Tử vi

THIÊN ĐỒNG TẠI THÌN TUẤT

Thiên Đồng độc toạ tại Thìn Tuất, đối cung có Cự Môn chiếu. Tính chất cơ bản giống Đồng cự, dễ gặp điều tiếng thị phi. Nên làm các nghề có tính miệng lưỡi để hoá giải, như là giảng viên, bán hàng, quan hệ công cộng, quảng cáo.

Kết cấu này dù gặp Hoá Lộc hay Lộc Tồn vẫn không nên làm kinh doanh buôn bán.

Với kết cấu Thiên Đồng Hoá Quyền, Thái Âm Hoá Lộc, Thiên Cơ Hoá Khoa, Cự Môn Hoá Kỵ rất thích hợp làm việc chính giới hay trong công ty lớn, trải qua gian khổ mà thành tựu cao. Có thêm sát tinh cũng có thể danh lợi cùng đến, nếu theo các ngành giáo dục, văn hoá.

Bạn đang xem: THIÊN ĐỒNG TẠI THÌN TUẤT

Thiên Đồng tại Tuất, Khoa Quyền Kị tụ tập đủ, Thiên Lương thêm Lộc Tồn thì cảnh ngộ đời đầu gian khổ hơn an mệnh tại Thìn, nhưng sau này thành tựu lại hơn hẳn. Đây là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN ĐỒNG TẠI THÌN TUẤT

Thiên Đồng độc toạ tại Thìn Tuất, đối cung có Cự Môn chiếu. Tính chất cơ bản giống Đồng cự, dễ gặp điều tiếng thị phi. Nên làm các nghề có tính miệng lưỡi để hoá giải, như là giảng viên, bán hàng, quan hệ công cộng, quảng cáo.

Kết cấu này dù gặp Hoá Lộc hay Lộc Tồn vẫn không nên làm kinh doanh buôn bán.

Với kết cấu Thiên Đồng Hoá Quyền, Thái Âm Hoá Lộc, Thiên Cơ Hoá Khoa, Cự Môn Hoá Kỵ rất thích hợp làm việc chính giới hay trong công ty lớn, trải qua gian khổ mà thành tựu cao. Có thêm sát tinh cũng có thể danh lợi cùng đến, nếu theo các ngành giáo dục, văn hoá.

Thiên Đồng tại Tuất, Khoa Quyền Kị tụ tập đủ, Thiên Lương thêm Lộc Tồn thì cảnh ngộ đời đầu gian khổ hơn an mệnh tại Thìn, nhưng sau này thành tựu lại hơn hẳn. Đây là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button