Tử vi

THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần hoặc Thân, cũng thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhưng lại là trở thụ rất tốt. Vì Đồng Lượng đều chủ về phẩm đức cao thượng, tâm tính ôn hoà lương thiện, dù có sát tinh cũng chỉ khiến cuộc đời nhiều khó khăn, cần hoá giải, chẳng phải chủ về phẩm cách xấu xa.

Đồng Lương ưa gặp các sao phụ tá cát tường, không ưa Lộc Tồn, Hoá Lộc, Thiên Mã. Người không có Lộc mã có thể theo ngành văn hoá, quảng bá, quảng cáo, cũng thích hợp phục vụ xã hội. Người có Lộc Mã thích hợp ngành giải trí, nhưng dễ có chuyện ghi lòng tạc dạ người khác giới, nhưng không thể yêu đương.

Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ gặp sao Hình, nên theo ngành nghề giám sát, kỉ luật, nhưng khiến nam nữ hôn nhân bất lợi.

Bạn đang xem: THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

Đồng Lương vào hạn, có thêm Không Kiếp và các sao sát tinh hình, hao chủ về tai nạn, bệnh tật, dính dáng pháp luật hoặc hình khắc lục thân, công ty phá sản. Gặp sao phụ tá có nhiều cơ hội mới, gặp sao đào hoa sẽ nảy sinh các tình yêu kì lạ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần hoặc Thân, cũng thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhưng lại là trở thụ rất tốt. Vì Đồng Lượng đều chủ về phẩm đức cao thượng, tâm tính ôn hoà lương thiện, dù có sát tinh cũng chỉ khiến cuộc đời nhiều khó khăn, cần hoá giải, chẳng phải chủ về phẩm cách xấu xa.

Đồng Lương ưa gặp các sao phụ tá cát tường, không ưa Lộc Tồn, Hoá Lộc, Thiên Mã. Người không có Lộc mã có thể theo ngành văn hoá, quảng bá, quảng cáo, cũng thích hợp phục vụ xã hội. Người có Lộc Mã thích hợp ngành giải trí, nhưng dễ có chuyện ghi lòng tạc dạ người khác giới, nhưng không thể yêu đương.

Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ gặp sao Hình, nên theo ngành nghề giám sát, kỉ luật, nhưng khiến nam nữ hôn nhân bất lợi.

Đồng Lương vào hạn, có thêm Không Kiếp và các sao sát tinh hình, hao chủ về tai nạn, bệnh tật, dính dáng pháp luật hoặc hình khắc lục thân, công ty phá sản. Gặp sao phụ tá có nhiều cơ hội mới, gặp sao đào hoa sẽ nảy sinh các tình yêu kì lạ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button