Tử vi

Thiên Lương Hóa Lộc (can Nhâm)

Thiên Lương là “ấm tinh” (sao che chở), sao chủ về người già, có trạng thái tâm lý thích làm “anh cả”; lúc nó Hóa Lộc, sẽ có ham muốn làm ông chủ. Bình thưởng thì Thiên Lương vận dụng tiền bạc để kinh doanh buôn bán, nhưng lúc Thiên Lương Hóa Lộc lại thích hợp kinh doanh làm ăn qua lại với cơ quan công, lợi về cất giữ tiền. Thiên Lương Hóa Lộc phần nhiều lại không thích hợp lắm việc kinh doanh buôn bán, thưởng phải trải qua gian nan và nguy hiểm, nhiều thành bại, vì Thiên Lương là sao “phùng hung hóa cát”, mà muốn “hóa cát” thì phải “phùng hung” trước, mới thể hiện được tác dụng “hóa cát”. Cho nên, Thiên Lương tuy có thể “hóa cát” (biến thành tốt đẹp), nhưng cũng là sao nhiều hung hiểm. Nếu kinh doanh buôn bán ắt sẽ gặp hung hiểm trùng trùng, sóng gió trắc trở, vất vả khó nhọc, nhưng có thể “phùng hung hóa cát”; lúc nó Hóa Lộc, sẽ làm cho mệnh chủ ham muốn đầu tư và hành động; nếu ở cung miếu vượng thì chỉ là gặp hung hiểm, sóng gió trắc trở mà thôi, vẫn có thể chuyển nguy thành an.

Do Thiên Lương là sao che chở, mà muốn che chở người, giúp người, ắt phải đưa tài lực ra trước; cho nên Thiên Lương Hóa Lộc còn chủ về “tán tài” (tiền bạc phân tán), nhưng phần nhiều là “tán lài” vì việc thiện. Nếu lạc hãm, còn bị các sao sát kị xung chiếu, là chủ về dễ bị tổn thất, đến nỗi phá sán và thất bại; sát tinh nhiều, sẽ vì lỗ vốn, phá sản và thất bại, mà mắc nợ chồng chất; nếu không có cát tinh đến phù trợ thì tổn thất sẽ nghiêm trọng, khiến mệnh chủ khó mà gượng dậy, lúc này không được đầu tư lập nnghiệp với người khác.

Cũng do Thiên Lương hóa khí thành “che chở”, có thể che chở người, giúp người, khiến người ta không tốn công sức mà có được, cho nên Thiên Lương thuộc về tiền bất ngở, lúc nó Hóa Lộc tính chất này càng rõ rệt, tiền vào cũng lớn hơn. Nhưng vì Thiên Lương là sao thanh cao, nên không thích thấy Hóa Lộc; lúc nó Hóa Lộc, tuy có thể được tặng biếu bất ngở, nhưng đồng thởi cũng mắc nợ tình người dưới quyền, lúc người ta có việc nhở cậy, bản thân không tiện từ chối, sẽ mang lại rắc rối. Thiên Lương chủ về thanh cao sang quý, mà không chủ về giàu có; cho nên Thiên Lương phần nhiều đều có lòng giúp người, mà không có lực để giúp người. Nhưng lúc Thiên Lương Hóa Lộc có thể tăng mạnh tiềm lực giúp người của nó, do đó nếu Thiên Lương Hóa Lộc lại gặp các sao nhân từ, thì người này rất có thiện căn, có duyên với đạo, nhưng tâm địa từ thiện hơn, tính thích giúp người, còn khẳng khái mở hầu bao, mang tiền ra cứu tế. Nhưng nếu lạc hãm, Lại gặp sát tinh xung chiếu, dễ có hiện tượng lấy tiền riêng ra giúp người, làm bản thân gặp rắc rối.

Bạn đang xem: Thiên Lương Hóa Lộc (can Nhâm)

Tính chất ấm (che chở) của Thiên Lương có hai nghĩa, một là ấm của quan quý, hai là “ấm” của cha mẹ.

Cai gọi là ấm của quan quý, là nói có vị thanh quan thay mặt giải nguy nan, hoặc có quý nhân giúp đỡ, phù trợ; cái gọi là “ấm” của cha mẹ, là nói được thừa kế tổ nghiệp, hoặc có thể tham dự vào sự nghiệp có sẵn của cha mẹ. Lúc Thiên Lương Hóa Lộc, chỗ có lợi chỉ ở “ấm” của cha mẹ, chớ không phải là “ấm” của quan quý. Do đó, Thiên Lương Hóa Lộc rất thích được Thiên Khôi, Thiên Việt đồng cung hay hội chiếu, có thể bổ khuyết “ấm” của quan quý.

Cho nên nếu cung Mệnh thấy Thiên Lương Hóa Lộc, là lợi phát triển sự nghiệp của gia đình; hoặc tham gia làm việc trong các công ty xí nghiệp có tiếng tăm, lâu năm có thể leo lên vị trí cao.

Từ ý nghĩa cơ bản của “ấm”, có thể mở rộng thành “phục vụ xã hội”, và nhở đó mà có được danh dự, địa vị, tài lộc. Cho nên Thiên Lương Hóa Lộc tọa cung Mệnh hoặc cung Quan Lộc, cung Tài Bạch nên làm những nghề nghiệp có tính phục vụ công chúng.

Nhưng Thiên Lương Hóa Lộc tuy là sự nghiệp có sẵn, nhưng phải là nghề nghiệp, công việc mang tính phục vụ công chúng, phàm việc gì cũng giải quyết theo phép công, không cầu tư lợi; nếu không, ắt sẽ vì tiền bạc mà xảy ra phiền phức, thậm chí thành chỗ yếu của mệnh chủ đế người khác công kích.

Muốn “xu cát tị hung”, biện pháp duy nhất là làm việc chuyên nghiệp, mà các tính chất chuyên nghiệp phải thuộc loại giải quyết khó khăn rắc rối thay cho người khác, hoặc giải trừ đau khổ rắc rối thay cho người khác (như luật sư, bác sĩ, người làm công tác xã hội), hoặc giải trừ rắc rối về tài vụ thay cho người khác (như chuyên viên kế toán, chuyên viên kế hoạch tài chính), như vậy là mang tính chất “hay gặp rắc rối” của Thiên Lương Hóa Lộc chuyển thành “khó khăn” trong công việc, sự lao tâm và hao tổn tinh thần trong các vấn đề chuyên nghiệp sẽ thay thế cho những rắc rối khi bị người ta công kích.

Các cung lục thân không thích hợp Thiên Lương Hóa Lộc, thấy nó là biểu thị sẽ có tranh chấp về tiền bạc. Ở cung Huynh Đệ, cung Phu Thê và cung Nô Bộc là nghiêm trọng nhất.

Thiên Lương Hóa Lộc ở các cung Tỵ, Hợi, Thân, Dậu, lại chủ về hung, gọi là “Phá Lộc”; Thiên Lương Hóa Lộc miếu vượng ở các cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Mão, có địa vị đặc biệt, dễ xảy ra chuyện hung hiểm, nhưng Thiên Lương có công dụng hóa giải, nên học thuật số. Người Thiên Lương Hóa Lộc nếu làm nhân viên công vụ, chớ có nhận bì thư hối lộ.

Nữ mệnh Thiên Lương Hóa Lộc, đòi hỏi quá cao đối với kết quả xứ lý sự việc. Thậm chí không biết đây không phải là một chuyện tốt; phiền phức chắc chắn phái có, việc gì cũng phái bỏ ra rất nhiều sức lực, mà kết quả thì cũng chỉ có một, suốt ngày bận rộn mà còn cực nhọc. Mệnh chủ cần chú ý sức khỏe của mình hơn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương Hóa Lộc (can Nhâm)

Thiên Lương là “ấm tinh” (sao che chở), sao chủ về người già, có trạng thái tâm lý thích làm “anh cả”; lúc nó Hóa Lộc, sẽ có ham muốn làm ông chủ. Bình thưởng thì Thiên Lương vận dụng tiền bạc để kinh doanh buôn bán, nhưng lúc Thiên Lương Hóa Lộc lại thích hợp kinh doanh làm ăn qua lại với cơ quan công, lợi về cất giữ tiền. Thiên Lương Hóa Lộc phần nhiều lại không thích hợp lắm việc kinh doanh buôn bán, thưởng phải trải qua gian nan và nguy hiểm, nhiều thành bại, vì Thiên Lương là sao “phùng hung hóa cát”, mà muốn “hóa cát” thì phải “phùng hung” trước, mới thể hiện được tác dụng “hóa cát”. Cho nên, Thiên Lương tuy có thể “hóa cát” (biến thành tốt đẹp), nhưng cũng là sao nhiều hung hiểm. Nếu kinh doanh buôn bán ắt sẽ gặp hung hiểm trùng trùng, sóng gió trắc trở, vất vả khó nhọc, nhưng có thể “phùng hung hóa cát”; lúc nó Hóa Lộc, sẽ làm cho mệnh chủ ham muốn đầu tư và hành động; nếu ở cung miếu vượng thì chỉ là gặp hung hiểm, sóng gió trắc trở mà thôi, vẫn có thể chuyển nguy thành an.

Do Thiên Lương là sao che chở, mà muốn che chở người, giúp người, ắt phải đưa tài lực ra trước; cho nên Thiên Lương Hóa Lộc còn chủ về “tán tài” (tiền bạc phân tán), nhưng phần nhiều là “tán lài” vì việc thiện. Nếu lạc hãm, còn bị các sao sát kị xung chiếu, là chủ về dễ bị tổn thất, đến nỗi phá sán và thất bại; sát tinh nhiều, sẽ vì lỗ vốn, phá sản và thất bại, mà mắc nợ chồng chất; nếu không có cát tinh đến phù trợ thì tổn thất sẽ nghiêm trọng, khiến mệnh chủ khó mà gượng dậy, lúc này không được đầu tư lập nnghiệp với người khác.

Cũng do Thiên Lương hóa khí thành “che chở”, có thể che chở người, giúp người, khiến người ta không tốn công sức mà có được, cho nên Thiên Lương thuộc về tiền bất ngở, lúc nó Hóa Lộc tính chất này càng rõ rệt, tiền vào cũng lớn hơn. Nhưng vì Thiên Lương là sao thanh cao, nên không thích thấy Hóa Lộc; lúc nó Hóa Lộc, tuy có thể được tặng biếu bất ngở, nhưng đồng thởi cũng mắc nợ tình người dưới quyền, lúc người ta có việc nhở cậy, bản thân không tiện từ chối, sẽ mang lại rắc rối. Thiên Lương chủ về thanh cao sang quý, mà không chủ về giàu có; cho nên Thiên Lương phần nhiều đều có lòng giúp người, mà không có lực để giúp người. Nhưng lúc Thiên Lương Hóa Lộc có thể tăng mạnh tiềm lực giúp người của nó, do đó nếu Thiên Lương Hóa Lộc lại gặp các sao nhân từ, thì người này rất có thiện căn, có duyên với đạo, nhưng tâm địa từ thiện hơn, tính thích giúp người, còn khẳng khái mở hầu bao, mang tiền ra cứu tế. Nhưng nếu lạc hãm, Lại gặp sát tinh xung chiếu, dễ có hiện tượng lấy tiền riêng ra giúp người, làm bản thân gặp rắc rối.

Tính chất ấm (che chở) của Thiên Lương có hai nghĩa, một là ấm của quan quý, hai là “ấm” của cha mẹ.

Cai gọi là ấm của quan quý, là nói có vị thanh quan thay mặt giải nguy nan, hoặc có quý nhân giúp đỡ, phù trợ; cái gọi là “ấm” của cha mẹ, là nói được thừa kế tổ nghiệp, hoặc có thể tham dự vào sự nghiệp có sẵn của cha mẹ. Lúc Thiên Lương Hóa Lộc, chỗ có lợi chỉ ở “ấm” của cha mẹ, chớ không phải là “ấm” của quan quý. Do đó, Thiên Lương Hóa Lộc rất thích được Thiên Khôi, Thiên Việt đồng cung hay hội chiếu, có thể bổ khuyết “ấm” của quan quý.

Cho nên nếu cung Mệnh thấy Thiên Lương Hóa Lộc, là lợi phát triển sự nghiệp của gia đình; hoặc tham gia làm việc trong các công ty xí nghiệp có tiếng tăm, lâu năm có thể leo lên vị trí cao.

Từ ý nghĩa cơ bản của “ấm”, có thể mở rộng thành “phục vụ xã hội”, và nhở đó mà có được danh dự, địa vị, tài lộc. Cho nên Thiên Lương Hóa Lộc tọa cung Mệnh hoặc cung Quan Lộc, cung Tài Bạch nên làm những nghề nghiệp có tính phục vụ công chúng.

Nhưng Thiên Lương Hóa Lộc tuy là sự nghiệp có sẵn, nhưng phải là nghề nghiệp, công việc mang tính phục vụ công chúng, phàm việc gì cũng giải quyết theo phép công, không cầu tư lợi; nếu không, ắt sẽ vì tiền bạc mà xảy ra phiền phức, thậm chí thành chỗ yếu của mệnh chủ đế người khác công kích.

Muốn “xu cát tị hung”, biện pháp duy nhất là làm việc chuyên nghiệp, mà các tính chất chuyên nghiệp phải thuộc loại giải quyết khó khăn rắc rối thay cho người khác, hoặc giải trừ đau khổ rắc rối thay cho người khác (như luật sư, bác sĩ, người làm công tác xã hội), hoặc giải trừ rắc rối về tài vụ thay cho người khác (như chuyên viên kế toán, chuyên viên kế hoạch tài chính), như vậy là mang tính chất “hay gặp rắc rối” của Thiên Lương Hóa Lộc chuyển thành “khó khăn” trong công việc, sự lao tâm và hao tổn tinh thần trong các vấn đề chuyên nghiệp sẽ thay thế cho những rắc rối khi bị người ta công kích.

Các cung lục thân không thích hợp Thiên Lương Hóa Lộc, thấy nó là biểu thị sẽ có tranh chấp về tiền bạc. Ở cung Huynh Đệ, cung Phu Thê và cung Nô Bộc là nghiêm trọng nhất.

Thiên Lương Hóa Lộc ở các cung Tỵ, Hợi, Thân, Dậu, lại chủ về hung, gọi là “Phá Lộc”; Thiên Lương Hóa Lộc miếu vượng ở các cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Mão, có địa vị đặc biệt, dễ xảy ra chuyện hung hiểm, nhưng Thiên Lương có công dụng hóa giải, nên học thuật số. Người Thiên Lương Hóa Lộc nếu làm nhân viên công vụ, chớ có nhận bì thư hối lộ.

Nữ mệnh Thiên Lương Hóa Lộc, đòi hỏi quá cao đối với kết quả xứ lý sự việc. Thậm chí không biết đây không phải là một chuyện tốt; phiền phức chắc chắn phái có, việc gì cũng phái bỏ ra rất nhiều sức lực, mà kết quả thì cũng chỉ có một, suốt ngày bận rộn mà còn cực nhọc. Mệnh chủ cần chú ý sức khỏe của mình hơn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button