Tử vi

THIÊN ĐỒNG TẠI TỊ HỢI

Thiên Đồng độc toạ tại Tị Hợi, đối cung có Thiên Lương, nên tính chất cơ bản giống Đồng Lương

Thiên Đông rất ưa Hợi, kế đến là Tị, mệnh tạo hưởng thụ nhiều. Nhưng nêu ko có sao phụ tá cá hội chiếu, không gặp sao lộc, có khả năng sự nghiệp bình thường, thu nhập trung bình, nhưng lại xem trọng hưởng thụ, tiền bạc có lúc thiếu thống, gặp nghịch cảnh dễ thành buông xuôi định mệnh, ảnh hưởng sự nghiệp một đời.

Cho nên Đồng Lương đồng cung, do tâm lý hưởng thụ không bằng Thiên Đồng Tị Hợi, nên ít sắc thái xa cách người thân, ít lưu lạc phóng đãng hơn người Thiên Đồng Tị Hợi

Bạn đang xem: THIÊN ĐỒNG TẠI TỊ HỢI

Thiên Đồng hội Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu, có thêm Hoả Linh Kình Đà Không Kiếp sẽ kích phát tiềm lực, chủ về quý hiển. Thiên Đông Hoá Lộc thì vừa quý vừa phú, làm việc cho chính phủ, hoặc cho cty có tính phục vụ, chủ quản hành chính. Thiên Lương đối cung, có Thiên Hình, Kình Dương, làm bác sĩ nha khoa, bác sĩ nhi khoa rất hợp.

Thiên Đồng tại Hợi sợ gặp Hoá Kỵ, nếu gặp thêm các sao sát hình, Không Kiếp, nhiều từ bốn sao trở lên. Cổ nhân nói là mệnh nô tì.

Thiên Đồng an mệnh tại Tị khá tốt, có sao phụ tá cát hoá giải càng đẹp. Nhưng bất kể an mệnh tại Tị hay Hợi, gặp sát hình hung từ 4 sao trở lên, đều tàn tật hoặc cô độc, hình khắc.

Nữ mệnh Thiên Đồng tại Tị Hợi, trán cao mũi thẳng, cơ thể đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, nếu sao chân lỡ bước, hôn nhân bất hạnh

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN ĐỒNG TẠI TỊ HỢI

Thiên Đồng độc toạ tại Tị Hợi, đối cung có Thiên Lương, nên tính chất cơ bản giống Đồng Lương

Thiên Đông rất ưa Hợi, kế đến là Tị, mệnh tạo hưởng thụ nhiều. Nhưng nêu ko có sao phụ tá cá hội chiếu, không gặp sao lộc, có khả năng sự nghiệp bình thường, thu nhập trung bình, nhưng lại xem trọng hưởng thụ, tiền bạc có lúc thiếu thống, gặp nghịch cảnh dễ thành buông xuôi định mệnh, ảnh hưởng sự nghiệp một đời.

Cho nên Đồng Lương đồng cung, do tâm lý hưởng thụ không bằng Thiên Đồng Tị Hợi, nên ít sắc thái xa cách người thân, ít lưu lạc phóng đãng hơn người Thiên Đồng Tị Hợi

Thiên Đồng hội Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu, có thêm Hoả Linh Kình Đà Không Kiếp sẽ kích phát tiềm lực, chủ về quý hiển. Thiên Đông Hoá Lộc thì vừa quý vừa phú, làm việc cho chính phủ, hoặc cho cty có tính phục vụ, chủ quản hành chính. Thiên Lương đối cung, có Thiên Hình, Kình Dương, làm bác sĩ nha khoa, bác sĩ nhi khoa rất hợp.

Thiên Đồng tại Hợi sợ gặp Hoá Kỵ, nếu gặp thêm các sao sát hình, Không Kiếp, nhiều từ bốn sao trở lên. Cổ nhân nói là mệnh nô tì.

Thiên Đồng an mệnh tại Tị khá tốt, có sao phụ tá cát hoá giải càng đẹp. Nhưng bất kể an mệnh tại Tị hay Hợi, gặp sát hình hung từ 4 sao trở lên, đều tàn tật hoặc cô độc, hình khắc.

Nữ mệnh Thiên Đồng tại Tị Hợi, trán cao mũi thẳng, cơ thể đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, nếu sao chân lỡ bước, hôn nhân bất hạnh

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button