Tử vi

Thiên Đồng Thìn Tuất Cách

Thiên Đồng là sao thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, thuộc sao thứ tư trong chòm Nam Đẩu Tinh, tính cát diệu rất lớn, ở cung đắc ý có thể chế hóa được hung tinh, trừ gặp bộ Không Kiếp là bị phản tác, tính cát diệu giảm, lực mạnh khi hội cùng trợ tinh Khôi Việt, chủ thuộc cách phát phúc, ở cung mệnh càng tốt đẹp, chủ hình thể đẹp đẽ, diện mạo trang nghiêm. Nếu gặp Việt Linh Hình thì không phải là quá tốt, gặp Không Kiếp thì không thể luận là xấu, thuộc cách trong họa có phúc. Vì vây, sao Thiên Đồng được luận là cát tinh, nằm 12 cung đều luận là tốt, nhưng thực nghiệm thì tùy việc phối hợp các sao, nếu gặp cách xấu không đến nỗi mất mạng, ngay đến đại sát tinh Không Kiếp nếu không bị gặp thêm các cách xấu khác phối hợp cũng không đủ sức làm Thiên Đồng bị khuất phục. ” Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát”. Thiên Đồng vị trí đẹp nhất là đồng độ với Thiên Lương thành Đồng Lương cách, bộ sao này rất hỉ Dần Thân, nhưng cũng chính vì vậy gặp Không Kiếp trở thành vô phúc, lắm họa cách. Thiên Đồng ở các vị trí đắc ý thì luôn có đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương trong tam hợp, khi đó hình thành các cách tốt như Đồng Âm, Đồng Lương,…Mệnh hoặc Thân nếu có sao Thiên Đồng, hoặc Thiên Lương tọa thủ ở bất cứ cung nào không bị sát tinh giao hội phá cách đều được hưởng câu phú ” Bất phạ tai ương”, tức không lo việc tai ương họa hại vì luôn được che chở bởi những thế lực vô hình, khi đó Đồng Âm ( Thiên Đồng, Thái Âm ) chính là âm phúc, cũng có nghĩa là âm thầm hưởng phúc phận.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn Tuất là ở thế la võng, tính động của sao này bị giảm xuống, vì vậy ở vị trí này có những ưu thế và khuyết điểm riêng cho cả tinh hệ. Tính chất của Thiên Đồng khác biệt so với Thiên Lương, bộ Cơ Lương rất thích ở cung Thìn Tuất vì đây là hai sao tài năng nhất của nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, ở nơi La Võng thì sự khéo léo của hai chính tinh này trở thành mưu lược, tính sáng suốt và trí xảo rất lớn, sao Thiên Đồng thì không được như vậy, việc kìm hãm ở hai cung Thìn Tuất sẽ làm Thiên Đồng không thể phát huy hết đặc tính ” Hoán Cải Vô Thường”, tam hợp có Thiên Cơ trở thành cơ hội để cải cách, cải tiến và thay đổi mình để đưa đến sự thành công, ở đây tính bất an, lo lắng khi thực hiện kế hoạch của Thiên Đồng cũng tăng cao hơn so với các vị trí khác. Đây là bố cục hội đủ bốn sao của cách cục lớn, chỉ kém cách Đồng Lương Dần Thân và Đồng Âm cư Tý, Thiên Đồng Tỵ Hợi. Mệnh Thiên Đồng ở Thìn Tuất rất thích có Kình Dương và Phượng Các tam hợp hoặc xung chiếu thành cách cục ” Đồng Âm Kình Dương phùng Phượng Các”, không thích gặp thêm Hỏa Tinh, nếu chỉ có Linh Tinh, không có Hình Việt cũng coi là tốt, không xấu.

Thiên Đồng cư Thìn tốt hơn ở Tuất vì khi đó Thái Âm sáng, chủ Âm Phúc lớn, việc hưởng phúc được sớm và sự nghiệp hanh thông hơn ở Tuất. Vì vậy, khi luận ở cung Tuất thì tuổi Đinh được cách ” Càn Cung Phản Bối” vì giáp bộ Khôi Việt, mệnh và tam hợp chiếu được Khoa Quyền Lộc Kỵ, đủ tứ hóa, nhìn trên cung Ngọ ở tam hợp được Lộc Tồn, hưởng cách Song Lộc, ở cung xung chiếu là Cự Môn Hóa Kỵ có Thanh Long thành cách Long Kỵ Hà chủ ra ngoài được thanh danh lớn, mọi người mến mộ, nếu không có Không Kiếp phá hoại thì thuộc thượng cách, tổ hợp rất đẹp, hưởng phúc trường tồn tuy Cự Âm lạc hãm. Vì vậy, quan trọng ở việc phụ tinh có phù hợp hay không mới có thể quyết định cát hung. Mệnh Thiên Đồng rất thích Lộc Tồn đồng độ, không nên ở cung có Cự Môn vì ” Cự phùng tồn tú, cát xứ tàng hung”, Lộc Tồn chủ trường tồn, đi với Đồng Lương trở thành phúc thọ trường tồn, lại là sao Lộc nên được cả ba thứ mà mọi người mong ước, tuy vậy tính lãnh đạo của bộ sao này không lớn, khó có thể đạt đến ngôi vị cao nhất, không chủ quan lộc mà chủ tài lộc, đi kinh thương thì vào dạng của cải để không hết, phúc để lại cho con cháu rất lớn. Thiên Đồng cư Tuất tuổi Đinh tốt nhất, được Lộc Tồn, tuổi Kỷ cũng có Lộc Tồn nhưng Tứ Hóa là Vũ-Tham-Lương-Khúc nên chỉ có Hóa Khoa, không may bị thêm Hóa Kỵ.

Bạn đang xem: Thiên Đồng Thìn Tuất Cách

Xét về mặt tứ hóa thì tuổi Bính được Thiên Đồng Hóa Lộc và Thiên Cơ Hóa Quyền, khi đó đồng thời Thái Âm Hóa Kỵ, Lộc Tồn ở cung Tỵ, khi đó sẽ bị Kình Dương hoặc Đà La ở tam hợp chiếu mệnh, được giáp bộ Khôi Việt như ở tuổi Đinh, mệnh ở hàng trung cách, nếu thêm Xương Khúc Tả Hữu hội chiếu thì có thể theo con đường kinh doanh hoặc quan lộc đều được, không nên gặp thêm Hỏa Linh thành bộ Hỏa Kình, càng không nên gặp thêm Không Kiếp gây phản lại cách cục. Mệnh tại Thìn nếu tuổi Ất thì cũng được gọi là đẹp vì có Cơ Lương hóa Lộc Quyền, gia thêm Khôi Việt, sẽ gặp Kình Dương hoặc Đà La vì Lộc Tồn an tại Mão, nếu gặp Kình Dương tốt hơn, không có Phượng Các và Tứ Linh, khi có có Kình Dương cũng không phải là vị trí đẹp, tuy vậy vẫn hơn các tuổi khác vì được nhị hóa, thêm Xương Khúc Tả Hữu thì công danh lớn, làm quan chức to. Thiên Đồng tuổi Canh có một số tình huống Thiên Đồng tuy Hóa Kỵ nhưng trở thành những đứa trẻ có tài năng lớn, thuộc dạng kỳ tài.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Đồng Thìn Tuất Cách

Thiên Đồng là sao thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, thuộc sao thứ tư trong chòm Nam Đẩu Tinh, tính cát diệu rất lớn, ở cung đắc ý có thể chế hóa được hung tinh, trừ gặp bộ Không Kiếp là bị phản tác, tính cát diệu giảm, lực mạnh khi hội cùng trợ tinh Khôi Việt, chủ thuộc cách phát phúc, ở cung mệnh càng tốt đẹp, chủ hình thể đẹp đẽ, diện mạo trang nghiêm. Nếu gặp Việt Linh Hình thì không phải là quá tốt, gặp Không Kiếp thì không thể luận là xấu, thuộc cách trong họa có phúc. Vì vây, sao Thiên Đồng được luận là cát tinh, nằm 12 cung đều luận là tốt, nhưng thực nghiệm thì tùy việc phối hợp các sao, nếu gặp cách xấu không đến nỗi mất mạng, ngay đến đại sát tinh Không Kiếp nếu không bị gặp thêm các cách xấu khác phối hợp cũng không đủ sức làm Thiên Đồng bị khuất phục. ” Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát”. Thiên Đồng vị trí đẹp nhất là đồng độ với Thiên Lương thành Đồng Lương cách, bộ sao này rất hỉ Dần Thân, nhưng cũng chính vì vậy gặp Không Kiếp trở thành vô phúc, lắm họa cách. Thiên Đồng ở các vị trí đắc ý thì luôn có đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương trong tam hợp, khi đó hình thành các cách tốt như Đồng Âm, Đồng Lương,…Mệnh hoặc Thân nếu có sao Thiên Đồng, hoặc Thiên Lương tọa thủ ở bất cứ cung nào không bị sát tinh giao hội phá cách đều được hưởng câu phú ” Bất phạ tai ương”, tức không lo việc tai ương họa hại vì luôn được che chở bởi những thế lực vô hình, khi đó Đồng Âm ( Thiên Đồng, Thái Âm ) chính là âm phúc, cũng có nghĩa là âm thầm hưởng phúc phận.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn Tuất là ở thế la võng, tính động của sao này bị giảm xuống, vì vậy ở vị trí này có những ưu thế và khuyết điểm riêng cho cả tinh hệ. Tính chất của Thiên Đồng khác biệt so với Thiên Lương, bộ Cơ Lương rất thích ở cung Thìn Tuất vì đây là hai sao tài năng nhất của nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, ở nơi La Võng thì sự khéo léo của hai chính tinh này trở thành mưu lược, tính sáng suốt và trí xảo rất lớn, sao Thiên Đồng thì không được như vậy, việc kìm hãm ở hai cung Thìn Tuất sẽ làm Thiên Đồng không thể phát huy hết đặc tính ” Hoán Cải Vô Thường”, tam hợp có Thiên Cơ trở thành cơ hội để cải cách, cải tiến và thay đổi mình để đưa đến sự thành công, ở đây tính bất an, lo lắng khi thực hiện kế hoạch của Thiên Đồng cũng tăng cao hơn so với các vị trí khác. Đây là bố cục hội đủ bốn sao của cách cục lớn, chỉ kém cách Đồng Lương Dần Thân và Đồng Âm cư Tý, Thiên Đồng Tỵ Hợi. Mệnh Thiên Đồng ở Thìn Tuất rất thích có Kình Dương và Phượng Các tam hợp hoặc xung chiếu thành cách cục ” Đồng Âm Kình Dương phùng Phượng Các”, không thích gặp thêm Hỏa Tinh, nếu chỉ có Linh Tinh, không có Hình Việt cũng coi là tốt, không xấu.

Thiên Đồng cư Thìn tốt hơn ở Tuất vì khi đó Thái Âm sáng, chủ Âm Phúc lớn, việc hưởng phúc được sớm và sự nghiệp hanh thông hơn ở Tuất. Vì vậy, khi luận ở cung Tuất thì tuổi Đinh được cách ” Càn Cung Phản Bối” vì giáp bộ Khôi Việt, mệnh và tam hợp chiếu được Khoa Quyền Lộc Kỵ, đủ tứ hóa, nhìn trên cung Ngọ ở tam hợp được Lộc Tồn, hưởng cách Song Lộc, ở cung xung chiếu là Cự Môn Hóa Kỵ có Thanh Long thành cách Long Kỵ Hà chủ ra ngoài được thanh danh lớn, mọi người mến mộ, nếu không có Không Kiếp phá hoại thì thuộc thượng cách, tổ hợp rất đẹp, hưởng phúc trường tồn tuy Cự Âm lạc hãm. Vì vậy, quan trọng ở việc phụ tinh có phù hợp hay không mới có thể quyết định cát hung. Mệnh Thiên Đồng rất thích Lộc Tồn đồng độ, không nên ở cung có Cự Môn vì ” Cự phùng tồn tú, cát xứ tàng hung”, Lộc Tồn chủ trường tồn, đi với Đồng Lương trở thành phúc thọ trường tồn, lại là sao Lộc nên được cả ba thứ mà mọi người mong ước, tuy vậy tính lãnh đạo của bộ sao này không lớn, khó có thể đạt đến ngôi vị cao nhất, không chủ quan lộc mà chủ tài lộc, đi kinh thương thì vào dạng của cải để không hết, phúc để lại cho con cháu rất lớn. Thiên Đồng cư Tuất tuổi Đinh tốt nhất, được Lộc Tồn, tuổi Kỷ cũng có Lộc Tồn nhưng Tứ Hóa là Vũ-Tham-Lương-Khúc nên chỉ có Hóa Khoa, không may bị thêm Hóa Kỵ.

Xét về mặt tứ hóa thì tuổi Bính được Thiên Đồng Hóa Lộc và Thiên Cơ Hóa Quyền, khi đó đồng thời Thái Âm Hóa Kỵ, Lộc Tồn ở cung Tỵ, khi đó sẽ bị Kình Dương hoặc Đà La ở tam hợp chiếu mệnh, được giáp bộ Khôi Việt như ở tuổi Đinh, mệnh ở hàng trung cách, nếu thêm Xương Khúc Tả Hữu hội chiếu thì có thể theo con đường kinh doanh hoặc quan lộc đều được, không nên gặp thêm Hỏa Linh thành bộ Hỏa Kình, càng không nên gặp thêm Không Kiếp gây phản lại cách cục. Mệnh tại Thìn nếu tuổi Ất thì cũng được gọi là đẹp vì có Cơ Lương hóa Lộc Quyền, gia thêm Khôi Việt, sẽ gặp Kình Dương hoặc Đà La vì Lộc Tồn an tại Mão, nếu gặp Kình Dương tốt hơn, không có Phượng Các và Tứ Linh, khi có có Kình Dương cũng không phải là vị trí đẹp, tuy vậy vẫn hơn các tuổi khác vì được nhị hóa, thêm Xương Khúc Tả Hữu thì công danh lớn, làm quan chức to. Thiên Đồng tuổi Canh có một số tình huống Thiên Đồng tuy Hóa Kỵ nhưng trở thành những đứa trẻ có tài năng lớn, thuộc dạng kỳ tài.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button