Tử vi

Thiên Lương ngộ Kiếp Kỵ tại bản cung

Thiên Lương ngộ Kiếp Kỵ tại bản cung

Sao Thiên Lương tọa thủ cung Mệnh tùy trường hợp độc tọa hay giao hội với các Chính Tinh khác mà luận tính cách ban đầu của mệnh tạo. Thường luận sao này có tính chất che chở, phúc ấm. Bản chất từ thiện, ưa làm việc giúp người, có ích cho xã hội. Tuy nhiên có một số bạn hỏi người viết rằng trong trường hợp kiến Sát tinh các tính chất mang tính bản tính của Thiên Lương là sự lương thiện, thích lấy của mình để giúp người có thay đổi trở thành cách tư lợi, ích kỷ làm những việc ác hại tới người khác mà không run tay hay không. Trong tử vi có một cách cục biểu hiện tính ác rất nặng là cách Kỵ Kiếp đồng cung. Bản chất của bộ này do Hóa Kỵ lấy khuyết điểm của Địa Kiếp là sự ích kỷ phi nhân và không quan tâm tới những mặt đạo đức mà lấy lợi ích làm gốc gây ra. Thực chất bộ này không hợp cách thể hiện rất rõ tính chất này, đặc biệt có thêm Thiên Hình thành bộ Kỵ Kiếp Hình rất độc. Địa Kiếp cổ nhâm luận có tính hiểm độc, tức tính chất xấu không lộ ra bên ngoài nên không thể đánh giá được bằng việc chỉ tiếp xúc qua. Bản thân đã gặp không ít cách Kỵ Kiếp trong cuộc đời luận giải tử vi và tất nhiên có những trường hợp lương thiện bị kẻ khác ức hiếp, có trường hợp làm việc ác vì lý do nhân nghĩa ở trong lòng, có trường hợp do lợi ích mà làm ra các việc phi nghĩa. Qua gần cuộc đời để xem tử vi mới thấy cổ nhân nhận ra chân lý không sai, cách cục chứa tính sát thì nhận hậu quả sát, cách cục chứa tính nhân từ thì nhận kết quả thọ hưởng. Thực chất trong vô thức chúng ta đều có thể nhận ra được sự nguy hiểm từ khí sát xung quanh và sinh ra các cách đề phòng. Như việc với một Thất Sát ngộ Kỵ Kiếp tại bản cung do bản chất khí xuất phát từ tâm luôn phải bộc lộ ra bên ngoài có thể ở khuôn mặt hay cử chỉ thể hiện cách ưa giết chóc, tàn sát mà cũng dần bị xã hội đào thải. Thực chất với mệnh Thiên Cơ hay Thiên Lương nhiều trường hợp ngộ bộ sao này bên ngoài có hình thức thư sinh, tính tình có vẻ hiền lương nhưng bản chất ích kỷ, độc địa.

Trên báo đài hay các trang mạng chúng ta thường sau khi nghe một kẻ giết người có quen biết với ta thường nhận được những lời bất ngờ như ” Thằng ấy hiền thế mà giết người” hay” Nó ở nhà có bao giờ làm gì ác đâu” thực chất do bản tính của tất cả con người thường chấp nhận sự suy nghĩ, đánh giá ban đầu với những thứ quen thuộc, tất nhiên có cả trường hợp người này tiếp nhận thông tin người khác cũng suy nghĩ theo chiều hướng đó và cho nhận định như vậy. Nếu có người tiếp xúc ở mức độ lâu đến nhìn ra toàn bộ tính cách thì sẽ lập luận khác, tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau tùy vào mỗi người. Chúng ta thường hay nhìn ra những kẻ sát nhân có những điểm tương đồng. Và khi một người biết xem tướng ở mức độ dày dặn sẽ nhận ra được những tính cách trong bản chất mà có thể chính đương số không thể nhận ra. Đến ngay chúng ta cũng đôi khi khó hiểu với bản thân mình và khi ghi chép lại những hành động chợt nhận ra những hành động vô thức và bất ngờ trước hành động đó. Thực chất có một nhận định mà tất cả những người tìm hiểu về huyền học hay các môn toán mệnh như lý số, tướng học, mai hoa, dịch lý đều nhận ra rằng không thể có chuyện kẻ có bản tâm lương thiện thật sự phải chết vì các tai họa, bệnh tật. Điều này có thể khó tin trong các trường hợp tai nạn mang tính nghiệp định như tai nạn tập thể, chiến tranh toàn cả nước. Nếu bạn có dịp nghiệm lí sẽ thấy được sức mạnh của Đồng Lương đắc cách có tính khó tin về may mắn như thế nào. Bất phạ tai ương là câu nhận định đúng khi hai sao này hợp cách. Còn có nhiều bí mật khác hiện trên lá số tử vi mà kiểm nghiệm ở thực tại hoàn toàn đúng như việc có thể con người tốt hay xấu trong một thời điểm nào đó rồi thay đổi trong cả cuộc đời. Cái hoàn cảnh và giáo dục qua nghiệm lí tác động rất lớn tới tính cách của đương số. Có một lá số Thiên Lương ngộ Kỵ Kiếp tại bản cung và Thiên Hình tam hợp không có cứu giải nhưng bên ngoài người này thể hiện khó tính, tư lợi nhưng bản chất rất tốt do thuở nhỏ gia đình này theo đạo Phật nên có dịp được đọc những sách vở trong đây, lớn lên dốc hết tâm trí tuy nhiên biết rõ nếu bên ngoài lương thiện sẽ bị chèn ép nên có ý nghĩ như vậy, cuối cùng ông ta nắm được số tài sản rất lớn và đột tử khi nhập hạn xấu, để lại di chúc tiền cho tất cả trẻ em nghèo, khi đó mọi người mới hiểu ra do một người tâm phúc nói ra những việc làm âm thầm của ông ta mặc dù khi sống ông ta bị nhiều người ghét bỏ. Vì vậy nhấn mạnh ở tính chất giáo dục và môi trường tác động rất lớn tới cái gọi là nhân cách. Thiên Lương ngộ Kỵ Kiếp có thể xấu hay tốt phải nhìn lâu mới có thể rõ và ngay cả các cách khác.

Bạn đang xem: Thiên Lương ngộ Kiếp Kỵ tại bản cung

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương ngộ Kiếp Kỵ tại bản cung

Thiên Lương ngộ Kiếp Kỵ tại bản cung

Sao Thiên Lương tọa thủ cung Mệnh tùy trường hợp độc tọa hay giao hội với các Chính Tinh khác mà luận tính cách ban đầu của mệnh tạo. Thường luận sao này có tính chất che chở, phúc ấm. Bản chất từ thiện, ưa làm việc giúp người, có ích cho xã hội. Tuy nhiên có một số bạn hỏi người viết rằng trong trường hợp kiến Sát tinh các tính chất mang tính bản tính của Thiên Lương là sự lương thiện, thích lấy của mình để giúp người có thay đổi trở thành cách tư lợi, ích kỷ làm những việc ác hại tới người khác mà không run tay hay không. Trong tử vi có một cách cục biểu hiện tính ác rất nặng là cách Kỵ Kiếp đồng cung. Bản chất của bộ này do Hóa Kỵ lấy khuyết điểm của Địa Kiếp là sự ích kỷ phi nhân và không quan tâm tới những mặt đạo đức mà lấy lợi ích làm gốc gây ra. Thực chất bộ này không hợp cách thể hiện rất rõ tính chất này, đặc biệt có thêm Thiên Hình thành bộ Kỵ Kiếp Hình rất độc. Địa Kiếp cổ nhâm luận có tính hiểm độc, tức tính chất xấu không lộ ra bên ngoài nên không thể đánh giá được bằng việc chỉ tiếp xúc qua. Bản thân đã gặp không ít cách Kỵ Kiếp trong cuộc đời luận giải tử vi và tất nhiên có những trường hợp lương thiện bị kẻ khác ức hiếp, có trường hợp làm việc ác vì lý do nhân nghĩa ở trong lòng, có trường hợp do lợi ích mà làm ra các việc phi nghĩa. Qua gần cuộc đời để xem tử vi mới thấy cổ nhân nhận ra chân lý không sai, cách cục chứa tính sát thì nhận hậu quả sát, cách cục chứa tính nhân từ thì nhận kết quả thọ hưởng. Thực chất trong vô thức chúng ta đều có thể nhận ra được sự nguy hiểm từ khí sát xung quanh và sinh ra các cách đề phòng. Như việc với một Thất Sát ngộ Kỵ Kiếp tại bản cung do bản chất khí xuất phát từ tâm luôn phải bộc lộ ra bên ngoài có thể ở khuôn mặt hay cử chỉ thể hiện cách ưa giết chóc, tàn sát mà cũng dần bị xã hội đào thải. Thực chất với mệnh Thiên Cơ hay Thiên Lương nhiều trường hợp ngộ bộ sao này bên ngoài có hình thức thư sinh, tính tình có vẻ hiền lương nhưng bản chất ích kỷ, độc địa.

Trên báo đài hay các trang mạng chúng ta thường sau khi nghe một kẻ giết người có quen biết với ta thường nhận được những lời bất ngờ như ” Thằng ấy hiền thế mà giết người” hay” Nó ở nhà có bao giờ làm gì ác đâu” thực chất do bản tính của tất cả con người thường chấp nhận sự suy nghĩ, đánh giá ban đầu với những thứ quen thuộc, tất nhiên có cả trường hợp người này tiếp nhận thông tin người khác cũng suy nghĩ theo chiều hướng đó và cho nhận định như vậy. Nếu có người tiếp xúc ở mức độ lâu đến nhìn ra toàn bộ tính cách thì sẽ lập luận khác, tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau tùy vào mỗi người. Chúng ta thường hay nhìn ra những kẻ sát nhân có những điểm tương đồng. Và khi một người biết xem tướng ở mức độ dày dặn sẽ nhận ra được những tính cách trong bản chất mà có thể chính đương số không thể nhận ra. Đến ngay chúng ta cũng đôi khi khó hiểu với bản thân mình và khi ghi chép lại những hành động chợt nhận ra những hành động vô thức và bất ngờ trước hành động đó. Thực chất có một nhận định mà tất cả những người tìm hiểu về huyền học hay các môn toán mệnh như lý số, tướng học, mai hoa, dịch lý đều nhận ra rằng không thể có chuyện kẻ có bản tâm lương thiện thật sự phải chết vì các tai họa, bệnh tật. Điều này có thể khó tin trong các trường hợp tai nạn mang tính nghiệp định như tai nạn tập thể, chiến tranh toàn cả nước. Nếu bạn có dịp nghiệm lí sẽ thấy được sức mạnh của Đồng Lương đắc cách có tính khó tin về may mắn như thế nào. Bất phạ tai ương là câu nhận định đúng khi hai sao này hợp cách. Còn có nhiều bí mật khác hiện trên lá số tử vi mà kiểm nghiệm ở thực tại hoàn toàn đúng như việc có thể con người tốt hay xấu trong một thời điểm nào đó rồi thay đổi trong cả cuộc đời. Cái hoàn cảnh và giáo dục qua nghiệm lí tác động rất lớn tới tính cách của đương số. Có một lá số Thiên Lương ngộ Kỵ Kiếp tại bản cung và Thiên Hình tam hợp không có cứu giải nhưng bên ngoài người này thể hiện khó tính, tư lợi nhưng bản chất rất tốt do thuở nhỏ gia đình này theo đạo Phật nên có dịp được đọc những sách vở trong đây, lớn lên dốc hết tâm trí tuy nhiên biết rõ nếu bên ngoài lương thiện sẽ bị chèn ép nên có ý nghĩ như vậy, cuối cùng ông ta nắm được số tài sản rất lớn và đột tử khi nhập hạn xấu, để lại di chúc tiền cho tất cả trẻ em nghèo, khi đó mọi người mới hiểu ra do một người tâm phúc nói ra những việc làm âm thầm của ông ta mặc dù khi sống ông ta bị nhiều người ghét bỏ. Vì vậy nhấn mạnh ở tính chất giáo dục và môi trường tác động rất lớn tới cái gọi là nhân cách. Thiên Lương ngộ Kỵ Kiếp có thể xấu hay tốt phải nhìn lâu mới có thể rõ và ngay cả các cách khác.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button