Tử vi

Thiên Lương Hóa Khoa (can Kỷ)

Thiên Lương ngũ hành thuộc Mậu Thổ, là Dương Thổ, là loại Thổ lồi lên rõ rệt, là Thổ của núi cao hay đồi cao; lúc nó Hóa Khoa, có thể làm cho danh tiếng đạt tới đỉnh cao, nhưng Thổ của núi cao, sẽ vì quá cao mà thiếu sự kết dính vững chắc, núi sẽ có chỗ xốp dễ sụp đổ; vì vậy Thiên Lương Hóa Khoa tuy có thể khiến sự nghiệp và danh tiếng đạt tới mức độ khá vẻ vang, lúc miếu vượng, càng làm cho sự nghiệp có biểu hiện kiệt xuất và phát triển thuận lợi, được người ta ca tụng, danh tiếng vang xa, có điều không nên quá lộ sự sắc bén; nhưng nếu lạc hãm thì danh của họ là khoa trương, không có thực chất, nếu tam phương gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị, thì vất vả mà ít thành, hoặc sẽ có thị phi không cần thiết về văn thư hợp đồng hoặc do không đi theo con đường chính.

Như đã thuật ở trên, Thiên Lương ngũ hành là Mậu Thổ, là Thổ của núi cao,Thổ của núi cao không phải hình thành trong một ngày, vì vậy nó có tính lịch sử, Thiên Lương lại là ấm tinh, gặp hung có thể giải nguy, là trời phù hộ, lúc Thiên Lương Hóa Khoa, lối suy nghĩ, kế hoạch và lý luận của nó có thể phát huy tiềm lực một cách đầy đủ, thành tựu của nó cũng có ý nghĩa mang tính lịch sử, danh tiếng xa gần đều biết. Nếu ở cung miếu vượng,càng được mọi người tán thưởng và ủng hộ, danh tiếng vang xa, để lại tiếng thơm cho hậu thế. Nhưng nếu lạc hãm, thì lối suy nghĩ, kế hoạch và lý luận của nó sẽ khó tránh khỏi tình trạng thiếu sự trợ giúp và lòng lân mẫn, thiên về trọng lợi khinh nghĩa, nếu thêm sát tinh, là có tính tà dâm, càng không tốt, nếu sát tinh nhiều, gặp thêm sao Hóa Kị xung chiếu, thường thường lý luận thiên lệch, tà dâm quá nặng, bị người ta nhìn thấu nên bị bài xích, loại trừ, thậm chí khinh bỉ, lúc này, nên tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ tính tà dâm.

Thiên Lương Hóa Khoa thích hợp học tập triết học, y học, thuật tu tiên dưỡng sinh. Thiên Lương Hóa Khoa, đồng thời cũng khiến Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, nếu cung Mệnh ở Thìn, là cách “Tam kì”, là chủ về tay trắng làm lên, cả đời phú quý.

Bạn đang xem: Thiên Lương Hóa Khoa (can Kỷ)

Thiên lương chủ về sang quý, vì vậy trong các tình huống thông thường, thích Hóa Khoa, tất sẽ có thanh danh.

Giám sát và quán lý là trách nhiệm của Thiên Lương, cho nên tiên nhân đoán định là ngự sử; nếu nó Hóa Khoa, là chủ về được người ta tin cậy, thi trưởng được sở trường; đặc biệt là trường hợp Thiên Cơ có Thiên Lương đồng cung hoặc ở đối cung, càng chủ về sở trường về trù tính, lập kế hoạch quản lý. Nếu thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, càng thích Thiên Lương Hóa Khoa, cổ nhân đoán định có thể thành một quan lại tài giỏi; ở thời hiện đại, nếu làm việc cho công ty xí nghiệp,cũng sẽ được người ta hỏi ý kiến, còn được tôn trọng, nếu là người trong giới chuyên môn cũng có thể tự kinh doanh độc lập.

Thái Dương và Thiên Lương đồng cung, mà Thiên Lương Hóa Khoa, không chủ về nghiên cứu học thuật, chỉ chủ về có địa vị chuyên nghiệp đặc biệt. Gọi là chuyên nghiệp, tính chất thông thường là nghề nghiệp phục vụ đại chúng, cần phải xem kỹ các tạp diệu hội hợp mới định cụ thể được.

Thiên Lương Hóa Khoa còn chủ về phù trợ kẻ mạnh và giúp đỡ người yếu, phù trợ người già, dìu dắt người trẻ, dù thấy sát tinh cũng không thay đổi

Thiên Lương Hóa Khoa, Văn Khúc cũng Hóa Kị, nếu hai sao này đồng cung hoặc ở đối cung thì lực của Thiên Lương Hóa Khoa sẽ giảm yếu nhiều, trong các tình huống thông thường, là chỉ thấy tiểu tiết mà không thấy đại thể, thấy cái nhỏ mà không thấy cái lớn, đặc biệt ở Tị hoặc Ngọ là không cát, hay dễ vì cái nhỏ mà mất cái lớn, hoặc vì quá xem trọng tiểu tiết, kết quả làm cho qun hệ giữa người với người trở nên xấu đi.

Có điều, Thiên Lương Hóa Khoa thích có Tấu Thư đồng cung, là văn sĩ nhân tài, sở trường về viết lách, nếu làm nghề tường thuật, cũng có thể thành danh

Thiên Lương Hóa Khoa cũng thích có Thiên Đức đồng cung, chủ về có thể thành danh về y học, nếu có thêm Hoa Cái, Giải Thần, nhất là tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, là chủ về thầy thuốc giỏi.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” có Hóa Khoa thì không ngại Thiên Mã, không thành phóng đãng, lang thang, mà chủ về giao du rộng, thấy thêm cát tinh là chủ về dương danh bốn bể, ở cung Tị thì cả đời tuy gặp nhiều nguy hiểm kinh sợ, nhưng mỗi lần có nguy hiểm kinh sợ thì vận cát đến. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, thì người giúp đỡ, phù trợ càng tốt hơn, chủ về cả đời gặp nguy hiểm kinh sợ tất có người giúp đỡ.

Thiên Lương Hóa Khoa ở các cung lục thân,có lúc không phải là chuyện tốt. Ví dụ, cung Phu thê thấy Thiên Lương Hóa Khoa, có khả năng vợ hay xoi mói, bắt bẻ, nếu thấy thêm sát tinh, thông thường sẽ khiến người ta khó chịu. Có điều, phụ nữ hiện đại có sự nghiệp của riêng mình, vì vậy Thiên Lương Hóa Khoa cũng có khả nang vợ là người trong giới chuyên môn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương Hóa Khoa (can Kỷ)

Thiên Lương ngũ hành thuộc Mậu Thổ, là Dương Thổ, là loại Thổ lồi lên rõ rệt, là Thổ của núi cao hay đồi cao; lúc nó Hóa Khoa, có thể làm cho danh tiếng đạt tới đỉnh cao, nhưng Thổ của núi cao, sẽ vì quá cao mà thiếu sự kết dính vững chắc, núi sẽ có chỗ xốp dễ sụp đổ; vì vậy Thiên Lương Hóa Khoa tuy có thể khiến sự nghiệp và danh tiếng đạt tới mức độ khá vẻ vang, lúc miếu vượng, càng làm cho sự nghiệp có biểu hiện kiệt xuất và phát triển thuận lợi, được người ta ca tụng, danh tiếng vang xa, có điều không nên quá lộ sự sắc bén; nhưng nếu lạc hãm thì danh của họ là khoa trương, không có thực chất, nếu tam phương gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị, thì vất vả mà ít thành, hoặc sẽ có thị phi không cần thiết về văn thư hợp đồng hoặc do không đi theo con đường chính.

Như đã thuật ở trên, Thiên Lương ngũ hành là Mậu Thổ, là Thổ của núi cao,Thổ của núi cao không phải hình thành trong một ngày, vì vậy nó có tính lịch sử, Thiên Lương lại là ấm tinh, gặp hung có thể giải nguy, là trời phù hộ, lúc Thiên Lương Hóa Khoa, lối suy nghĩ, kế hoạch và lý luận của nó có thể phát huy tiềm lực một cách đầy đủ, thành tựu của nó cũng có ý nghĩa mang tính lịch sử, danh tiếng xa gần đều biết. Nếu ở cung miếu vượng,càng được mọi người tán thưởng và ủng hộ, danh tiếng vang xa, để lại tiếng thơm cho hậu thế. Nhưng nếu lạc hãm, thì lối suy nghĩ, kế hoạch và lý luận của nó sẽ khó tránh khỏi tình trạng thiếu sự trợ giúp và lòng lân mẫn, thiên về trọng lợi khinh nghĩa, nếu thêm sát tinh, là có tính tà dâm, càng không tốt, nếu sát tinh nhiều, gặp thêm sao Hóa Kị xung chiếu, thường thường lý luận thiên lệch, tà dâm quá nặng, bị người ta nhìn thấu nên bị bài xích, loại trừ, thậm chí khinh bỉ, lúc này, nên tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ tính tà dâm.

Thiên Lương Hóa Khoa thích hợp học tập triết học, y học, thuật tu tiên dưỡng sinh. Thiên Lương Hóa Khoa, đồng thời cũng khiến Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, nếu cung Mệnh ở Thìn, là cách “Tam kì”, là chủ về tay trắng làm lên, cả đời phú quý.

Thiên lương chủ về sang quý, vì vậy trong các tình huống thông thường, thích Hóa Khoa, tất sẽ có thanh danh.

Giám sát và quán lý là trách nhiệm của Thiên Lương, cho nên tiên nhân đoán định là ngự sử; nếu nó Hóa Khoa, là chủ về được người ta tin cậy, thi trưởng được sở trường; đặc biệt là trường hợp Thiên Cơ có Thiên Lương đồng cung hoặc ở đối cung, càng chủ về sở trường về trù tính, lập kế hoạch quản lý. Nếu thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, càng thích Thiên Lương Hóa Khoa, cổ nhân đoán định có thể thành một quan lại tài giỏi; ở thời hiện đại, nếu làm việc cho công ty xí nghiệp,cũng sẽ được người ta hỏi ý kiến, còn được tôn trọng, nếu là người trong giới chuyên môn cũng có thể tự kinh doanh độc lập.

Thái Dương và Thiên Lương đồng cung, mà Thiên Lương Hóa Khoa, không chủ về nghiên cứu học thuật, chỉ chủ về có địa vị chuyên nghiệp đặc biệt. Gọi là chuyên nghiệp, tính chất thông thường là nghề nghiệp phục vụ đại chúng, cần phải xem kỹ các tạp diệu hội hợp mới định cụ thể được.

Thiên Lương Hóa Khoa còn chủ về phù trợ kẻ mạnh và giúp đỡ người yếu, phù trợ người già, dìu dắt người trẻ, dù thấy sát tinh cũng không thay đổi

Thiên Lương Hóa Khoa, Văn Khúc cũng Hóa Kị, nếu hai sao này đồng cung hoặc ở đối cung thì lực của Thiên Lương Hóa Khoa sẽ giảm yếu nhiều, trong các tình huống thông thường, là chỉ thấy tiểu tiết mà không thấy đại thể, thấy cái nhỏ mà không thấy cái lớn, đặc biệt ở Tị hoặc Ngọ là không cát, hay dễ vì cái nhỏ mà mất cái lớn, hoặc vì quá xem trọng tiểu tiết, kết quả làm cho qun hệ giữa người với người trở nên xấu đi.

Có điều, Thiên Lương Hóa Khoa thích có Tấu Thư đồng cung, là văn sĩ nhân tài, sở trường về viết lách, nếu làm nghề tường thuật, cũng có thể thành danh

Thiên Lương Hóa Khoa cũng thích có Thiên Đức đồng cung, chủ về có thể thành danh về y học, nếu có thêm Hoa Cái, Giải Thần, nhất là tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, là chủ về thầy thuốc giỏi.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” có Hóa Khoa thì không ngại Thiên Mã, không thành phóng đãng, lang thang, mà chủ về giao du rộng, thấy thêm cát tinh là chủ về dương danh bốn bể, ở cung Tị thì cả đời tuy gặp nhiều nguy hiểm kinh sợ, nhưng mỗi lần có nguy hiểm kinh sợ thì vận cát đến. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, thì người giúp đỡ, phù trợ càng tốt hơn, chủ về cả đời gặp nguy hiểm kinh sợ tất có người giúp đỡ.

Thiên Lương Hóa Khoa ở các cung lục thân,có lúc không phải là chuyện tốt. Ví dụ, cung Phu thê thấy Thiên Lương Hóa Khoa, có khả năng vợ hay xoi mói, bắt bẻ, nếu thấy thêm sát tinh, thông thường sẽ khiến người ta khó chịu. Có điều, phụ nữ hiện đại có sự nghiệp của riêng mình, vì vậy Thiên Lương Hóa Khoa cũng có khả nang vợ là người trong giới chuyên môn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button