Tử vi

Thiên Đồng Tỵ Hợi Cách

Thiên Đồng là sao chủ phúc nhưng một số người nhầm tưởng đây cũng là sao chủ thọ, điều đó chỉ có giá trị khi có Thiên Lương tam hợp thành bộ Đồng Lương, vì vậy bạn không nên ngạc nhiên với nhiều lá số Thiên Đồng không bị sát tinh xâm phá nhưng thọ cũng ở mức trung thọ ở nhưng nơi không có Thiên Lương. Thiên Đồng biểu tượng là đồng ruộng nằm trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ người phụ nữ có nhà cửa, lương thực đang làm trên cánh đồng, chỉ vậy thôi cũng hiện ra chữ Phúc, Ấm. Ở vị trí Tỵ Hợi, Thiên Lương ở vị trí đối cung tuy không đẹp bằng ở tam hợp hoặc đồng cung nhưng tuổi thọ vẫn cao nếu không bị phá cách nặng vì ” Lương Xung Tọa Thủ Kiêm Thọ Ấm”. Thiên Đồng ở trường hợp này còn lợi cho kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp, bia, rượu và quan trọng hơn là còn có nhà cửa khang trang và những cơ hội hơn luôn đón chờ ở phía trước,” Cự Cơ Mão Dậu Chúng Thủy Triều Đông”. Trong Tử Vi, vị trí Thìn Tuất và Hợi là nơi có sự khác biệt hơn so với địa chi khác, riêng ở Hợi thì cần thiết đắc thêm vòng Trường Sinh mới đẹp.

Cách cục này chỉ có ba sao Cự Cơ Đồng ở tam hợp nên giá trị chuẩn mực không bằng khi đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương.nhưng mức độ thành công thì cao hơn hẳn, bộ CNĐL hiền hòa, lương thiện thích sự yên bình thiếu tính tranh giành nên được phê với câu ” Cơ Nguyệt Đồng Lương Tác Lại Nhân”, chủ làm quan nhỏ, ý chí tiến thủ không lớn. Khi có thêm Cự Môn vào thì mọi việc trở nên kịch tích hơn rất nhiều. Cự Môn là ngôi sao chủ lời nói, và lãnh đạo cần thiết phải có tính khai phá ( Phá Quân ), hành động ( Tử Vi ) và lời nói ( Cự Môn), bộ ba sao này giá trị như Thiên Khôi. Thiên Đồng Tỵ Hợi người khác hay gọi là nơi Đắc Địa và lý do ấy. Một Cự Môn sức chống chịu với Sát Tinh yếu nên toàn bộ cách cục này dễ trở nên cực đoan, vì vậy nên không có Miếu Địa ở nơi này cho Thiên Đồng, trái với Đồng Lương Dần Thân chỉ sợ Không Kiếp, còn lại thì sát tinh tụ hội lại mới có thể uy hiếp bộ sao này khi ở vị trí tốt nhất, chủ sống thọ, nhàn hạ, hạnh phúc nhưng lại địa vị không cao, đều có khuyết điểm. Thiên Đồng cư Tỵ Hợi đẹp hơn bộ Âm Dương Lương ở đối cung vì Thiên Đồng chủ Phúc Phận, Thiên Lương chủ May Mắn, người có Phúc luôn hơn người May Mắn. Vị trí này cần gặp bộ Khôi Việt, vì thế tuổi Đinh, Bính dễ được cả bộ, các tuổi Canh, Giáp khó được hơn. Khôi Việt rất hợp với Thiên Đồng, gặp thêm Không Kiếp cũng không lo lắng vì cách Đồng Việt làm phúc tính cát hóa lớn, nhưng kỵ gặp Linh Hình tạo thành cách Việt Linh Hình phòng sấm sét búa đao.

Mỗi tổ hợp sao tương tác với nhau thành bộ xấu khi được hợp cách sẽ trở thành tốt đẹp, như Kỵ Hình làm lu mờ cả bộ tam hóa nhưng với Cơ Khoa lại thành cách vấn đáp, nghi kỵ, cật vấn nhưng điều liên quan đến khoa học, mà nếu không lên tiếng thì sẽ nguy hại rất lớn. Tang Hổ Điếu Binh là sự kết hợp của bộ Tang Hổ Điếu và Binh Phù, nếu không có Thiên Đồng thì rất dễ gặp nhiều tang thương, có thể là chính mình gặp hung hiểm. Có Thiên Đồng luận là cùng nhau làm việc tốt, phúc thiện, như một tổ chức từ thiện, phục vụ…. Bô Cự Cơ Đồng có Thiên Lương đối cung hỉ được các tuổi Ất được bộ Lộc Quyền 1 xung chiếu và 1 tam hợp, Bính được Lộc Quyền tam hợp, tuổi Đinh được Quyền Khoa Kỵ, các tuổi khác hoặc cần Tả Hữu, Xương Khúc mới đủ Nhị Hóa, còn lại đều không có. Vì vậy, trong ” Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư” có nói tuổi Bính rất tốt nhưng chưa giải thích, thực ra là tốt đẹp vì được cả Song Lộc ( Tính cát hóa rất lớn ) và Khôi Việt thêm Hóa Quyền, dễ ăn thêm Xương Hóa Khoa, nếu không có Xương thì cũng là số người giàu, đi theo đường kinh doanh gặp nhiều cơ hội lớn ( Cự Cơ ), theo quan lộc cũng có địa vị lớn. Tuổi Đinh tuy cũng được Quyền Khoa ngộ Khôi Việt nhưng lại gặp cách Cự Kỵ nên chỉ bình thườn, cần thêm cát trợ tinh.

Bạn đang xem: Thiên Đồng Tỵ Hợi Cách

Mệnh có Thiên Đồng rất hỉ được gặp Kình Phượng, vì Thiên Đồng chủ số đông, tán thành, đồng lòng khi gặp Kình Dương chủ sớm, Phượng Các là ngưỡng mộ, dĩ nhiên Tử Vi không phải chỉ dịch như vậy, sâu xa hơn các phụ tinh đều do Tứ Hóa lưu đến các cung mà biến ra, cổ nhân đặt những thế đứng ấy thành các sao với tên âm Hán để dễ dịch và xem xét, luận giải cho đời sau, vì vậy nên có trường phái dùng 24 sao để luận tử vi, tính chính xác rất lớn, cách chế hóa âm dương, bố cục thế đứng, tạm thời chúng ta chấp nhận tên các sao có ý nghĩa riêng của chúng, nhưng đây chỉ là cái cành lá vịn để chúng ta hiểu, không phải gốc rễ là như vậy. Tất cả vị trí của Thiên Đồng nếu gặp được bộ Kình Phượng đều luận là tốt đep, dễ được nổi danh về một lĩnh vực nào đó, tùy khi đi với những các sao, nổi về uy quyền thì đi với Quyền Hình, nổi về đẹp thì đi với Đào Hoa,…. nhưng về phương diện sức khỏe thì ta lại có câu phú ” Thiên Đồng Kình Dương, thân thể tao thương”, dễ bị thương tích gây ra bởi Kình Dương ( Dương Nhẫn ).

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Đồng Tỵ Hợi Cách

Thiên Đồng là sao chủ phúc nhưng một số người nhầm tưởng đây cũng là sao chủ thọ, điều đó chỉ có giá trị khi có Thiên Lương tam hợp thành bộ Đồng Lương, vì vậy bạn không nên ngạc nhiên với nhiều lá số Thiên Đồng không bị sát tinh xâm phá nhưng thọ cũng ở mức trung thọ ở nhưng nơi không có Thiên Lương. Thiên Đồng biểu tượng là đồng ruộng nằm trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ người phụ nữ có nhà cửa, lương thực đang làm trên cánh đồng, chỉ vậy thôi cũng hiện ra chữ Phúc, Ấm. Ở vị trí Tỵ Hợi, Thiên Lương ở vị trí đối cung tuy không đẹp bằng ở tam hợp hoặc đồng cung nhưng tuổi thọ vẫn cao nếu không bị phá cách nặng vì ” Lương Xung Tọa Thủ Kiêm Thọ Ấm”. Thiên Đồng ở trường hợp này còn lợi cho kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp, bia, rượu và quan trọng hơn là còn có nhà cửa khang trang và những cơ hội hơn luôn đón chờ ở phía trước,” Cự Cơ Mão Dậu Chúng Thủy Triều Đông”. Trong Tử Vi, vị trí Thìn Tuất và Hợi là nơi có sự khác biệt hơn so với địa chi khác, riêng ở Hợi thì cần thiết đắc thêm vòng Trường Sinh mới đẹp.

Cách cục này chỉ có ba sao Cự Cơ Đồng ở tam hợp nên giá trị chuẩn mực không bằng khi đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương.nhưng mức độ thành công thì cao hơn hẳn, bộ CNĐL hiền hòa, lương thiện thích sự yên bình thiếu tính tranh giành nên được phê với câu ” Cơ Nguyệt Đồng Lương Tác Lại Nhân”, chủ làm quan nhỏ, ý chí tiến thủ không lớn. Khi có thêm Cự Môn vào thì mọi việc trở nên kịch tích hơn rất nhiều. Cự Môn là ngôi sao chủ lời nói, và lãnh đạo cần thiết phải có tính khai phá ( Phá Quân ), hành động ( Tử Vi ) và lời nói ( Cự Môn), bộ ba sao này giá trị như Thiên Khôi. Thiên Đồng Tỵ Hợi người khác hay gọi là nơi Đắc Địa và lý do ấy. Một Cự Môn sức chống chịu với Sát Tinh yếu nên toàn bộ cách cục này dễ trở nên cực đoan, vì vậy nên không có Miếu Địa ở nơi này cho Thiên Đồng, trái với Đồng Lương Dần Thân chỉ sợ Không Kiếp, còn lại thì sát tinh tụ hội lại mới có thể uy hiếp bộ sao này khi ở vị trí tốt nhất, chủ sống thọ, nhàn hạ, hạnh phúc nhưng lại địa vị không cao, đều có khuyết điểm. Thiên Đồng cư Tỵ Hợi đẹp hơn bộ Âm Dương Lương ở đối cung vì Thiên Đồng chủ Phúc Phận, Thiên Lương chủ May Mắn, người có Phúc luôn hơn người May Mắn. Vị trí này cần gặp bộ Khôi Việt, vì thế tuổi Đinh, Bính dễ được cả bộ, các tuổi Canh, Giáp khó được hơn. Khôi Việt rất hợp với Thiên Đồng, gặp thêm Không Kiếp cũng không lo lắng vì cách Đồng Việt làm phúc tính cát hóa lớn, nhưng kỵ gặp Linh Hình tạo thành cách Việt Linh Hình phòng sấm sét búa đao.

Mỗi tổ hợp sao tương tác với nhau thành bộ xấu khi được hợp cách sẽ trở thành tốt đẹp, như Kỵ Hình làm lu mờ cả bộ tam hóa nhưng với Cơ Khoa lại thành cách vấn đáp, nghi kỵ, cật vấn nhưng điều liên quan đến khoa học, mà nếu không lên tiếng thì sẽ nguy hại rất lớn. Tang Hổ Điếu Binh là sự kết hợp của bộ Tang Hổ Điếu và Binh Phù, nếu không có Thiên Đồng thì rất dễ gặp nhiều tang thương, có thể là chính mình gặp hung hiểm. Có Thiên Đồng luận là cùng nhau làm việc tốt, phúc thiện, như một tổ chức từ thiện, phục vụ…. Bô Cự Cơ Đồng có Thiên Lương đối cung hỉ được các tuổi Ất được bộ Lộc Quyền 1 xung chiếu và 1 tam hợp, Bính được Lộc Quyền tam hợp, tuổi Đinh được Quyền Khoa Kỵ, các tuổi khác hoặc cần Tả Hữu, Xương Khúc mới đủ Nhị Hóa, còn lại đều không có. Vì vậy, trong ” Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư” có nói tuổi Bính rất tốt nhưng chưa giải thích, thực ra là tốt đẹp vì được cả Song Lộc ( Tính cát hóa rất lớn ) và Khôi Việt thêm Hóa Quyền, dễ ăn thêm Xương Hóa Khoa, nếu không có Xương thì cũng là số người giàu, đi theo đường kinh doanh gặp nhiều cơ hội lớn ( Cự Cơ ), theo quan lộc cũng có địa vị lớn. Tuổi Đinh tuy cũng được Quyền Khoa ngộ Khôi Việt nhưng lại gặp cách Cự Kỵ nên chỉ bình thườn, cần thêm cát trợ tinh.

Mệnh có Thiên Đồng rất hỉ được gặp Kình Phượng, vì Thiên Đồng chủ số đông, tán thành, đồng lòng khi gặp Kình Dương chủ sớm, Phượng Các là ngưỡng mộ, dĩ nhiên Tử Vi không phải chỉ dịch như vậy, sâu xa hơn các phụ tinh đều do Tứ Hóa lưu đến các cung mà biến ra, cổ nhân đặt những thế đứng ấy thành các sao với tên âm Hán để dễ dịch và xem xét, luận giải cho đời sau, vì vậy nên có trường phái dùng 24 sao để luận tử vi, tính chính xác rất lớn, cách chế hóa âm dương, bố cục thế đứng, tạm thời chúng ta chấp nhận tên các sao có ý nghĩa riêng của chúng, nhưng đây chỉ là cái cành lá vịn để chúng ta hiểu, không phải gốc rễ là như vậy. Tất cả vị trí của Thiên Đồng nếu gặp được bộ Kình Phượng đều luận là tốt đep, dễ được nổi danh về một lĩnh vực nào đó, tùy khi đi với những các sao, nổi về uy quyền thì đi với Quyền Hình, nổi về đẹp thì đi với Đào Hoa,…. nhưng về phương diện sức khỏe thì ta lại có câu phú ” Thiên Đồng Kình Dương, thân thể tao thương”, dễ bị thương tích gây ra bởi Kình Dương ( Dương Nhẫn ).

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button