so many people.

v Chung và Riêng. Công và Tư.

Chung là THIÊN ĐỒNG, riêng là THIÊN CƠ.

Trong chung cư có những căn hộ. Chung cư là của chung. Đó là THIÊN ĐỒNG. Trong đó có các căn hộ là của riêng của mỗi cá nhân. Phần riêng đó là THIÊN CƠ.

Người cha có thể là cha chung. Mỗi đứa con có thể có mẹ riêng. Đây là trường hợp có 2 người vợ. Cũng như người phụ nữ có nhiều đời chồng. Ta lại có người mẹ chung nhưng mỗi đứa con lại có cha riêng.

Đất nước là của chung chứ không phải của riêng ai.

Người ta thường lấy của chung, với nghĩa của công làm của riêng.

Có người vì lợi chung mà làm việc.

Có người vì lợi ích riêng mà làm việc.

Bộ Cơ Đồng là 1 nhóm sao nhưng bản thân 2 sao có tính cách khác biệt.

v Public and Private.

Public is THIEN DONG, Private is THIEN CO.

There are private apartments in an apartment complex. The apartment complex is public, which is THIEN DONG. The private apartment is THIEN CO.

There could be child with different mothers but the same father. This case indicates the man has two wives. There are cases that the woman could have more than one husband during her life. In this case we have a same mother but different fathers.

Our nation is of everybody, not a single person.

People usually abuse the public objects or mission to make gain for their own private benefit.

There are people who devote for the welfare of the public.

There are people who devote for the welfare of the individuals.

CO DONG although appears as a group, has distinct characteristics among the two stars.

v Ngôi Sao Trọng Hậu, Thâm Sâu.

THIÊN ĐỒNG là ngôi sao trọng hậu xem trọng về sau. Đặc điểm có phần giống sao LIÊM TRINH dài lâu. THIÊN ĐỒNG có tính để bụng gọi là thâm sâu, trái với THIÊN LƯƠNG có tính nông nổi dễ phơi bày lòng dạ. Vậy nông cạn là THIÊN LƯƠNG, thâm sâu là THIÊN ĐỒNG.

Luôn luôn có nhiều mặt của 1 vấn đề. Thâm sâu có thể vô cùng nham hiểm, càng về lâu hoạ THIÊN ĐỒNG gây ra càng lớn. Thâm sâu tốt, càng về lâu, về sau cái phúc của THIÊN ĐỒNG càng to. Như thế là trọng hậu, xem trọng việc về sau.

v The thoughtful and kindly star, the profound star.

THIEN DONG is a star which value the ultimate meaning, the ultimate result. It has common traits with LIEM TRINH – the star of stability. THIEN DONG tends to keep it to themselves in contrast with THIEN LUONG who easily express everything outwardly. Therefore, shallow is THIEN LUONG, deep is THIEN DONG.

There are always two sides to one story. Being deep could mean that one person could be extremely evil, as time goes on, the clamity such THIEN DONG cause tends to intensify. Having good depth means as time goes on, the blessing of THIEN DONG tends to intensify, benefiting the ultimate results.

v Ngôi Sao Ruộng Vườn.

Về mặt tài sản THIÊN ĐỒNG chủ ruộng, vườn. Trong lúc THIÊN CƠ chủ cơ ngơi. THIÊN LƯƠNG chủ nóc nhà và THÁI ÂM là bóng mát của ngôi nhà ấy. Lại thêm 1 lý do bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh đem lại ích lợi về mặt nhà đất. Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là hình ảnh 1 ngôi nhà nằm trong bóng mát của cái vườn. Đó là những gì chúng ta thường thấy.

v The star of fields and gardens

Speaking of property, THIEN DONG denotes fields and gardens. At the same time, THIENCO denotes the property. THIEN LUONG denotes roof and THAI AM denotes shade of house. It is one more reason to say that CO NGUYET DONG LUONG group when complete brings about fortune of real estate. CO NGUYET DONG LUONG group is the image of a house lying in the shade of the garden. It is what we usually see.

v Ngôi Sao Thông Đồng.

Là ngôi sao luôn luôn cùng với người khác để làm một việc gì. Vì thế THIÊN ĐỒNG luôn luôn phải thông đồng với người thứ hai. Việc thông đồng đó có thể tốt hoặc xấu. Có thể đem lại trong ấm ngoài êm. Từ đó, THIÊN ĐỒNG là cảm thông, đồng thuận, thông thuận, thuận lợi. Đôi bên cùng có lợi chính là nhóm CƠ ĐỒNG. Nếu xấu khi đi với dâm tinh là thông dâm. Đi với các sao gây hại là thông gian với kẻ xấu, thậm chí thông gian với kẻ thù phản lại tổ quốc.

v Star of conspiracy

THIEN DONG is a star which always doing something together with somebody. So THIEN DONG always have to conspire with a second party. Such conspiracy could be good or bad, could bring about goodness. From that, THIEN DONG denotes sympathy, concensus, agreement, smoothness. Mutual benefit is a term referred to CO DONG group. If it is in bad position combining with lustful star, it denotes adultery. When combining with Hindrance Stars it means conspiring with evil force, with the enemies and be called treason.

v Ngôi Sao Thông Tin.

Từ ngàn xưa, người ta đã tìm ra cách thông tin đến người khác để thông báo những tin tức quan trọng. Phương tiện được dùng nhiều nhất dùng âm thanh để thông tin. Đầu tiên là tiếng hú nhằm chứng tỏ tôi đang ở đây. Sau đấy có thể là tiếng tù và, tiếng trống, tiêng chiêng… Ngày nay mạng thông tin có thể kết nối mọi người khắp thế giới như ở trong một ngôi nhà chung.

Để tìm cảm thông với ai, trước hết ta cần phải thông tin. Cũng như để thông đồng xấu, tốt ta cũng phải thông tin.

….

v Star of communication/information

Since ancient times, people have found the way to announce the important news. The most popular means is sound. The first is howling to prove I”m here. Afterwards might be horns, the drums, the sound of the gong… Nowadays the network can connect people around the world as a common house. In order to find sympathy with anyone, we first need information. In order to conspiry (regardless for good or bad intention) we also need information…

v Kết Luận..

Có thể bạn bất ngờ dữ liệu về sao THIÊN ĐỒNG dồi dào. Ngôi sao đại diện cho nhóm trẻ con thường đi chung với nhóm phụ nữ (Âm Lương). Được xem như nhóm sao dân lành. Thật sự có phải là dân lành vô tội hay không cần xét lại. Điều không thể chối cãi tính chính xác của Tử Vi có đủ dạng người từ chỉ huy, kẻ binh lính đến người dân có mặt khắp nơi trên lá số. Cũng như việc thông tin liên lạc đến âm thanh, sắc màu… đều có trên lá số TỬ VI. Việc thông tin liên lạc ngày nay qua mạng internet hiện đại. Hằng ngàn năm về trước là tiếng trống đáp trả lẫn nhau của người xưa. Không cần phải khoe. Tử Vi là môn khoa học đáng để chúng ta nghiên cứu.

THIÊN ĐỒNG cũng như mọi ngôi sao khác, mất tác dụng trước các Sát tinh KHÔNG KIẾP trở thành vô phúc… Mất tác dụng êm đềm trước bộ HOẢ LINH hay giận hờn lòng dạ không còn an vui nữa. Hình tượng ruộng vườn bị cháy úa do HOẢ, héo rụng do LINH… Và ngôi sao tấm lòng sẽ không còn tốt khi đi với Kỵ HÌNH.

Tuy nhiên ngôi sao này hoá giải được các hung bàng tinh là các sao TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH, BẠCH HỔ, PHỤC BINH, đi với các sao này có nghĩa là làm việc phúc, việc thiện.

v Conclusion…

Perhaps you are amazed by how abundant is the information about THIEN DONG. The star representing the children group tends to encounter the woman group (AM LUONG). Together they are regarded as the image of the common innocent folks. Whether they are truly innocent needs further consideration; however, undeniable is the accuracy of TU VI with all kinh of leaders, soldiers, common people situating on the chart. As well as communication, information, sound, colors also appear in TU VI chart. Communication now revolves around the modern internet system. Thousand years ago it used to be a answering drum sound. Regardless of boasting, TU VI is a science worth studying.

THIEN DONG is similar to other stars, its goodness shall be nullified by Death stars such as KHONG KIEP to become unblessed. It is no longer peaceful when facing HOA TINH – LINH TINH (HOA LINH) because it always hate or angry or because the field is burnt by HOA TINH,withered by LINH TINH. And the star of goodwill shall not be good anymore when accompanying KY HINH.

However, this star can neutralize hindrance minor stars such as TANG MON, DIEU KHACH, BACH HO, PHUC BINH (TANG HO DIEU BINH). When accompanying these stars, it denotes charity. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIEN DONG - Sao Thiên Đồng trong lá số tử vi

THIEN DONG

Bài viết Bửu Đình. Bài dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh

THIÊN ĐỒNG và THIÊN CƠ là một nhóm sao vì thế luôn luôn tam hợp với nhau. Gọi là nhóm Cơ Đồng. Sao này nhị hợp với THAM LANG, thuộc chòm TỬ VI.

THIEN DONG and THIEN CO is a star group, so they are always in trine. It is referred to as the CO DONG group. Its horizontal interaction position has THAM LANG, and it belongs to TU VI’s constellation.

v Ngôi Sao Trẻ Con.

Như đã biết THIÊN PHỦ là người già. THÁI ÂM là phụ nữ, THAM LANG là gã trung niên… Ta lại có THIÊN ĐỒNG là trẻ con hay hỏi. Như thế trên lá số Tử Vi có đủ đại diện các giới tính, đủ lứa tuổi. Hình ảnh đứa trẻ hay hỏi, bên cạnh người phụ nữ chăm lo lương thực và hay nói những điều tốt lành là hình ảnh thường thấy. Nhờ đó cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG được xem là cách hoàn chỉnh.

v The star of children.

As we’ve become familiar with, THIEN PHU denotes the elderlies; THAI AM denotes women; THAM LANG denotes the middle-ages… We also have THIEN DONG denotes the children with many questions. In other words, Tu Vi has all representatives for gender and ages. The image of a child with many questions besides a women tending for food and speaking of goodwill is a common image. Thus the CO NGUYET DONG LUONG style is regarded as complete.

v Ngôi Sao Cái Bụng. Ngôi Sao Lòng Dạ.

Trong cơ thể THIÊN ĐỒNG là cái bụng. Đi chung với THIÊN CƠ là cơ thể và da dẻ bên ngoài. Xét tính cách con người về mặt tình cảm THIÊN ĐỒNG chủ lòng dạ con người. Nếu tốt, ta gọi là tấm lòng vàng, người tốt bụng. Đã là lòng dạ con người, tất có kẻ có lòng tốt, có kẻ xấu. Lòng dạ rộng rãi đến lòng lang dạ sói…. Tất cả tuỳ thuộc vào các bàng tinh hội họp quanh đến cho ta quyết đoán.

v Star of the Abdomen. Star of Heart/Mind.

In body anatomy, THIEN DONG is the abdomen. It always companies THIENCO denotes body and skin. Speaking of sentiment, THIEN DONG denotes one’s heart/mind. In good case, we called kindness, good-hearted. Because THIEN DONG denotes one’s heart/mind,so of course there are the good-hearted people and there are the bad-hearted people. There are generous or barberous mind, it all depends on the surrounding minor stars to aid with our prediction.

v Ngôi Sao Bắt Chước. Ngôi Sao Sáng Tạo. Ngôi Sao Thông Minh.

Do ngôi sao có tính trẻ con. THIÊN ĐỒNG có tính ưa bắt chước một người nào đó. Và sao này nghĩ rằng. Phải giống với mọi người. Họ ăn mặc sao ta cũng vậy. Người ta có gì mình có cái nấy. Người ta làm cái gì mình cũng làm cái đó… THIÊN ĐỒNG tìm mọi cách chạy theo kịp với ngôi sao thời kỳ, thời cơ và cả thời đại là THIÊN CƠ.

Đó là những THIÊN ĐỒNG xoàng xĩnh. Một THIÊN ĐỒNG giỏi căn cứ các sản phẩm thiên hạ làm ra sáng tạo các sản phẩm hoàn thiện hơn. Ngày hôm nay chúng ta có máy điện thoại di động thông minh. Đó chẳng qua là sáng tạo, tái sáng tạo từ 2 lon sữa bò có sợi chỉ nối 2 cái lon sữa ấy. Một bên kê miệng nói và 1 bên kề tai nghe.

THIÊN ĐỒNG là ngôi sao chủ sự thông minh, hội họp với nó là ngôi sao THIÊN CƠ giỏi tính toán.

v Star of imitation, creativity, intelligence

Due to its childishness, THIEN DONG tends to imitate somebody else. This star also thinks that it is good to be like others, dress like others, possess what others have, do what others do. THIEN DONG tries its best to be up to date with the star of period, chance and era which is THIEN CO.

But those are the mediocre THIEN DONG. A talented THIEN DONG improves what others had created to perfection. Today we have smartphones, what is smartphones if not an improvment of the two tin cans connected by a single thread.

THIEN DONG denotes intelligence, in trine with THIEN DONG is THIEN CO – a star of strategy.

v Ngôi Sao Chủ Sự Giống Nhau

THIÊN ĐỒNG còn chủ sự giống nhau. THIÊN ĐỒNG thường giống người thân về hình dáng, hoặc tình tình. Nó giống mẹ nó như đúc. Khi nói giống nhau chúng ta thường nghĩ những cái thông thường. Còn giống nhau về tai hoạ, tai nạn, bệnh tật.

v The star of similarity

THIEN DONG also denotes the similarity. THIEN DONG often resembles his/her family members with regards to physique or personality. “He is an exact copy of his mother appearance”. When we mention to “the same” we usually think about the ordinary things. But it’s also the same disasters, accidents and diseases.

v Đối Đáp. Hỏi Đáp.

THIÊN CƠ chủ hỏi, THIÊN ĐỒNG chủ đáp. Nhóm Cơ Đồng thường dễ gặp CỰ MÔN tạo thành bộ 3 sao. Chủ hỏi đáp và phản đối. Khi hình thành nhóm này nếu thấy thị phi tinh tụ tập tất dễ chiêu lấy thị phi. Bằng không đây là bộ sao học hỏi đối đáp với nhau.

v Retorting. Questions and Answers

THIENCO denotes asking, THIEN DONG denotes answering. CO DONG group often encounter CU MON to form a set of three stars which denotes asking, answering and opposing. When this group CU DONG CO was formed, if we see gossiping stars converge in trine of CU CO DONG, then slander is expected. If don’t have gossiping stars, then they are a set of stars which learn and retort from each other.

v Đói và No.

THIÊN CƠ chủ đói. THIÊN ĐỒNG chủ no. Hai sao đói và no luôn luôn đi với nhau. Nhóm sao này dễ gặp sao lương thực là THIÊN LƯƠNG. Do đấy, bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG lại có thêm điểm hợp lý.

v Hunger and satiation

THIENCO denotes being hungry. THIEN DONG denotes being full. Hunger and satiation star always go together, easily encounter THIEN LUONG – the star of food. In a sense, CO NGUYET DONG LUONG style has more reason to be a practical group.

v Ngôi Sao Chủ Sự Phúc.

Được ăn no là có phúc. Quan niệm người xưa như thế. Có thể ai đó không hài lòng Nhưng một khi bị lâm vào hoàn cảnh bị thiếu ăn, bị hạn chế ăn uống, do bệnh hoạn ăn không được, bị giam đói trong ngục tù. Lúc đó mới nhận thấy được ăn no là có phúc. Trong cai trị có lúc người ta dùng cái ăn để răn đe kẻ khác. Cũng như dùng cái ăn để thu phục, mua chuộc người khác.

Tuy nhiên từ phúc của người Á đông hàm ý, có con nối dõi tông đường là có phúc. Việc có con (tức là THIÊN ĐỒNG) duy trì nòi giống là có phúc.

Nhưng hạnh phúc không phải chỉ cơm ăn và áo mặc. Cuộc sống yên vui, khoẻ mạnh không bị quấy nhiễu, không lo lắng, không bị hăm doạ. Như thế là hạnh phúc. Cứ hình dung ở chung với quân IS là thấy vô phúc bất hạnh như thế nào.

Cho nên sao THIÊN ĐỒNG đóng tại Thân, Mệnh tốt đẹp không sợ tai ương. Nhờ ngẫu nhiên xa rời nơi nguy hiểm. Nhờ vô tình không bị ô nhiễm những thứ độc hại đến sức khoẻ. Và cũng chính nhờ sự thông minh người ta có thể tránh được một số tai nạn.

Ngốc chưa kìa. Sao lại để đồ vật dễ cháy nổ gần bếp lò.

v Blessing star

It is blessed to have a full stomach, that is an ancient belief. Some may disagree, but wait until you are in a situation scarced of food, restricted in devouring, unable to eat, left to starvation in a prison, you shall realize how blessed it is to have food. Starvation was sometimes used as a mean of governing.

In Asian philosophy, “blessing” also implies having a blood related successor to carry out the lienage. Having a child (THIEN DONG is also a child) is a blessing.

But happiness does not revolve only around food and clothes. It is also a life of peace, health, free of stress and threat. Imagining yourself living with the IS to realize how unfortunate that might be.

Therefore, THIEN DONG resides in THAN or MENH section denotes a life free of disasters. It implies coincidently being removed from dangerous events, toxic environment. It also implies that thanks to certain level of intelligence you could avoid accidents.

How stupid! Why would you put flammable objects near the stove?”

v Cùng Nhau. Cùng Chung…

Sao này luôn luôn cùng với ít nhất là một người để làm một việc gì. Đó là ngôi sao chủ sự cùng nhau. Ví dụ. Cùng nhau học hỏi Tử Vi. Anh cùng với em sống trọn đời. Cùng chung một chiến hào chống lại quân IS… Có những cái cùng nhau rất hay. Tất nhiên có những cái cùng nhau rất xấu. TỬ VI là thế, bao giờ cũng có nhiều mặt của 1 vấn đề.

Cùng nhau ra toà.

Cùng nhau gặp nạn.

Cùng chung cơ hội là bộ Đồng Cơ.

Cùng nhau phản đối…là bộ CỰ ĐỒNG CƠ

THIÊN ĐỒNG dễ trở thành đồng minh, đồng chí, đồng hữu, đồng môn, đồng nghiệp… cho đến cả đồng tiền. Vì tiền mà đồng lòng thôi. Đó là 1 sự thật.. Sao này luôn luôn bị thúc đẩy tham gia bởi phía nhị hợp có THAM LANG. Hình thành 1 thế đứng Tham Đồng. Một bên có tấm lòng sẵn sàng là đồng minh và 1 bên sẵn sàng tham gia. Vậy THIÊN ĐỒNG luôn luôn có bè bạn bên cạnh.

v Together, sharing with someone

This star always do everything with at least one more person. It is the star denotes “being together”. For eg., let’s study TU VI together, let’s live our lives together, let’s fight the IS together in the same gutter. There are very together, but there are also very grave together. Such is TU VI, there are always so many sides of one problem.

Let’s sue each other in court.

Let’s have the same accidents.

Sharing the same opportunity is the DONG CO group.

Opposing together is the CU DONG CO group.

v Lẻ và Chẵn.

Nếu THIÊN CƠ là chủ sự lẻ loi, con số lẻ. THIÊN ĐỒNG chủ sự đủ đôi, đủ cặp, con số chẵn. Bộ CƠ ĐỒNG là những con số toán học cơ ngẫu trên lá số Tử Vi. Tại đây còn có những con số bí mật và cả phép tính cộng là Tuần. Trừ là TRIỆT. Chia là sao PHI LIÊM. Đoán số là đoán ra những con số ấy.

Có một con số đa phần chúng ta ai cũng biết rất rõ là năm sinh.

Kết thúc một cuộc đời. Bên cạnh tên người là năm sinh và năm mất. Con số năm mất mấy ai được biết.

v Odd and Even.

If THIENCO denotes lonely, odd numbers. THIEN DONG denotes double, a pair, even numbers. CO DONG group is the random numbers in a TU VI chart. In here, there are secret numbers and mathematical operations. Addition is TUAN, subtraction is TRIET. Division is PHI LIEM. In order to guess the fate, meaning we have to guess secret numbers.

There are a number which almost people know: It’s the year of birth.

When one pass away, written on the gravestone besides one’s name is theyear of birth and death. The number of the year of death is revealed to not so many people.

v Chung và Riêng. Công và Tư.

Chung là THIÊN ĐỒNG, riêng là THIÊN CƠ.

Trong chung cư có những căn hộ. Chung cư là của chung. Đó là THIÊN ĐỒNG. Trong đó có các căn hộ là của riêng của mỗi cá nhân. Phần riêng đó là THIÊN CƠ.

Người cha có thể là cha chung. Mỗi đứa con có thể có mẹ riêng. Đây là trường hợp có 2 người vợ. Cũng như người phụ nữ có nhiều đời chồng. Ta lại có người mẹ chung nhưng mỗi đứa con lại có cha riêng.

Đất nước là của chung chứ không phải của riêng ai.

Người ta thường lấy của chung, với nghĩa của công làm của riêng.

Có người vì lợi chung mà làm việc.

Có người vì lợi ích riêng mà làm việc.

Bộ Cơ Đồng là 1 nhóm sao nhưng bản thân 2 sao có tính cách khác biệt.

v Public and Private.

Public is THIEN DONG, Private is THIEN CO.

There are private apartments in an apartment complex. The apartment complex is public, which is THIEN DONG. The private apartment is THIEN CO.

There could be child with different mothers but the same father. This case indicates the man has two wives. There are cases that the woman could have more than one husband during her life. In this case we have a same mother but different fathers.

Our nation is of everybody, not a single person.

People usually abuse the public objects or mission to make gain for their own private benefit.

There are people who devote for the welfare of the public.

There are people who devote for the welfare of the individuals.

CO DONG although appears as a group, has distinct characteristics among the two stars.

v Ngôi Sao Trọng Hậu, Thâm Sâu.

THIÊN ĐỒNG là ngôi sao trọng hậu xem trọng về sau. Đặc điểm có phần giống sao LIÊM TRINH dài lâu. THIÊN ĐỒNG có tính để bụng gọi là thâm sâu, trái với THIÊN LƯƠNG có tính nông nổi dễ phơi bày lòng dạ. Vậy nông cạn là THIÊN LƯƠNG, thâm sâu là THIÊN ĐỒNG.

Luôn luôn có nhiều mặt của 1 vấn đề. Thâm sâu có thể vô cùng nham hiểm, càng về lâu hoạ THIÊN ĐỒNG gây ra càng lớn. Thâm sâu tốt, càng về lâu, về sau cái phúc của THIÊN ĐỒNG càng to. Như thế là trọng hậu, xem trọng việc về sau.

v The thoughtful and kindly star, the profound star.

THIEN DONG is a star which value the ultimate meaning, the ultimate result. It has common traits with LIEM TRINH – the star of stability. THIEN DONG tends to keep it to themselves in contrast with THIEN LUONG who easily express everything outwardly. Therefore, shallow is THIEN LUONG, deep is THIEN DONG.

There are always two sides to one story. Being deep could mean that one person could be extremely evil, as time goes on, the clamity such THIEN DONG cause tends to intensify. Having good depth means as time goes on, the blessing of THIEN DONG tends to intensify, benefiting the ultimate results.

v Ngôi Sao Ruộng Vườn.

Về mặt tài sản THIÊN ĐỒNG chủ ruộng, vườn. Trong lúc THIÊN CƠ chủ cơ ngơi. THIÊN LƯƠNG chủ nóc nhà và THÁI ÂM là bóng mát của ngôi nhà ấy. Lại thêm 1 lý do bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh đem lại ích lợi về mặt nhà đất. Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là hình ảnh 1 ngôi nhà nằm trong bóng mát của cái vườn. Đó là những gì chúng ta thường thấy.

v The star of fields and gardens

Speaking of property, THIEN DONG denotes fields and gardens. At the same time, THIENCO denotes the property. THIEN LUONG denotes roof and THAI AM denotes shade of house. It is one more reason to say that CO NGUYET DONG LUONG group when complete brings about fortune of real estate. CO NGUYET DONG LUONG group is the image of a house lying in the shade of the garden. It is what we usually see.

v Ngôi Sao Thông Đồng.

Là ngôi sao luôn luôn cùng với người khác để làm một việc gì. Vì thế THIÊN ĐỒNG luôn luôn phải thông đồng với người thứ hai. Việc thông đồng đó có thể tốt hoặc xấu. Có thể đem lại trong ấm ngoài êm. Từ đó, THIÊN ĐỒNG là cảm thông, đồng thuận, thông thuận, thuận lợi. Đôi bên cùng có lợi chính là nhóm CƠ ĐỒNG. Nếu xấu khi đi với dâm tinh là thông dâm. Đi với các sao gây hại là thông gian với kẻ xấu, thậm chí thông gian với kẻ thù phản lại tổ quốc.

v Star of conspiracy

THIEN DONG is a star which always doing something together with somebody. So THIEN DONG always have to conspire with a second party. Such conspiracy could be good or bad, could bring about goodness. From that, THIEN DONG denotes sympathy, concensus, agreement, smoothness. Mutual benefit is a term referred to CO DONG group. If it is in bad position combining with lustful star, it denotes adultery. When combining with Hindrance Stars it means conspiring with evil force, with the enemies and be called treason.

v Ngôi Sao Thông Tin.

Từ ngàn xưa, người ta đã tìm ra cách thông tin đến người khác để thông báo những tin tức quan trọng. Phương tiện được dùng nhiều nhất dùng âm thanh để thông tin. Đầu tiên là tiếng hú nhằm chứng tỏ tôi đang ở đây. Sau đấy có thể là tiếng tù và, tiếng trống, tiêng chiêng… Ngày nay mạng thông tin có thể kết nối mọi người khắp thế giới như ở trong một ngôi nhà chung.

Để tìm cảm thông với ai, trước hết ta cần phải thông tin. Cũng như để thông đồng xấu, tốt ta cũng phải thông tin.

….

v Star of communication/information

Since ancient times, people have found the way to announce the important news. The most popular means is sound. The first is howling to prove I”m here. Afterwards might be horns, the drums, the sound of the gong… Nowadays the network can connect people around the world as a common house. In order to find sympathy with anyone, we first need information. In order to conspiry (regardless for good or bad intention) we also need information…

v Kết Luận..

Có thể bạn bất ngờ dữ liệu về sao THIÊN ĐỒNG dồi dào. Ngôi sao đại diện cho nhóm trẻ con thường đi chung với nhóm phụ nữ (Âm Lương). Được xem như nhóm sao dân lành. Thật sự có phải là dân lành vô tội hay không cần xét lại. Điều không thể chối cãi tính chính xác của Tử Vi có đủ dạng người từ chỉ huy, kẻ binh lính đến người dân có mặt khắp nơi trên lá số. Cũng như việc thông tin liên lạc đến âm thanh, sắc màu… đều có trên lá số TỬ VI. Việc thông tin liên lạc ngày nay qua mạng internet hiện đại. Hằng ngàn năm về trước là tiếng trống đáp trả lẫn nhau của người xưa. Không cần phải khoe. Tử Vi là môn khoa học đáng để chúng ta nghiên cứu.

THIÊN ĐỒNG cũng như mọi ngôi sao khác, mất tác dụng trước các Sát tinh KHÔNG KIẾP trở thành vô phúc… Mất tác dụng êm đềm trước bộ HOẢ LINH hay giận hờn lòng dạ không còn an vui nữa. Hình tượng ruộng vườn bị cháy úa do HOẢ, héo rụng do LINH… Và ngôi sao tấm lòng sẽ không còn tốt khi đi với Kỵ HÌNH.

Tuy nhiên ngôi sao này hoá giải được các hung bàng tinh là các sao TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH, BẠCH HỔ, PHỤC BINH, đi với các sao này có nghĩa là làm việc phúc, việc thiện.

v Conclusion…

Perhaps you are amazed by how abundant is the information about THIEN DONG. The star representing the children group tends to encounter the woman group (AM LUONG). Together they are regarded as the image of the common innocent folks. Whether they are truly innocent needs further consideration; however, undeniable is the accuracy of TU VI with all kinh of leaders, soldiers, common people situating on the chart. As well as communication, information, sound, colors also appear in TU VI chart. Communication now revolves around the modern internet system. Thousand years ago it used to be a answering drum sound. Regardless of boasting, TU VI is a science worth studying.

THIEN DONG is similar to other stars, its goodness shall be nullified by Death stars such as KHONG KIEP to become unblessed. It is no longer peaceful when facing HOA TINH – LINH TINH (HOA LINH) because it always hate or angry or because the field is burnt by HOA TINH,withered by LINH TINH. And the star of goodwill shall not be good anymore when accompanying KY HINH.

However, this star can neutralize hindrance minor stars such as TANG MON, DIEU KHACH, BACH HO, PHUC BINH (TANG HO DIEU BINH). When accompanying these stars, it denotes charity. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button